Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Architektury i Budownictwa

Zespół ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70