Powiat Nowodworski

Treść Strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) na terenie Powiatu Nowodworskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego może skorzystać znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie będzie się składać osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Powiecie Nowodworskim funkcjonują:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony przez radcę prawnego Pawła Jóźwiaka (w zastępstwie przez radcę prawnego Martę Pietkun, na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku):

  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B
  (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 958

 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Akcja Społeczna  z siedzibą w Gdańsku:
   

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  adwokat
  Katarzyna Karpińska

  adwokat
  Katarzyna Karpińska

  radca prawny
  Tomasz Nowak

  radca prawny
  Tomasz Nowak

  adwokat
  Katarzyna Karpińska

  w Stegnie przy ul. Morskiej  11
  (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 961, e-mail: stegna.sas@o2.pl

 • autor: Małgorzata Łojko, data: 2019-01-02
 • autor: Małgorzata Łojko, data: 2019-05-01
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70