Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+000 – 0+990

Operacja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+000 – 0+990”  otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Cel operacji: Ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2344G.

Wskaźnik realizacji operacji: przebudowa drogi o długości 0,990 km

Miejsce realizacji operacji: województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowości: Lubieszewo, Tuja.

Okres realizacji inwestycji: grudzień 2020 – czerwiec 2021

Całkowity koszt inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyniósł blisko 586 458,37 zł z czego 63,63% stanowiło dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.

  • 1
  • 2
  • 3
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70