Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Projekt: „Warszawska czas zawodowców”

 

W ramach działania 3.3. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  2 160 407,25 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  2 400 452,50 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od 1 września 2016 roku do 31 marca 2022 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Nowodworskim. Projekt jest zintegrowany  z projektem złożonym w ramach Działania 4.1.

Projekt  jest skierowany do grupy 383 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w branżach: turystyka, sport i rekreacja, transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika, meblarstwo jak również do 12 nauczycieli. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych tj. zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe, wyjazdy warsztatowo-studyjne m.in. do Trójmiasta, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego, praktyk i staży u pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać z: kursów dokształcających, szkoleń e-learningowych, studiów  podyplomowych.

Planowane efekty:

Dzięki urozmaiconym zajęciom pozalekcyjnym oraz stażom i praktykom zawodowym uczniów ZS nr 2 uczestnicy projektu poprawią swoją wiedzę i zdolności (nastąpi wzrost kompetencji zawodowych). Uczniowie przystępujący do projektu będą brali udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu wiedzy i umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kompetencji zawodowych. Spowoduje to, że będą oni w efektywny i innowacyjny sposób przekazywać wiedzę i umiejętności swoim uczniom, co w przyszłości wpłynie na poprawę zatrudnialności uczniów.

Daria Szalczewska

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70