Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Strategii i Rozwoju

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

  1. Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Roman Gaza (pokój nr 42, tel. wew. 150, r.gaza@nowydworgdanski.pl)
  2. Referent ds. środków pozabudżetowych - Katarzyna Koc (pokój nr 32, tel. wew. 139, k.koc@nowydworgdanski.pl)
  3. Referent ds. promocji środków pozabudżetowych - Magdalena Dębowska (pokój nr 32, tel. wew. 139, m.debowska@nowydworgdanski.pl)

Wydział Strategii i Rozwoju zajmuje się m.in.

  • obsługą projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych na etapie ich przygotowania, koordynacji, realizacji i rozliczenia;

  • przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Powiatu i Starostwa

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70