Powiat Nowodworski

Treść Strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGR - RYBACKA BRAĆ MIERZEI
2021.10.06
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGR - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, objętej Programem Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 12.10.2021 r. drogą elektroniczną na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-1000 Nowy Dwór Gdański. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://rybackabrac.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-proponowanych-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju/

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.10.04
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 6 października 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

KOLEJNA DROGA PRZEBUDOWANA
2021.10.01
KOLEJNA DROGA PRZEBUDOWANA

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Członkiem Zarządu Marcinem Głowackim wzięli udział w odbiorze inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo.

 

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
2021.10.01
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczący komisji - Starosta Powiatu Nowodworskiego – Jacek Gross uroczyście przywitał przedstawicieli Starostwa i Rady Powiatu Nowodworskiego oraz służb, straży, inspekcji i instytucji, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu oraz turystów.

PODPISANIE UMOWY Z PFRON
2021.09.29
PODPISANIE UMOWY Z PFRON

W dniu 29 września br. Pan Jacek Gross wraz z Panią Barbarą  Ogrodowską podpisali umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Panią Anitę Damszel oraz Pana Dariusza Majorek. W ramach zawartej umowy z  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowane zostaną niżej wymienione projekty o łącznej wysokości 262 868,40 zł.

KWALIFIKACJE WOJSKOWE ROZPOCZĘTE!
2021.09.28
KWALIFIKACJE WOJSKOWE ROZPOCZĘTE!

W dniu 27 września rozpoczęła się na terenie powiatu nowodworskiego kwalifikacja wojskowa. W inauguracji wzięli udział: Jacek Gross – Starosta Nowodworski, Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Antoni Pysz – przedstawiciel WKU w Malborku, oraz Henryk J. Pszczoliński – Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

KOMUNIKAT WS. NIEOBECNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA
2021.09.27
KOMUNIKAT WS. NIEOBECNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29 września do 14 października br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny. Mieszkańcy potrzebujący porady mogą zgłaszać się do punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącej się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku I piętro), w godzinach poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.30- 12.30, środa 12.30-16.30  lub telefonicznie pod numerem 504 935 958.

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.09.27
-

Dnia 29 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70