Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji”

 

W ramach działania 3.2. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  2 560 048,15 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  2 694 787,53 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2016 roku do 31 października 2018 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Zespole Szkół nr 1, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcie kierowane jest do  755 uczestników projektu  z  czego docelowo do 688 uczniów i  67 nauczycieli. Projekt dotyczy przeprowadzenia działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych beneficjentów tzn. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów prowadzonych w formie eksperymentu, wyjazdów warsztatowo studyjnych do Trójmiasta, prowadzenia doradztwa zawodowego i wiele innych. Ponadto  przewidziany jest zakup  wyposażenia pracowni : fizycznej, biologicznej, chemicznej i oprogramowania do tych jak i pozostałych zajęć. Prowadzone będą również zajęcia z psychologiem i pedagogiem, jak również zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z kilku przedmiotów. Projekt ma także  wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów i psychologów w celu uzupełnienia ich kompetencji niezbędnych do realizacji powyższych celów.

Planowane efekty:


Dzięki urozmaiconym zajęciom pozalekcyjnym uczniowie szkół uczestniczących w projekcie poprawią swoją wiedzę i zdolności. Uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne będą pod opieką psychologa, pedagoga oraz będą uczestniczyć w  zajęciach wyrównawczo - kompetencyjnych co również wpłynie na poprawę wyników nauczania tj. jakości edukacji ogólnej. Dzięki projektowi nastąpi  poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.

Daria Szalczewska

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70