Powiat Nowodworski

Treść Strony

AKCJA POMORSKA AKTYWIZACJA
2018.02.12
-
VIII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W STARYM POLU.
2018.02.12
VIII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W STARYM POLU.

Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu. Wszystkie koła z powiatu nowodworskiego uczestniczące w turnieju otrzymały upominki od Starosty Nowodworskiego.

STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZAŁO ZESTAWY ODBLASKOWE DZIECIOM.
2018.02.09
STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZAŁO ZESTAWY ODBLASKOWE DZIECIOM.

Uczestnicy półkolonii w Żuławskim Ośrodku Kultury otrzymali zestawy odblaskowe zakupione przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.  Odblaski, opaska i kamizelka odblaskowa trafiły do dzieci.

LUTOWE OBRADY RADY
2018.02.08
LUTOWE OBRADY RADY

Rada Powiatu na sesji w dniu 7 lutego br. główną uwagę poświęciła tematyce ochrony środowiska Powiatu Nowodworskiego.

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu przyjęto raport z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020” oraz przyjęto „Program Ochrony Środowiska  dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021-2024”. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła plan pracy na 2018 r. oraz przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Stałych w roku 2017.

2018.02.07
-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
2018.02.06
SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

2 lutego 2018 r. reprezentanci Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, w osobach Wicestarosty p. Barbary Ogrodowskiej oraz Inspektor ds. oświaty p. Beaty Zawadzkiej wzięły udział w spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

WIZYTA W ELMSHORN
2018.02.06
Wizyta w elmshorn, zespół szkół nr 2, beata zawadzka, starostwo powiatowe nowy dwór gdański, telewizja żuławy,

25 stycznia 2018 r. w Szkole Zawodowej w Elmshorn w Niemczech odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – Europejska Szkoła Partnerska Europejskiej Szkoły Zawodowej w Elmshorn”.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE NA POMORZU DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2018.02.05
-

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - GRUDZIEŃ 2017
2018.02.05
-

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za grudzień 2017 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

PROJEKT "ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!"
2018.02.05
PROJEKT "ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!"

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70