Powiat Nowodworski

Treść Strony

VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz  art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję VIII  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  29.09.2020 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z sesji: VII z dnia 24.08.2020 r.      

3.  Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.

4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję
       Rewizyjną za I półrocze 2020 r.– przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.2 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
       w zakresie wniosku Pana Zbigniewa Bojkowskiego złożonego do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
       w dniu 12 sierpnia 2020 r. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu

6.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 r.

6.2    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za
I półrocze 2020 r.

7.  Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

8.   Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10.  Zakończenie obrad.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                             Robert Ciżmowski

 

UWAGA‼️

Trwa nabór na szkolenia dla KGW z woj. pomorskiego????
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70