Powiat Nowodworski

Treść Strony

KONDOLENCJE
2019.01.19
KONDOLENCJE

„Nie odchodzi się
tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko pozostaje się
w czyjejś pamięci
i czyimś czekaniu ...”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANA
PAWŁA ADAMOWICZA

Prezydenta Miasta Gdańska

RODZINIE  ZMARŁEGO ORAZ JEGO WSPÓŁPRACOWNIKOM
wyrazy szczerego współczucia

składają

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Robert Ciżmowski

wraz z Radnymi 
Starosta Nowodworski
Jacek Gross

z Członkami Zarządu Powiatu
oraz pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim
SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI DS. TECHNICZNYCH
2019.01.15
SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI DS. TECHNICZNYCH

W dniu 15 stycznia  br.  Starosta Jacek Gross spotkał się z Panią Anną Stelmaszyk – Świerczyńska Zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych.

Tematem spotkania były możliwości pozyskania środków finansowych na remont drogi powiatowej 2328 G Stróża - Mikoszewo.

SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM ORAZ KOMENDANTEM POWIATOWYM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
2019.01.14
SPOTKANIE Z  STAROSTY NOWODWORSKIEGO  Z KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM ORAZ KOMENDANTEM POWIATOWYM  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 14 stycznia  br.  Starosta Jacek Gross spotkał się z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Tomaszem Komoszyńskim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej Jarosławem Gryciuk.   Tematem spotkania były możliwości współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU
2019.01.14
DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

Uprzejmie informujemy, iż dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w  Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019 r.
2019.01.14
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) na terenie Powiatu Nowodworskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

APEL O POMOC
2019.01.14
APEL O POMOC

Myślami i modlitwą jesteśmy przy walczącym o życie Prezydencie Miasta Gdańska  Pawle Adamowiczu.
Możemy pomoc – potrzebna jest krew, zwłaszcza grupy ORhD – (minus).

Informację, o tym jak przygotować się do oddania krwi można uzyskać: http://krew.gda.pl/kto-moze-zostac-dawca,127,pl.html

Lista stacji krwiodawstwa dostępna na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zbiorka-krwi-lista-stacji-krwiodawstwa-w-calym-wojewodztwie,a,135780

Krew można także oddać w Elblągu przy ul. gen. Józefa Bema 80, w godzinach 7.30 – 12.30.
Krew trafi na pomoc dla Pawła Adamowicza.

SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z WOJEWODĄ POMORSKIM
2019.01.11
SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO  Z WOJEWODĄ POMORSKIM

W dniu 11 stycznia br. Starosta Nowodworski Jacek Gross oraz Emil Słodownik Kierownik Wydziału Programowo - Inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym spotkali się  z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelich. Rozmowa dotyczyła kierunków rozwoju i inwestycji w regionie, w tym przekopu Mierzei Wiślanej.

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
2019.01.11
-

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2019 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z WŁADZAMI GMIN Z TERENU POWIATU
2019.01.11
SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z WŁADZAMI GMIN Z TERENU POWIATU

W dniu 10 stycznia 2019 roku na zaproszenie Pana Jacka Grossa – Starosty Nowodworskiego odbyło się spotkanie robocze z władzami gmin wchodzących w skald powiatu nowodworskiego.  Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy we wspólnych inicjatywach dotyczących  szczególności  projektu rewitalizacji infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz inwestycji drogowych. Zgodnie z intencją obecnych na spotkaniu osób  przewiduje się kolejne tego typu wydarzenia, które mają przyczynić się do lepszej koordynacji wspólnych zadań inwestycyjnych, a także planowaniu nowych przedsięwzięć.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W STAROSTWIE
2019.01.10
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W STAROSTWIE

9 stycznia b.r. nasze Starostwo odwiedzili niecodzienni goście - grupa przedszkolna „Słoniki” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, wraz z wychowawczyniami p. Anną Sławińską oraz p. Justyną Cybulską.

Wizyta przedszkolaków rozpoczęła się od zwiedzania gabinetu Starosty i Wicestarosty. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską przywitali dzieci.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70