Powiat Nowodworski

Treść Strony

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP)
Bezpłatnie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

https://www.nfz-gdansk.pl 

 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE NOWODWORSKIM

  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
  oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

  Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania.

  Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

  Pacjent ma możliwość uzyskania teleporady.

  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowodworskiego realizowane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku – Szpital w Nowym Dworze Gdańskim.
 • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

  Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  Wszelkie świadczenia medyczne, jakie możemy uzyskać w poradniach specjalistycznych należą do grupy zwanej ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi. Noszą one nazwę porad specjalistycznych. Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas kieruje np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Sami zaś decydujemy, którą placówkę medyczną wybieramy. Nie istnieje pojęcie rejonizacji. Nie trzeba również być pacjentem POZ w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.

  Wykaz poradni dostępny jest na stronie internetowej https://zip.nfz.gov.pl/, jak również w punktach informacyjnych NFZ. Informacje te można uzyskać zarówno osobiście jak i telefonicznie. O wskazanie specjalisty ubezpieczony może zwrócić się również do lekarza kierującego, który często dysponuje wiedzą o zakontraktowanych przez Fundusz poradniach. Przychodnie, które mają zawarte umowy z NFZ można rozpoznać samemu - po tablicy ze znakiem graficznym NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

  1. ginekologa i położnika;
  2. dentysty;
  3. wenerologa;
  4. onkologa;
  5. psychiatry;
  6. dla osób chorych na gruźlicę;
  7. dla osób zakażonych wirusem HIV;
  8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
  9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
  11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” na stronie internetowej NFZ to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70