Powiat Nowodworski

Treść Strony

MISJA I WIZJA
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Nadrzędnym celem działania Starostwa – jego misją, jest skuteczna, efektywna służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb i uwzględnianie słusznych interesów.

Podstawową wartością dla urzędu i jego pracowników, jest dobro wspólnoty samorządowej osiągane poprzez budowanie wizerunku przyjaznej administracji i profesjonalnej obsługi Klienta.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70