Powiat Nowodworski

Treść Strony

RAPORT O STANIE POWIATU
2019.05.31
RAPORT O STANIE POWIATU

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu.

KOMUNIKATY ŻEGLUGOWE - PGW WP RZGW W GDAŃSKU
2019.05.31
-

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ,,BEZPIECZNIE NA WSI: MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”.
2019.05.31
-

30 maja 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje".

SPOTKANIE INFORMACYJNE ,,EUROPA DLA OBYWATELI”
2019.05.30
SPOTKANIE INFORMACYJNE ,,EUROPA DLA OBYWATELI”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie ,,Europa dla obywateli" w dniu 13 czerwca 2019, godz. 11:00 - 14:45 w Gdańsku (miejsce spotkania w potwierdzeniu, szczegóły wkrótce).

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY
2019.05.30
-

Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie pomorskim - Kwiecień 2019 r.

  • Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
  • Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych.
  • Coraz niższa stopa bezrobocia.
  • Pomorskie ma piątą, co do wielkości, najniższą stopę bezrobocia w kraju.
  • Spada liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Informacja: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdański. 

SZKOLENIE ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH POMORSKIEJ SIECI DYREKTORÓW
2019.05.30
-

28 maja 2019 r. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wraz z dyrektorami szkół powiatowych uczestniczyła w szkoleniu zespołu samokształceniowego, funkcjonującego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. Szkolenie odbyło się w Malborku i zostało poprowadzone przez wieloletniego szkoleniowca i praktyka oświatowego p. Lilianę Zientecką.

DOFINANSOWANIE NA STWORZENIE ,,STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU NOWODWORSKIEGO”.
2019.05.29
DOFINANSOWANIE NA STWORZENIE ,,STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU NOWODWORSKIEGO”.

Powiat Nowodworski pozyskał 50 000 zł na stworzenie „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego”. 

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach programu priorytetowego ,,GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.”

W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się opracowanie kompleksowej strategii elektromobilności obejmującej obszar administracyjny powiatu nowodworskiego z uwzględnieniem potrzeb gmin wchodzących w jego skład.

IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
2019.05.29
-

28 maja 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs, którego organizatorem są nauczyciele szkoły w Kmiecinie, skierowany jest do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych oraz ostatniej klasy gimnazjum.

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
2019.05.29
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy serdeczne życzenia
wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego
w Powiecie Nowodworskim.
Dziękujemy za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej
oraz zaangażowanie w krzewienie pasji obcowania z kulturą na co dzień
wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości,
a przede wszystkim satysfakcji płynącej z Waszej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Robert Ciżmowski  
  Starosta Nowodworski

Jacek Gross
KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY
2019.05.29
-

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w związku z prognozowanymi wzrostami stanów wody na rzece Wiśle, które wynikają z konieczności przyjęcia wód powodziowych z południa Polski, można spodziewać się czasowego zamknięcia wrót przeciwpowodziowych i zamknięcia żeglugi na rzece Wiśle.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70