Powiat Nowodworski

Treść Strony

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Nagrody Starosty Nowodworskiego przyznawane są od 2006 roku  za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje.

Nagroda przyznawana będzie w następujących kategoriach:

  1. „Inicjatywa”
  2. „Kreatywność
  3. „Cichy bohater”

„Inicjatywa” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także za rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

„Kreatywność” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego, a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,

„Cichy bohater” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.

Nagroda  ma postać pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu i bursztynu oraz dyplomu.  Awers medalu przedstawia herb Powiatu Nowodworskiego na tle wiatraku wraz z żuławskimi wierzbami, natomiast rewers to bursztynowa żaglówka płynąca po żuławskich wodach.

Wnioski o Nagrodę Starosty mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, organizacje pozarządowe. Zgłoszenia kandydatów do nagrody można składać do 30 kwietnia danego roku w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Szczegółowe zasady  przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego określa Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 290/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70