Powiat Nowodworski

Treść Strony

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 • autor: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak, data: 2019-12-31

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych

PROJEKT POMORSKIE! TU WRACAM

Ruszyła rekrutacja do projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”. Jeśli masz więcej niż 30 lat, wróciłeś z pracy za granicą albo planujesz powrót i nie wiesz co dalej, to projekt stworzony z myślą o Tobie. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Dlaczego warto mieszkać i pracować w Pomorskiem? Może z powodu wyjątkowej lokalizacji w sąsiedztwie plaż, lasów i jezior? Może ze względu na różnorodną ofertę edukacyjną, rozrywkową, kulturalną i sportową? Może dlatego, że mamy najczystsze powietrze w kraju? A może dlatego, że to po prostu miejsce, do którego warto wracać?

Pomorskie! Tu wracam

„Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” to jeden z pierwszych projektów w kraju, który wspiera osoby powracające z zagranicy. Jest on przykładem na zaangażowanie samorządu w kwestię budowy regionu przyjaznego do życia i pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, przygotował atrakcyjną ofertę zarówno dla powracających z zagranicy, jak i dla pomorskich pracodawców, którzy poszukują pracowników w kluczowych branżach.

…tu pracuję

Wydaje się, że powrót do kraju, do rodziny i znajomych nie powinien być trudny – wracamy przecież do tego, co znamy. Zdarza się jednak, że nasze oczekiwania nie przystają do rzeczywistości, bo od wyjazdu w Polsce wiele się zmieniło i po kilkuletniej nieobecności niełatwo jest się odnaleźć. Jeśli i Ty czujesz, że przydałby Ci się doradca, który pomógłby w sprawach formalnych, podpowiedział, jak załatwić ubezpieczenie, gdzie szukać pracy, a do tego pomógł w uzupełnieniu Twoich kwalifikacji wypełnij ankietę i sprawdź, czy możesz wziąć udział w naszym projekcie.

Więcej informacji o projekcie: wup.gdansk.pl/powroty

 • -

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r.
KASA w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim
jest nieczynna

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Powiatu Nowodworskiego bez prowizji od dnia 02.01.2020 r. przyjmuje Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim w następujących lokalizacjach:

 1. Centrala Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Sikorskiego 52
  -  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 2. Filia Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 2c
  (przy Rondzie im. Zbigniewa Piórkowskiego) - od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:00.

Częściowo wypełnione druki polecenia przelewów dostępne są na stanowiskach merytorycznych w wydziałach.

Jednocześnie zachęcamy do dokonywania opłat za czynności wykonywane w starostwie za pomocą terminali płatniczych, które dostępne są w Wydziale Komunikacji oraz  w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Rachunki bankowe dla opłat:

Odbiorca przelewu:
POWIAT NOWODWORSKI
ul. gen Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dochody Starostwa
(opłaty: rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, pozostałe komunikacyjne, geodezyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie, najem, czynsz, media, koszty upomnienia itp.)
56 8306 0003 0000 4734 2000 0080

Opłata ewidencyjna
(dotycząca spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji tzn. rejestracyjnych, wydania prawa jazdy itp.)
77 8306 0003 0000 4734 2000 0090

! Opłata skarbowa (m.in. upoważnienia, pełnomocnictwa, pozwolenia na budowę)
Opłatę skarbową należną Miastu i Gminie Nowy Dwór Gdański należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
26 8306 0003 0000 8006 2000 0010.

NOWODWORSKI KONGRES ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

W dniu 20 grudnia Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w Kongresie Zatrudnienia Socjalnego, który odbył się w Żuławskim Parku Historycznym. Zatrudnienie socjalne jest działalnością, która ma na celu aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zajmują się tym specjalne ośrodki zwane Centrami Integracji Społecznej lub Klubami Integracji Społecznej.  Na terenie Powiatu Nowodworskiego działalnością taką zajmuje się Żuławski Klub Integracji Społecznej, mający siedzibę w Nowym Dworze Gdańskim.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WIGILIJNE SPOTKANIE W DOMU DLA DZIECI

Starosta Nowodworski Jacek Gross, razem z Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Gdański Jackiem Michalskim, odwiedził Dom dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim. Nie zabrakło świątecznych życzeń, smakołyków oraz prezentów.

 Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE OPŁATKOWE

18 grudnia Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska, wraz z pracownikami Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, na zaproszenie Fundacji WRÓĆ z Jantaru.

Prezes Fundacji Pan Maciej Włodarski serdecznie powitał zebranych, podziękował za życzliwość i złożył życzenia świąteczne

Podopieczni i Pracownicy z trzech ośrodków prowadzonych przez Fundację: Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku i w Lasowicach Wlk. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wlk., dostarczyli gościom wiele wzruszających emocji swoim występem artystycznym.

Dyrektorzy ośrodków, z rąk przedstawicieli Starostwa Powiatowego, odebrali bożonarodzeniowe upominki dla podopiecznych Fundacji.

Całej Społeczności Fundacji WRÓĆ życzymy zdrowych rodzinnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowała:
Beata Zawadzka
Inspektor ds. oświaty

 • 20191218_111915.jpg
 • 20191218_112654.jpg
 • 20191218_114157.jpg
 • IMG-20191218-WA0004.jpg
 • IMG-20191218-WA0005.jpg
 • IMG-20191218-WA0007.jpg
 • IMG-20191218-WA0010.jpg
 • IMG-20191218-WA0011.jpg
 • received_1303178806550705.jpg
 • received_1452331391591884.jpg
 • received_2523972877711220.jpg
 • received_2618441831767867.jpg
 • received_470261597016928.jpg
 • received_503301906946448.jpg
 • received_527234984548501.jpg
 • received_570782353706714.jpg
 • received_587293672017862.jpg
 • received_740097386511194.jpg
 • received_747961942370139.jpg
 • received_755114064956071.jpg
 • received_774915186253875.jpg

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO POWIATU NOWODWORSKIEGO

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Powiatu Nowodworskiego dziękujemy 11 Nowodworska Drużyna Harcerska "PŁOMIENIE" Harcerze przekazali światło na ręce Starosty Nowodworskiego Jacek Gross, Wicestarosty Barbara Ogrodowska oraz Sekretarza Powiatu Marta Dorobek.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przebiega pod hasłem "Światło które daje moc"

 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

Dnia 17.12.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie z pracodawcami, którzy współpracują z naszą szkołą w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowej.

Nie tylko zaproszeni pracodawcy, ale i instytucje rynku pracy zaszczyciły swoją obecnością a wśród nich Pan Piotr Łukasiuk- pracodawca a zarazem Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim, Pani Magdalena Naróg z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku oraz Pani Katarzyna Figiel- pracownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim.

Wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor Wioletta Przyborowska, która przedstawiła wyniki nauczania i wychowania w szkole za rok szkolny 2018/2019. Zwróciła również szczególną uwagę na duże zaangażowanie uczniów naszej szkoły w projekty edukacyjne, konkursy i olimpiady, dzięki którym młodzież rozwija swoje umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe.

Pani Magdalena Naróg z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku przedstawiła procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu czeladniczego, przypominając o terminowości składania dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu w części teoretycznej i praktycznej.

W dalszej części spotkania kierownik praktycznej nauki zawodu Gabriela Figacz przedstawiła informację na temat realizacji przez uczniów kursów zawodowych w Tczewie, Malborku i Drawsku Pomorskim. W tym roku szkolnym na kursy zgłoszonych zostało 121 uczniów w 12 zawodach, a po raz pierwszy w nowym zawodzie-monter jachtów i łodzi.

Na zakończenie dyrektor Wioletta Przyborowska podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie oraz partnerskie relacje z Zespołem Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

mgr Gabriela Figacz
Doradca zawodowy
Kierownik praktycznej nauki zawodu

 

 • IMG_3836.JPG
 • IMG_3837.JPG
 • IMG_3838.JPG
 • IMG_3839.JPG
 • IMG_3840.JPG
 • IMG_3843.JPG
 • IMG_3844.JPG
 • IMG_3847.JPG

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM MACIEJA PODSIADŁEGO

Dnia 16.12.2019r.  w  Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół - Maciej Podsiadły odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego stypendium  Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2025.

Zasady przyznawania stypendiów zostały określone w przyjętym przez Sejmik Województwa Pomorskiego programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i zostało przyznane na okres 10 miesięcy (razem 2500 zł w roku szkolnym). Pod uwagę wzięto kształcenie w zawodzie, odpowiadające branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w olimpiadach, turniejach lub konkursach zawodowych oraz udział w dodatkowych stażach i kursach.

Galę wręczenia stypendium poprzedził występ artystyczny przygotowany przez grupę teatralną z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, której opiekunem jest Pan Robert Cyrta.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu stypendyście i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Gabriela Figacz
Doradca zawodowy
Kierownik praktycznej nauki zawodu

 • IMG_3750.JPG
 • IMG_3756.JPG
 • IMG_3759.JPG
 • IMG_3760.JPG
 • IMG_3762.JPG
 • IMG_3776.JPG
 • IMG_3781.JPG
 • IMG_3784.JPG
 • IMG_3790.JPG
 • IMG_3804.JPG
 • IMG_3808.JPG
 • IMG_3815.JPG
 • IMG_3819.JPG
 • IMG_3824.JPG
 • IMG_3830.JPG
 • IMG_3833.JPG

ZESPÓŁ SZKÓŁ NA WIGILII ŻUŁAWSKIEJ

Przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury, 14 grudnia 2019r. odbyła się Żuławska Wigilia dla mieszkańców powiatu nowodworskiego. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń świątecznych przekazanych przez Burmistrza Pana Jacka Michalskiego i Starostę Pana Jacka Grosa. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie przygotowali oryginalne, wykonane ręcznie, niepowtarzalne egzemplarze stroików, aniołków, bombek, choinek i kart świątecznych. Mieszkańców częstowaliśmy pierniczkami i glazurowanymi jabłkami.

Organizatorzy wigilii zapewnili poczęstunek dla wszystkich mieszkańców a nasi uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zajęli się oprawą gastronomiczną i techniczną całego przedsięwzięcia.

Opracowała:
mgr Irena Mesinger

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 2._.jpg
 • 2a.jpg
 • 3,.jpg
 • 3._.jpg
 • 4._.jpg
 • 5.jpg
 • 5._.jpg
 • 79098892_587143525422711_3378086512397647872_n.jpg
 • 8.jpg
 • 80087351_367184050784687_8368232065262419968_n.jpg
 • 80104920_612658182804303_6623457998477983744_n.jpg
 • 9.jpg

KONFERENCJA „TURYSTYKA - JAK POŁĄCZYĆ PRACĘ Z PASJĄ?”

11 grudnia w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja pt." Turystyka - jak połączyć pracę z pasją?" zorganizowana przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Została ona podzielona na dwie części: panel krajoznawczy, podczas którego uczennice z klas turystycznych: Marta Jaworska, Patrycja Jaros, Agnieszka Dziubek oraz Kinga Wójcik przedstawiły prezentacje na temat wybranych przez siebie zakątków świata. Część drugą stanowił panel branżowy, podczas którego wypowiadali się nauczyciele oraz pracownicy branży turystycznej na temat poszukiwania pasji w zawodzie.

Na zakończenie zostały poprowadzone warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, uczniowie mieli okazję zwiedzić również wystawy Muzeum Żuławskiego Parku Historycznego.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń, pomysłów, była również okazją do pogłębienia wiedzy na temat świata oraz turystyki regionalnej.

Opracowała:
Anna Wysocka

 • pobrane (10).jpg
 • pobrane (11).jpg
 • pobrane (12).jpg
 • pobrane (3).jpg
 • pobrane (4).jpg
 • pobrane (5).jpg
 • pobrane (6).jpg
 • pobrane (8).jpg
 • pobrane (9).jpg
 • pobrane 7.jpg
 • pobrane.jpg
 • pobrane1.jpg

UCZEŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ NA MISTRZOSTWACH EUROPY!!!

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską pogratulowali oraz wręczyli upominek uczniowi Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim Ryszardowi Murczkiewiczowi, który osiąga coraz większe sukcesy w podnoszeniu ciężarów.

Ryszard na mistrzostwach w Izraelu zajął 9 miejsce!
Zdobył medal w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz otrzymał powołanie na zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej juniorów!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • -
 • -
 • -

WIGILIA W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

19 grudnia Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim. Życzenia Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku złożył pan Marek Załuga Prezes Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” prowadzącego Warsztaty.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE WIGILIJNE W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MARZĘCINIE

W dniu 18 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marzęcinie. 

Na uroczystości dało się odczuć świąteczny klimat za sprawą składanych sobie nawzajem życzeń, dzielenia się opłatkiem a także kosztowania wigilijnych potraw.

 • -
 • -
 • -
 • -

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim Mieszkańcom i Gościom Powiatu Nowodworskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta staną się dla Państwa okazją do refleksji nad tym,
co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze.  
Niech będą niezapomnianym czasem spędzonym w gronie najbliższych,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
W  Nowym 2020  Roku  życzymy dużo zdrowia,
pomyślności  oraz realizacji zamierzonych planów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Robert Ciżmowski
wraz z Radnymi

Starosta Nowodworski
Jacek Gross

 wraz  z Członkami
Zarządu Powiatu
i pracownikami Starostwa

 

 • -

REVAS BRANŻOWE SYMULACJE BIZNESOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ LIDEREM PRAKTYCZNEJ NAUKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim już od listopada mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki wirtualnej platformie zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń
i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się uczniowie Zespołu Szkół podczas lekcji przedsiębiorczości oraz zajęć zawodowych. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie działalności.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Nauczyciel jako mentor biznesu

Nim uczniowie rozpoczną swoją przygodę z wirtualnym biznesem, nauczyciele Zespołu Szkół zdobyli nowe umiejętności podczas praktycznych warsztatach z ekspertami firmy REVAS.  „Uwzględniając osiągnięty wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój firmy czy też jej zadłużenie, pedagog musi dokonać wieloaspektowej oceny biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.” – wyjaśnia Wojciech Pitura z rzeszowskiej firmy REVAS. „Podczas szkolenia nauczyciele zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Każdy z nauczycieli, który ukończył szkolenie i zdał egzamin, otrzymał Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS”.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku

Coraz więcej szkół dostrzega potrzebę praktycznego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający,  dlatego Zespół Szkół  wyposaża młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła licznym wyzwaniom życia zawodowego. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole, szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dzięki którym lekcje będą bardzie angażujące i praktyczne.

Wdrażając Branżowe Symulacje Biznesowe Zespół Szkół dołączył do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości.

Ewa Pichola

 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

Dnia 05 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego, tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej w Marzęcinie.

Podczas spotkania pedagog- doradca zawodowy p. Katarzyna Zielińska przedstawiła ciekawy projekt dokumentowania sukcesów absolwentów szkoły w Marzęcinie oraz przedstawiła wybrane formy i metody ze swojej praktyki doradczej.

Omawiano także zagadnienia związane ze współpracą z pracodawcami i wyborem ścieżki kształcenia  praktycznego. Zaproszeni pracodawcy z branży gastronomicznej –Willa Joker P. Joanna Winniczek –Przyborowska oraz P. Małgorzata Mularczyk podzieliły się doświadczeniami z pracy ze stażystami i praktykantami, określiły oczekiwania pracodawców i predyspozycje jakie powinni posiadać uczniowie w ich branży.

 W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku z wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

Wioletta Przyborowska
Koordynator sieci doradców zawodowych
powiatu nowodworskiego

 • IMG_3661.JPG
 • IMG_3662.JPG
 • IMG_3664.JPG
 • IMG_3667.JPG
 • IMG_3670.JPG
 • IMG_3672.JPG
 • IMG_3674.JPG
 • IMG_3675.JPG
 • IMG_3676.JPG
 • IMG_3681.JPG
 • IMG_3682.JPG
 • IMG_3685.JPG
 • IMG_3693.JPG
 • IMG_3694.JPG

X SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 23.12.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 ze  zm.) zwołuję X sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin:  23.12.2019r. (poniedziałek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”.
 3. Wręczenie nagród dla Wicemistrza Województwa Pomorskiego w tegorocznej edycji konkursu Agroligi.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji:  IX z dnia 29.11.2019 r.     
 5. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 6. Przedstawienie informacji o zasadach utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020, w miesiącach styczeń – kwiecień.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  7.1  ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  7.2    ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  7.3    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  7.4    wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  7.5   zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Samorządowej na 2020 r. – przedstawia Pan Mirosław Molski – Przewodniczący Komisji Budżetowo - Samorządowej
  7.6   zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo – Społecznej na 2020 r. – przedstawia Pani Dorota Chojna – Przewodniczący Komisji Oświatowo - Społecznej
  7.7   zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  7.8  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2019 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  7.9  zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. -  przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  7.10 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. -  przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
  7.11 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032. - przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
  7.12 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. -  przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 8. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2032.
  8.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  2020-2032
  8.2 Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r.
  8.2.1      odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.,
  8.2.2      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  8.2.3      odczytanie opinii zawierających wnioski Stałych Komisji Rady,
  8.2.4      odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków Komisji.
  8.2.5      dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
  8.2.6      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.
 9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2019-12-12

WIGILIA ŻUŁAWSKA

 • wigilia żuławska - 14 grudnia 2019

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KONKURSIE: „MÓJ ZAWÓD – SPRZEDAWCA”

Dnia 27 listopada 2019 roku w 11-16 Hufcu Pracy w Kwidzynie odbył się konkurs pod hasłem: ,,Mój zawód- sprzedawca”. Konkurs miał charakter wojewódzki i wzięło w nim udział osiem drużyn z jednostek organizacyjnych Pomorskiej WK OHP. Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim i 11-18 Hufiec Pracy reprezentowali Gabriela Rocławska i Dawid Miniewicz z klasy III sw Branżowej Szkoły I Stopnia, którym udało się zająć zaszczytne I miejsce.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test wiedzy, który dotyczył zasad obowiązujących w sklepie oraz zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. W drugim etapie konkursu uczestnicy mieli udać się do Centrum Handlowego Kopernik i w jednym ze sklepów PSS SPOŁEM wykonać zadanie praktyczne, polegające na przyjęciu i precyzyjnym ułożeniu towaru na dziale spożywczym i warzywno- owocowym.

Celem konkursu było zaprezentowanie przez uczestników umiejętności zdobytych podczas realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, nawiązanie współpracy między uczestnikami, wymiana doświadczeń a także promowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Serdecznie gratulujemy uczniom, jak i Pracodawcom – Pani Barbarze Głodnickiej - właścicielce sklepu obuwniczego „Basko” oraz Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z Nowego Dworu Gdańskiego i życzymy dalszych sukcesów.

 

mgr Gabriela Figacz
doradca zawodowy
kierownik praktycznej nauki zawodu

 • -
 • -
 • -
 • -

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW CZELADNICZYCH W FIRMIE „STOLMACH”

Dnia 14. 11. 2019 roku w firmie „Stolmach” w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych dla uczniów w zawodzie- stolarz, którzy pomyślnie zdali egzamin czeladniczy, organizowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Praktyczną naukę zawodu realizowali w firmie” Stolmach” pod fachowym okiem Mistrza Szkolącego i Kierownika Produkcji Pana Tomasza Figiel.

Wyróżnieni absolwenci Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w osobach: Kamil Koza, Filip Modrzejewski, Bartosz Topolewski oraz Kacper Typiński odebrali z rąk Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim i właściciela firmy „Stolmach” – Pana Piotra Łukasiuka dyplomy a rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali podziękowania za trud i poświęcenie włożone w wychowanie oraz edukację swoich dzieci. Do życzeń i gratulacji przyłączyły się również obecne tego dnia: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim – Pani Wioletta Przyborowska, Inspektor ds. Oświaty w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – Pani Beata Zawadzka oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół – Pani Gabriela Figacz.

Uroczystą galę wręczenia świadectw czeladniczych poprowadził Pan Piotr Wdowicz- Kierownik Produkcji w firmie „Stolmach”, który zaprezentował wszystkim uczestnikom film oraz zdjęcia, przedstawiające całą historię i profil działalności firmy „Stolmach”. 

mgr Gabriela Figacz
doradca zawodowy
kierownik praktycznej nauki zawodu

 • DSC_5594.jpg
 • DSC_5604.jpg
 • DSC_5609.jpg
 • DSC_5615.jpg
 • DSC_5624.jpg
 • DSC_5631.jpg
 • DSC_5641.jpg
 • DSC_5648.jpg
 • DSC_5653.jpg
 • DSC_5668.jpg
 • DSC_5677.jpg
 • DSC_5684.jpg
 • DSC_5689.jpg
 • DSC_5690 (1).jpg

ZDOLNI Z POMORZA – INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

27 listopada  2019 roku  Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross uczestniczył w uroczystej inauguracji projektu „Zdolni z Pomorza" - Powiat Nowodworski”, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas spotkania, z rąk Starosty Nowodworskiego Pana Jacka Grossa,  uczniowie otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie. Opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu, Pani Izabela Narewska, przedstawiła założenia projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie  są objęci wsparciem umożliwiającym nabycie różnorodnych kompetencji kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych z fizyki, matematyki i informatyki, a także z biologii, chemii i kompetencji społecznych. Oprócz zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów uczniowie mogą  również uczestniczyć m.in.: w warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, lidze zadaniowej, konkursie projektów. Uczestnicy projektu otrzymają również stypendium, natomiast najzdolniejsi i najaktywniejsi mogą otrzymać opiekę mentora oraz wyjadą na obóz naukowy. Obecnie w projekcie jest  67 osób z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
W Powiecie Nowodworskim projekt realizowany jest od roku szkolnego 2012/2013.

