Powiat Nowodworski

Treść Strony

INFORMACJA
2019.11.13
-

W dniu 15 listopada 2019 r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
nie przyjmuje interesantów.

Za utrudnienia przepraszamy.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
2019.11.12
-

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 listopada 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

WOLONTARIAT GEOCACHING - ZESPÓŁ SZKÓŁ
2019.11.08
-

Uczniowie Zespołu Szkół otrzymali zaświadczenia o wolontariacie w przedsięwzięciu "Geocaching".

Wolontariat dotyczył SPOTKANIA MŁODZIEŻY MIAST PARTNERSKICH. Dzięki swojemu zaangażowaniu uczniowie usprawnili organizację przedsięwzięcia. Jako wolontariusze w pełni wywiązali się ze swoich obowiązków i swoich zadań. Otrzymali rekomendację ŻUŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO jako osoby godne polecenia do pracy przy podobnych przedsięwzięciach.

INFORMACJA
2019.11.07
INFORMACJA

W dniach 5 listopada 2019 r. i 8 listopada 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów.
Za utrudnienia przepraszamy.

ŚCINKA POBOCZY
2019.11.07
ŚCINKA POBOCZY

Obecnie na terenie dróg Powiatu Nowodworskiego trwa profilowanie poboczy. Ten zabieg ma na celu zapewnić bezpieczeństwo poruszających się pojazdów dana drogą ale przede wszystkim zniwelować destrukcyjny wpływ wody na nawierzchnię jezdni. Odprowadzenie wód opadowych poza pas jezdni uniemożliwia wypłukiwanie podbudowy a tym samym ogranicza spękania nawierzchni bitumicznych.

INFORMACJA
2019.11.07
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 83/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 października 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie zapraszamy do naszego urzędu w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30, gdy dzień 24 grudnia będziemy odpracowywać.

PROJEKT SOSW - CAŁOROCZNE MIEJSCE REKREACJI
2019.11.06
-

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim pod koniec października br. złożył do Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie całorocznego miejsca rekreacji poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Nowego Dworu Gdańskiego oraz turystom”.

OGŁOSZENIE - NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
2019.11.05
OGŁOSZENIE - NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2019.11.05
-

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”
2019.11.05
-

W piątek 25 października 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta". Celem akcji jest, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70