Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOMUNIKAT - ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI- rejestracja pojazdów

ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Obsługa w Wydziale Komunikacji (rejestracja pojazdów) odbywa się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 55 247 28 72 lub 55 247 36 68 wew. 140. Osoby nieumówione zostaną obsłużone pod warunkiem wcześniejszej obsługi osób umówionych telefonicznie lub ich niestawienia się, w przeciwnym wypadku zostanie im wyznaczony termin wizyty.

 1. Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP można dokonać przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez złożenie wniosku w Sekretariacie Urzędu (pok. nr 20);
 2. Wszystkie druki wraz z kartami usług, dotyczącymi poszczególnych rodzajów spraw znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=10401;
 3. Płatności można dokonywać kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w momencie składania  dokumentów, albo przed wizytą w urzędzie przelewem lub bezpośrednio w Banku Millenium, na konta:
 • 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy
 • 45 1160 2202 0000 0004 8664 2786 – opłata ewidencyjna
 • Konto Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański: 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 - opłata skarbowa

 

Ważne!

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 01 lipca 2023 r. na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów UE, zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski obowiązuje 30 dni.

Za niedotrzymanie tego terminu przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. 55 247 2872

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW;

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

  

7:30 - 15:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 15:00

Środa:

 

7:30 - 16:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 16:00

Piątek:

 

7:30 - 14:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 14:00

 

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału:
  Aldona Godek,  tel. 55 247 36 69, wew. 163, pok. nr 15
  e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl
 2. Stanowiska ds. rejestracji pojazdów tel. 55 247 36 69, wew. 140, pok. nr 11
  e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl
  • P. Karolina Giłka,
  • P. Katarzyna Kłębucka
  • P. Waldemar Wudarczyk
 3. Stanowiska ds. ewidencji kierowców tel. 55 247 36 69, wew. 138, pok. nr 12
  e-mail: prawojazdy@nowydworgdanski.pl
  • P. Natalia Żwirek
  • P. Justyna Pawlak

Wydział Komunikacji prowadzi sprawy związane z wprowadzaniem do centralnej ewidencji pojazdów wszystkich informacji określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in.: rejestracje, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu, adnotacje urzędowe o montażu instalacji gazowej, czasowe wycofania pojazdu z ruchu  etc.).

Ponadto do zakresu naszych zadań należą wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem centralnej ewidencji kierowców, takie jak m.in.: wydawanie, cofanie, zatrzymywanie lub przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz wydawanie pozwoleń tramwajowych.

Sprawujemy również nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów. Do naszych obowiązków należy ponadto wydawanie zezwoleń i licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego, przejmowanie na rzecz Powiatu pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I i II.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70