 • _DSC2782.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2792.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2794.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2798.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2811.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2816.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2819.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2822.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2824.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2827.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2828.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2830.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2833.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2836.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2840.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2842.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2844.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2847.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2849.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz
 • _DSC2854.JPG
  Fot. Edyta Kozakiewicz

ZUS: BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Inspektorat ZUS w Sztumie wraz Krajową Administracją Skarbową organizuje 11 grudnia 2019 r.  bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej i zmianom w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele małych firm mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Składki obliczają od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu.

W trakcie szkolenia omówimy między innymi warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorąca, aby skorzystać z „Małego ZUS”. Wyjaśnimy również jak ustalić limit osiągniętego przychodu oraz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jak wygląda zgłoszenie i składanie dokumentów rozliczeniowych. Wskażemy także obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS-u”

Natomiast przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej przybliżą zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 i 2020.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 2 godzin.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 55 267 67 10.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
 województwa pomorskiego
 Krzysztof Cieszyński

KONFERENCJA "TURYSTYKA - JAK POŁĄCZYĆ PRACĘ Z PASJĄ

 • -
 • -

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim brali udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia  Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypadała wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 r. ONZ przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala młodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się nasza Placówka. W ramach tego dnia przeprowadzono lekcje przybliżające dzieciom ich prawa. Zorganizowana została także wystawa prac, wykonanych przez uczniów podczas wcześniejszych zajęć – były to, rysunki i plakaty obrazujące prawa dziecka. Całość działań uwieńczył uroczysty apel.

Uczniowie, pracownicy Placówki ubrani na niebiesko – w barwach UNICEFU – zebrali się, aby solidaryzować się ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. W trakcie apelu koordynator akcji, Pani Iwona Zaborowska, przybliżyła zebranym uczniom idee działania UNICEFU. Wszyscy uczniowie i przedszkolaki wykonali wcześniej kontur swoich dłoni ze swoim imieniem, który przyczepili na tablicy wystawowej wśród praw dziecka.  Na koniec wykonano wspólne zdjęcie na tle przygotowanej wystawy.

Koordynator akcji – mgr Iwona Zaborowska

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 20191120_121152.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

KOMUNIKAT LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych  przeprowadzonych w dniach 17.10.2019 r. -31.10.2019 r.

Konkurs 13/2019 - Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

Konkurs 14/2019 - Przedsięwzięcie 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Konkurs 15/2019 - Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Konkurs 16/2019 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

EGZAMIN NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

19 listopada 2019 r. Pani Patrycja Jażdżewska – nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim - uzyskała awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Starosta Nowodworski wręczył Pani Patrycji Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz Akt ślubowania.

Pani Patrycji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych.

 • 74495636_400532064159087_2049325645078462464_n.jpg
 • 74649831_2451355448445943_3136448757516730368_n.jpg
 • 75339492_1386907021464852_6036219515371520000_n.jpg
 • 75341172_2547323495354279_7546593405514547200_n.jpg
 • 75341215_587518472017291_4139511959743627264_n.jpg
 • 75354937_2469857833302959_5410342832160374784_n.jpg
 • 75456765_481446422464197_4030846598505299968_n.jpg
 • 75456835_693495904511421_6966819674352779264_n.jpg
 • 75543644_570393143718614_203197024487604224_n.jpg
 • 75572047_2453220534959202_1213886349170442240_n.jpg
 • 75603985_801207200318319_3184933449320366080_n.jpg
 • 75642425_1381054808726870_1771213430192078848_n.jpg
 • 76894814_533515794156939_4932624919885250560_n.jpg
 • 76969696_428545448055752_1837811248918429696_n.jpg

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW

16 listopada odbył się V Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców im. Zbigniewa Piórkowskiego o Puchar Starosty Nowodworskiego. Do Turnieju przystąpiło 6 drużyn piłkarskich, reprezentujących:

 1. Powiat Nowodworski
 2. Gminę Nowy Dwór Gdański
 3. Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
 5. Firmę STOLMACH
 6. Firmę BUDIMEX

Turniej odbywał się w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej.

Po bardzo emocjonujących i zaciętych, ale w pełni fair play, rozgrywkach przyszedł czas na ogłoszenie wyników.

Starosta Nowodworski Jacek Gross, wraz z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego Jackiem Michalskim,  wręczyli:

 1. Drużynie KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim - puchar i dyplom za zajęcie I miejsca
 2. Drużynie BUDIMEX-u – puchar i dyplom za zajęcie II miejsca
 3. Drużynie Powiatu Nowodworskiego - puchar i dyplom za zajęcie III miejsca  
 4. Drużynie STOLMACH – dyplom za udział w Turnieju
 5. Drużynie KPP w Nowym Dworze Gdańskim - dyplom za udział w Turnieju
 6. Drużynie Gminy Nowy Dwór Gdański - dyplom za udział w Turnieju

Ponadto pamiątkowe statuetki otrzymali:

 1. Adrian Kunowski - najlepszy strzelec (drużyna KPPSP)
 2. Paweł Belling- najlepszy bramkarz (drużyna KPP)

Uczestniczącym drużynom gratulujemy, dziękujemy za świetną zabawę i zapraszamy za rok. Słowa podziękowania kierujemy również do wspaniałych kibiców, którzy bardzo angażowali się w dopingowanie wszystkich drużyn.

 • 70513643_543345572899275_5008357433970524160_n.jpg
 • 72865107_567143074051090_1828496268012290048_n.jpg
 • 72961321_1339567942887745_7649986952095072256_n.jpg
 • 73539251_2279675255475714_1194515479729799168_n.jpg
 • 74425741_1560690610736126_5821290272318816256_n.jpg
 • 74444335_567777447372824_7505702052681482240_n.jpg
 • 74522305_537311276838809_7316136305203609600_n.jpg
 • 74522906_459719968012003_3132752727705124864_n.jpg
 • 74592563_1171562733038180_199194995436027904_n.jpg
 • 74677083_1771758079623698_7576036553084895232_n.jpg
 • 74708921_419156512100652_8979152486937919488_n.jpg
 • 74829582_835832986819982_6069420901059788800_n.jpg
 • 74848869_2536081539948911_7130193500078866432_n.jpg
 • 74906725_2461460054136957_1332560934123601920_n.jpg
 • 75046162_827403327720199_6685138131190022144_n.jpg
 • 75092961_1269778699872945_1370835857304453120_n.jpg
 • 75266240_1433896423432670_1985160547368173568_n.jpg
 • 75349033_3958215890870923_4642749884791783424_n.jpg
 • 75371617_408002620076967_5177575189768044544_n.jpg
 • 75388179_479366246005548_4787155081944367104_n.jpg
 • 75429343_989709558032623_517359996560736256_n.jpg
 • 75464383_1148710905332280_3950487464044396544_n.jpg
 • 75550369_719679251849771_107223965918822400_n.jpg
 • 75603987_668021296937190_2769214102927572992_n.jpg
 • 75627424_522802991900723_2454062352073490432_n.jpg
 • 76608769_546855649217694_4407524644932812800_n.jpg
 • 76615044_536502847131926_1813877079805001728_n.jpg
 • 76693401_477030743158157_5182715496822210560_n.jpg
 • 76747493_901577896903866_1291931651605004288_n.jpg
 • 76793142_481931332525121_1620909645214253056_n.jpg
 • 76913758_1202279326626272_6807994962022498304_n.jpg
 • 77101894_651185782075912_550773656712642560_n.jpg
 • 77103144_525665294941885_5065683427622125568_n.jpg
 • 77124719_2458518964415132_9199239556216389632_n.jpg
 • 77307352_424125651590375_7481438219058282496_n.jpg
 • 77384890_566604710771630_8581151852031115264_n.jpg
 • 78069180_1215895341928787_2324240510216044544_n.jpg
 • 78293117_439707356966580_9104241837475889152_n.jpg

KIERMASZ OFERT PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Dnia 14.11.2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbył się Kiermasz Ofert Pracy, w którego organizację włączyły się takie instytucje, jak: Młodzieżowe Centrum Kariery z Nowego Dworu Gdańskiego, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP z Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiorcami przedsięwzięcia byli uczniowie klas maturalnych technikum a także absolwenci ostatnich klas branżowej szkoły I stopnia.

Podczas Kiermaszu Ofert Pracy Pani Iwona Sabała i Pani Dominika Grzechnik- doradcy zawodowi i asystenci EURES z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim i OHP w Gdańsku przedstawiły w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze kwestie związane z podejmowaniem pracy za granicą. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest EURES i w jaki sposób może on pomóc w znalezieniu bezpiecznej pracy za granicą, (na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty pracy, jakie czynności należy podjąć przed wyjazdem, co zrobić w razie problemów za granicą). Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z handlem ludźmi, omówiono zagrożenia czyhające na osobę poszukującą pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na rodzaj i formę zawieranych umów.

W dalszej części spotkania młodzież odwiedziła poszczególne stoiska, na których można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej, sezonowej oraz pracy stałej. Osoby zainteresowane mogły zarejestrować się w jednostce OHP, korzystając z fachowej pomocy pośrednika pracy i uzupełnić ankietę poszukującego pracy.

mgr Gabriela Figacz
doradca zawodowy
kierownik praktycznej nauki zawodu

 • IMG-20191114-WA0017.jpg
 • IMG-20191114-WA0021.jpg
 • IMG_3333.JPG
 • IMG_3338.JPG
 • IMG_3345.JPG
 • IMG_3348.JPG
 • IMG_3351.JPG
 • IMG_3359.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3365.JPG
 • IMG_3366.JPG
 • IMG_3369.JPG
 • IMG_3370.JPG
 • IMG_3386.JPG
 • IMG_3394.JPG
 • IMG_3410.JPG
 • IMG_3417.JPG
 • IMG_3428.JPG
 • IMG_3429.JPG

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 29.11.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję IX  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin:  29.11.2019r. (piątek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

WOLONTARIAT GEOCACHING - ZESPÓŁ SZKÓŁ

Uczniowie Zespołu Szkół otrzymali zaświadczenia o wolontariacie w przedsięwzięciu "Geocaching".

Wolontariat dotyczył SPOTKANIA MŁODZIEŻY MIAST PARTNERSKICH. Dzięki swojemu zaangażowaniu uczniowie usprawnili organizację przedsięwzięcia. Jako wolontariusze w pełni wywiązali się ze swoich obowiązków i swoich zadań. Otrzymali rekomendację ŻUŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO jako osoby godne polecenia do pracy przy podobnych przedsięwzięciach.

mgr Anna Aleksandra Klepka

 • -
 • -
 • -

ŚCINKA POBOCZY

Obecnie na terenie dróg Powiatu Nowodworskiego trwa profilowanie poboczy. Ten zabieg ma na celu zapewnić bezpieczeństwo poruszających się pojazdów dana drogą ale przede wszystkim zniwelować destrukcyjny wpływ wody na nawierzchnię jezdni. Odprowadzenie wód opadowych poza pas jezdni uniemożliwia wypłukiwanie podbudowy a tym samym ogranicza spękania nawierzchni bitumicznych.

Została zakończona ścinka poboczy na odcinku drogi 2340 G od miejscowości Lubieszewo do granicy powiatu.  Obecnie trwa ścinka poboczy na drodze 2324 G od miejscowości Rybina do Sztutowa.
Na tym nie kończymy, kolejne drogi będą poddawane temu zabiegowi.

 • -
 • -

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 83/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 października 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie zapraszamy do naszego urzędu w dniu 6 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30, gdy dzień 24 grudnia będziemy odpracowywać.

Link do Zarządzenia: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14118,zarzadzenie-nr-83-2019-starosty-nowodworskiego-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-dnia-24-grudnia-2019-r-dniem-wolym-od-pracy-dla-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-nowym-dworze-gdanskim.pdf

 
 

PROJEKT SOSW - CAŁOROCZNE MIEJSCE REKREACJI

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim pod koniec października br. złożył do Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie całorocznego miejsca rekreacji poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Nowego Dworu Gdańskiego oraz turystom”. W przypadku otrzymania dofinansowania przy Ośrodku powstanie miejsce rekreacji obejmujące: plac zabaw, ścieżkę edukacyjną ukazującą historię rybactwa śródlądowego oraz miejsce do odpoczynku. Całkowita wartość projektu wynosi 117 696,12 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 100 tys. zł. Realizację projektu zaplanowano na II i III kwartał przyszłego roku.

 • -

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”

W piątek 25 października 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta". Celem akcji jest, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach akcji uczniowie klas 3 branżowej szkoły uporządkowali cmentarz w Kmiecinie oraz zapalili znicze. Ponadto przypomniano uczniom o Dębie Pamięci, który upamiętnia ppłk Józef Geronis de Libusche zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.

Podczas zajęć historii uczniowie zapoznali się z miejscami pamięci narodowej na terenie powiatu nowodworskiego, z historią powstania i funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, oraz poznali historię byłego więźnia KL Stutthof Pana Mieczysława Plagi, obecnie mieszkańca Nowego Stawu.

Organizatorzy:
J. Kwiatkowska
K. Mucha
G. Biernat

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KONDOLENCJE

„Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza nas życie.
Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych doświadczeń...”

Pani BARBARZE OGRODOWSKIEJ

Wicestaroście Nowodworskiemu
Radnej Powiatu Nowodworskiego 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata

składają

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Robert Ciżmowski

wraz z Radnymi

 

Starosta
Nowodworski

Jacek Gross

wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY - WRZESIEŃ 2019

 • Stopa bezrobocia w województwie pomorskim już czwarty miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (4,4 %). W Polsce pod względem najniższej stopy bezrobocia, woj. pomorskie wyprzedzają tylko trzy województwa.
 • Pracodawcy nadal zatrudniają pracowników sezonowych, co poskutkowało niewielkim spadkiem liczby osób bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy w kraju i w Pomorskiem.
 • Wzrosła liczba ofert pracy w województwie pomorskim i w kraju.

PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY POWIATU

Rada Powiatu na sesji w dniu 29 października br. główną uwagę poświęciła funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim. Ponadto podjęła deklaratoryjne uchwały oświatowe.

Na VIII sesji Radni podjęli dziesięć uchwał. Dokonano zmian: uchwały budżetowej na 2019 r., Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032 oraz planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Podjęto także uchwały oświatowe w sprawach: stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim oraz stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto Rada Powiatu rozpatrzyła petycję dotyczącą wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Powiatu Nowodworskiego oraz informację Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • DSCN7709.JPG
 • DSCN7712.JPG
 • DSCN7715.JPG
 • DSCN7716.JPG
 • DSCN7719.JPG
 • DSCN7720.JPG
 • DSCN7721.JPG

WIZYTA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W FIRMIE HYDROMECHANIKA

Dnia 25 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim o profilu technik mechanik wraz z opiekunami: Panią Gabrielą Figacz i Panem Romualdem Rutkowskim, oraz przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy Panią Magdaleną Łykowską odwiedzili firmę Pana Wiesława Szajdy: Hydromechanikę w Piaskowcu.

 
To firma, która zajmuje się obróbką mechaniczną skrawaniem w zakresie operacji: tokarskich, szlifierskich i frezerskich. Wyposażona jest w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie renomowanych japońskich firm, zapewniających wysoką jakość. Oferuje również spawanie w osłonie gazów aktywnych i obojętnych oraz spawanie TIG. Dysponuje  zrobotyzowanym automatem spawalniczym ze stołem obrotowo-uchylnym, pozwalającym spawać elementy obrotowe i przestrzenne w zakresie przemieszczeń ramienia robota.


Wchodząc na teren firmy wszyscy uczestnicy otrzymali  kamizelki i okulary ochronne, które należało założyć wchodząc na  główne hale produkcyjne. W asyście Pana Damiana Wójtowicza i Pana Krystiana Malika uczniowie zwiedzali poszczególne sektory, zajmujące się obróbką skrawaniem, szlifowaniem i elektrodrążeniem.

 

Warto wspomnieć, że firma Hydromechanika od kilkunastu już lat współpracuje z Zespołem Szkół realizując praktyki zawodowe, czym przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  i wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej.

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NA TEMAT GIER TERENOWYCH - QUESTÓW

W imieniu Fundacji Calamita i Fundacji Mapa Pasji serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję na temat gier terenowych - Questów - ich wkładu w nowoczesną edukację oraz skuteczną i niedrogą promocję regionów.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Sympozjum w Krakowie, w dniach 22-23 listopada br. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 04.11.2019.

QUEST to rodzaj bezpłatnej gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć, wystarczy ulotka z tekstem lub aplikacja mobilna. Jeśli nie spotkali się Państwo jeszcze z questami, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.questy.com.pl i obejrzenia kilkuminutowego filmu o questach: https://www.youtube.com/watch?v=lGks4n6xTAA

Podczas konferencji zostaną wylosowane dwie osoby, które wskażą dwa miejsca, w których nieodpłatnie zostaną stworzone nowe questy!

 • -

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD STAROSTY NOWODWORSKIEGO

29 października 2019 roku odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa.

W tym roku nagrodzono:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim - za ogromne zaangażowanie w projekty, dzięki którym seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Nagrodę odebrał Pan Harry Lau - Przewodniczący Oddziału Rejonowego w Nowym Dworze Gdańskim Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 • Koło Nr 6 Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Gdańskim - za pracę na rzecz rozwoju i upowszechniania wędkarstwa. W imieniu Prezesa Koła nr 6 Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Gdańskim Pana Tomasza Mularczyka, nagrodę odebrał Pan Paweł Makarski - przedstawiciel Koła PZW nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim. 
 • Pana Zbigniewa Ptak - Starostę Nowodworskiego w latach 2014/2018, Prezesa Stowarzyszenia ,,Bursztynowe Wybrzeże" - za działalność w dziedzinie kultury i turystyki.
 • Pana Piotra Tarnowskiego - Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie - za działalność w dziedzinie kultury.

Podczas Gali wystąpił zespół muzyczny Kraina Otwartej Sztuki KOS pod opieką Pana Tomasza Stroynowskiego.

Gratulujemy wszystkim Nagrodzonym i dziękujemy za występ artystyczny zapewniający niezapomniane wrażenia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

Dnia 24 października 2019 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z  działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery, zaplanowano działania sieci w roku szkolnym 2019/20 oraz oceniono  realizację doradztwa zawodowego w szkołach powiatu nowodworskiego w ubiegłym roku szkolnym. Koordynator sieci Wioletta  Przyborowska zaproponowała plan pracy sieci na podstawie realizowanego projektu „Warszawska-czas zawodowców”.

W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego, przedstawicielka MCK oraz starostwa powiatowego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku z wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 20 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim wraz z nauczycielką Anną Klepką realizowali innowację pedagogIczną z języka angielskiego „Geocaching- Skarby Nowego Dworu Gdańskiego”. W projekcie wzięła udział również młodzież z miast partnerskich: Hennef w Niemczech oraz Velka Nad Velickou w Czeskiej Republice oraz młodzież z powiatu nowodworskiego.

Celem projektu było rozbudzanie wiedzy i pasji związanej z językiem angielskim, nawiązywanie swobodnego dialogu w komunikacji interpersonalnej i ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, integracja europejska oraz rozwijanie zainteresowań w geocachingu, poznawanie miasta, natury i kultury.

Na początku udaliśmy się do Żuławskiego Parku Historycznego, gdzie przeprowadzona została prezentacja na temat „Geocachingu”. Zostało w niej uwzględnione to, jak grać w grę, czym jest, jak wyglądają loogbooki i skrytki. „Keszem” było małe pudełko obklejone czarną taśmą z logo geocachingu, które uczniowie przygotowali kilka dni wcześniej. W środku znajdował się loogbook, w którym wpisywaliśmy swoje grupy, a w aplikacji odznaczaliśmy na mapie, że skrytka została znaleziona. Nauczyciel oraz dwoje uczniów obserwowali nasze poczynania w miejscu zbiórki. Wszystkich grup było dziewięć, każda o innej nazwie. Znajdowali się w niej uczniowie z trzech różnych narodowości. Wszystkie zespoły miały przydzielonego opiekuna i dwie osoby z Zespołu Szkół jako przewodników. Gdy zalogowaliśmy się do aplikacji mieliśmy półtorej godziny na odszukanie jak największej liczby skrytek w jak najlepszym czasie. Gdy czas się skończył wróciliśmy na miejsce zbiórki, by dowiedzieć się  o naszych sukcesach.

Na koniec zostały ogłoszone wyniki dla trzech najlepszych grup. Trzecie miejsce zajęła grupa „red”, uczniowie odnaleźli sześć skrytek w jedną godzinę i trzydzieści trzy minut. Na drugim miejscu znalazł się zespół „orange”, odszukał on siedem skrytek w godzinę i trzydzieści osiem minut. Zwyciężyła grupa „green”, znalezione przez nich zostało siedem skrytek w godzinę i trzydzieści cztery minuty. Wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli jedno z trzech miejsc dostali medale.

Uczniowie chętnie zaangażowali się w grę i miło spędzili czas w swoim towarzystwie. Poznali miasto, nowych ludzi i posługiwali się językiem angielskim, co sprawiło, że bariery językowe zniknęły a uczestnicy poczuli się swobodniej w swoim towarzystwie.

Organizowana innowacja przynosi szereg pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Projekt ten angażuje uczniów,  nauczycieli, rodziców oraz społeczność lokalną.

