Powiat Nowodworski

Treść Strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
2021.07.05
NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO  OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Starosta Nowodworski informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. został ponownie otwarty w trybie stacjonarnym punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 Tel. 504- 935-961  e-mail: stegna.sas.@o2.pl

 Od 1 czerwca br. pracuje stacjonarnie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej  28 B Tel. 504-935-958.

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.07.05
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 7 lipca 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

VI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 30.06.2021 - TRYB ZDALNY
2021.06.29
VI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 30.06.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920  t. j.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.) zwołuję VI  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin: 30.06.2021 r. (środa) godz. 8.00 tryb zdalny

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ
2021.06.29
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ

25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska i Inspektor ds. oświaty Pani Beata Zawadzka.

Podczas uroczystości Wicestarosta Nowodworski wręczyła 45 uczniom jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SOSW IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2021.06.29
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SOSW IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

25 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zostały wręczone jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów: Agaty Grabowskiej, Magdaleny Kościelskiej i Patryka Graffa.

Stypendia wręczyła Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ
2021.06.29
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły.

Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zachowaniem środków bezpieczeństwa tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Pani Dyrektor towarzyszyli wychowawcy klas: pani Marzanna Trąbka oraz pan Dariusz Żulpo.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZESPOLE SZKÓŁ
2021.06.29
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZESPOLE SZKÓŁ

25 czerwca 2021 r. kolejni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Nowodworski pan Jacek Gross, kierownik wydziału oświaty i spraw społecznych pani Iwona Sawicka, przedstawiciele OHP pani Danuta Kossakowska oraz pani Magdalena Kubacka.

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.06.28
DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 30 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70