Powiat Nowodworski

Treść Strony

WIECZERZA WIGILIJNA W DOMU DLA DZIECI
2018.12.20
-

W dniu 9 grudnia br. Starosta Jacek Gross, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski  uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej w Domu dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim.

Dziękujemy za zaproszenie.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MARZĘCINIE
2018.12.20
-

W dniu 19 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu dla osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń”  w Marzęcinie.

Dziękujemy za zaproszenie.

UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 STYPENDYSTĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
2018.12.20
-

Dnia 17.12.2018 r. Maciej Podsiadły, uczeń II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2, w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2025.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO
2018.12.20
-

Dnia 13 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego.

SPOTKANIE OPŁATKOWE I JUBILEUSZ
2018.12.20
-

18 grudnia b.r. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska i Inspektor ds. Oświaty Beata Zawadzka uczestniczyły w bożonarodzeniowym spotkaniu Ośrodków Fundacji WRÓĆ: Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wlk.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU
2018.12.20
-

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o aktualizacji zasięgu inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ELBLĄGU
2018.12.18
-

Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu zawiadamia, że w dniu 13.12.2018 r. na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU
2018.12.17
DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

Uprzejmie informujemy, iż dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w  Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

Sporządziła:
Roksana Kamińska

III SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 28.12.2018
2018.12.17
-

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  VI  kadencji.

Termin: 28.12.2018 r. (piątek) godz. 12.00 Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

UPAMIĘTNIENIE TRAGICZNEJ ŚMIERCI ŻOŁNIERZY W CZASIE STANU WOJENNEGO NA RZECE LINAWA
2018.12.17
-

 W dniu 16 grudnia br. Starosta Jacek Gross oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Seroka wzięli udział w uroczystości upamiętniającej tragicznie zmarłych czołgistów I Warszawskiego Pułku Czołgistów im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu, która odbyła się przy pomniku „Poległych i Pomordowanych  za Wolną i Niepodległą Ojczyznę” w Nowym Dworze Gdańskim. 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70