Powiat Nowodworski

Treść Strony

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 28.09.2021 - TRYB ZDALNY
2021.09.15
IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 28.09.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.)  zwołuję IX  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin:    28.09.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

KOMUNIKAT
2021.09.15
KOMUNIKAT

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  informuje, iż w związku z  prowadzoną inwestycją na drodze powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo w dniu 15 września 2021r. będą występować utrudnienia komunikacyjne. Podczas prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogi mogą  występować  problemy z przejazdem na przedmiotowym odcinku w godzinach 8.00-17.00. Utrudnienia na drodze zostaną odpowiednio oznakowane oraz zostaną wyznaczone osoby do kierowania ruchem. Dojazd do miejscowości Broniewo i Wiśniówka będzie możliwy drogami powiatowymi nr 2329G oraz  2328G zgodnie z załączoną mapą.

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.09.14
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 15 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

KOMUNIKAT
2021.09.07
KOMUNIKAT

„INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2025 R. ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”

KOMUNIKAT CENTRUM INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNEGO VOLONTARIUS
2021.09.07
KOMUNIKAT CENTRUM INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNEGO VOLONTARIUS

Samorząd Województwa Pomorskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rozpoczął realizację projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom COVID-19, poprzez objęcie wsparciem minimum 3000 mieszkańców województwa pomorskiego

KOMUNIKAT LGR
2021.09.06
KOMUNIKAT LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.09.06
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 8 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

OGŁOSZENIE
2021.09.03
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2020, poz. 821 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

 

 

KONDOLENCJE
2021.09.01
KONDOLENCJE

„Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza nas życie.

Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych doświadczeń...”

 

Panu JACKOWI GROSS

Staroście Nowodworskiemu  

    wyrazy współczucia z powodu śmierci

przybranej Mamy

Heleny Sabatowskiej - Gross

 
                                                                                                             składają
 
 
Wicestarosta Nowodworski
Barbara Ogrodowska
wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Robert Ciżmowski
wraz z Radnymi

                                                                                 

 

 

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70