Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Architektury i Budownictwa

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

  1. Kierownik Wydziału - Marek Miszewski - sprawy z terenu Gminy Stegna - pok. nr 6, tel. wew. 133, email: m.miszewski@nowydworgdanski.pl
  2. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Ewa Świgoń - sprawy z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - pok. nr 7, tel. wew. 103, email: e.swigon@nowydworgdanski.pl
  3. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Mirosław Siatka - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152,  email: m.siatka@nowydworgdanski.pl
  4. Młodszy referent ds. realizacji obiektów budowlanych – Ewa Jarmuł - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152,  email: e.jarmul@nowydworgdanski.pl
  5. Młodszy referent ds. realizacji obiektów budowlanych - Natalia Szatkowska - sprawy z terenu Gminy Sztutowo - pok. nr 6, tel. wew. 133,  email: n.szatkowska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

Wydział wykonuje zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wynikających z ustawy Prawo budowlane (z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych, dla których organem pierwszej instancji jest wojewoda), wydaje zaświadczenia dotyczące obiektów budowlanych, wynikające z przepisów prawa. Ponadto prowadzi sprawy związane z wydawaniem decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych. Wydział prowadzi sprawy związane z opiniowaniem lub uzgadnianiem przez organy Powiatu spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70