Dzięki organizowaniu innowacji z języka angielskiego :

 1. Wzrasta samodzielność uczniów, poczucie własnej wartości oraz poczucie integracji ze szkołą poprzez włączenie ich w prace organizacyjne oraz ewaluację przedsięwzięcia.
 2. Następuje integracja młodzieży i dorosłych z Polski, Niemiec i Czech z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji tych narodów.
 3. Uczniowie nawiązują nowe interesujące znajomości i przyjaźnie.
 4. Uczniowie mogą się wzajemnie poznawać poprzez udział w zajęciach integracyjno-językowych.
 5. Uczniowie mogą wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętność mówienia publicznego(prezentacje).
 6. Możliwe jest rozwijanie umiejętności pracy grupowej wokół jasno określonego celu. 
 7. Uczniowie i nauczyciele poznają historię i kulturę Nowego Dworu Gdańskiego.
 8. Następuje integracja uczniów i nauczycieli wokół wspólnych działań.
 9. Następuje integracja społeczności lokalnej.
 10. Możliwa jest promocja szkoły w regionie, a także za granicą. 
 11. Następuje integracja społeczności lokalnej.
 12. Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat relacji między młodymi ludźmi.
 13. Zdobywanie doświadczenia w organizowaniu dużego przedsięwzięcia.
 14. Wymiana doświadczenia z nauczycielami innych szkół (w kraju i za granicą).

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OGŁOSZENIE - NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Nowodworskiego.

„CHRONIĆ ŚRODOWISKO – WYSIŁEK NIEWIELKI DOSTANIESZ DRZEWKO PRZYNOSZĄC BUTELKI” - JESIEŃ 2019

W sobotę 26 października br. Na placu przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim miał miejsce finał jesiennej akcji kształtującej postawy proekologiczne pod nazwą „Chronić Środowisko – Wysiłek Niewielki Dostaniesz Drzewko Przynosząc Butelki”. Powyższe działanie ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie recyklingu odpadów oraz roli zadrzewień w naszym życiu. Przedsięwzięcie w imieniu Starosty Nowodworskiego i Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego zorganizował Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa przy udziale pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Zebrane butelki PET odebrał nieodpłatnie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   w Nowym Dworze Gdańskim. Sadzonki drzew i krzewów mieszkańcom naszego Powiatu przekazywali: Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska razem z pracownikami Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wynikiem akcji było zebranie pokaźnej ilości plastikowych butelek i przekazanie około 1800 sztuk sadzonek drzew i krzewów.  Podobna akcja zostanie zorganizowana wiosną 2020 r., na którą już dzisiaj zapraszamy !

 • 04.JPG
 • 1.JPG
 • 19.jpg
 • 37.JPG
 • IMG_4084.JPG
 • IMG_4085.JPG
 • IMG_4088.JPG
 • IMG_4095.JPG
 • IMG_4098.JPG
 • IMG_4102.JPG
 • IMG_4104.JPG
 • IMG_4108.JPG
 • IMG_4109.JPG
 • IMG_4115.JPG
 • IMG_4120.JPG
 • IMG_4126.JPG
 • IMG_4129.JPG
 • IMG_4133.JPG
 • IMG_4134.JPG
 • IMG_4137.JPG
 • IMG_4139.JPG
 • IMG_4141.JPG
 • IMG_4142.JPG
 • IMG_4146.JPG
 • IMG_4150.JPG
 • IMG_4154.JPG
 • IMG_4157.JPG
 • IMG_4160.JPG
 • IMG_4163.JPG
 • IMG_4164.JPG
 • IMG_4168.JPG
 • IMG_4174.JPG
 • IMG_4177.JPG
 • IMG_4178.JPG

REPORTAŻ NA TEMAT PRZEKOPU MIERZEI

Pani Helene Bienvenu - dziennikarka pochodzenia francuskiego robiąca reportaże o Polsce (biegle zna język polski) współpracuje z telewizją Arte i chce nagrać reportaż na temat przekopu Mierzei. W tym celu poszukuje szczególnie rybaków z okolic Krynicy Morskiej, którzy chcieliby w reportażu zająć stanowisko odnośnie tej inwestycji (zarówno głosy za przekopem jak i przeciwko).

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany współpracą i chciałby udzielić wywiadu przed kamerą w dniach 7-8 listopada 2019 r. - prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Helene - tel. 0033783500655.

ROZKŁAD JAZDY KOLEI WĄSKOTOROWEJ NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych to organizacja społeczna, która od lat opiekuje się żuławską wąskotorówką. Kolej powstała na przełomie XIX i XX wieku, reaktywowana przez miłośników obecnie przewozi ponad 70 tysięcy podróżnych rocznie, głównie w sezonie letnim zapewniając sprawną komunikację na Żuławach i Mierzei.


Unikatową w skali kraju tradycją jest uruchamianie pociągów w okresie Wszystkich Świętych. Jako jedyna kolej wąskotorowa w Polsce pełni funkcję "tramwaju" - niczym miniaturowa "Szybka kolejka miejska" będzie w dniach 31 października (czwartek), 1 listopada (piątek) i 2 listopada (sobota) kursować po Żuławach, a przede wszystkim pomiędzy przystankami zlokalizowanymi na terenie miasta Nowy Dwór Gdański:

 • Cyganka Przejazd – przystanek obok przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Cyganka.
 • Nowy Dwór Gdański Żelichowo – przystanek obok przejazdu kolejowego przy ulicy Bałtyckiej.
 • Nowy Dwór Gdański ul. Kochanowskiego – przystanek obok przejazdu kolejowego przy ulicy Kochanowskiego.
 • Nowy Dwór Gdański Dworzec Kolejowy – główna stacja kolei wąskotorowej przy ulicy Dworcowej 29.
 • Nowy Dwór Gdański Cmentarz Komunalny – przystanek tuż obok Cmentarza Komunalnego przy ulicy Cmentarnej.


Mieszkańcy różnych części Nowego Dworu mogą korzystać z dodatkowych przystanków, uruchomionych specjalnie na tę okazję. Mieszkańców miejscowości do których kolej wąskotorowa nie kursuje zapraszamy do pozostawienia samochodów na parkingu na stacji w Nowym Dworze przy ul. Dworcowej 29. To pozwoli na kilkuminutową podróż wagonikiem kolejowym, a przez to chwilę wytchnienia w poszukiwaniu miejsca parkingowego przy głównej bramie Cmentarza Komunalnego. Co roku większy tłok utrudnia i tak niekomfortową podróż samochodem na cmentarz.


Dodatkowo, w dniach 31 października, 1 listopada i 2 listopada wyjadą na szlak pociągi do Sztutowa, Stegny, Rybiny i Tujska co umożliwi odwiedziny na grobach bliskich, także mieszkańcom tych miejscowości.

Atrakcyjny cennik obejmuje taryfę promocyjną - na obszarze Nowego Dworu za przejazd w jedną stronę zapłacimy zaledwie 2 zł. Również podróżni na odcinkach ze Sztutowa i Stegny będą mogli odbyć przejazd w cenie od 4 do 5 zł w jedną stronę. Uprawnionym osobom przysługują bilety z ulgą ustawową.


Co najważniejsze - pociąg na główną Mszę świętą w dn. 1 listopada 2019 r. (piątek) odjedzie z przystanków:

Sztutowo godz. 9:30, Stegna godz. 9:45, Cyganka-Przejazd godz. 10:19, Nowy Dwór Gdański Żelichowo godz. 10:22, Nowy Dwór Gdański Kochanowskiego godz. 10:25, Nowy Dwór Gdański Dworzec Kolejowy godz. 10:38. Na miejsce pociąg dojedzie na 10:45 (tuż przed Mszą Świętą). Powrotny pociąg wyjedzie sprzed Cmentarza w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 12:20 (po Mszy św.).


Wszystkie szczegóły w tym rozkład jazdy znajdą Państwo na stronie: www.kolejzulawska.pl


Zachęcamy do skorzystania z usług Żuławskiej Kolei Dojazdowej nie tylko w sezonie wakacyjnym, ale także w okresie "Wszystkich Świętych".

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych

 • -

INFORMACJA O ZASADACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2019

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5 listopada 2019 r. i 8 listopada 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

 • -

TWORZENIE GRUP WSPARCIA DLA OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ

Przekazujemy informację o otwartym postępowaniu adresowanym do JST na tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością.

Termin składania wniosków mija 29 października b.r.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tworzenie-grup-wsparcia-dla-osob-z-otyloscia?fbclid=IwAR1-5wTG0H-zzoqSGSS8o473XCnyqC1PLPAJvJVrAr3RRZXHyIPirh-8QpQ

UDZIAŁ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W 46 EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Dnia 18.10.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się szkolne eliminacje do 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej do której przystąpili uczniowie z klasy II i III technikum mechanicznego.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie.

Konkurs podzielony został na trzy etapy: zawody szkolne, wojewódzkie oraz finałowe a nagrodę główną stanowi indeks na najlepsze uczelnie techniczne w Polsce.

Uczestnicy pierwszego etapu mieli za zadanie w ciągu 90 minut  wypełnić test on-line, który obejmował zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: fizyką, chemią, matematyką oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i informatyki.

Po ogłoszeniu wyników kolejnym etapem będzie uczestnictwo w zawodach wojewódzkich, których termin wyznaczony jest na 10 stycznia 2020 r.

Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Szkolni organizatorzy konkursu:

mgr Gabriela Figacz i mgr Zbigniew Forma

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 83/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 października 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie zapraszamy do naszego urzędu w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30, gdy dzień 24 grudnia będziemy odpracowywać.

Link do Zarządzenia:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14118,zarzadzenie-nr-83-2019-starosty-nowodworskiego-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-dnia-24-grudnia-2019-r-dniem-wolym-od-pracy-dla-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-nowym-dworze-gdanskim.pdf

 • -

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Konsultacje społeczne dotyczące projektu
“Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020  rok”

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SOSW

Dnia 18 października 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wręczyła Arkadiuszowi Słupińskiemu – Uczniowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW jednorazowe stypendium za wysokie wyniki egzaminu zawodowego, natomiast Dyrektor Joanna Dudek nagrodziła nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 • 011m.jpg
 • 03m.jpg
 • 04m.jpg
 • 07m.JPG
 • 10m.JPG
 • 11m.JPG
 • 12m.JPG
 • 13m.jpg
 • 14m.jpg
 • 15m.jpg
 • 16m.JPG
 • 17m.jpg
 • 18m.JPG
 • 19m.JPG
 • 1m.JPG
 • 20m.JPG
 • 21m.JPG
 • 22m.JPG
 • 23m.JPG
 • 24m.JPG
 • 25m.jpg
 • 26m.jpg
 • 27m.jpg
 • 2m.JPG
 • 3m.JPG
 • 4m.JPG
 • 5m.JPG
 • 6m.JPG
 • 7m.JPG
 • 8m.JPG
 • 9m.JPG

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

18 października 2019 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Dworze Gdańskim. Studentów przywitał Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski, natomiast wykład inauguracyjny poprowadził Tomasz Stroynowski wraz z Anną Federowicz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

RUSZA 15. EDYCJA KONKURSU MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU

Rozpoczyna się jubileuszowa edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Mikrofirmy z całego kraju znów zmagać się będą o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" oraz 40 tys. złotych.

Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem kwalifikacji jest spełnienie przez firmę 2 podstawowych kryteriów:

 • mniej niż 10 zatrudnionych pracowników
 • obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro.

Przedsiębiorco – wypełnij formularz zgłoszeniowy i zdobądź szansę na zwycięstwo!

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com od 1 października do 15 listopada 2019 r.

 • -
 • -

"Stutthof. Apel cieni"

W imieniu Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie, Piotra Tarnowskiego, zapraszamy do udziału w poruszającym wydarzeniu kulturalnym, które niezależnie od miejsca wykonania przypomina o trudnych wojennych ludzkich losach. Tomasz Budzyński i Darek Budkiewicz, członkowie zespołu ARMIA oraz Michał Jacaszek stworzyli niezwykłe aranżacje do wspomnień i wierszy napisanych przez więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof.

31 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zabrzmi głos pokolenia, które budowało Niepodległą. Jest to jednocześnie opowieść o 2077 dniach bólu i cierpienia i o nadziei, która niosła ze sobą wiarę w niepodległą i wolną Ojczyznę. Los więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, to los wspólny dla wszystkich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych- śmierć, strach, ból, głód, tęsknota za bliskimi i tęsknota za wolnością.


"Sen więźnia"
Zdzisław Karr-Jaworski


"Śniła mi się nasza wioska,
mazowieckie nasze piaski,
a pod gruszą Matka Boska,
strojna w swej korony blaski,
na rozstajnych drogach stała (...)"


Wykonanie programu muzycznego "Stutthof. Apel cieni" odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 31 października 2019 r. o godzinie 18:00.


Zabrzmią słowa napisane w barakach KL Stutthof, a wykonane we współczesnej aranżacji muzycznej.

Wstęp jest bezpłatny.
Swój udział w wydarzeniu należy zarejestrować na: https://evenea.pl/event/stutthofapelcieni2019/

Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

 • -

SUKCES SPORTOWY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

Drużyna w składzie: Dominik Przydatek, Tomasz Jurgiel, Marceli Lewandowski, Łukasz Bendyk, zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta PKW OHP w Gdańsku.

Uczniowie reprezentowali Zespół Szkół – Branżową Szkołę I stopnia oraz 11-18 Hufiec Pracy Nowy Dwór Gdański.

Serdecznie gratulujemy!

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

 • -

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI

Starosta Nowodworski oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej już akcji pod nazwą:         

„CHRONIĆ ŚRODOWISKO – WYSIŁEK NIEWIELKI DOSTANIESZ DRZEWKO PRZYNOSZĄC BUTELKI”

Celem akcji jest promowanie zachowań proekologicznych związanych z gospodarką odpadową, a także edukacja w zakresie potrzeby wprowadzania do środowiska jak największej ilości drzew i krzewów. Za każde dostarczone 10 butelek typu PET organizatorzy przekazywać będą jedno drzewko lub krzew wybranego gatunku. Gwarantowany jest duży wybór drzew i krzewów.

 • Termin Akcji:   26 października 2019 r.  (sobota)  w  godzinach  9:00 - 12:00
 • Miejsce Akcji:   plac przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 23
 • -

VIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 29.10.2019r. (wtorek) godz. 13:30
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

UCZNIOWIE Z LICEUM ODWIEDZILI STAROSTWO

W środę odwiedzili nas uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim pod opieką Pani Justyny Kwiatkowskiej.

Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska opowiedziała młodzieży o strukturze starostwa i zadaniach poszczególnych wydziałów.

Uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę podczas Gry Miejskiej ,,Strategia dla Starostwa".

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Starosty Nowodworskiego otrzymali:

 • Pani Maria Bożek - nauczyciel dyplomowany plastyki, techniki i zajęć przysposobienia do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
 • Pani Emilia Lisewska - nauczyciel dyplomowany przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
 • Pan Sylwester Brzeziński - nauczyciel mianowany przedmiotów mechanicznych w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
 • Pan Arkadiusz Glazer - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim
 • Pani Joanna Ryzenweber - nauczyciel dyplomowany, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
 • Pani Karolina Olenkiewicz - nauczyciel dyplomowany prowadzący zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie gratulujemy!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od dnia 16.10.2018 r. do dnia 30.10.2019 r. w związku z naprawą systemu podnoszenia i opuszczania wrót uchylnych śluza Gdańska Głowa będzie zamknięta dla żeglugi.

DZIEŃ SENIORA 2019

15 października 2019 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury odbył się Dzień Seniora 2019. Starosta Nowodworski Jacek Gross życzył wszystkim członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wielu chwil życia wypełnionego radością i satysfakcją. Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Starosty Nowodworskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TURNIEJ UEFA DEVELOPMENT U-15

W dniach 21-25 października odbędzie się turniej towarzyski UEFA Development w kategorii wiekowej U-15. Zagrają reprezentacje USA, Islandii, Rosji i Polski. Współorganizatorami turnieju są miasta Malbork, Nowy Dwór Gdański i Sztum.

W Malborku, Nowym Dworze Gdańskim i Sztumie zostaną rozegrane po dwa mecze. Każde ze spotkań trwać będzie 2x40 minut. Wśród powołanych zawodników jest zawodnik Lechii Gdańsk – Krystian Okoniewski.

Terminarz spotkań:

Poniedziałek, 21.10.2019

Godz. 10:30, USA – Islandia – Stadion Miejski, Sztum, ul. Kościuszki 2

Godz. 14:30, Polska – Rosja – Stadion Miejski, Sztum, ul. Kościuszki 2

 

Środa, 23.10.2019

Godz. 10:30, Islandia – Rosja – Miejskie Obiekty Sportowe, Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 22

Godz: 14:30, USA – Polska – Stadion Miejski, Malbork, ul. Toruńska 60

 

Piątek, 25.10.2019

Godz. 10:00, Rosja – USA – stadion w Malborku, Stadion Miejski, Malbork, ul. Toruńska 60

Godz. 12:00, Polska – Islandia – Miejskie Obiekty Sportowe, Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 22.

 

Powołani zawodnicy:

1. Mateusz Jasiński (Escola Varsovia)

2. Tommaso Guercio (Inter Mediolan)

3. Oliwier Wojciechowski (Jagiellonia Białystok)

4. Dominik Janeczek (Lech Poznań)

5. Jan Niedzielski (Lech Poznań)

6. Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań)

7. Mateusz Wójcik (Lech Poznań)

8. Dawid Zięba (Lech Poznań)

9. Krystian Okoniewski (Lechia Gdańsk)

10. Bartosz Krasuski (Legia Warszawa)

11. Bartosz Mikołajczyk (Legia Warszawa)

12. Jan Sobczuk (Motor Lublin)

13. Marcel Mendez Dudziński (Pogoń Szczecin)

14. Oskar Jarocha (Pogoń Szczecin)

15. Konrad Magnuszewski (Pogoń Szczecin)

16. Kamil Fura (Zabłębie Lubin)

17. Oskar Kozdroń (Zagłębie Lubin)

18. Kacper Masiak (Zagłębie Lubin)

19. Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin)

20. Oliwier Sławiński (Zagłębie Lubin)

 

Sztab szkoleniowy:

Rafał Lasocki  - I trener                 

Marcin Łazowski - II trener                       

Radosław Mozyrko - trener analityk            

Arkadiusz Onyszko  - trener bramkarzy  

Mateusz Gołas - kierownik            

Kamil Rosiński - lekarz                               

Dawid Smolak - fizjoterapeuta                              

 

Zapraszamy do kibicowania.

 • -
 • -
 • -

STAROSTA NOWODWORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

Starosta Nowodworski ogłasza:

 • nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru na czas zastępstwa usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14108,starosta-nowodworski-oglasza-nabor-na-wolne-urzednicze-stanowisko-ds-nieruchomosci-powiatu-i-skarbu-panstwa-w-wydziale-geodezji-kartografii-i-katastru-na-czas-zastepstwa-usprawiedliwionej-nieobecnosci-pracownika.pdf?fbclid=IwAR1DeMU2GG4NuZGw41k5fzeqNwHpiPSIP1wz7LPJElNnr2maDZLjtG8adao

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym,
w dniu święta wszystkich nauczycieli,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości,
wytrwałości,
sukcesów zawodowych oraz
zadowolenia z uczniów!

 • -

SEMINARIUM TECHNICZNE PSWNA

Zakończyło się Seminarium Techniczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Nawierzchni Asfaltowych w Warszawie. Wśród panelistów m.in. Starosta Nowodworski Jacek Gross, przedstawiciele nowodworskiej firmy Tuga oraz naukowcy z Politechniki Gdańskiej. Tematy poruszane w trakcie dwudniowego seminarium dotyczyły w szczególności:

 • wyzwań branży drogowej i rozwoju drogownictwa w perspektywie 5-ciu lat
 • technologii dla dróg samorządowych
 • wyboru rodzaju nawierzchni na realizowanych inwestycjach
 • przełamywania barier w rozwoju recyklingu w Polsce.
 • -
 • -

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

Podczas piątkowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim członek Zarządu Powiatu Marcin Głowacki wręczył jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Stypendia otrzymali:

 • Paweł Brzozowski,
 • Aleksandra Henke,
 • Krzysztof Janać,
 • Marta Jaworska,
 • Wiktoria Klimowska,
 • Monika Nadolska.
 • 10m.JPG
 • 11m.JPG
 • 12m.JPG
 • 13m.JPG
 • 14m.JPG
 • 15m.JPG
 • 16m.JPG
 • 17m.JPG
 • 1m.JPG
 • 2m.JPG
 • 3m.JPG
 • 4m.JPG
 • 5m.JPG
 • 6m.JPG
 • 7m.JPG
 • 8m.JPG
 • 9m.JPG

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W LICEUM

11 października 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Wszystkim Nauczycielom i pracownikom szkół życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

10 października 2019 r. podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Szczepański wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Iwoną Sawicką złożyli życzenia osobom niewidomym i niedowidzącym.

Dbajmy każdego dnia o osoby dotknięte chorobami narządu wzroku.

Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański/ Mateusz Kloskowski

 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fundacja Strefa Mocy zaprasza organizacje pozarządowe z Powiatu Nowodworskiego na spotkanie informacyjne, sieciujące i integracyjne, które odbędzie się 14 października 2019 o godz. 17.00 w Gospodzie Mały Holender - dom podcieniowy w Żelichowie 31a. 

Podczas spotkania uczestnicy poznają sprawdzone sposoby na współpracę lokalną, dowiedzą się jakie znaczenie w działalności ngo ma sprawczość oraz skąd wziąć fundusze na realizację konkretnych pomysłów.

