Powiat Nowodworski

Treść Strony

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Nagroda Starosty Nowodworskiego przyznawana jest od 2006 roku  za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego.

Nagroda ma na celu wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego w ramach działalności z zakresu m.in.: inicjatywy społecznej, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, kultury fizycznej i sportu.

Nagroda może być przyznana na wniosek:

  • organów administracji samorządowej,
  • instytucji,
  • organizacji pozarządowych,
  •  osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • przedsiębiorstw.

Nagroda jest przyznawana z inicjatywy własnej Starosty Nowodworskiego.

O przyznaniu i ilości Nagród w danym roku decyduje Starosta Nowodworski. 

Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową.

Nagroda  ma postać pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu i bursztynu oraz dyplomu.  Awers medalu przedstawia herb Powiatu Nowodworskiego na tle wiatraku wraz z żuławskimi wierzbami, natomiast rewers to bursztynowa żaglówka płynąca po żuławskich wodach.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70