Powiat Nowodworski

Treść Strony

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Wydział Komunikacji prowadzi sprawy związane z wprowadzaniem do centralnej ewidencji pojazdów wszystkich informacji określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in.: rejestracje, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu, adnotacje urzędowe o montażu instalacji gazowej, czasowe wycofania pojazdu z ruchu  etc.).

Ponadto do zakresu naszych zadań należą wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem centralnej ewidencji kierowców, takie jak m.in.: wydawanie, cofanie, zatrzymywanie lub przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz wydawanie pozwoleń tramwajowych.

Sprawujemy również nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów. Do naszych obowiązków należy ponadto wydawanie zezwoleń i licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego, przejmowanie na rzecz Powiatu pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I i II.

ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Obsługa klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbywa się za pomocą systemu kolejkowego.

Interesanci mogą zarejestrować się w kolejce poprzez:

 1. rezerwację internetową na stronie: https://bezkolejki.eu/spndg - możliwość rezerwacji wizyty (rejestracja pojazdów) na konkretny, wybrany dzień i godzinę,
 2. osobiście - korzystając z biletomatu zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, (parter, obok tablicy informacyjnej) – możliwość rezerwacji wizyty w danym dniu, poprzez pobranie biletu. Wydawanie biletów odbywa się w dni powszednie od 7:30 do 15.00 w poniedziałek, wtorek i czwartek, do 16.00 w środę i do 14.00 w piątek, pod warunkiem dostępności biletów. Jeden bilet przyporządkowany jest do jednej sprawy. W przypadku niestawienia się przy wybranym stanowisku po wywołaniu przez system- bilet przepada.

Aktualny stan kolejki w Wydziale Komunikacji dostępny jest pod adresem: https://bezkolejki.eu/spndg .


Płatności można dokonywać kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w momencie składania  dokumentów, albo przed wizytą w urzędzie przelewem lub bezpośrednio w banku, na konta:

 • 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy- Bank Millenium
 • 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 - opłata skarbowa- Żuławski Bank Spółdzielczy

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

 • Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7.30 - 15.30
 • Środa: 7.30 – 16.30
 • Piątek: 7.30 – 14.30

   
W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału:
  Aldona Godek,  tel. 55 247 36 68, wew. 163, pok. nr 15
  e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl
 2. Stanowiska ds. rejestracji pojazdów tel. 55 247 36 68, wew. 140, pok. nr 11
  e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl 
  • P. Karolina Giłka,
  • P. Katarzyna Kłębucka
  • P. Waldemar Wudarczyk
 3. Stanowiska ds. ewidencji kierowców tel. 55 247 36 68, wew. 138, pok. nr 12
  e-mail: prawojazdy@nowydworgdanski.pl
  • P. Natalia Żwirek
  • P. Martyna Maćkowska
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70