Organizatorzy zainicjują powstanie mapy zasobów 3 sektora oraz zaprezentują ofertę Żuławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału mailowo na adres: am@fundacjastrefamocy.pl do dnia 11.10.2019.
Spotkanie organizowane jest w ramach programu „POZARZĄDOWY SURWIWAL 2019 – Jak przetrwać (i się rozwijać) w pozarządowym świecie - system wpierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych", dofinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

 • -

TYTUŁ NAJPIĘKNIEJSZEJ DLA WSI LUBIESZEWO

Wieś Lubieszewo otrzymała tytuł "najpiękniejszej" podczas Gali finałowej Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019". Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

Nagrodę główną w wysokości 30 tys. zł wręczył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wraz z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego Jackiem Michalskim również nagrodzili zwycięską wieś. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubieszewie zaprezentowali swoje umiejętności gry na flażoletach, której uczą się pod okiem nauczycielki muzyki Kamili Żwirek.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Politechniką Gdańską zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „Pomorskie. Dobre miejsca pracy”, które odbędzie się 16 października br. w Gdańsku.

 Spotkanie dedykowane jest pracodawcom.

Tym razem rozmawiać będziemy o wydłużaniu aktywności zawodowej pracowników i zarządzaniu różnorodnością wieku w firmie.

 W programie:

 • inspirujące prelekcje ekspertów z zakresu zarządzania różnorodnością wieku w firmie,
 • wymiana doświadczeń dotyczących zatrudniania dojrzałych pracowników,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z obszaru wydłużania aktywności zawodowej pracowników oraz ergonomicznych stanowisk pracy,
 • prezentacja rozwiązań wspomagających dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb dojrzałych pracowników wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu BaltSe@nioR.

Gdzie?: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79, Gdańsk

Kiedy?: 16 października br., godz. 10:00

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i rejestracji za pomocą formularza: https://evenea.pl/imprezy/konferencje/gdansk/dobre-miejsca-pracy-jak-zadbac-o-pracownikow-zeby-zwiazali-sie-z-twoja-firma-na-dluzej-235516/?source=directory

Rejestracji można dokonać do 15.10.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Wstęp wolny.

 

 • -

WIZYTA MONITORUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 27.09.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się wizyta monitorująca realizację projektów „Warszawska – czas zawodowców” oraz „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe”.

Spotkanie otworzyła pani Wioletta Przyborowska, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Pani dyrektor powitała uczestników spotkania: panią Anetę Sobotka z dyrekcji Generalnej ds.  Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej, pana Józefa Sarnowskiego członka Zarządu Województwa Pomorskiego, pana Marcina Fuchs dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, panią Katarzynę Szczukę zastępcę dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, pana Jacka Gross Starostę Nowodworskiego, panią Magdalenę Haftkowską pracodawcę i nauczyciela w branży turystycznej, pana Piotra Łukasiuka starszego Cechu Rzemiosł Różnych i właściciela firmy Stolmach. Następnie pani dyrektor przedstawiła osoby reprezentujące Zespół Szkół panią Ewę Picholę oraz pana Mirosława Kabzę zastępców dyrektora, panią Gabrielę Figacz Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu oraz doradcę zawodowego oraz uczniów technikum i branżowej szkoły.

Podczas spotkania pani dyrektor Wioletta Przyborowska przedstawiła informację na temat realizacji poszczególnych działań projektowych. Po prezentacji pani dyrektor, pracodawcy i uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji i przebiegu staży, praktyk, kursów i zajęć pozalekcyjnych.

W drugiej części wizyty monitorującej, goście mieli okazję zapoznać się z zakupionym wyposażeniem pracowni zawodowych oraz zobaczyć warsztaty szkolne po remoncie i modernizacji.

Na koniec pani dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek przygotowany przez uczniów. 

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

 • DSC_1422m.jpg
 • DSC_1423m.jpg
 • DSC_1424m.jpg
 • DSC_1425m.jpg
 • DSC_1427m.jpg
 • DSC_1428m.jpg
 • DSC_1429m.jpg
 • DSC_1430m.jpg
 • DSC_1431m.jpg
 • DSC_1432m.jpg
 • DSC_1433m.jpg
 • DSC_1434m.jpg
 • DSC_1437m.jpg
 • DSC_1439m.jpg
 • DSC_1440m.jpg
 • DSC_1441m.jpg
 • DSC_1442m.jpg
 • DSC_1443m.jpg
 • DSC_1445m.jpg
 • DSC_1446m.jpg
 • DSC_1448m.jpg
 • DSC_1450m.jpg
 • DSC_1452m.jpg
 • DSC_1453m.jpg
 • DSC_1454m.jpg
 • DSC_1455m.jpg
 • DSC_1458m.jpg
 • DSC_1459m.jpg
 • DSC_1460m.jpg

10-14 PAŹDZIERNIKA – STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP NA TERENIE KRAJU

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od  10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: rcb.gov.pl

MISTRZOWIE AGRO 2019

Duma nas rozpiera! Agroturystyka Ranczo Pod Lipą, Marynowy zajęła I miejsce (kat wojewódzka) w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Mistrzowie Agro 2019. W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich w powiecie nowodworskim zwyciężyło KGW Marynowy.

Laureaci powiatowi uhonorowani 7 października 2019 r. podczas gali Mistrzowie Agro 2019 to również m.in.:

 • Rolnik Roku - Adam Stokowski, Solnica
 • Sołtys Roku - Beata Karyś, Sołectwo Przemysław, Gmina Stegna
 • Sołectwo Roku - Sołectwo Mikoszewo, Gmina Stegna
 • Gospodyni Roku - Krystyna Tokarska, Gozdawa.

Serdecznie gratulujemy!

 

Fot. nr 1-7: Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.

Fot. nr 8-9: Renata Wieczerzak.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

FUNDACJA STREFA MOCY ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Fundacja Strefa Mocy zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu nowodworskiego na spotkanie informacyjne, sieciujące i integracyjne, które odbędzie się 14 października 2019 o godz. 17.00 w Gospodzie Mały Holender - dom podcieniowy na Żuławach w Żelichowie 31a.

Podczas spotkania uczestnicy poznają sprawdzone sposoby na współpracę lokalną, dowiedzą się, jakie znaczenie w działalności ngo ma sprawczość oraz skąd wziąć fundusze na realizację konkretnych pomysłów. Organizatorzy zainicjują powstanie mapy zasobów 3 sektora oraz zaprezentują ofertę Żuławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Będzie okazja do spróbowania tradycyjnych żuławskich potraw inspirowanych jesienią oraz wzięcia udziału w warsztatach tłoczenia soku z jabłek. Dla uczestników przygotowano także niespodziankę.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału mailowo na adres: am@fundacjastrefamocy.pl do dnia 11.10.2019.

Spotkanie organizowane jest w ramach programu „POZARZĄDOWY SURWIWAL 2019 – Jak przetrwać (i się rozwijać) w pozarządowym świecie - system wpierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych", dofinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

 • -
 • -

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza Dyrektorów pomorskich placówek specjalnych i szkół na kolejne spotkanie z cyklu samokształcenia.

Tematyka spotkania obejmie:

 • IPET zgodny z przepisami prawa,
 • Nowelizacja przepisów oświatowych.

Osoby uczestniczące prosi się o zabranie ze sobą przykładowego IPET-u (zanonimizowany), który funkcjonuje w Państwa szkole/placówce, celem wspólnej dyskusji np. nad rodzajami zapisów.

Mile widziane zgłoszenia nurtujących pytań, przed spotkaniem, do prowadzącego spotkanie st. wizytatora - Pani Lucyny Choszcz (tel. 58/6693437, e-mail lucyna.choszcz@kuratorium.gda.pl)

Termin spotkania: 29 października 2019 r. (wtorek), godz. 10:00.

Miejsce spotkania: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Jeziernik 12, 82-112 Ostaszewo.

 • -

ZDOLNI Z POMORZA - TESTY Z MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

28 września 2019 r. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w powiecie nowodworskim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu rekrutacji do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”, przystąpili do pisania testu uzdolnień kierunkowych z matematyki, fizyki i informatyki.
Mamy nadzieję, że rozwiązanie testu nie sprawiło zbyt dużo trudności i wszystkim poszło bardzo dobrze.
Trzymamy kciuki za naszych Zdolnych

 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Termin składania wniosków 17.10.2019 r. - 31.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-132019-przedsiewziecie-1-2-1-dialog-spoleczny-i-udzial-lokalnych-spolecznosci-w-badaniu-i-zarzadzaniu-zasobami-rybolowstwa/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-142019-przedsiewziecie-1-2-3-promowanie-zachowanie-lub-upowszechnianie-rybackiego-dziedzictwa-kulturowego/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-152019-przedsiewziecie-1-2-5-tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dostaw-produktow-sektora-rybolowstwa-rybactwa-srodladowego-i-akwakultury/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-162019-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-172019-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

ZINTEGROWANY BILET DLA POMORZA – SPOTKANIE INFORMACYJNE

W treści wydarzenia:

 • kiedy: 7. Października 2019r. (poniedziałek), 17:00-19:00
 • gdzie:  Żuławski Park Historyczny
 • wstęp: wolny – liczba miejsc ograniczona do 50.

Opis Wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnego systemu płacenia za przejazdy w transporcie publicznym, który zrewolucjonizuje podróżowanie w województwie pomorskim. Zintegrowany bilet Fala zostanie wprowadzony już w połowie 2020 roku.

Celem spotkania jest przekazanie informacji o tworzonym systemie płacenia za przejazdy komunikacja miejską Fala, a także przeprowadzenie prostych warsztatów na temat funkcjonowania transportu publicznego w naszym województwie.

W trakcie spotkania chcielibyśmy przeprowadzić również anonimową ankietę wśród jego uczestników. Państwa odpowiedzi posłużą do przygotowania analizy marketingowej poprzedzającej wdrożenie na terenie naszego regionu nowego, wspólnego systemu biletowego Fala.

Ważne punkty

 • Prezentacja systemu podróżniczego FALA
 • Moderowane warsztaty dotyczące częstotliwości korzystania z transportu publicznego
 • Sesja Q&A dla uczestników spotkania
 • Realizacja anonimowej ankietyzacji wśród uczestników spotkania

Dla kogo?

Spotkanie ma charakter otwarty i jest dedykowane wszystkim mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

WIZYTA MONITORUJĄCA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ I URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

27.09.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się wizyta monitorująca realizację projektów „Warszawska – czas zawodowców” oraz „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe”.

Spotkanie otworzyła pani Wioletta Przyborowska, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Pani dyrektor powitała uczestników spotkania: panią Anetę Sobotka z dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej, pana Józefa Sarnowskiego członka Zarządu Województwa Pomorskiego, pana Marcina Fuchs dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, panią Katarzynę Szczukę zastępcę dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, pana Jacka Gross Starostę Nowodworskiego, panią Magdalenę Haftkowską pracodawcę i nauczyciela w branży turystycznej, pana Piotra Łukasiuka starszego Cechu Rzemiosł Różnych i właściciela firmy Stolmach. Następnie pani Dyrektor przedstawiła osoby reprezentujące Zespół Szkół: panią Ewę Picholę oraz pana Mirosława Kabzę - zastępców dyrektora, panią Gabrielę Figacz - Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu oraz doradcę zawodowego i uczniów technikum i branżowej szkoły.

Podczas spotkania dyrektor Wioletta Przyborowska przedstawiła informację na temat realizacji poszczególnych działań projektowych. Po prezentacji pracodawcy i uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji i przebiegu staży, praktyk, kursów i zajęć pozalekcyjnych.

W drugiej części wizyty monitorującej goście mieli okazję zapoznać się z zakupionym wyposażeniem pracowni zawodowych oraz zobaczyć warsztaty szkolne po remoncie i modernizacji.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów. 

 

Tekst: Zespół Szkół

 • DSC_1422.jpg
 • DSC_1423.jpg
 • DSC_1424.jpg
 • DSC_1425.jpg
 • DSC_1427.jpg
 • DSC_1428.jpg
 • DSC_1429.jpg
 • DSC_1430.jpg
 • DSC_1431.jpg
 • DSC_1432.jpg
 • DSC_1433.jpg
 • DSC_1434.jpg
 • DSC_1437.jpg
 • DSC_1439.jpg
 • DSC_1440.jpg
 • DSC_1441.jpg
 • DSC_1442.jpg
 • DSC_1443.jpg
 • DSC_1445.jpg
 • DSC_1446.jpg
 • DSC_1448.jpg
 • DSC_1450.jpg
 • DSC_1452.jpg
 • DSC_1453.jpg
 • DSC_1454.jpg
 • DSC_1455.jpg
 • DSC_1458.jpg
 • DSC_1459.jpg
 • DSC_1460.jpg

KAMPANIA NA RZECZ WYSOKIEJ FREKWENCJI

 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 25.09.2019 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Uczestnikami zabawy byli uczniowie klas pierwszych, którzy brali udział w trzech konkurencjach.

Pierwsza konkurencja polegała na zaprezentowaniu stroju oraz tańca państwa, które uczniowie wcześniej wylosowali. Wszyscy uczestniczy zaangażowali się  w całe wydarzenie.  Wysiłek, kreatywność i poświęcony  czas przyczyniły się do stworzenia  wyjątkowych  kreacji i oddanie atmosfery  tańca. To był jeden z najbardziej atrakcyjnych etapów w całym konkursie.

Z kolei następną konkurencją było „memory”, czyli dopasowanie obrazków do ich nazw
w języku niemieckim, następnie uczestnicy musieli ułożyć mapę Niemiec z rozsypanych puzzli.

Ostatnim, podsumowującym etapem całe wydarzenie był Quiz z języka angielskiego. Każda runda zawierała 3 pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć w przeciągu 30sek.

Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół zakończył się sukcesem dla klasy 1 TIM4, z kolei drugie miejsce zajęła klasa 1 TOŻ4, trzecie miejsce na podium zdobyła klasa 1 TOT5.

Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Wioletta Przyborowska – Dyrektor Szkoły.
W przygotowanie imprezy zaangażowani byli wszyscy nauczyciele języków obcych z naszej szkoły.

Oprócz nagrodzonych klas pamiątkowe gadżety otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, biorący udział w konkursach integracyjno – językowych.

Nauka języków obcych stała się priorytetem w dzisiejszych czasach, naszych uczniów
nie trzeba do tego przekonywać, bo języki często są miarą sukcesu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Dnia 24.09.2019r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość ta miała
 na celu przyjęcie pierwszaków do grona uczniów szkoły średniej oraz branżowej. Jak przystało na wagę tego święta udział wzięli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami.

W skład jury wchodzili: Wioletta Przyborowska – Dyrektor ZS, Ewa Pichola – Wicedyrektor, Mirosław Kabza – Wicedyrektor, Anna Klepka – Nauczyciel, Daria Szulc – Uczeń klasy II TŻ oraz Szymon Korczyc – Uczeń klasy II TIM. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwała Pani Danuta Kubińska-Barska oraz Pani Anna Klepka.

Tak jak co roku, klasy pierwsze miały wykonać wcześniej ustalone zadania, było to przygotowanie stroju oraz piosenki opartych o wcześniej wylosowane bajki.

Pierwszą konkurencją było przedstawienie stroju oraz piosenki z własnym tekstem opartym o zawód uczniów. Uczniowie wykonali zadanie tak jak należy. Druga konkurencja polegała na rywalizacji sportowej, w ostatniej konkurencji uczniowie mieli narysować wszystko to co kojarzy im się z ich zawodem, utrudnieniem był fakt, iż w trakcie rysowania nie mogli używać kciuków.

 

Pierwsze miejsce w uroczystości zajęła klasa 1 TOŻ. Kolejne miejsca
na podium zajęły 1 TOT – 2 miejsce, 1W3 – 3 miejsce.

Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są zgraną grupą, potrafią się integrować i dobrze bawić. Stanowczo można powiedzieć, że to już prawdziwi uczniowie Zespołu Szkół, świadczy o tym złożone na koniec uroczyste ślubowanie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ULOTKA CENTRUM POMOCY DZIECIOM

 • -
 • -

Informacja miesięczna o rynku pracy województwa pomorskiego.

  Informacja prezentuje podstawowe zmiany odnotowane na rynku pracy w sierpniu 2019 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 października 2019 r. (środa) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim od godz. 8.00 do godz. 9.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu, w związku z wymianą liczników.

Za utrudnienia przepraszamy.

XII JESIENNY BIEG GBURÓW

XII  JESIENNY BIEG GBURÓW

 

Po raz dwunasty na ulicach naszego miasta rozegrany zostanie JESIENNY BIEG GBURÓW. Biegowa impreza rozegrana zostanie w sobotę 12 października 2019 roku.

Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie 10 kilometrów.

Natomiast przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzie pobiegną na dystansie od 150 do1100 metrów.  

Organizatorem biegu jest  Żuławskie  Towarzystwo  Sportowe  przy współpracy z  Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Powiatowym  Szkolnym  Związkiem  Sportowym.

 

Biuro zawodów, przebieralnie oraz przechowalnia rzeczy będzie w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sikorskiego 21 - czynne od godziny 08.30.

Serdecznie zapraszamy nowodworskich biegaczy do udziału w biegu.

 

 

UWAGA !!

Utrudnienia w ruchu.

 

Organizatorzy XII Jubileuszowego Jesiennego Biegu Gburów uprzejmie informują, że w związku z biegiem, który odbędzie się w dniu 12 października br. wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicach  naszego miasta. Zgodnie z zezwoleniem Starosty Powiatowego na przeprowadzenie biegu oraz pozytywną opinią Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w celu właściwego zabezpieczenia imprezy pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego ulice, którymi będzie przebiegał bieg zostaną zamknięte dla ruchu.

Trasa biegu (zgodnie z załączoną mapką): start  przy Żuławskim Ośrodku Kultury, biegnie ulicą Sikorskiego, Plac Wolności, Obrońców Westerplatte  do ulicy Sikorskiego, dalej ulicą Sienkiewicza do wysokości kładki na rzece Tuga, ulicą Chrobrego, Drzymały do skrzyżowania z ulicą Morską, dalej ulicą Morską, Długą, Podmiejską do mostu zwodzonego na ulicy Sienkiewicza,  gdzie usytuowana będzie meta biegu.

Trasa Biegi Młodzieży przebiega ulicami: Sikorskiego, Wąską, Kopernika, Plac wokół ŻPH oraz wokół ŻOK.

Dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu niezbędne jest czasowe zamkniecie w/w ulic  w godzinach od 9,50 do 14.30

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

WRZEŚNIOWA SESJA RADY POWIATU

WRZEŚNIOWA  SESJA  RADY  POWIATU

Na VII sesji Radni podjęli dziewięć uchwał. Dokonano zmian: Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski, uchwały budżetowej na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032. Przyjęto również sprawozdania: z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r. oraz z  realizacji w 2018 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026”.

 Dodatkowo podjęto uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski;  pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydelegowano także Radnego Powiatu Nowodworskiego, Pana Roberta Ciżmowskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za  I półrocze 2019 r.

 

Sporządziła:

Roksana Kamińska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SZKOLENIA W ZAKRESIE EDUKACJI PRAWNEJ

Szkolenia w zakresie edukacji prawnej (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej) dla mieszkańców Gminy Miasta Krynica Morska odbędą się:

 • 23.09.2019 r. godz.14:30 Wykład otwarty: Zasady bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym. Miejsce realizacji: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15.
 • 07.10.2019 r. godz.14:30 Wykład otwarty: Prawo rodzinne. O prawach i obowiązkach rodzinnych. Miejsce realizacji: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15.

Jednocześnie przypominamy o szkoleniu dla mieszkańców Gminy Sztutowo, które odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala nr 1). Wykład otwarty: Zasady dziedziczenia - dziedziczenie ustawowe i testamentowe oraz charakterystyka prawna instytucji zachowku. Odpowiedzialność z tytułu długów spadkowych - zarys problemu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

DOŻYNKI ŻUŁAWSKIE 2019

14 września 2019 r. odbyły się Dożynki Żuławskie w Jazowej. Nagrodę Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa za zasługi na rzecz rozwoju żuławskiego rolnictwa otrzymali:

 • Pan Krzysztof Paruch - Gmina Stegna,
 • Pani Bogusława Buda-Róg - Gmina Sztutowo,
 • Pan Adam Adamczyk - Gmina Ostaszewo,
 • Pan Igor Werbowski - Gmina Nowy Dwór Gdański.

Nagrodę Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego za zasługi dla rolnictwa na Żuławach otrzymali m.in. Państwo Dorota i Andrzej Sobocińscy.

Miejsce I w Powiatowym Konkursie na ,,Wieniec Dożynkowy” zajęło Sołectwo Kmiecin. Na drugim miejscu uplasowało się Sołectwo Kępki, natomiast miejsce III zajęło Sołectwo Nowa Cerkiew.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym podczas Dożynek Żuławskich 2019.

