Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. Warszawska 28b
tel. 55 247 46 98, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Struktura organizacyjna Wydziału:

1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Wiesław Gruszka

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. wew.: 1 lub 4
e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Wojciech Zalewski – tel. wew. 1
 • Tomasz Dymek – tel. wew. 1

3. Ewidencja gruntów i budynków – tel.wew. 2

e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Krystyna Mocarska – tel. wew. 2
 • Beata Rodak – tel. wew. 2
 • Mariusz Bartnicki – tel. wew. 2

4. Gospodarka nieruchomości – tel. wew. 3

e-mail: nieruchomosci.sp@nowydworgdanski.pl, nieruchomosci@nowydworgdanski.pl,

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu

Pracownicy:

 • Agata Sekuła – tel. wew. 3
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70