Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. Warszawska 28b

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek:   7:30 - 15:30
Wtorek:   7:30 - 15:30
Środa:   7:30 - 16:30
Czwartek:   7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30

Struktura organizacyjna Wydziału:
 1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Wiesław Gruszka, tel. 555 330 451, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl
 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel.: 555 330 450, e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Tomasz Dymek – tel. 55 533 04 53
 • Anna Mikołajczyk - tel. 55 533 04 53
 • Agata Sosnowska - tel. 55 533 04 52
 • Katarzyna Oniszczuk - 55 533 04 52

3. Ewidencja gruntów i budynków – tel.55 533 04 54, 55 533 04 55

e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Beata Rodak – tel. 55 533 04 55
 • Mariusz Bartnicki – tel. 55 533 04 54
 • Joanna Krupa - tel. 55 533 04 58

4. Gospodarka nieruchomości – tel. 55 533 04 57

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu

Pracownicy:


 1. Wpłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa
  należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 25 1160 2202 0000 0004 8664 2661
  z tytułu:
  • wieczystego użytkowania,
  • trwałego zarządu,
  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • czynszów za wynajem/dzierżawę nieruchomości,
  • opłaty z tytułu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości (wejście na grunt),
  • służebności
 2. Wpłaty stanowiące dochody Starostwa
  należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350
  z tytułu:
  • opłat geodezyjnych (wypisy, wyrysy etc.),
  • opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
  • czynszów za wynajem/dzierżawę nieruchomości,
  • opłat z tytułu zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (wejście na grunt),
  • służebności.
 3. Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w wydziale (płatność kartą-terminal) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański na rachunek bankowy nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70