 • 10m.jpg
 • 11m.JPG
 • 12m.jpg
 • 13m.jpg
 • 14m.jpg
 • 15m.JPG
 • 16m.JPG
 • 17m.jpg
 • 18m.jpg
 • 19m.JPG
 • 1m.jpg
 • 20m.JPG
 • 21m.JPG
 • 22m.JPG
 • 23m.JPG
 • 24m.jpg
 • 25m.JPG
 • 26m.jpg
 • 27m.JPG
 • 28m.jpg
 • 29m.JPG
 • 2m.jpg
 • 30m.JPG
 • 31m.JPG
 • 32m.jpg
 • 33m.JPG
 • 34m.JPG
 • 35m.JPG
 • 36m.JPG
 • 37m.jpg
 • 38m.JPG
 • 39m.JPG
 • 3m.jpg
 • 40m.JPG
 • 41m.JPG
 • 42m.JPG
 • 43m.JPG
 • 44m.JPG
 • 45m.JPG
 • 46m.JPG
 • 47m.JPG
 • 48m.JPG
 • 49m.JPG
 • 4m.JPG
 • 50m.JPG
 • 51m.JPG
 • 52m.JPG
 • 53m.JPG
 • 54m.JPG
 • 55m.JPG
 • 56m.JPG
 • 57m.JPG
 • 58m.JPG
 • 59m.JPG
 • 5m.jpg
 • 60m-Nowa Cerkiew.JPG
 • 61m-Kmiecin.JPG
 • 62m-Kpki.JPG
 • 6m.jpg
 • 7m.jpg
 • 8m.JPG
 • 9m.JPG

ZATWIERDZONO LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU LGR- RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 05.09-12.09.2019 r. konsultacjach społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 13.09.2019 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://rybackabrac.pl/zatwierdzono-lokalna-strategie-rozwoju-3/

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniu 11 września 2019 roku odbył się komisyjny  odbiór prac remontowych  sieci elektrycznej prowadzonych w budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54.

Prace remontowe prowadzone w Zespole Szkół były realizowane w ramach projektu pt. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe  w Nowym Dworze Gdańskim.


W wyniku realizacji prac remontowych dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz montażu nowej rozdzielni głównej i gniazd zasilających w pracowniach.W komisyjnym odbiorze prac oprócz reprezentantów wykonawcy wzięli udział m.in. Pani Barbara Ogrodowska – wicestarosta nowodworski, Pan Tomasz Szczepański – członek Zarządu, Pan Marcin Głowacki - członek Zarządu, Pan Roman Gaza – pracownik wydziału inwestycyjnego, oraz Pani Wioletta Przyborowska – Dyrektor Zespołu Szkół.

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 9 września br. na zaproszenie Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Starosta Nowodworski Jacek Gross wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia był ryzyko wystąpienia ASF na terenie województwa.

Cały obszar administracyjny powiatu nowodworskiego znalazł się w obszarze żółtym – obszarze ochronnym (kolor żółty na mapie). W obszarze ochronnym znalazły się również powiaty: malborski, sztumski, gdański, tczewski i kwidzyński.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarze ochronnym obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.

W dniu 5 września br. odbyło się również posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którymi pracami kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Starosta Nowodworski Jacek Gross.

Więcej informacji dotyczących ASF możecie państwo znaleźć:

http://piw-nowydworgdanski.lo.pl/

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin?fbclid=IwAR1C7xZE92JTyOZvSi5dFSIk-wgu_H8kbeExpT8ss_aFg5HjL27KXZizeyI

Fot.: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • -
 • -

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

Wystartowały zapisy do XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Droga do marzeń i piłkarskiej przygody.

Piłkarska pasja, marzenia, szansa na odkrycie talentu oraz dużo dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać największy w Europie turniej dla dzieci, który już od prawie 20 lat gości na sportowej mapie Polski.

W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej do tej pory udział wzięło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy.

Chęć udziału drużyn dziewcząt i chłopców w XX edycji mogą zgłaszać opiekunowie, nauczyciele i trenerzy. Zapisy zespołów w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 potrwają do 30 września.

Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem strony www.zpodworkanastadion.pl. W rozgrywkach mogą wziąć udział zespoły dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 i 12. Za udział każdej drużyny w Turnieju opiekunowie otrzymają piłkarskie upominki.

Aby zgłosić drużynę należy przejść do formularza rejestracyjnego klikając w przycisk „Zgłoś drużynę” na stronie: www.zpodworkanastadion.pl, a następnie za pośrednictwem portalu „Łączy nas piłka” wypełnić formularz zgłoszeniowy. W razie pytań pomocy udziela Dział Wsparcia PZPN (tel.: 732 122 222 lub turniej@pzpn.pl).

 • -
 • -
 • -
 • -

ZAPRASZAMY DO WIELKIEJ PRZYGODY NA SCENIE

Stowarzyszenie Teatralne ,,Ingenium" poszukuje dzieci do nowej grupy teatralnej oraz dołączenia do składu granych przez nich musicali:

 • Chłopców z placu broni,
 • Okruchów życia - w tym roku jubileusz,
 • Trudnych pytań,
 • Cudownych musicali.

www.stowarzyszenieteatralne.pl

 • -

ZGŁOŚ PROJEKT W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM RÓWNAĆ SZANSE

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Program "Równać Szanse" oraz aplikowania o dotację.

Można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

 • ️Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 • Cel konkursu?

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

 • ️Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Zakończenie naboru wniosków: 7.10.2019 r. godzina 12 w południe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej:

www.rownacszanse.pl.

Kontakt:

Fundacja Nauka dla Środowiska

Arkadiusz Borysiewicz tel. 534 523 529

rs@ndsfund.org

www.ndsfund.org

POMORSKIE DOBRE MIEJSCA PRACY

12 września 2019 r. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Nowodworskim Barbarą Ogrodowską uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w ramach cyklu spotkań Pomorskie dobre miejsca pracy.

Przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz przedstawicieli lokalnych firm przywitał Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • Dojrzały pracownik kapitałem pomorskich firm – wybrane aspekty rynku pracy.
 • Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i Urzędu Pracy w Malborku dla pracodawców – możliwość dofinansowania szkoleń dla pracowników ze środków KFS.
 • Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Jak poprzez ergonomię poprawić stanowisko pracy?
 • Jak włączyć profilaktykę zdrowotną w standardy firmy?
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ODBIÓR MODERNIZACJI SIECI ELEKTRYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

11 września 2019 r. dokonaliśmy odbioru ,,Modernizacji sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim”.

W odbiorze brali udział m.in.: Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Marcin Głowacki, Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Szczepański, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Wioletta Przyborowska oraz przedstawiciele wykonawcy i kierownik robót elektrycznych.

Wykonawca inwestycji: firma ,,INMER” PHU Artur Jodłowski Instalacje Elektryczne i Teletechniczne.

Wartość brutto inwestycji: 121.770,00 zł.

 • 10m.JPG
 • 11m.JPG
 • 1m.JPG
 • 2m.JPG
 • 3m.JPG
 • 4m.JPG
 • 5m.JPG
 • 6m.JPG
 • 7m.JPG
 • 8m.JPG
 • 9m.JPG

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KFS

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 16 września 2019r. do 20 września 2019r.

Ogłasza nabór:

Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu nowodworskiego wynosi 115,0 tys. zł.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://nowydworgdanski.praca.gov.pl/-/10379483-nabor-wnioskow-na-szkolenia-z-kfs?fbclid=IwAR1_YCe1l-2_cn_NtoBQr4EUmnahM9cmnYIq1KtVIN_tV03DQlMLCz7pYGU

Zapraszamy do składania wniosków.

STAROPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ W STARYM POLU

8 września 2019 roku podczas Staropolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej ,,Śpiewaj razem z nami" w Starym Polu zaprezentowały się:

 • ,,Żuławskie Bursztynki" z Nowego Dworu Gdańskiego,
 • ,,Fale" ze Stegny,
 • ,,Żuławianki" z Ostaszewa,
 • solistka Hanna Florek z Wiercin.

Nagrody zespołom wręczył członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Marcin Głowacki.

Fot. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

LIST DOŻYNKOWY

List dożynkowy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • -

INSCENIZACJA BITWY MORSKIEJ NA ZALEWIE WIŚLANYM

Serdecznie zapraszamy na Inscenizację Bitwy Morskiej na Zalewie Wiślanym, która odbędzie się 14 września 2019 roku o godzinie 15:00 w Kątach Rybackich. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa.

 • -

WYSTĘP CHÓRU ,,SURSUM CORDA" W STARYM POLU

Nowodworski chór Sursum Corda reprezentował 7 września nasz powiat podczas corocznego Święta Mleka w Starym Polu. Podczas występów towarzyszył chórowi oraz wręczył upominek Burmistrz Jacek Michalski. W trakcie popołudniowego podsumowania, miłym słowem i słodkościami, chórowi podziękował członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego Andrzej Sobociński.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ÓSME NARODOWE CZYTANIE

7 września 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odbyło się Narodowe Czytanie Nowel Polskich. Udział w akcji popularyzującej wybitne dzieła polskiej literatury wzięli m.in. Starosta Nowodworski Jacek Gross oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

 

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 10m.jpg
 • 11.jpg
 • 11m.jpg
 • 12.jpg
 • 12m.jpg
 • 13.jpg
 • 13m.jpg
 • 1m.jpg
 • 2.jpg
 • 2m.jpg
 • 3.jpg
 • 3m.jpg
 • 4.jpg
 • 4m.jpg
 • 5.jpg
 • 5m.jpg
 • 6.jpg
 • 6m.jpg
 • 7.jpg
 • 7m.jpg
 • 8.jpg
 • 8m.jpg
 • 9.jpg
 • 9m.jpg

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 września 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30,  w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

KONFERENCJA ,,PLANOWANIE PRZESTRZENNE W JST. PRAWO BUDOWLANE"

Dnia 5 września 2019 roku w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja pn. ,,Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane", w której uczestniczyli m.in. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski oraz Burmistrz Nowego Stawu Jerzy Szałach.

Organizatorem wydarzenia był Związek Gmin Pomorskich.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 17.09.2019r. (wtorek) godz. 9:00 Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji:  V z dnia 18.06.2019 r. i VI z dnia 09.08.2019 r.

3.  Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.

4.   Przedstawienie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1    przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026” – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.

5.2    wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.

5.3    zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przedstawia Pan Robert Ciżmowski,  Przewodniczący Rady.

5.4    przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

5.5 zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski

5.6    organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu.

5.7 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu.

5.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032 – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu

6.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019 r.

6.2    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za
I półrocze 2019 r.

7.  Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

8.   Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10.  Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Robert Ciżmowski

KONKURS EKOLOGICZNY ,,EKO-ZAJĘCIA Z ENFOSIEM"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza przedszkolaków i uczniów klas I-III do udziału w ekologicznym konkursie ,,Eko-zajęcia z Enfosiem".

Wymyślcie i zrealizujcie eko-zajęcia z wykorzystaniem książki pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” i maskotki sympatycznego drzewka o imieniu Enfoś.

W terminie do 30 września 2019 r. - wypełnienie formularza rejestracyjnego (na tej podstawie nauczyciel/opiekun otrzyma książkę i maskotkę do przeprowadzenia eko-zajęć).
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-rejestracyjny-na-konkurs-dla-przedszkoli-i-szkol/?fbclid=IwAR2dA6znKHpTrFwzGX2QQu7p9dyLxvyhllxMvdmTQYVzs45ppzcC6Vtt4Ls

Do 31 października 2019 r. – wysłanie maila opisu i dokumentacji z przeprowadzonych zajęć (konkurs@nfosigw.gov.pl).

Do wygrania są pakiety edukacyjne dla przedszkoli i szkół oraz indywidualne nagrody dla uczestników. Książka, maskotka i konkurs to elementy edukacyjnej akcji wpisującej się w obchody 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Regulamin konkursu:
http://portal.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1837/2/7/regulamin_konkursu_nfosigw_dla_przedszkoli_i_szkol.pdf?fbclid=IwAR1u7iJdwhDFAs8WGZLUe7yRgvewdnPVnXJl1Bdqch-Rt1UVcEAEKZyRp8I

Fot.: http://www.nfosigw.gov.pl/enfos

 • -

DOŻYNKI ŻUŁAWSKIE

Serdecznie zapraszamy Państwa na Dożynki Żuławskie, które odbędą się 14 września 2019 r. w miejscowości Jazowa.

Program dożynek:

 • 11:30 polowa msza dożynkowa 
 • 12:30 uroczyste rozpoczęcie 
 • 12:45 występy artystyczne i wręczanie nagród dla Rolników 
 • 15:00 wręczanie nagród za najpiękniejszy wieniec i stoisko
 • 16:00 Turniej Sołectw
 • 17:00 występ zespołu Żuławskie Bursztynki
 • 17:30 wręczenie nagród za Turniej Sołectw 
 • 18:00 występ zespołu 2+2
 • 19:30 występ zespołu SE7EN
 • 21:00 gwiazda wieczoru Marcin Siegieńczuk
 • 22:30 - 2:00 zabawa ptzy muzyce zespołu PIK

 

Grafika: Gmina Nowy Dwór Gdański.

 • -

CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PRAWNEJ

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoczynamy cykl szkoleń w zakresie edukacji prawnej dla mieszkańców gmin z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z planem wykładów otwartych i zarezerwowania czasu wolnego.

10.09.2019 r. godz.14:30 Wykład otwarty dla mieszkańców Gminy Stegna o tematyce:

 • Zasady dziedziczenia - dziedziczenie ustawowe i testamentowe oraz charakterystyka prawna instytucji zachowku.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Stegnie (sala nr 1) ul. Gdańska 34.

24.09.2019 r. godz. 14:30 Wykład otwarty dla mieszkańców Gminy Sztutowo o tematyce:

 • Zasady dziedziczenia - dziedziczenie ustawowe i testamentowe oraz charakterystyka prawna instytucji zachowku.
 • Odpowiedzialność z tytułu długów spadkowych - zarys problemu.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Sztutowie (sala nr 1) ul. Gdańska 55.

80.ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW DO OBOZU STUTTHOF

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Nowodworskim Barbarą Ogrodowską wzięli udział w obchodach 80.rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. byli więźniowie, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, duchowni, przedstawiciele sił zbrojnych,przedstawiciele instytucji kultury oraz przedstawiciele instytucji oświatowych.

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 2.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.JPG
 • 29.JPG
 • 3.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.JPG
 • 4.JPG
 • 40.JPG
 • 41.JPG
 • 42.JPG
 • 43.JPG
 • 44.JPG
 • 45.JPG
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 49.JPG
 • 5.JPG
 • 50.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 02.09.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Rok szkolny rozpoczęło ponad 490 uczniów, w tym 243 uczniów w klasach pierwszych w zawodach:

 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki
 • kucharz
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • fryzjer i inne w oddziale wielozawodowym.


W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubomir Głowacki, Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, przedstawiciel zarządu powiatu Marcin Głowacki, inspektor oświaty Beata Zawadzka, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej Grzegorz Jarzębski, przedstawiciel Powiatowej Policji Grzegorz Pałubicki, komendant OSP Piotr Perzanowski, komendant OHP w Nowym Dworze Gdańskim Patrycja Głodnicka, przedstawiciel związku zawodowego „Solidarność” Tomasz Szczotka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Piotr Łukasiuk oraz proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi ks. Mariusz Pietrzykowski.

Podczas uroczystości głos zabrała wicestarosta Barbara Ogrodowska, która życzyła wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę sukcesów w nowym roku szkolnym.

Następnie dyrektor szkoły Wioletta Przyborowska przedstawiła wychowawców poszczególnych klas pierwszych oraz pozostałych nauczycieli. Na zakończenie życzyła sukcesów w roku szkolnym 2019/2020 oraz dobrej współpracy z rodzicami i przedstawicielami instytucji samorządowych oraz rynku pracy.

 

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

HONOROWY MIESZKANIEC NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO Z WIZYTĄ W STAROSTWIE

W poniedziałek odwiedził nas w ramach współpracy Pan Julius Hinz wraz z małżonką. W spotkaniu Starosty Nowodworskiego Pana Jacka Grossa z honorowym mieszkańcem Nowego Dworu Gdańskiego uczestniczył również Pan Harry Lau.

 • -

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W LICEUM

2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas uroczystości uczniowie mieli okazję poznać absolwenta liceum gen. bryg. pil. Dariusza Wrońskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 80.ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dnia 1 września 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 80.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Po przemarszu pod pomnik ,,Poległych i Pomordowanych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę" mieszkańcy wysłuchali przemówienia Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa oraz Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego. Następnie przedstawiciele: władz samorządowych, służb mundurowych, oświaty, uczniów i mieszkańców złożyli kwiaty pod tablicą przy ul. Dworcowej, która upamiętnia wywóz ludności do obozu KL Stutthoff.

 • -
  Fot. Kamil Dyl
 • -
  Fot. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska
 • -
  Fot. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska

DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 4 września 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniu dzisiejszym Starosta Nowodworski Jacek Gross i Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wręczyli akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz akty ślubowania:

 • Pani Joannie Krasowskiej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim);
 • Pani Sylwii Rymkiewicz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim);
 • Pani Magdalenie Szwec (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim);
 • Panu Adamowi Kowalskiemu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim);
 • Pani Małgorzacie Markun (Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim).

Serdecznie gratulujemy!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Aktualne oferty pracy z terenu Powiatu

NABÓR WNIOSKÓW - OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego informuje, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

INFORMACJA PRASOWA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I ALFA-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtorku 3 września 2019 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

 

Źródło: www.gov.pl/web/mswia

BUDOWA WINDY W SOSW

Starosta Nowodworski Jacek Gross i Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska podpisali w imieniu Powiatu Nowodworskiego umowę z firmą MPS SMOK Keister, Ksepka Spółka Jawna na budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Wartość przedsięwzięcia to 468.755,61 zł (w tym 150.000,00 zł dofinansowania przez PFRON).

Nowy sprzęt przyczyni się do jeszcze lepszej organizacji i funkcjonowania placówki.

 • -
 • -
 • -

DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 sierpnia 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój  Nr 10, Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 sierpnia 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, pokój Nr 10, Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pełni dyżur w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Inspektorat ZUS w Sztumie organizuje 28 sierpnia 2019 r. bezpłatne szkolenie poświęcone świadczeniom krótkoterminowym z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli zasiłkom. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także to komu przysługuje prawo do tych świadczeń, na jaki okres i w jakiej wysokość. Przedstawiony zostanie także przebieg postępowania przy wypłacie zasiłków oraz niezbędna dokumentacja. 

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 2 godzin.

Zgłoszenia uczestnictwa pod adresem mailowym: ewelina.trzcinska@zus.pl lub telefonicznie po numerem 55 267 67 10.

POWRÓT KUROPATW

W piątek 16 sierpnia br. na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w granicach obwodów łowieckich nr 133 i 134  dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim w łowiskach: Powalina, Gozdawa, Starocin, Marzęcino i Orliniec miała miejsce reintrodukcja kuropatw. Zasilenie istniejącego stada  tego gatunku kuraków jest działaniem długofalowym realizowanym od kilku lat i ma na celu odtworzenie stabilnej populacji kuropatw w agrocenozach Żuław Wiślanych. Wypuszczenie na wolność 100 kuropatw było okazją do przedstawienia Staroście Nowodworskiemu Panu Jackowi Gross dorobku i planów na przyszłość myśliwych z Koła „Żuławy”. W spotkaniu udział wziął także przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu, członkowie komisji hodowlanej przy ZO PZŁ w Elblągu oraz pracownik naukowy Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia

20 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r.

Ogłasza nabór:

Wniosków o przyznanie środków z rezerwy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.


Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu nowodworskiego

wynosi 120,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego                     
pok. Nr 14, I piętro  w godz. 7.00 – 13.30, tel. 55 246 95 31

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 do składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego  z KFS.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu http://nowydworgdanski.praca.gov.pl/-/10127096-nabor-wnioskow-kfs

ZAPRASZAMY !!!

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w terminie od 05.08.2019 r. do 31.08.2019 roku ( w wyjątkowych sytuacjach wniosek może zostać przyjęty w późniejszym terminie).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani się nie uczy warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie pozytywnej opinii eksperta PFRON lub posiadanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

W poniedziałek 5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim Paweł Treder- specjalista z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przeprowadził szkolenie z zakresu zmian jakie zachodzą w ochronie zdrowia- tj. e-recepta, e-skierowanie oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W spotkaniu udział wzięło 30 pracowników medycznych z powiatu nowodworskiego. Podczas prezentacji uczestnicy zadawali pytania dotyczące głównie funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP), np. Jak będzie wyglądał dostęp do IKP dla niepełnoletnich dzieci, a także w jaki sposób przekazać e-receptę osobom starszym.

Lekarze z wielkim optymizmem przyjęli przedstawioną prezentację. Po zapoznaniu się z zaletami wynikającymi z wdrożenia e-recept zadeklarowali, że w najbliższym czasie udostępnią taką możliwość swoim pacjentom.

 • -

VI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 09.08.2019

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 09.08.2019r. (piątek) godz. 8:00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim - przedstawia Pan Lubomir Głowacki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
  2.2 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim -  przedstawia Pan Lubomir Głowacki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
  2.3 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 3. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Włodzimierz Seroka

MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE CADET

Przez ostatni tydzień w Krynicy Morskiej odbywały się Mistrzostwa Świata w klasie Cadet, które zakończyły się 4 sierpnia 2019 r. Poniżej przedstawiamy link do klasyfikacji:
http://cadet2019.com/wp-content/uploads/2019/08/Official-Results-World-Championship.pdf?fbclid=IwAR2I5GaKXVMYdkZWmQakYT2npM5W5W4sDLrqujj_quZyEnozkj2MSAhSz6s
Nagrody uczestnikom wręczył także Starosta Nowodworski Jacek Gross, Burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat oraz Piotr Łukasiuk - Prezes jednego ze sponsorów imprezy, firmy Stolmach. Serdecznie gratulujemy! 

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO W 2019 r.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwa punkty:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro), w którym porad udzielają radcy prawni (na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 958
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej  11 (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie), prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Akcja Społeczna  z siedzibą w Gdańsku, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 961, e-mail: stegna.sas@o2.pl

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia  anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, którą osobiście umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wypełnienie opinii jest dobrowolne.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ  O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB SKORZYSTANIA Z  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, które nie mogą stawić się osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W takim przypadku ww. osoby,  przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie (wg zamieszczonego poniżej wzoru), iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. 

