Powiat Nowodworski

Treść Strony

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670
email: kis@nowydworgdanski.pl

Inspektor Beata Kucharska, pokój nr 39, tel. wew. 166

Zakres działania stanowiska ds. kontroli i sprawozdawczości

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcjach i strażach oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70