Powiat Nowodworski

Treść Strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów   

Alicja Biernat

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  
82-100 Nowy Dwór Gdański,
ul. Warszawska 28B
tel. 55 533 01 43
e-mail a.biernat@nowydworgdanski.pl

przyjmuje w dniach:

 • poniedziałek - czwartek,  godz. 730 – 1400

Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,       
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,   
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

PRAWA KONSUMENTA 2023 – CO SIĘ ZMIENIŁO OD 1 STYCZNIA BR.?

1 stycznia 2023 r. weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Dodatkowo z inicjatywy Prezesa UOKiK wprowadzono regulacje, które mają ukrócić nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych.

KONSUMENCIE, UWAŻAJ NA CHWILÓWKI!

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące działalności spółki Szybka Gotówka.
 • Konsumenci skarżą się na zawyżone opłaty i rolowanie pożyczek.
 • UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę przed zaciągnięciem chwilówki.

UWAGA NA OSZUSTÓW ŻERUJĄCYCH NA KORONAWIRUSIE – OSTRZEŻENIE PREZESA UOKIK

 • W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka.
 • Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, które dostajemy od nieznanych osób czy organizacji.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny radzi, jak chronić się przed oszustami, którzy chcą wykorzystać nasz lęk przed epidemią koronawirusa i kryzysem.

Podczas pandemii uaktywnili się oszuści. Wabią konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka, ofertami produktów lub usług mających stanowić panaceum na koronawirusa czy próbują wykorzystać chęć pomocy innym.

KORONAWIRUS – PAKIET INFORMACJI DLA KONSUMENTÓW

 • Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty.
 • Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.
 • Prezes Tomasz Chróstny przygotował dla konsumentów na stronie uokik.gov.pl specjalny pakiet informacji.

[Warszawa, 23 marca 2020 r.] Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. Najczęściej dotyczą one odwołanych wyjazdów oraz zawyżonych cen w sklepach.

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacja Konsumentów. Celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnieniu dowodów osobistych.  

Trzeba sprawdzić wiarygodność sklepu internetowego

W okresie przedświątecznym coraz częściej dokonujemy zakupów w sklepie internetowym . Dlatego  przed  transakcja należy sprawdzić czy mamy do czynienie z firmą uczciwa.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Sprzedawca energii musi mieć prawo do prowadzenia obrotu energią na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesją. Musi mieć możliwość zakupu energii oraz jej przesłanie do odbiorcy (zawarte odpowiednie umowy).

Regulator monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych

W ostatnim czasie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste), dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie dotyczące:

 • braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
 • podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
 • przymusu zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
 • braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą).

Prawa konsumenta w praktyce

W dniu 25 grudnia 2015 roku minął rok od wejścia w życie nowych przepisów chroniących konsumentów, określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827 ze zm.). Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Zarówno dyrektywa , jak i ustawa o prawach konsumenta, stanowią istotny krok w kierunku ujednolicenia prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej, wzmacniają pozycje konsumenta na rynku. Ustawa wprowadziła istotne zmiany co do odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za jakość rzeczy sprzedanej, w sklepach tradycyjnych, Internecie, na pokazach, zasady składania reklamacji, a także obowiązki informacyjne sprzedawców, co w konsekwencji doprowadziło do nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady w umowie sprzedaży.

Polisolokaty

Polisolokaty, potocznie zwane są ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, to produkty zakładające podział środków w nieznacznej części na ubezpieczenia, a w większości na inwestowanie.

Zakupy od akwizytora

Zakupy od akwizytora to dla wielu klientów wygodny i korzystny sposób zawierania umów, pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Dokonując zakupów u akwizytora zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument często podejmuje decyzję pod wpływem chwili, nie może porównać towaru z produktami dostępnymi w sklepie, ulega presji sprzedawcy, dlatego jest szczególnie chroniony przez prawo. 

Zasady zakupów w sieci

Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Dubaju, Wietnamie czy Malediwach, musi przestrzegać polskiego prawa, jeżeli kieruje ofertę do polskiego konsumenta. Oznacza to, że gdy np. wysyła towar do Polski, ceny podaje w złotówkach, a strona jest napisana w naszym języku, to musi wywiązać się z wielu obowiązków informacyjnych i zapewnić 10 dniowy okres na odstąpienie od umowy. Konsument korzystający z e-zakupów towarów lub usług musi przede wszystkim pamiętać, że nawet samo kliknięcie na okienko „akceptuję regulamin” czy „zapoznałem się z regulaminem” może oznaczać zawarcie umowy

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.
 • -

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Konsument w sieci

Zakupu online to oszczędność czasu, bogata oferta produktów oraz konkurencyjne ceny. Najczęściej kupowane artykuły w sieci to książki, kosmetyki, sprzęt komputerowy, fotograficzny, RTV/AGD oraz odzież i obuwie. Jednakże charakter tych zakupów nie pozwala na osobiste obejrzenie produktu i jego sprawdzenie. Dlatego warto znać przysługujące  konsumentom prawa.               

Zanim kupisz żywność i prezenty świąteczne

Grudzień to okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W świątecznym budżecie większa część wydatków przeznaczona zazwyczaj zostanie na zakup żywności i prezenty dla najbliższych. Od wielu lat rośnie liczba osób, które dokonują zakupów w dużych sieciach handlowych i w Internecie. Na co warto więc zwrócić uwagę, zanim dokonamy zakupu w sklepie i jak postępować.

