Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel./fax +48 55 247 2872

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW;

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

W skład wydziału wchodzą:

 1. Pełniący obowiązki kierownika wydziału: Andrzej Szczotka
  - pok. nr 13, tel. 55 247 2872 wew. 173, email: kontrola.komunikacja@nowydworgdanski.pl, kierownik.komunikacja@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. rejestracji pojazdów: Katarzyna Kłębucka
  – pok. nr 11, tel. 55 247 2872, email: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. rejestracji pojazdów; Karolina Giłka
  - pok. nr 11, tel. 55 247 2872, 
 4. Podinspektor ds. ewidencji kierowców: Krzysztof Krokosz
  - pokój nr 12, tel. wew. 138, email: prawojazdy@nowydworgdanski.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie ruchu drogowego;
  • zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych,
  • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych,
  • wydawanie oraz cofanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych i powiatowych w sposób szczególny,
  • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
  • dopuszczanie pojazdów do ruchu,
  • rejestrowanie, wyrejestrowywanie pojazdów,
  • udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji o pojazdach zarejestrowanych  oraz ich właścicielach lub posiadaczach,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
  • wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
  • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem,
  • udostępnianie danych i informacji o osobach posiadających lub, którym cofnięto
  • uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi zgromadzonych w prowadzonej  ewidencji kierowców,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
  • prowadzenie ewidencji instruktorów,
  • nadzór nad szkoleniem kierowców,
  • kontrola kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • zatrzymywanie, cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • nadzór nad usuwaniem pozostawionego pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 2. W zakresie transportu drogowego;
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcia licencji na wykonywanie  transportu drogowego rzeczy i osób,
  • odmawianie i wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych    w krajowym transporcie drogowym,
  • wydawanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
  • nadzór i kontrola nad przewoźnikami drogowymi, którym wydano licencji,   zezwolenia lub zaświadczenia,
  • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników,
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70