Środki wspierające komunikowanie się dostępne w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim:

 1. e-mail - starostwo@nowydworgdanski.pl
 2. fax 55 247 36 70
 • -
 • -
 • -
 • -

PROGRAM "STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ"

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie pn. ,,STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Celem programu jest:

 • podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6 % zwolnienie z tych wpłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są: 

 • organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, które nie są:
  - przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, 
  - spółkami Skarbu Państwa do których zastosowanie ma ustawa - Kodeks spółek handlowych,
 • samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa,
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury zainteresowane udziałem w programie powinny składać wnioski w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowisk pracy.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019

Przedstawiamy wyniki etapu powiatowego Konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska 2019”. Do etapu wojewódzkiego w kategorii ,,Wieś” przeszło Lubieszewo, natomiast w kategorii ,,Zagroda” powalczy Zagroda Pana Ireneusza Antonowicza znajdująca się w miejscowości Marynowy. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za naszych laureatów w etapie wojewódzkim.

Komisja konkursowa w kategorii ,,Wieś” przyznała:

I miejsce

 • Wieś Lubieszewo (Sołectwo Lubieszewo)
 • Sołtys: Pani Danuta Hojarska
 • Gmina Nowy Dwór Gdański

II miejsce

 • Wieś Mikoszewo (Sołectwo Mikoszewo)
 • Sołtys: Pani Iwona Mickiewicz
 • Gmina Stegna

III miejsce

 • Wieś Grochowo Pierwsze
 • Sołtys: Pan Piotr Stenka
 • Gmina Sztutowo

Komisja konkursowa w kategorii ,,Zagroda” przyznała:

I miejsce

 • Zagroda Pana Ireneusza Antonowicza w miejscowości Marynowy
 • Gmina Nowy Dwór Gdański

II miejsce

 • Zagroda Pana Jarosława Woycickiego w miejscowości Łaszka
 • Gmina Sztutowo

III miejsce

 • Zagroda Państwa Opitz w miejscowości Żelichowo
 • Gmina Nowy Dwór Gdański
 • 10_tn.jpg
 • 11_tn.jpg
 • 1_tn.jpg
 • 2_tn.jpg
 • 3_tn.jpg
 • 4_tn.jpg
 • 5_tn.jpg
 • 6_tn.jpg
 • 7_tn.jpg
 • 8_tn.jpg
 • 9_tn.jpg
 • L10_tn.jpg
 • L1_tn.jpg
 • L2_tn.jpg
 • L3_tn.jpg
 • L4_tn.jpg
 • L5_tn.jpg
 • L6_tn.jpg
 • L7_tn.jpg
 • L8_tn.jpg
 • L9_tn.jpg

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Starosta Nowodworski ogłasza:

 • piąty nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13885,starosta-nowodworski-oglasza-piaty-nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-kierownik-wydzialu-oswiaty-i-spraw-spolecznych.pdf

 • siódmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13884,starosta-nowodworski-oglasza-siodmy-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-stanowisko-ds-realizacji-obiektow-budowlanych-1-miejsce-pelny-etat.pdf

KONCERT PAWŁA PRZYBOROWSKIEGO W RADIU GDAŃSK

Powodem do dumy mieszkańców powiatu jest nowodworski muzyk Paweł Przyborowski, który wystąpił w Radiu Gdańsk z koncertem przedstawiającym jego dotychczasowe dokonania  oraz z utworami promującymi nową płytę. Koncert transmitowany na żywo, w którym wzięli udział muzycy współpracujący z Pawłem Przyborowskim, był formą nagrody w cyklu Lato w Metropolii znanej od lat serii Metropolia Jest Okey w Radiu Gdańsk, organizowanej wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Podczas występu Paweł Przyborowski zaprezentował utwory z nadchodzącej płyty "Nieśmiesznie EP". Nie zabrakło też starszych kompozycji w nowych aranżacjach - pojawiły się piosenki z "EP15" i z albumu "Śmiertelnie zdrowy".

W Studiu Koncertowym im. Janusza Hajduna artysta wystąpił z zespołem, w którego w skład wchodzą: Sebastian Lipiński, Grzegorz Rodak, Oskar Feliński. Natomiast gościnnie podczas koncertu wystąpili: Kasia Siepka (wokal),Maciej Łbik (instrumenty klawiszowe),
Michał Miegoń (gitara) i Marcin Jarowski (perkusjonalia).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji na stronie:

https://radiogdansk.pl/kultura-i-rozrywka/item/97059-melancholijna-mieszanka-w-ramach-lata-w-metropolii-pawel-przyborowski-wystapil-w-radiu-gdansk?fbclid=IwAR1fza4lV8drNlr4Zxz-T1kZHiVu-th8wg2LFnitXDKLxmasOKg2X2WFXTs

Fot.: Jacek Klejment/ Radio Gdańsk

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY - CZERWIEC 2019

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wzięła udział w poniedziałkowym spotkaniu samorządowców z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem, które odbyło się w Stegnie.

Na spotkaniu poruszono m.in. tematykę: 

 • bezpieczeństwa energetycznego, 
 • sieci gazowniczej na terenie Mierzei Wiślanej,
 • infrastruktury drogowej, 
 • działalności Żuławskiej Kolei Dojazdowej.

Fot.: TV Żuławy

 • 01.JPG
 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 22 września w Kartuzach. Zapraszamy mieszkańców naszego Powiatu do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy.

Do konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców województwa pomorskiego. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, gminy, powiaty, kościelne osoby prawne oraz organizacje z województwa pomorskiego.

Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 16 września 2019 roku do koordynatora przebiegu Konkursu wyłącznie na formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy: https://pomorskie.eu/documents/39036/2521272/Wieniec+do%C5%BCynkowy+regulamin/1d819424-0f74-47ec-bbfa-af323c126899

PRZED NAMI LETNIA KAMPANIA PROMOCYJNA „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

W dniach od 5 do 9 sierpnia br. w ramach kolejnego etapu kampanii promocyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, WKU w Malborku, prowadzić będzie działania informacyjno-promocyjne.

Zespoły rekrutacyjne złożone z żołnierzy i pracowników WKU oraz żołnierzy z 22. BLT i 71. blpiech  w Malborku, można będzie spotkać w miejscach letniego wypoczynku: w Krynicy Morskiej i w Malborku.

Podczas spotkań można będzie uzyskać informacje dotyczące naboru i służby w Wojsku Polskim, ale także przez chwile poczuć się jak żołnierz, poznając i przymierzając elementy ekwipunku żołnierskiego czy broni indywidualnej.

Ponadto będzie można uzyskać informacje, o możliwości wstąpienia do Wojska Polskiego na jeden dzień, w każdą sobotę w wybranych jednostkach do 24 sierpnia pod hasłem „Wojskowe Wyzwanie.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania, do punktów promocyjno – informacyjnych, gdzie będzie można uzyskać rzetelne informacje związane ze służbą zawodową, przygotowawczą, terytorialną służbą wojskową, szkolnictwem wojskowym, czy Legią Akademicką.

Mobilne punkty rekrutacyjne czynne w godzinach od godz. 9.00 do 17.00:

Termin funkcjonowania
punktu promocyjno–informacyjnego
Miejsce funkcjonowania
punktu promocyjno – informacyjnego
05.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej).
06.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej).
07.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej).
08.08.2019 r. Malbork, Plac Jagiellończyka.
09.08.2019 r. Malbork, Plac Jagiellończyka.

KURSY DOSZKALAJĄCE DLA DORADCÓW OBYWATELSKICH

PROJEKT ,,GRADUATON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 • -

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Nagroda ma na celu wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego w ramach działalności z zakresu m.in.: inicjatywy społecznej, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, kultury fizycznej i sportu.

Nagroda  przyznawana  na podstawie  Uchwały Nr 24/2019  Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania nominacji.

VII FESTIWAL FORM ULICZNYCH HYBZIO

Nowy Dwór Gdański znów stanie się sceną dla teatrów plenerowych i miejscem twórczych warsztatów. W programie wydarzenia spektakle dla dzieci, ale i dla dorosłych, warsztaty rozwijające wyobraźnię, warsztaty ekologiczne, a także koncert łączący elektronikę, Indie i inspiracje muzyką etniczną.

W tym roku wydarzenie po raz pierwszy trwa dwa dni, dzięki czemu bez zmęczenia można będzie w pełni skorzystać ze wszystkich propozycji. W ramach festiwalu zostaną zaprezentowane spektakle z całej Polski. Po raz pierwszy publiczność zobaczy Teatr Animacji Falkoshow w spektaklu, którego bohaterami są… instrumenty prosto z orkiestry dętej. Ze Szczecina przyjedzie Teatr Władca Lalek z pełnym energii spektaklem „Cztery mile za piec” na motywach poezji ludowej. Będzie także klasycznie, z „Calineczką” Teatru Barnaby oraz o trudnych emocjach, ale ze śmiechem, dzięki Teatrowi Delikates. Ze względu na formułę spektaklu plenerowego wszystkie przedstawienia są tak naprawdę uniwersalne i równie dobrze bawią się na nich i dzieci, i dorośli.

Podczas festiwalu istotne są także wieczorne propozycje. W sobotę Teatr 3.5 i spektakl o doświadczeniu uchodźctwa, o utracie domu i znaczeniu własnego miejsca. Tytuł spektaklu „Sztetl-Welt” nawiązuje do kultury żydowskiej. Festiwal zakończy koncert zespołu Tara Gayan, czyli muzyka inspirowana myślą dalekowschodnich muzyków, poetów i filozofów, pobrzmiewająca kinem drogi.

Program Festiwalu

26-28.07.2019 Warsztaty Polifonia – klucz do jedności (dla animatorów, nauczycieli, osób zainteresowanych rozwijaniem warsztatu głosowego) – dla młodzieży (16+) i dorosłych
Obowiązują wcześniejsze zapisy: biuro@kreatywnaedukcja.org.pl do 25.07.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona.


Sobota, 27.07.2019
14:00-16:00 Warsztaty: Zero waste, czyli jak produkować mniej śmieci Pestkoklejki, kolorowe obrazy z natury
16:00 Teatr Władca Lalek, „Cztery mile za piec”
17:00 Teatr Barnaby - Barnaby's Puppet Theatre, „Calineczka”
18:00 Teatr 3.5, „Sztetl-Welt”

Niedziela, 28.07.2019
14:00-18:30 Warsztaty: nadruki na torbach i przypinki, Klub Obywatelski "Młody Obywatel"- Lisewo Malborskie
15:00 Teatr Delikates, „Jak Czesiek i Wiesiek pokonali wstyd”
16:00 Teatr Animacji Falkoshow „Hej-ho, hej-ha, muzyka gra” Animacje dla dzieci z Teatrem Falkoshow
18:00 Tara Gayan – koncert

Miejsce wydarzeń otwartych: teren zielony przy Żuławskim Ośrodku Kultury (z wyjątkiem warsztatów Polifonia). Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. W przypadku brzydkiej pogody wydarzenia odbędą się w Żuławskim Ośrodku Kultury.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański w ramach zadania Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły wydarzenia i dodawane na bieżąco opisy spektakli, warsztatów na: https://www.facebook.com/events/2330473183937193/

Organizatorzy: Fundacja „Kreatywna Edukacja”, Żuławski Ośrodek Kultury

 • -

UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW!

Trwa rekrutacja uzupełniająca w:

Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim do:

 • klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej na podbudowie szkoły podstawowej
 • klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej na podbudowie gimnazjum

http://www.zs1ndg.edu.pl/

Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim do:

 • klasy pierwszej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Organizacji Turystyki na podbudowie szkoły podstawowej
 • klasy pierwszej Wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia na podbudowie gimnazjum

https://zs2ndg.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=23


Dokumenty można składać w sekretariatach szkół w godzinach od 8.00 do 15.00.

ŚWIĘTO POLICJI

15 lipca 2019 roku w Żuławskim Parku Historycznym odbyło się Święto Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, funkcjonariuszy KPP w Nowym Dworze Gdańskim, pracowników cywilnych jednostki, emerytowanych funkcjonariuszy, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli instytucji państwowych oraz przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Starosta Nowodworski podziękował funkcjonariuszom za to, że możemy czuć się bezpieczni w naszym powiecie, a także życzył im otoczenia uznaniem społeczeństwa. Podczas obchodów 100-lecia powstania policji wręczono awanse na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia i wyróżnienia.

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 2.JPG
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

PRACODAWCA ZDROWIA

Startuje II edycja programu PracoDawca Zdrowia organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Konkurs ,,PracoDawca Zdrowia" skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników i skutecznością we wdrażaniu programów promocji zdrowia w firmie. Pracodawcy, którzy wezmą udział w konkursie, będą ubiegali się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie przynajmniej ośmiu spośród dziesięciu kryteriów regulaminu m.in.:

 • promowanie aktywnego stylu życia pracowników,
 • zwalczanie wśród pracowników palenia tytoniu,
 • wspieranie pracowników w badaniach profilaktycznych,
 • udzielanie pracownikom raz w roku minimum pół dnia
  wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich
  badań,
 • działanie na rzecz ograniczenia stresu pracowników,
 • chronienie pracowników przed działaniem substancji
  rakotwórczych i innych czynników kancerogennych
  w miejscu pracy.
   

Udział w programie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń: do 15 września 2019 r.

Zgłoszenie online: https://www.webankieta.pl/ankieta/394827/zgloszenie-do-udzialu-w-konkursie-pracodawca-zdrowia.html
 

Więcej informacji o programie na stronach internetowych:

 • -

FOTORELACJA Z OTWARCIA XXI MISTRZOSTW ŚWIATA W POŁAWIANIU BURSZTYNU W JANTARZE

 • -
 • -
  Fot. Jagoda Bilicka
 • Fot. Jagoda Bilicka
 • Fot. Jagoda Bilicka
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PODPISANIE UMOWY ZE STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,DAR”

Starosta Nowodworski Jacek Gross i Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska podpisali w imieniu Powiatu Nowodworskiego umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,DAR" w Jantarze na dofinansowanie ze środków PFRON projektu:

 • ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" (80 000 zł).
 • -
 • -
 • -
 • -

PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ STEGNA

Dziś jako Realizator podpisaliśmy z Gminą Stegna umowę na dofinansowanie ze środków PFRON projektu:

 • ,,Pokonuj bariery" - dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy (82 631,18 zł),
 • ,,Z niepełnosprawnością bez dyskomfortu" na rzecz Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa w Stegnie (44 004,48 zł).
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie nowodworskim odbędzie  się  5 sierpnia 2019 roku
o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki
a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od  stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 20 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

ŻUŁAWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do uczestnictwa w Żuławskim Klubie Integracji Społecznej, który oferuje m.in.: warsztaty kulturalno-integracyjne i szkolenia zawodowe.

Uczestnikami klubu mogą być:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • zwalniani z zakładów karnych,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • uzależnieni od narkotyków,
 • uchodźcy,
 • osoby bezdomne,
 • osoby chore psychicznie.
 • -

XXI MISTRZOSTWA ŚWIATA W POŁAWIANIU BURSZTYNU

Już jutro zapraszamy Państwa na XXI Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, które odbędą się na plaży w Jantarze (wejście 79-79 A). Start godzina 10.00, wstęp wolny.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego.

 

 • -
 • -
 • -

PODZIĘKOWANIE OD FUNDACJI DKMS

Podziękowanie dla Powiatu Nowodworskiego od Fundacji DKMS za udział w szerzeniu idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych. Im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi. Zachęcamy Państwa do rejestracji w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych na stronie internetowej: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca.

 • -

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

Informujemy o możliwości pełnienia służby przygotowawczej, po zakończeniu której można zostać żołnierzem zawodowym.

Warunki, które należy spełnić:

 • wiek,
 • wykształcenie (co najmniej gimnazjalne),
 • niekaralność,
 • zdolność fizyczna i psychiczna.

Szkolenie ochotników w ramach III turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2019 roku realizowane będzie:

 • od 2 września do 28 listopada w jednostkach wojskowych,
 • od 1 października do 20 grudnia w ośrodkach szkolenia.

Chętnych serdecznie zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261 536 133.

 • -

„DWA KROKI KU ZMIANIE – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM"

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do skorzystania z programu „Dwa kroki ku zmianie – aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarach dotkniętych wykluczeniem".  Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, osób w wieku 18-64 lat, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia.

W ramach projektu:

 • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją (bezpłatne podejście do egzaminu),
 • opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego),
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe,
 • poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • asysta wolontariuszy,
 • zwrot kosztów dojazdu (na szkolenia, staże, spotkania), catering, materiały szkoleniowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu 58-341-33-35 lub adresem e-mail aktywizacja@amtpartner.pl.

 • -

KONKURS POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

 • -

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I SZTUTOWIE

Jedynie 38% uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania mammograficzne. Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

 • Nowy Dwór Gdański - 7 sierpnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Scenie Letniej pomiędzy parkiem a Ośrodkiem Kultury, ul. Kopernika 4,
 • Sztutowo – 8 sierpnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 55.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

 • -
 • -

PODPISANIE UMÓW Z PEŁNOMOCNIKAMI PFRON W GDAŃSKU

W ramach działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w naszych placówkach Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie w kwocie 178 965,03 zł na realizację projektów:

 • ,,Windą po wiedzę" w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim (150 000 zł),
 • ,,Przyjazna szkoła" w ZS nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (28 965,03 zł).

5 lipca 2019 r. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Nowodworskim Barbarą Ogrodowską podpisali stosowną umowę z Pełnomocnikami PFRON w Gdańsku. Ponadto, podpisaliśmy również umowę jako Realizator programu na dofinansowanie zadania Gminy Stegna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na projekty:

 • ,,Pokonuj bariery" (max. kwota dofinansowania 82 631,18 zł),
 • ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Jantarze" (beneficjentem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dar" - max. kwota dofinansowania 80 tys. zł).
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

NARODOWE CZYTANIE

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie, które odbędzie się 7 września 2019 r. pod honorowym patronatem pary prezydenckiej:

 • Dobra pani - Eliza Orzeszkowa,
 • Dym - Maria Konopnicka,
 • Katarynka - Bolesław Prus,
 • Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) - Bruno Schulz,
 • Orka - Władysław Stanisław Reymont,
 • Rozdzióbią nas kruki, wrony... - Stefan Żeromski,
 • Sachem - Henryk Sienkiewicz,
 • Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) - Henryk Rzewuski.

Uczestnictwo zgłaszać mogą m.in.: szkoły, biblioteki i wszystkie inne instytucje, które chciałyby zrealizować akcję w swojej miejscowości. Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Narodowym Czytaniu przygotowany został formularz zgłoszeniowy:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2019/uczestnicy-akcji/zgloszenie.html

Fot.: Krzysztof Sitkowski/ KPRP, www.prezydent.pl

 • -
 • -
 • -

POSZUKIWANE DOBRE PRAKTYKI OFERTY TURYSTYCZNEJ NA POLSKIEJ WSI – RUSZA KONKURS „NA WSI NAJLEPIEJ”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

— Polska wieś to wyjątkowe połączenie: tradycji, zróżnicowanej przyrody, smacznej kuchni, natury, spokoju i życzliwych ludzi. Staje się modnym kierunkiem podróży, a terminy w najlepszych gospodarstwach agroturystycznych, będących laureatami poprzedniej edycji, zarezerwowane są nawet rok wcześniej. Baza noclegowa i gastronomiczna wraz z ofertą uzupełniającą stale się rozwijają, ścigając światowe trendy — mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

 • Wypoczynek u rolnika
 • Wypoczynek na wsi
 • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
 • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu byli:

Kategoria – Wypoczynek u rolnika:

1. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Dzbanek” – www.ziolowydzbanek.pl
2. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczna Ola – www.ola.agrowczasy.afr.pl
3. miejsce – Pod Srebrną Górą – www.srebrna-gora.pl

Kategoria – Wypoczynek na wsi:

1. miejsce – Agroturystyka Malowane Wierchy – www.malowanewierchy.pl
2. miejsce – Agroturystyka Polesie – www.polesie.info
3. miejsce – Villa Greta – www.villagreta.pl

Kategoria – Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej:

1. miejsce – Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady – www.lawendowaosada.pl
2. miejsce – Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich – www.osadasredniowieczna.eu
3. miejsce – Zagroda Młynarska w Uniejowie – www.termyuniejow.pl

Kategoria – Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich:

1. miejsce – szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” – www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl
2. miejsce – szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” – www.podkarpackiesmaki.pl
3. miejsce – szlak kulinarny „Kaliskie Smaki” – www.facebook.com/kaliskiesmaki

Na realizację konkursu i kampanii „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” POT przeznaczy w 2019 r. blisko 600 tysięcy złotych. Są to środki unijne uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działającej w jego ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Główne cele tego programu, koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

PODSUMOWANIE KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE NA SZCZEBLU REGIONALNYM

15 czerwca 2019 r., podczas obchodów XXVI Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu odbyło się podsumowanie XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na szczeblu regionalnym. Do konkursu zgłosiło swój udział 12 gospodarstw rolnych z regionu.

Swoją obecnością podsumowanie regionalnego konkursu zaszczycili: Pan Jan Kilian poseł na sejm VIII Kadencji Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pan Andrzej Dolny, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku Pan Jarosław Pergoł.