 • -

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz

Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń). Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często  nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać bardzo wysokiego oprocentowania. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia.

Ostrzeżenie w sprawie opłat za rozpatrywanie wniosku o udzielenie pożyczki

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przed świętami wspólnie zwracają uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z usług firm pożyczkowych pobierających opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę przed decyzją o jej ewentualnym przyznaniem.

UOKiK i UKNF przestrzegają konsumentów, by szczególną uwagę zwracali na zabezpieczenia oraz wszelkie opłaty wymagane przed udzieleniem pożyczki. Zanim konsument podpisze umowę, powinien jasno wiedzieć na jakich warunkach zostanie przyznana pożyczka, by jednocześnie określić czy je spełnia. Wpłacanie środków finansowych kredytodawcy przed podpisaniem umowy o pożyczkę, bez znajomości jej warunków wiąże się z dużym ryzykiem. Do obu instytucji napływają skargi dotyczące problemu z odzyskaniem opłat wniesionych przed podpisaniem umowy w przypadku negatywnej decyzji pożyczkodawcy.           

Wysokość opłat za udzielenie kredytu konsumenckiego oraz tryb ich uiszczenia powinny zostać określone w umowie. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytodawca lub pośrednik kredytowy ma obowiązek przekazania kredytobiorcy przed podpisaniem umowy m.in. informacji o czasie obowiązywania umowy, stopie oprocentowania kredytu oraz warunków jej zmiany, całkowitej kwocie kredytu, terminach i sposobie wypłaty kredytu, a także rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem odsetek za czas korzystania z kapitału oraz opłat notarialnych i poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.    

Obecnie UOKiK prowadzi kontrolę, której celem jest zbadanie czy przedsiębiorcy oferujący usługi finansowe działają zgodnie z prawem w zakresie pobierania opłat od konsumentów oraz czy prawidłowo informują o kosztach swoich usług. Porady prawne oraz rady na co zwracać uwagę pożyczając pieniądze są na stronie internetowej UOKiK w specjalnie przygotowanym poradniku.  

Nie daj się oskubać w sieci

W sklepach w okresie przedświątecznym coraz tłoczniej. Przeglądasz oferty internetowych sprzedawców. Liczba kupionych prezentów: 0. Czasu coraz mniej. Znajdujesz w sklepie wirtualnym : kolekcję płyt w atrakcyjnej cenie. To okazja czy pułapka? Poznaj siedem kroków ułatwiających poruszanie się w wirtualnych sklepach:

Bilet na mecz z internetu

Coraz częściej dokonujemy zakupów za pośrednictwem Internetu. Choć to wygodna forma kupowania – zanim klikniesz, zwróć uwagę na: ...

Sprowadzanie używanych samochodów z Niemiec

Konsumenci w coraz większym stopniu korzystają z dobrodziejstw jednolitego rynku, m.in. poprzez dokonywanie zakupów określonych produktów w innych krajach Unii Europejskiej po niższych cenach. Dużym zainteresowaniem w Europie cieszą się używane samochody sprowadzane z Niemiec. W odpowiedzi na popyt, wielu niemieckich dealerów sprzedaje samochody przez Internet (np. serwisy www.mobile.de czy www.autoscout24.de). W większości przypadków rozmowy dotyczące sprzedaży prowadzone są w języku angielskim lub z pomocą tłumacza. Kiedy sprzedający i kupujący dojdą do porozumienia, konsument otrzymuje do podpisania umowę w języku niemieckim.

O czym konsument wiedzieć powinien

Przedświąteczne zakupy
Okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów świątecznych. Wydajemy dużo, często bez zastanowienia. Większość dokonywanych przez nas zakupów odbywa się w ramach sprzedaży konsumenckiej, czyli dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Warto zatem wiedzieć o podstawowych zasadach, które pozwolą nam konsumentom uniknąć zakupowych pułapek oraz oszczędzić czas na dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Jak postępować aby rozsądnie robić zakupy?

Zakupy poza lokalem

Coraz częściej konsumenci korzystają z różnych rodzajów sprzedaży. Sprzedaż przez akwizytora, publiczne prezentacje czy wyjazdy połączone z możliwością zakupu to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa.

Jak bezpiecznie zamawiać usługi

Zamawiając usługi przede wszystkim kierujemy się ceną. Tymczasem zwróćmy uwagę na sposób zawarcia umowy. Prowadząc z przedsiębiorcą negocjacje zmierzające do zawarcia umowy, należy pamiętać o tym, że umowa jest zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji, tylko jednomyślność w tym zakresie powoduje zawarcie umowy. Dyskutując z profesjonalistą należy więc dojść do porozumienia w każdym punkcie spornym, zarówno tym najistotniejszym - koszt wykonania usługi i termin realizacji, kary umowne, jak i pozornie mniej istotnym. Ułatwi to dochodzenie roszczeń w przypadku np. nieterminowego wykonania zobowiązania.

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

Konsumenci dokonując zakupu towarów na raty w sklepach, zaciągają kredyt konsumencki. Kredyt konsumencki to pożyczone pieniądze w formie pożyczki, kredytu bankowego w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70