Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 08. Konwersja

Działanie – 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa operacji: Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną

Cel operacji:

Stworzenie warunków kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na walorach dziedzictwa kulturalnego i naturalnego drogi wodnej do Nowego Dworu Gdańskiego
Projekt składa się z 4 zadań składających się na jeden produkt sieciowy. Elementami projektu są:

  • Nowy Dwór Gdański – budowa przystani żeglarskiej
  • Żelichowo – przebudowa mostu stałego na unoszony
  • Tujsk – przebudowa mostu unoszonego
  • Rybina – przebudowa mostu kolejowego

Planowana wartość operacji:

7 687 108,20 zł

Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:

6 534 041,97 zł

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70