Laureatem I nagrody na szczeblu regionalnym został Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Pan Andrzej Sobociński dla którego nagrodę w postaci myjki ciśnieniowej ufundował OR KRUS w Gdańsku, natomiast wręczył ją Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku Pan Jarosław Pergoł.

Informacja /Fot.: PT KRUS w Sztumie.

 • -
 • -

PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż posiada środki finansowe na organizację prac interwencyjnych polegających na częściowej refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenach wiejskich.

Zapraszamy do składania wniosków.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 22 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu 55-246-95-45.

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż prowadzi nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia na okres do 6 miesięcy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55-246-95-34, pokój nr 15 tutejszego Urzędu.

Zapraszamy do składania wniosków.

 • -

KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ W NADMORSKICH GMINACH Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Gmina Miasta Krynica Morska:

 • 04.07.2019 r. - Koncert Zespołu Farba, godz. 21.15, Port Jachtowy nad Zalewem Wiślanym,
 • 06.07.2019 r. - V Letnie Koncerty Organowe i Kameralne, godz. 20.00, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza, ul. Teleexpressu 4,
 • 08.07.2019 r. - Kabaret Łowcy B., godz. 21.30, Port Jachtowy nad Zalewem Wiślanym,
 • 11.07.2019 r. - Summer Amber Festival Krynica Morska, godz. 18.00, Port Jachtowy nad Zalewem Wiślanym. Gwiazda wieczoru: Zenon Martyniuk.

http://www.krynicamorska.tv/imprezy

Gmina Sztutowo:

 • 07.07.2019 r. - Pchli Targ, Parking przy ul. Turystycznej w Sztutowie,
 • 13.07.2019 r. - Otwarty Turniej Piłki Nożnej Plażowej, Plaża Kąty Rybackie,
 • 14.07.2019 r. - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, Plaża Kąty Rybackie.

Gmina Stegna:

 • 07.07.2019 r. - Jantarowe Lato 2019 Turniej Plażowej Piłki Nożnej OPEN (seniorzy), godz. 11.00, Stegna plaża zejście nr 66,
 • 07.07.2019 r. - Jantarowe Lato 2019 Siatkówka Plażowa, godz. 15.00, Plaża w Jantarze zejście nr 79-79A,
 • 10.07.2019 r. - Festiwal Baniek Mydlanych, Jantar Parking przy ul. Morskiej, godz. 17.00.

http://turystyka-stegna.pl/

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ POLA W STARYM POLU

27 czerwca 2019 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbył się Dzień Pola. Organizatorem pikniku była Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier S.A. W wydarzeniu uczestniczyło około 2000 gości, a wśród nich m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, władze i pracownicy KSC, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele firm działających w branży rolniczej oraz rolnicy i plantatorzy buraka cukrowego z całej Polski. Na Żuławach występują żyzne gleby mady, które są idealnym podłożem dla uprawy buraków cukrowych. Dzień Pola to wydarzenie organizowane dla wszystkich osób, które są odpowiedzialne za jakość upraw.

Fot. KSC S.A. ,,Oddział Cukrownia Malbork”.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 20.JPG
 • 21.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW ZMIENIA SWOJE BIURO

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1️ lipca 2019 roku (poniedziałek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie miał swoje biuro w budynku przy ul. Warszawskiej 28b w Nowym Dworze Gdańskim obok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Budynek Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru). Zmiana będzie udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w budynku znajduje się winda.

Powiatowy Rzecznik konsumentów przyjmuje w dniach:

 • wtorek, czwartek, piątek: godz. 8.00 – 14.00
 • środa: godz. 9.00 – 11.00.

Kontakt:
tel. 55 533 01 43
e-mail prk@nowydworgdanski.pl

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Od 17.06.2019 r. do 26.06.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Etap praktyczny polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Do sesji egzaminacyjnej czerwiec - lipiec 2019 r. zgłoszonych zostało 54 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i sprzedawca.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 30 sierpnia 2019r.

Źródło:  mgr Gabriela Figacz
Kierownik praktycznej nauki zawodu

 • IMG_1523.JPG
 • IMG_1530.JPG
 • IMG_1532.JPG
 • IMG_1541.JPG
 • IMG_1549.JPG
 • IMG_1560.JPG
 • IMG_1571.JPG
 • IMG_1636.JPG
 • IMG_1640.JPG
 • IMG_1651.JPG
 • IMG_1659.JPG
 • IMG_1674.JPG
 • IMG_1686.JPG
 • IMG_1691.JPG
 • IMG_1695.JPG
 • IMG_1707.JPG
 • IMG_1711.JPG
 • IMG_1714.JPG
 • IMG_1724.JPG
 • IMG_1728.JPG
 • IMG_1735.JPG
 • IMG_1741.JPG
 • IMG_1766.JPG
 • IMG_1783.JPG
 • IMG_1791.JPG
 • IMG_1793.JPG
 • IMG_1809.JPG
 • IMG_1819.JPG
 • IMG_1825.JPG
 • IMG_1830.JPG
 • IMG_1836.JPG
 • IMG_E1711.JPG

ZAKOŃCZENIE ROKU NAUKI NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Seniorzy zakończyli kolejny rok nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Gratulacje pilnym słuchaczom złożył Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Jan Wiśniewski oraz Starosta Nowodworski Jacek Gross. W imieniu Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego, życzenia udanych wakacji złożyła seniorom Sekretarz Gminy Iwona Kąsek. Uniwersytet działa przy Żuławskim Ośrodku Kultury od 2014 roku, kiedy to patronat nad jego działalnością objęła Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW

 • -

DZIEŃ DAWCY SZPIKU

W sobotę, 22 czerwca po raz kolejny w naszym mieście został zorganizowany Dzień Dawcy Szpiku. Akcja tradycyjnie już została przeprowadzona we współpracy z Fundacją DKMS, Klubem Nowodworskim, Żuławskim Parkiem Historycznym , Powiatem Nowodworskim –Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze oraz Żuławskim Ośrodkiem Kultury. Sobotnie wydarzenie było dedykowane wszystkim  podopiecznym fundacji , którzy  zmagają  się ostrą białaczką szpikową.

W czasie prowadzonych w tym dniu rejestracji, kolejni mieszkańcy naszego regionu wyrazili swoją gotowość do znalezienia się w bazie danych fundacji DKMS i pomocy chorym. Być może ktoś z nich podaruje osobie czekającej na przeszczep szpiku, szansę na odzyskanie zdrowia i nowe życie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoją chęć pomocy poprzez rejestrację w Bazie Dawców Komórek Macierzystych. Wielkie podziękowania kierujemy również do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Miejskiego  Przedszkola nr 4, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi, LUX kebab, patrona medialnego Dziennika Bałtyckiego, wolontariuszy, a także inicjatora akcji Adama Borzestowskiego, bez których poświęcenia, pomocy i pracy nie udałoby się zorganizować tego wydarzenia.

Informacja, Fot.: Żuławski Park Historyczny

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

ZWIĘKSZAMY KOMFORT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.

Od dziś do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapraszamy do pokoju nr 2️4 (I piętro). Na I piętro (pokój nr 1️6) przeniesione zostało także stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa.

Kontakt - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Kierownik Wydziału, tel. 55 247 36 68 wew. 144
 • stanowisko ds. gospodarki wodnej, rolnictwa i geologii, tel. 55 247 36 68 wew. 146,
 • stanowisko ds. ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, tel. 55 247 36 68 wew. 131.

Kontakt - samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa:

 • tel. 55 247 36 68 wew. 167.

Przypominamy, iż w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska możemy załatwić m.in. sprawy dotyczące:

 • dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 • koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • emisji zanieczyszczeń,
 • emisji substancji ze źródeł technologicznych,
 • odpadów (wydawanie decyzji i pozwoleń).

Zakres działania stanowiska ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa to m.in.:

 • wydzierżawianie obwodów łowieckich,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • rejestracja zwierząt podległych ochronie,
 • wydawanie decyzji na usuwanie drzew i zalesianie gruntów.
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA

Komisja Infrastruktury i Środowiska działająca w ramach Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot ma nowego Przewodniczącego w osobie Burmistrza Miasta Rumi Michała Pasiecznego oraz Wiceprzewodniczących:

 • Piotr Borawski – Wiceprezydent Gdańska,
 • Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina,
 • Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta Krynica Morska,
 • Andrzej Chruścicki – Wójt Gminy Kolbudy,
 • Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz,
 • Wiesław Pałka – Gmina Żukowo.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI ĆWICZEŃ ,,GWIZD 2019”

Miłe słowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojciecha Trybowskiego. Jak pisaliśmy już wcześniej, przygotowanie zrealizowanych ćwiczeń było także doskonałą, a co najważniejsze, udaną próbą współdziałania służb, inspekcji i straży oraz organów rządowych i samorządowych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

 • 65012579_656479258191831_7526852825289064448_n
  65012579_656479258191831_7526852825289064448_n

PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu pn. ,,Aktywny samorząd" w 2️019 r.

Realizatorem pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" dla mieszkańców powiatu nowodworskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28A.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

24 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (etap praktyczny),
 • Technik mechanik (etap praktyczny).

Starosta Nowodworski Jacek Gross życzył zdającym spokojnego podejścia do egzaminu zawodowego.

 • -
 • -
 • -
 • -

AKTUALNE WYDARZENIA – LATO 2019

Od dziś zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na wakacyjne zajęcia. We wtorek (25.06.2019 r.) o godz. 10:00 w Oddziale dla Dzieci odbędą się ,,klockowe” warsztaty.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

http://bpndg.org/var/files/pdf/Lato_2019/PLAN_PRACY_LATO_2019%20BPMiG.pdf?fbclid=IwAR0fwUOPxu1xrSccmmMNvsAKs9SxsxKMHKPggc8KDHewTFnPRQczKCaCnYU

Regulamin zajęć:

http://bpndg.org/var/files/pdf/Lato_2019/Regulamin_zajec_Wakacje_2019.pdf?fbclid=IwAR1LHGO-ydxi96jZOkbgorWZmI2xKV9VW70Cy4xb5b6pt5ycvAkHrT-2MkI

Zgoda na udział dziecka w zajęciach:

http://bpndg.org/var/files/pdf/Lato_2019/Zgoda_na_udzial_w_zajeciach_i_wykorzystanie_wizerunku.pdf?fbclid=IwAR22LYzFR0obIMnvr4uD5NZ6KzJ7H1Z12HABCTCEU45pQiMZ9yfydc3dk9k

Informujemy, że Żuławska Kolej Dojazdowa kursuje codziennie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

 • -
 • -
 • -

,,MŁODZI GŁOSUJĄ”

Uczennice klasy II B z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim realizowały projekt edukacyjny 'Młodzi głosują+', organizowany przez fundację CEO przy współpracy z Uniwersytetem SWPS. Uczennice wraz z opiekunem wzięły udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym w SWPS w Sopocie. Ponadto brały udział kursie internetowym. Zorganizowały kampanię profrekwencyjną w szkole oraz na ulicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przeprowadziły młodzieżowe wybory szkolne do Parlamentu Europejskiego, które wygrała Wiosna. Na podsumowanie projektu zespól udał się do Warszawy. Opiekunem projektu była Pani Justyna Kwiatkowska.

 • 20190322_132305.jpg
 • 20190523_104455.jpg
 • received_1532784610179638.jpg
 • received_2656004417748216.jpg
 • received_622894384859233.jpg
 • received_624717168012403.jpg
 • received_714572525628600.jpg

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Podczas zakończenia roku w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim wręczono Stypendia Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendia otrzymali:

Liceum Ogólnokształcące:

 • Barra Krystian
 • Cieślak Karolina
 • Dzięgiel.Julia 
 • Hulanicka Zuzanna 
 • Kollmann Wiktor 
 • Koperczak Agata 
 • Krasowska Wiktoria 
 • Lendas Weronika 
 • Lewandowski Jan 
 • Mejer Urszula 
 • Okońska Patrycja 
 • Ogrodowski Miłosz 
 • Przybył Patrycja 
 • Rafka Marlena 
 • Siedlecki Nikodem 
 • Szarkowska Wiktoria 
 • Tański Adrian 
 • Urbanek Sebastian 
 • Urbaniak Przemysław 
 • Witkowska Nikola 
 • Wołoszyn Alicja 
 • Ziarko Julia

Gimnazjum Sportowe:

 • Branach Iga 
 • Dekańska Weronika 
 • Karpińska Oliwia 
 • Kozioł Kacper 
 • Przedpełski Jakub 
 • Ziętarska Monika 
 • Zygarowski Adrian

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Prezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Gdańskim Jarosławem Dywizjuszem w dowód uznania złożyli na ręce Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Mariana Kwoczka Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Jarosław Gryciuk wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Łukaszem Zblewskim złożyli na ręce ucznia Dominika Komoszyńskiego podziękowania za wzorową postawę w sytuacji zagrożenia życia. Jest ona godna naśladowania. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy niezapomnianych i bezpiecznych wakacji!

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 2.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2.

Dnia 19.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, przybyli zaproszeni goście m.in. Jacek Gross – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marcin Głowacki – przedstawiciel Zarządu Powiatu, dr Zbigniew Bojkowski – radny powiatu nowodworskiego, Beata Zawadzka – inspektor oświaty, Wioletta Lewandowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Patrycja Głodnicka – komendant Hufca Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Jarosław Dywizjusz – prezes OSP w Nowym Dworze Gdańskim, Danuta Stępniewska – prezes Oddziału ZNP, Piotr Łukasiuk – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, ks. Mariusz Pietrzykowski – proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi.

 Podczas uroczystości na ręce pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej został wręczony Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Nagrodę wręczyli Starosta Jacek Gross oraz prezes OSP Jarosław Dywizjusz.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia. Dyrektor Wioletta Przyborowska wręczyła wyróżniającym się uczniom w bieżącym roku szkolnym nagrody i dyplomy.

Stypendia Starosty Nowodworskiego otrzymali:

Technikum:

 • Maja Boćko
 • Aleksandra Henke
 • Patrycja Jaros
 • Julia Król
 • Kornelia Lendas
 • Maciej Podsiadły
 • Emilia Raflewska
 • Monika Sobczak
 • Małgorzata Sopata
 • Jakub Sztyber
 • Kamila Zwolińska

 Branżowa Szkoła I stopnia:

 • Kamil Glazer
 • Monika Graff
 • Jakub Grzębski
 • Patrycja Grabowska
 • Bartłomiej Kiedrowicz
 • Monika Nadolska
 • Dominika Nowak
 • Natalia Przydatek
 • Dominik Sak
 • DSC_0023.JPG
 • DSC_0024.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0044.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0063.JPG
 • DSC_0067.JPG
 • DSC_0068.JPG
 • DSC_0077.JPG
 • DSC_0086.JPG
 • DSC_0096.JPG
 • DSC_0098.JPG
 • DSC_0104.JPG
 • DSC_0109.JPG
 • DSC_0115.JPG
 • DSC_0799.JPG
 • DSC_0801.JPG
 • DSC_0802.JPG
 • DSC_0804.JPG
 • DSC_0806.JPG
 • DSC_0811.JPG
 • DSC_0813.JPG
 • DSC_0816.JPG
 • DSC_0817.JPG
 • DSC_0820.JPG
 • DSC_0822.JPG
 • DSC_0823.JPG
 • DSC_0825.JPG
 • DSC_0827.JPG
 • DSC_0828.JPG
 • DSC_0831.JPG
 • DSC_0832.JPG
 • DSC_0833.JPG
 • DSC_0834.JPG
 • DSC_0837.JPG
 • DSC_0839.JPG
 • DSC_0842.JPG
 • DSC_0844.JPG
 • DSC_0846.JPG
 • DSC_0852.JPG
 • DSC_0855.JPG
 • DSC_0858.JPG
 • DSC_0863.JPG
 • DSC_0868.JPG
 • DSC_0896.JPG
 • DSC_0902.JPG
 • DSC_0903.JPG
 • DSC_0964.JPG
 • DSC_0976.JPG
 • DSC_0980.JPG
 • DSC_0995.JPG

ZAKOŃCZENIE ROKU W SOSW IM. IRENY SENDLEROWEJ

19 czerwca w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uroczyście pożegnali rok szkolny 2018/2019.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody za swoją całoroczną pracę. W imieniu Starosty Nowodworskiego, Inspektor ds. oświaty Pani Beata Zawadzka wręczyła uczniom Stypendia Starosty Nowodworskiego:

 • Magdalenie Bukowskiej i Patrykowi Graff za wysokie osiągnięcia artystyczne,
 • Tomaszowi Gołąbek za wysokie osiągnięcia sportowe.

Z rąk Pani Małgorzaty Daniluk uczniowie otrzymali także podziękowania za pracę wolontariacką na rzecz Muzeum Stutthof.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i wszystkim uczniom życzymy radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

 • 64422836_652600081913082_2383834822125551616_o.jpg
 • 64461393_652600361913054_3804434034537267200_n.jpg
 • 64591418_652600338579723_4397430294966173696_n.jpg
 • 64747851_652600295246394_688348412755574784_n.jpg
 • 64771185_652600101913080_8358668182411542528_n.jpg
 • 64781176_652600158579741_5787858968441257984_o.jpg
 • 64805569_652600271913063_8437874289952161792_o.jpg

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM UDZIELONE

Rada Powiatu na sesji w dniu 18 czerwca br. jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Ponadto przyjęła informacje o przygotowaniu służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2019.

Na V sesji Radni podjęli dwanaście uchwał. Dokonano zmian: uchwały budżetowej na 2019 r., uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Rada Powiatu przyjęła również sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok oraz raport z realizacji w latach 2017 – 2018 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały oświatowe ustalając: regulamin określający zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego; regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat oraz plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. Wyraziła także zgodę na nabycie w 2019 r. w drodze zakupu, nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, po raz pierwszy na sesji prezentowany był raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok, obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu  i budżetu. Po prezentacji przeprowadzona została debata, po której Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było udzielenie absolutorium za 2018 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jednogłośnie podjęła uchwały w sprawach: zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2018 r. i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

 • data: 2019-06-18
 • DSCN3363.JPG
 • DSCN3364.JPG
 • DSCN3365.JPG
 • DSCN3367.JPG
 • DSCN3368.JPG
 • DSCN3370.JPG
 • DSCN3371.JPG
 • DSCN3373.JPG
 • DSCN3374.JPG
 • DSCN3375.JPG
 • DSCN3376.JPG
 • DSCN3377.JPG
 • DSCN3380.JPG
 • DSCN3381.JPG
 • DSCN3382.JPG
 • DSCN3384.JPG
 • IMG_20190618_130305.jpg
 • IMG_20190618_130314_BURST001_COVER.jpg
 • IMG_20190618_130315.jpg
 • IMG_20190618_130321.jpg
 • IMG_20190618_130336.jpg

INFORMACJA

DYŻUR W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM, UL. WARSZAWSKA 28 B

Uprzejmie  informujemy, iż 21 czerwca 2019 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Warszawskiej 28 B będzie nieczynny. W związku z powyższym w kolejne czwartki lipca tj. 04.07.2019 r., 11.07.2019 r., 18.07.2019 r. i 25.07.2019 r., dyżur prawny w punkcie będzie wydłużony o godzinę.

Punkt będzie czynny w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych.

AKTUALNE OFERTY PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

,,BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

W sobotę 15 czerwca 2019 roku podczas Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu odbył się wojewódzki finał organizowanego przez KRUS Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, nad którym patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

„Konkurs ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach ale też promowanie tych, które mogą być wzorem dla innych".

Zwycięzcami Konkursu zostali Państwo Halina i Bogusław Kamińscy z Gminy Cedry Wielkie, którzy jako jedyni wezmą udział w etapie centralnym. Jednym z Wyróżnionych został Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Pan Andrzej Sobociński z Solnicy. Nagrody dla zwycięzców jak i pozostałych laureatów wręczali m.in. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, poseł Jan Kilian, Dyrektor OR KRUS w Gdańsku Jarosław Pergoł oraz przedstawiciele współorganizatorów konkursu: Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Informacja/ Fot.: KRUS Malbork

 • -
 • -
 • -

ZDOLNI Z POMORZA

17 czerwca 2019 roku Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska uczestniczyła w gali ,,Zdolnych z Pomorza", która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Uczniowie z terenu powiatu nowodworskiego: Małgorzata Krycia, Weronika Obara, Kinga Pająk, Marika Stolarz i Jakub Storoniak otrzymali wyróżnienie za grę dydaktyczną - Nasza mała ojczyzna, przygotowaną pod opieką Pani Katarzyny Laskowskiej. Serdeczne gratulacje dla naszych Zdolnych!

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

UCZNIOWIE Z LUBIESZEWA W STAROSTWIE

Dzisiaj gościliśmy w starostwie klasę VII ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie wraz z wychowawczynią Panią Ewą Suma. Nasi goście znakomicie poradzili sobie z zadaniami gry miejskiej ,,Strategia dla Starostwa". Uczniowie rozwiązali quiz wiedzy na temat powiatu nowodworskiego, wykazali się znajomością historii Nowego Dworu Gdańskiego, a także dowiedzieli się jakie wydziały znajdują się w naszym urzędzie.

