Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 09. Mobilność

Działanie – 09.01. Transport miejski
Poddziałanie – 09.01.01. Transport miejski – mechanizm ZIT

Nazwa operacji: Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi

Cel operacji:

utworzeniu zintegrowanego węzła transportowego wraz z infrastrukturą "parkuj i jedź" (bike&ride) w Nowym Dworze Gdańskim

Planowana wartość operacji:

4 836 346,17 zł

Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:

1 387 552,00 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski dokona przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański-Kmiecin.
Długość ścieżki rowerowej 2646,1 m.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański (lider projektu).
Łączna planowana kwota dofinansowania dla Powiatu Nowodworskiego wynosi 432 048,71 zł (63,07 % wydatków kwalifikowanych).

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70