Powiat Nowodworski

Treść Strony

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
2019.01.11
-

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2019 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z WŁADZAMI GMIN Z TERENU POWIATU
2019.01.11
SPOTKANIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z WŁADZAMI GMIN Z TERENU POWIATU

W dniu 10 stycznia 2019 roku na zaproszenie Pana Jacka Grossa – Starosty Nowodworskiego odbyło się spotkanie robocze z władzami gmin wchodzących w skald powiatu nowodworskiego.  Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy we wspólnych inicjatywach dotyczących  szczególności  projektu rewitalizacji infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz inwestycji drogowych. Zgodnie z intencją obecnych na spotkaniu osób  przewiduje się kolejne tego typu wydarzenia, które mają przyczynić się do lepszej koordynacji wspólnych zadań inwestycyjnych, a także planowaniu nowych przedsięwzięć.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W STAROSTWIE
2019.01.10
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W STAROSTWIE

9 stycznia b.r. nasze Starostwo odwiedzili niecodzienni goście - grupa przedszkolna „Słoniki” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, wraz z wychowawczyniami p. Anną Sławińską oraz p. Justyną Cybulską.

Wizyta przedszkolaków rozpoczęła się od zwiedzania gabinetu Starosty i Wicestarosty. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską przywitali dzieci.

SPORTOWY OBÓZ ZIMOWY
2019.01.09
SPORTOWY OBÓZ ZIMOWY

Uczniowie Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 1, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, od 5 stycznia przebywają na obozie sportowym w Małym Cichym k. Zakopanego.

DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU
2019.01.07
DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w  Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

Sporządziła:
Roksana Kamińska

BEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW
2019.01.07
BEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW

Polskie Radio Obywatelskie zaprasza do korzystania z bezpłatnej pomocy udzielanej ofiarom oszustw.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
2019.01.04
NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza naboru członków komisji konkursowych
do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
2019.01.04
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
2019.01.04
-

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód poniżej stanu alarmowego  rzek na terenie powiatu nowodworskiego i  Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu 04.01.2019 r. od godz. 9.30 ogłosił dla Gmin:
Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo

 ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA  PRZECIWPOWODZIOWEGO

PROJEKT SZKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
2019.01.04
-

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70