Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Organizacji i Promocji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

Wydziałem kieruje p. Ewa Czarnul-Kerner (pok. 41, tel. wew. 169), email: e.czarnul@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

  1. Stanowisko ds. kadr - Anna Rudzik (pokój nr 27, tel. wew. 157) a.rudzik@nowydworgdanski.pl,
  2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych - Anna Kornacewicz (pokój nr 27, tel. wew. 157) a.kornacewicz@nowydworgdanski.pl
  3. Stanowisko do spraw kancelaryjno–technicznych – Joanna Jost (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130), email: starostwo@nowydworgdanski.pl
  4. Stanowisko ds. administracyjnych – Karolina Tatarowicz (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130), email: k.tatarowicz@nowydworgdanski.pl
  5. Stanowisko ds. organizacyjnych – Roksana Kamińska pokój 10 tel. wew. 147), email: r.kaminska@nowydworgdanski.pl
    w zastępstwie - Edyta Żbikowska -  Referent ds. organizacyjnych, email: e.zbikowska@nowydworgdanski.pl
  6. Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi Zarządu Powiatu - Małgorzata Łojko (pokój nr 26, tel. wew. 102), email: m.lojko@nowydworgdanski.pl
  7. Informatyk - Krzysztof Firko (pokój nr 25, tel. wew. 171), email: informatyk@nowydworgdanski.pl
  8. Pracownicy obsługi

Zakres działania Wydziału Organizacji i Promocji

Wydział Organizacji i Promocji zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu biura rzeczy znalezionych, zamówień publicznych, remontów i inwestycji w urzędzie, realizuje zadania związane z obsługą interesantów i wykonywanie czynności kancelaryjnych.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70