 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

I OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU NOWODWORSKIEGO W PŁYWANIU O PUCHAR STAROSTY NOWODWORSKIEGO

16 czerwca 2019 roku na basenie krytym w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Neptun” w Jantarze odbyły się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego w pływaniu o Puchar Starosty Nowodworskiego w 11 kategoriach wiekowych. Mistrzynią Powiatu została Zuzanna Suska ze Sztutowa. Zuzia wygrała wyścig w swojej kategorii wiekowej (dziewczyny 2007/08), a następnie nie dała szans rywalom w kategorii OPEN. Poniżej fotorelacja z dekoracji. Nagrody, puchary i medale wręczyła uczestnikom Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska. Do gratulacji przyłączył się członek Zarządu Powiatu, główny organizator zawodów jako przedstawiciel Szkolnego Klubu Sportowego ,,Olimp” w Nowym Dworze Gdańskim, Marcin Głowacki, sędzia główny dzisiejszych zawodów Radosław Gałkowski oraz Sekretarz Powiatu Marta Dorobek. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy organizatorom za przygotowanie wydarzenia, a sponsorom (Powiat Nowodworski, Szkółka nauki pływania ,,Do Your Best” Radosław Gałkowski, Szpital Rehabilitacyjny ,,Jantar" Roman Gaik) za wsparcie.

Klasyfikacja medalowa:

chłopcy rocznik 2011/12 (25 m stylem dowolnym)

 1. Watkowski Grzegorz
 2. Kucharczyk Natan
 3. Dorobek Fryderyk

dziewczynki 2009/10 (25 m stylem dowolnym)

 1. Babska Nikola
 2. Tartakowska Maja
 3. Nockowska Gabriela

chłopcy 2009/10 (25 m stylem dowolnym)

 1. Dorobek Franciszek
 2. Gemza Oskar
 3. Zygarowski Filip

dziewczyny 2007/08 (50 m stylem dowolnym)

 1. Suska Zuzanna
 2. Reszpądek Ewa
 3. Basek Zofia

chłopcy 2007/2008 (50 m stylem dowolnym)

 1. Szczotka Antoni
 2. Kamiński Wojciech
 3. Chudzyński Franciszek

dziewczyny 2005/06 (50 m stylem dowolnym)

 1. Kucaba Gabriela
 2. Kaczorowska Zofia
 3. Basek Maja

dziewczyny 2003/04 (50 m stylem dowolnym)

 1. Biernacka Amelia
 2. Serkiz Aleksandra

chłopcy 2005/06 (50 m stylem dowolnym)

 1. Kamiński Maksymilian
 2. Biernacki Mateusz
 3. Polanowski Wiktor

chłopcy 2003/04 (50 m stylem dowolnym)

 1. Reszpądek Kacper
 2. Urbański Mateusz

kategoria OPEN (50 m stylem dowolnym)

 1. Suska Zuzanna
 2. Reszpądek Kacper
 3. Urbański Mateusz
 4. Brzeziński Kamil
 5. Biernacka Amelia
 6. Kucaba Gabriela
 7. Kamiński Maksymilian
 8. Polanowski Wiktor
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 3.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

WYCIECZKA NOWODWORSKICH LICEALISTÓW

W dniach 04-07.06.2019 r. 43 uczniów nowodworskiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami wzięło udział w 4 dniowej wycieczce do Berlina, Szczecina oraz na Wyspę Tropikalną pod Berlinem.

Uczniowie zwiedzali w Berlinie: Muzeum Pergamońskie z największym zabytkiem muzealnym Hellenistycznej Grecji Ołtarzem Pergamońskim. Następnie spacer główną ulicą Unten den Linden w stronę Bramy Brandenburskiej: Babel Platz, Humbold Uniwersytet, Gandarmen Markt, Parizer Platz, dzielnica rządowa i gmach parlamentu Rzeszy, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Lina Muru Berlińskiego, Potsdamer Platz, Aleksanderplatz.

W Szczecinie uczniowie mieli możliwość zwiedzania  z przewodnikiem najważniejszych atrakcji turystycznych: Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Filharmonia, Jasne Błonia, katedra św. Jakuba, pl. Orła Białego, Kamienica Loitzów, Ratusz, Baszta 7 Płaszczy, pl. Solidarności. Następnego dnia odbył się rejs po Odrze.

Najlepszą atrakcją dla młodzieży był całodzienny pobyt w parku wodnym Tropical Island.

Wycieczkę zorganizowała Justyna Kwiatkowska.

Informacja/ Fot.: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

WIZUALIZACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY MOSTU W TUJSKU

Przedstawiamy wizualizację projektu koncepcyjnego remontu mostu drogowego na rzece Tudze w miejscowości Tujsk i budowy dwóch pomostów cumowniczych wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie pomostów.

 • 1a.jpg
 • 2a.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 5a.jpg
 • 6a.jpg

DZIEŃ DAWCY SZPIKU

W naszym kraju co godzinę ktoś otrzymuje wiadomość, że jest chory na białaczkę. Nowotwór krwi to diagnoza, którą słyszą rodzice małych dzieci, młodzież i dorośli. Bez względu na wiek- zachorować może każdy. Nigdy nie wiemy kiedy my będziemy potrzebować pomocy, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy 22 czerwca 2019 roku w godzinach 08:30 - 16:00 do Żuławskiego Parku Historycznego na Dzień Dawcy Szpiku. Zabieg jest bezbolesny, a pobranie wymazu trwa tylko chwilę. Po zarejestrowaniu się w bazie DKMS w każdej chwili możemy nieść pomoc.

 • -

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

Podpisaliśmy umowę ze spółką LOCUM M. PASZYN na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej" dla projektu pn. Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną.

 • -

PODZIĘKOWANIA ZA HONOROWY PATRONAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Starosta Nowodworski Jacek Gross otrzymał podziękowanie od Wójta Gminy Sztutowo Roberta Zielińskiego za objęcie honorowym patronatem wydarzenia pn. ,,Bieg i Marsz Nordic Walking ,,Bumerun", które odbyło się 9 czerwca 2019 roku w Kątach Rybackich.

 • -

SPOTKANIE TECHNICZNE – PRZEBUDOWA MOSTU ZWODZONEGO W TUJSKU

13 czerwca 2019 roku odbyła się narada dotycząca zaopiniowania projektu koncepcyjnego dotyczącego przebudowy mostu w Tujsku. Starosta Nowodworski Jacek Gross i Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska  spotkali się z przedstawicielami spółki Stocznia Żuławy, inspektorem nadzoru inwestorskiego i inspektorami branżowymi. Podczas spotkania technicznego omówiono założenia projektowo - funkcjonalne i ich wpływ na wartość szacunkową robót budowlanych.

 • -

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających udzielone zostaną wskazówki i pomoc w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna  będzie czekała na Panie w miejscowości:

Krynica Morska – 25 lipca 2019
w godzinach od 10.00 do 16.00
parking przy Ośrodku Zdrowia,
ul. Górników 15

 Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

 • -
 • -

POSIEDZENIE RADY ROZWOJU OBSZARU GOSPODARCZEGO

10 czerwca 2019 roku Starosta Nowodworski Jacek Gross wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, które odbyło się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Podczas spotkania wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W skład RROG wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, rady dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

Informacja: www.gospodarkamorska.tv
Fot: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG

DEBATA O EDUKACJI

10 czerwca 2019 roku Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska uczestniczyła w dyskusji panelowej nt. ,,Jakiej edukacji potrzebujemy/ oczekujemy/ do jakiej dążymy w powiecie nowodworskim?”, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Sztutowie. Celem debaty było zapoczątkowanie tradycji regularnego spotykania się i rozmowy o edukacji. Cykliczne spotkania pomogą budować zrozumienie dla edukacji rozumianej jako koalicji dla przyszłości zdecydowanie wykraczającej poza grono nauczycielskie.

Fot. Tv Żuławy

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

II KONFERENCJA POMORSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI MORSKIEJ

Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska uczestniczyła w II Konferencji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, która odbyła się 7-8 czerwca 2019 r. w Porcie Jachtowym w Łebie. Celem spotkania było określenie roli i zadań szkolnych animatorów edukacji morskiej.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

JAK PRZETRWAĆ UPAŁY

Kolejny dzień upałów. W woj. pomorskim podobnie jak w większości województw ostrzeżenie II stopnia w trzystopniowej skali IMGW. Zadbajmy o siebie i zwierzęta. Poniżej kilka cennych wskazówek.

Grafika: www.rcb.gov.pl

 • -

ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ 2303G RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE –MYSZEWKO-(MYSZKOWO)

11 czerwca 2019 roku dokonaliśmy odbioru drogi powiatowej w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2303G Rychnowo Żuławskie -Myszewko-(Myszkowo) na odcinku Myszewko-Myszkowo odcinek od km 2+125,14 do km 4+536,8”. Realizacja zadania odbyła się zgodnie z terminami założonymi w podpisanej umowie między Powiatem Nowodworskim oraz wykonawcą inwestycji firmą DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Prace przebiegały na odcinku długości blisko 2,5 km i polegały na całościowej przebudowie nawierzchni drogi wraz z poboczami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 806 528,32 zł, w tym planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) 1 785 793,97 zł. Wkład finansowy Powiatu Nowodworskiego to ponad 52000 zł, a Gminy Nowy Dwór Gdański - 500 000 zł.

W odbiorze brał udział Jacek Gross – Starosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Tomasz Szczepański– członek Zarządu, Rafał Kubacki Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, a także przedstawiciele wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego.

 • -
 • -
 • -

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGR - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Na wczorajszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, przyjęte zostało sprawozdanie za rok 2018 oraz udzielono absolutorium zarządowi za rok 2018. Serdeczne gratulacje dla Zarządu i pracowników biura składamy na ręce Prezesa Stowarzyszenia, a jednocześnie członka Zarządu Powiatu, Tomasza Szczepańskiego! Powiat Nowodworski, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, w stowarzyszeniu reprezentował członek Zarządu Powiatu Andrzej Sobociński.

Fot. Pani Justyna Rumocka

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

GMINNO - POWIATOWE ZAWODY POŻARNICZE

Relacja z wczorajszych Gminno- Powiatowych Zawodów Pożarniczych. Serdeczne gratulacje i nagrody uczestnikom przekazała Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Burmistrz Jacek Michalski, Wicewójt Gminy Stegna Tomasz Gajewski, a także przedstawiciele Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Jarosławem Gryciukiem na czele oraz Powiatowym Zarządem OSP na czele z Panem Romanem Pawłowskim. Zawodników dopingował także Starosta Nowodworski Jacek Gross, a jednym z uczestników, jako Naczelnik OSP Kmiecin był członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Marcin Głowacki. Dziękujemy za bardzo dobrą organizację oraz wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok!

Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

JUBILEUSZ 70-LECIA ERYGOWANIA PARAFII W WIERCINACH

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach ma 70 lat. 8 czerwca 2019 roku w czasie uroczystej Mszy Św. Ksiądz Biskup Józef Wysocki udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. To była bardzo uroczysta i wyjątkowa Msza Święta, po której nie zabrakło słów podziękowań dla wszystkich twórców parafii oraz obecnego księdza proboszcza Adama Sokólskiego przekazanych przez Starostę Nowodworskiego Jacka Grossa oraz Burmistrza Jacka Michalskiego. Festyn, współfinansowany swoimi występami uświetniły dzieci, a swoimi wspomnieniami o historii parafii podzielili się najstarsi mieszkańcy oraz współorganizator wydarzenia, członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Andrzej Sobociński. W uroczystościach nasz powiat reprezentował także członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Tomasz Szczepański oraz Sekretarz Powiatu Marta Dorobek.

Serdecznie dziękujemy za pięknie przygotowaną uroczystość, szczególnie, że był to wyjątkowy dzień dla lokalnej społeczności. Powiat Nowodworski współfinansował wydarzenie wraz z innymi podmiotami z terenu powiatu i gminy.

Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

ĆWICZENIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ASF

7 czerwca 2019 roku na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Orłowo odbyły się ćwiczenia w zakresie ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) pkt. ,,GWIZD 2019”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojciech Trybowski oraz Starosta Nowodworski Jacek Gross. Podczas ćwiczeń praktycznych omówiono działania w ognisku choroby. Przygotowanie zrealizowanych ćwiczeń było także doskonałą, a co najważniejsze, udaną próbą współdziałania służb, inspekcji i straży oraz organów rządowych i samorządowych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

GDAŃSKA DEKLARACJA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Uprzejmie informujemy naszych mieszkańców o możliwości złożenia poparcia dla gdańskiej Deklaracji Wolności i Solidarności, którą znajdziecie Państwo w linku:
https://www.gdansk.pl/deklaracja-wolnosci-i-solidarnosci

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Organizacyjnego Święta Wolności i Solidarności wtorkowa debata na Ołowiance rozpoczęła proces szerszych konsultacji 21 tez samorządowych. Wszelkie uwagi dotyczące tego dokumentu będą zbierane za pomocą adresu mailowego: 21tez@2019gdansk.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW ORGANIZOWANE PRZEZ ZUS W SZTUMIE

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie organizuje 12 czerwca 2019 r. dwa bezpłatne szkolenia dla pracodawców. Pierwsze szkolenie, które rozpocznie się o godz. 10.00 poświęcone będzie elektronizacji akt pracowniczych. Tematyką drugiego szkolenia, które rozpocznie się o godz. 12.00 będzie problematyka kontroli zwolnień lekarskich od pracy w zakresie prawidłowości orzekania i prawidłowości ich wykorzystywania.

Zgłoszenia uczestnictwa w obu szkoleniach ZUS przyjmuje mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl lub telefonicznie pod numerem 55 267 67 10.

Logo: www.zus.pl

KOMUNIKAT PCPR - PIECZA ZASTĘPCZA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
ORAZ DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

 • -
 • -

SPOTKANIE Z POSŁANKĄ HENRYKĄ KRZYWONOS-STRYCHARSKĄ

Wczorajsze spotkanie młodzieży SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z Posłanką Henryką Krzywonos-Strycharską. Rozmawialiśmy o wydarzeniach z ’80 i ‘89 roku, początkach Solidarności i ludziach, którzy przyczynili się do wolności naszej Ojczyzny.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

5 czerwca 2019 r. z udziałem Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa jako przewodniczącego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głównym tematem spotkania było:

 • przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2019,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – 30 ROCZNICA PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim włączył się w obchody 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Dnia 04.06.2019 we wtorek o godzinie 12.00 odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu Polski przez społeczność szkolną. Dnia 05.06.2019 delegacja młodzieży uczestniczyła w spotkaniu w „Kawiarence Wolności„ zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej z panią Henryką Krystyną Krzywonos-Strycharską.  Została także zorganizowana akcja informacyjna dotycząca w/w wyborów poprzez wykonanie gazetek na korytarzach szkolnych i w bibliotece. Podczas zajęć historii i wos-u nauczyciele przedstawili uczniom tematykę związaną z pierwszymi wyborami w roku 1989.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 18.06.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 18.06.2019 r. (wtorek) godz. 13:00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: IV z dnia 24.05.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Informacja nt. przygotowania służb, inspekcji i straży  oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  5.2raportu z realizacji w latach 2017 – 2018 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.3 zmiany uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2016 r.                             w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.4 ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.5 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.6 zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.7 ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.8 wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  5.9 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 6. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
 7. Procedura absolutoryjna.
  7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok  wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2018 rok.
  7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2018 r.
  7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2018 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  7.5  Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  7.5.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  7.5.2   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

TRZECI KONWENT POWIATÓW WOJ. POMORSKIEGO

30 maja 2019 r. Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w trzecim Konwencie Powiatów Woj. Pomorskiego, który odbył się w Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konwentu Powiatów Woj. Pomorskiego Pan Mirosław Czapla oraz Gospodarz spotkania Pan Aleksander Gappa - Starosta Człuchowski.

Na spotkaniu omówiono m.in.:

 • realizację planu finansowego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2018 r. oraz plan finansowy na 2019 r.,
 • idee klastra w polskich warunkach prawnych,
 • innowacyjne rozwiązanie dostępu do obiektu w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Fot.: www.pfron.org.pl

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

1500 OSOBA POLUBIŁA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

Pani Asia Bell  odebrała z rąk Wicestarosty Barbary Ogrodowskiej upominek jako 1500 osoba, która polubiła nasz facebookowy funpage. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego profilu: Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe Nowym Dworze Gdańskim.

 • -

NAGRODA SPORTOWA POWIATU NOWODWORSKIEGO

3 czerwca 2019 roku Maciej Ranoszek i Bartosz Szloser, zawodnicy Hemako Sztutowo otrzymali Nagrodę Sportową Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe.

Serdeczne gratulacje!

 • -
 • -
 • -

30 ROCZNICA WOLNYCH WYBORÓW W SOSW

Z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów w Polsce, w dniu 4 czerwca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej zaprosił swoich gości, uczniów i pracowników do “Kawiarenki Wolności”, w której można było nie tylko zjeść pyszne ciastko, wypić kawę i herbatę, ale także obejrzeć pamiątki z tamtych lat i posłuchać wspomnień. Po mile spędzonym czasie w kawiarence, wszyscy wspólnie odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Rzeczypospolitej Polski.

 • 20190604_095614.jpg
 • 20190604_095746.jpg
 • 20190604_102416.jpg
 • 20190604_102728.jpg
 • 20190604_102741.jpg
 • 20190604_102750.jpg
 • 20190604_113618.jpg
 • 20190604_120215.jpg
 • 20190604_120329.jpg
 • 20190604_121142.jpg

30 ROCZNICA WOLNYCH WYBORÓW W ZS NR 1

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim uczcili 30 rocznicę wolnych wyborów w Polsce uroczystą akademią. Punktualnie o 12:00 wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z poprawą sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i obniżeniem poziomu wody na rzece Wisła,

z dniem 4 czerwca 2019 r. od godziny 8:30
ODWOŁUJĘ STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

 • -

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydrologiczną na rzece Wiśle - przekroczenie stanu wody powyżej ostrzegawczego,

z dniem 31 maja 2019 roku od godziny 12:00
OGŁASZAM STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

dla

 1. Gminy Ostaszewo
 2. Gminy Stegna
 3. Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
 4. Gminy Sztutowo

W związku z powyższym proszę Panów Burmistrzów, Wójtów, Komendantów o uruchomienie procedur związanych z ogłoszeniem tego zagrożenia.

 • -

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z Projektu Pomorski Broker Eksportowy, który wspiera aktywność eksportową firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość przedsiębiorcom prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.

Targi i misje zagraniczne

Firmy mogą prezentować potencjał eksportowy podczas targów i misji zagranicznych organizowanych zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach pod wspólną marką województwa pomorskiego. Przedsiębiorcy mieli okazję eksponować swoje produkty podczas prestiżowych targów różnych branż, m.in Hannover Messe (przemysł), SIAL Canada (branża spożywcza), Japan IT Week (IT, ICT), Mobile World Congress Barcelona (telekomunikacja), CIBE Shanghai (branża kosmetyczna). W dziesięciu wspólnych wyjazdach targowych wzięło udział ponad 51 firm. Przedsiębiorcy uczestniczyli także w misji gospodarczej do Chin.

Granty

Broker Eksportowy oferuje również dotacje na eksport. W ramach projektu zaplanowano cztery konkursy grantowe, w których firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków nawet do 50% m.in. kosztów wyjazdu na międzynarodowe targi, wystawy, misje zagraniczne, wydarzenia gospodarcze i promocyjne. W 2017 r. zakończył się pierwszy konkurs grantowy, w którym firmy złożyły 130 projektów, z czego 120 otrzymało granty w wysokości ponad 4,5 mln pln. W lutym br. ogłoszono drugi konkurs, w którym można było pozyskać do 60tys zł na promocję firmy. Nabór wniosków trwał do Maja br. Kolejny nabór planowany jest na początek 2019r.

Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria poświęcone wybranym rynkom zagranicznym to okazja do poznania ich potencjału i specyfiki. Tematyka organizowanych wydarzeń uwzględnia nowe perspektywiczne kierunki rozwoju i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców. Spotykają się one z dużym zainteresowaniem, czego przykładem jest konferencja „Business Beyond Borders – Destination Africa” zorganizowana w Gdyni z udziałem Ambasadora Republiki Zambii, Ambasadora Republiki Federalnej Nigerii w Warszawie i Pierwszego Sekretarza w Ambasadzie Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 130 przedstawicieli firm, uczelni wyższych, fundacji i stowarzyszeń z naszego regionu. Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone prowadzeniu biznesu w Hongkongu. Zaproszeni eksperci zachęcali ok. 100 przedsiębiorców do ekspansji na rynek chiński w Hongkongu. We wszystkich dotychczas zorganizowanych 51 spotkaniach, seminariach i konferencjach wzięło udział już ponad 800 osób.

Badanie potencjału eksportowego

Projekt to także badania potencjału eksportowego pomorskich MSP realizowane przez Brokerów - specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Badania przeprowadzane są bezpłatnie. Dotychczas przebadano ponad 200 firm. Zainteresowani udziałem w projekcie mogą umówić się na spotkanie z brokerami, do których kontakt dostępny jest na www.brokereksportowy.pl

Projekt Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA.

Zapraszamy do kontaktu z Panem Maciejem Frączkiem, Brokerem Eksportowym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat kwestii eksportu w projekcie, jak również przedstawi możliwości pozyskania funduszy unijnych na rozwój firmy.

Maciej Frączek
Tel. 601 675 609, 58 323 31 06
e-mail: maciej.fraczek@arp.gda.pl

RAPORT O STANIE POWIATU

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu.

Raport o stanie powiatu dostępny jest pod adresem: https://www.nowydworgdanski.pl/plik,13583,raport-o-stanie-powiatu.pdf

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  raportem o stanie powiatu  przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu. Osoby, które chciałyby zabrać głos, składają do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do dnia 17 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  wotum zaufania.

Druk zgłoszenia do debaty dostępny jest pod adresem: https://www.nowydworgdanski.pl/plik,13584,zgloszenie-do-debaty.doc