Powiat Nowodworski

Treść Strony

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

Główny Specjalista ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa - Wiesław Podsiadły, pokój nr 16, tel. wew. 167, email: w.podsiadly@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa, m.in.: wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, rejestracja zwierząt podlegających ochronie, wydawanie decyzji na usuwanie drzew i zalesianie gruntów.

Informacje dot. spraw i wniosków znajdują się w zakładce Jak załatwić sprawę w Starostwie

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70