Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 08. Konwersja

Działanie – 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa operacji: Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Cel operacji:

stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązania go z międzynarodowym szlakiem rowerowym

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie ponad 75 km nowych tras rowerowych, odwiedzanych w skali roku ponad 800 razy.

Planowana wartość operacji:

12 259 073,40 zł

Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:

7 808 952,14 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski utworzy odcinek trasy rowerowej w gminie Stegna od miejscowości Dworek do miejscowości Drewnica i Przemysław.
Łączna długość wszystkich odcinków ścieżki rowerowej 6812,0 m (w tym 4396,0 m wymagających robót budowlanych).
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański (lider projektu), Gminą Lichnowy, Gminą Ostaszewo i Gminą Stegna.
Łączna kwota dofinansowania dla Powiatu Nowodworskiego wynosi 2 114 446,63 zł (63,7 % wydatków kwalifikowanych).

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Trasa docelowa będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70