Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objęty Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka

Cel Ogólny 1 – Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel Szczegółowy 1.1 –  Powstanie  całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.6 – Tworzenie, rozwój, wyposażenie  infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

Tytuł operacji: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie

Cel operacji:

Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w powiecie nowodworskim.

Planowana wartość operacji:

420 634,16 zł

Planowana wartość dofinansowania:

300 000,00 zł

Operacja zakłada powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej w Jantarze i Stegnie umożliwiające lepsze korzystanie z plaż położonych przy historycznych przystaniach rybackich oraz zwiększenie na tym obszarze ruchu pojazdów.

Nastąpi wyposażenie i rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny, związanej z otoczeniem historycznych przystani rybackich, z której będę korzystać turyści i odwiedzający.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70