Powiat Nowodworski

Treść Strony

SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH
2018.03.13
SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na bezpłatne szkolenie dot. rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą Prawo wodne.

XLI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 22.03.2018
2018.03.09
-

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm. ) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin: 22.03.2018r. (czwartek) godz. 9.00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
2018.03.09
PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przystąpiło do części pisemnej  próbnego egzaminu czeladniczego. Młodzież zmagała się z pytaniami egzaminacyjnymi w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer.

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM
2018.03.09
-

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl

KONSULTACJE W STAROSTWIE POWIATOWYM. BUDOWA WRÓT SZTORMOWYCH NA RZECE TUDZE.
2018.03.08
budowa wrót na tudze,

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego 7 marca br., odbyło się spotkanie dot. kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, w tym Nowego Dworu Gdańskiego. Rozmawiano o planach budowy wrót sztormowych na rzece Tudze w miejscowości Tujsk przy ujściu rzeki Tugi do Szkarpawy, które uchroniłoby miasto powiatowe przed efektem tzw.cofki.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET
2018.03.08
ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca
życzenia szczęścia,
pomyślności, słońca i radości
na każdy dzień,
wszystkiego
co najpiękniejsze w życiu,
wiecznej młodości
oraz wielkiej miłości

Dla wszystkich Pań
z Powiatu Nowodworskiego

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - SPECJALNEGO OßRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO.
2018.03.06
PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - SPECJALNEGO OßRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska podpisali w imieniu Zarządu Powiatu umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "LABAR" Lech Labudda z siedzibą w Gdańsku Niedźwiedniku na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NOWODWORSKIM
2018.03.06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego.

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE – POMOST POMIĘDZY UCZNIEM A RYNKIEM PRACY”
2018.03.06
-

28 lutego 2018 r. w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, AWFiS oraz spółką Energa SA. Patronatem konferencji była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim podczas konferencji reprezentowały Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Inspektor ds. oświaty Beata Zawadzka oraz Gabriela Figacz - doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2.

WYCHOWANIE, EDUKACJA, WYPOCZYNEK, LECZENIE MAŁOLETNICH LUB OPIEKA NAD NIMI
2018.03.06
-

Starosta Nowodworski przypomina o obowiązku sprawdzenia danych osób zatrudnianych lub dopuszczanych do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 405). Dopuszczenie do pracy lub innej działalności opisanej powyżej (w tym m.in. w stowarzyszeniu lub fundacji) bez zasięgnięcia informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70