Powiat Nowodworski

Treść Strony

POZYTYWNE ZMIANY W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2021.10.26
POZYTYWNE ZMIANY W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Ze środków budżetu Powiatu Nowodworskiego zakupiono nowe piłkochwyty na boisko wielofunkcyjne przy placówce. Siatki zawieszone na słupach oraz lince mają na celu zabezpieczenie przed przedostaniem się piłki poza boisko i tym samym ochronę uczniów znajdujących się na trybunach czy też w pobliżu obiektu. Podczas lekcji w-fu w szkole pozwolą zaoszczędzić cenny czas i przeprowadzić większą ilość ćwiczeń podczas jednych zajęć.

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "POLSKI ŁAD"
2021.10.26
DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "POLSKI ŁAD"

Powiat Nowodworski pozyskał z Programu Polski Ład 4 500 000,00 zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Po otrzymaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie zlecone wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na podstawie którego zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w/w przedsięwzięć. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023-2024.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
2021.10.26
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego

[pobierz ogłoszenie]

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.10.25
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 27 października 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

I DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY JESIENNY BIEG GBURÓW
2021.10.25
I DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY JESIENNY BIEG GBURÓW
Rozgrywki sportowe odbyły się na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska w dniu 24 października 2021 roku. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Nowodworskiego i Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
OBCHODY DNIA SENIORA
2021.10.23
OBCHODY DNIA SENIORA
Październik jest doskonałym miesiącem do celebrowania dojrzałego wieku. To właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora. W dniu 22 października br. Starosta Nowodworski uczestniczył w obchodach Dnia Seniora, które odbyły się w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Pan Jacek Gross w swoim przemówieniu życzył zebranym Seniorom, aby wciąż mieli tyle zdrowia i energii, aby spełniać i realizować swoje marzenia. Podziękował za Ich obecność, wsparcie i dzielenie się doświadczeniem.
Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia, pomyślności i wiary w lepsze jutro.
KOLEJNE DOFINANSOWANIE PRZYZNANE
2021.10.21
KOLEJNE DOFINANSOWANIE PRZYZNANE

Powiat Nowodworski otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu środków finansowych z PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Środki w wysokości 1 502 375,00 zł przeznaczone zostaną na utworzenie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia i Testów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim.

Projekt będzie realizowany od listopada 2021 do 31 grudnia 2024 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA BR.
2021.10.21
-

Uprzejmie informujemy, iż obsługa interesantów Wydziału Komunikacji – w zakresie praw jazdy - pokój nr 12, w dniu 22 października 2021 r. (piątek) w godzinach od 8.30 do 10.30 będzie wyłączona.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2021.10.21
KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zmiany w zakresie składania wniosków na „Wsparcie dzieci warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że dokonano zmiany w zakresie składania wniosków na „Wsparcie dzieci warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny/uczeń, który skończył 18. rok życia w roku szkolnym 2021/2022, spełniając jednocześnie dwa warunki:

  • Uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz
  • Uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2021.10.21
INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70