Powiat Nowodworski

Treść Strony

Komisja bezpieczeństwa i porządku

Organ w administracji powiatu, powołany w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku- Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Komisja bezpieczeństwa i porządku realizuje zadania w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego do których należą :

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących pkt. 1,2 i 4,
 7. opiniowanie innych zagadnień –zleconych przez Starostę - dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skład Komisji bezpieczeństwa i porządku

Przewodniczący
Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak

Członkowie:

 1. Tomasz Pawlak
 2. Janusz Charliński
 3. Zbigniew Bojkowski
 4. Janusz Sliwiński
 5. Krzysztof Ostasz
 6. Jarosław Dywizjusz

Członkowie Komisji z głosem doradczym:

 1. Izabela Narewska
 2. Mirosława Gwoździewicz
 3. Henryk Pszczoliński

W pracach Komisji uczestniczyć będzie prokurator Piotr Wojciechowski.

Kadencja komisji bezpieczeństwa i porządku trwa 3 lata.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70