Powiat Nowodworski

Treść Strony

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT
2021.10.19
OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

LGR OGŁASZA WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
2021.10.19
LGR OGŁASZA WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 20.09.2021 r. - 04.10.2021 r.

Wyniki Konkursu 28/2021; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Wyniki Konkursu 29/2021; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyowana)

Wyniki Konkursu 30/2021; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.10.18
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 20 października 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

X SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 29.10.2021 - TRYB ZDALNY
2021.10.18
X SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 29.10.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.)  zwołuję X  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin:    29.10.2021 r. (piątek) godz. 9.00 tryb zdalny

NAGRODY STAROSTY DLA NAUCZYCIELI
2021.10.18
NAGRODY STAROSTY DLA NAUCZYCIELI
W dniu 15 października odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Nowodworskiego dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym. Starosta Pan Jacek Gross wraz z Wicestarostą Panią Barbarą Ogrodowską wręczyli wyróżnienia za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2021.10.13
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku, 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, potocznie określany jako Dzień Nauczyciela. To czas, gdy głębiej zastanawiamy się nad rolą pedagogów w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Jest też doskonałą okazją, aby złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty za codzienny trud, wrażliwość, cierpliwość i wyrozumiałość.

WYNIK KONSULTACJI W SPRAWIE ZMIAN LSR
2021.10.13
WYNIK KONSULTACJI W SPRAWIE ZMIAN LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 05.10-12.10.2021 r. konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd LGR – Rybacka Brać Mierzei w dniu 13.10.2021 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/aktualizacja-lokalnej-strategii-rozwoju/

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70