Powiat Nowodworski

Treść Strony

 • dobor plakat v4 kopia

ŻYCZENIA STAROSTY NOWODWORSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

EGZAMIN NAUCZYCIELA

17 listopada b.r. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Kozłowskiej – nauczycielki języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, przed którą Pani Magda zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Po otrzymaniu akceptacji Komisji, Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska uroczyście wręczyła Pani Magdalenie Kozłowskiej Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz Akt ślubowania.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sferze zawodowej jak i osobistej.
 • egzamin_nauczyciela_01
 • egzamin_nauczyciela_02
 • egzamin_nauczyciela_03
 • egzamin_nauczyciela_04
 • egzamin_nauczyciela_05
 • egzamin_nauczyciela_06
 • egzamin_nauczyciela_07

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

20 listopada b.r. dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasz Ośrodek jest członkiem Klubu Szkół UNICEF i po raz drugi, aktywnie włączył się w organizację tego dnia.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu, który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa dziecka są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. I. Sendlerowej włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci.

Do akcji przystąpiła także nasza Placówka, która w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF, zorganizowała wśród przedszkolaków i uczniów szkoły akcję w ramach, której uczniowie, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, mogli zdalnie:

 • zapoznać się z Konwencją o prawach dziecka – w formie broszury, plakatu, ulotki, prezentacji Power Point,
 • wysłuchać piosenek dotyczących ich praw,
 • wykonać pracę plastyczno-techniczną na temat praw dziecka korzystając z gotowych wzorów, bądź tworząc swoją,
 • wykonać model swojej dłoni w technice dowolnej,
 • uzupełnić Zeszyt zadań o prawach dziecka dla najmłodszych.

Nieoceniona w tych aktywnościach była pomoc rodziców, rodzeństwa – bardzo dziękuję.

Pracownicy naszego Ośrodka, jako osoby respektujące prawa dziecka, również przygotowali modele swoich dłoni – przy pracy wykazali się dużą kreatywnością, choć z pewnością dla niektórych było to duże wyzwanie, bo nie każdy ma „smykałkę” plastyczno-techniczną.

Barwą UNICEFU jest kolor niebieski, dlatego ten kolor przeważa w zdjęciach, które zostały wykonane, jako dokument naszej aktywności i solidarności z dziećmi świata, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Szczególnie trudną sytuację mają dzieci w Jemenie, gdzie trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Pamiętajmy, że dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w trakcie nie łatwego nauczania zdalnego!

Koordynator akcji:
Iwona Zaborowska – pedagog

 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_01
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_02
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_03
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_04
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_05
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_06
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_07
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_08
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_09
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_10
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_11
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_12
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_13
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_14
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_15
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_16
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_17
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_18
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_19
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_20
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_21
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_22
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_23
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_24
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_25
 • DZIEN_PRAW_DZIECKA_26

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Z ogromną przyjemnością i dumą informuję, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymają uczennice Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, kształcące się w zawodach turystycznych: Kinga Wójcik (z klasy II TOT) oraz Kornelia Lendas (klasa III TOT).

Stypendia są przyznawane za najlepsze wyniki w nauce w szkole oraz szczególne osiągnięcia.

Gratulujemy wspaniałych wyników i nagrody.

Wioletta Przyborowska
Dyrektor Zespołu Szkół

 • dyplom-stypendium
 • dyplom-stypendium

KOMUNIKAT - NOWE ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 09 listopada 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 38 wew. 168 z jednodniowym wyprzedzeniem.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia w ramach: „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”  dla osób w wieku 65+ z grupy ryzyka, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom. 

Warunki które trzeba spełnić, by można było skorzystać z programu:

 • wiek od 65 roku życia,
 • zaliczenie do grupy ryzyka,
 • zameldowane na terenie Powiatu Nowodworskiego

Wszelkich informacji można uzyskać u realizatora szczepień:

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dworcowa 12,
82-100 Nowy Dwór Gdański
Rejestracja: 55 247 22 47

 • Szczepienia przeciw pneumokokom - plakat
 • Szczepienia przeciw pneumokokom - ulotka informacyjna

MŁODZIEŻOWA RADA PRZY BIURZE POSELSKIM MAGDALENY ADAMOWICZ

MŁODZIEŻOWA RADA PRZY BIURZE POSELSKIM MAGDALENY ADAMOWICZ

UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 

Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego celem jest powołanie Młodzieżowej Rady, działającej przy Biurze Poselskim Pani Magdaleny Adamowicz – Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.adamowiczmagdalena.pl/mlodziezowarada/ 

Zgłoszenia do konkursu online: do 15 listopada 2020 r.

Termin nadsyłania projektów: do 20 listopada 2020 r.

W załączeniu informacje o Konkursie, regulamin Konkursu oraz inne materiały do wykorzystania

Magdalena Adamowicz - logotyp

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Starosta Nowodworski zwraca się z prośbą do wszystkich pełnoletnich osób, które czują się na siłach, by dołączyć w charakterze potencjalnych wolontariuszy do personelu Domu Pomocy Społecznej “Mors” i wspomóc go dodatkową pracą rąk.

Dom Pomocy Społecznej „MORS” zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że w najbliższym czasie możemy liczyć się z brakami kadrowymi w tej placówce.

Osoby gotowe nieść pomoc, jako wolontariusze mogą zgłaszać się za pośrednictwem adresu mailowego b.zawadzka@nowydworgdanski.pl lub i.sawicka@nowydworgdanski.pl (należy podać swoje dane - imię, nazwisko, numer telefonu i oczekiwać na kontakt ze strony pracowników Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim) lub pod numer telefonu 55 247 36 68 wew. 172 lub 113.

Wierzymy, że z Państwa pomocą przezwyciężymy trudności i zapewnimy bezpieczeństwo pensjonariuszom oraz wsparcie kadry DPS-u „MORS”.

CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE, KOLEJNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • Infografika - zasady bezpieczeństwa od 24-10-2020

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 28.10.2020 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję IX  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  28.10.2020 r. (środa) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: VIII z dnia 29.09.2020 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.– przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  6.2 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
  6.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2032 - przedstawia Pani  Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-10-15

WRĘCZENIE STYPENDIÓW STAROSTY NOWODWORSKIEGO

13 października Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska wręczyła Stypendia Starosty Nowodworskiego za bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Stypendia otrzymali uczniowie Technikum i absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim: Maciej Kacper Podsiadły, Małgorzata Dorota Sopata, Piotr Ziarkowski, Monika Sobczak, Wiktoria Malinowska, Mateusz Tomaszewski, Małgorzata Neumann, Jakub Mateusz Głowacki, Szymon Patryk Krycia, Monika Alicja Graff, Gabriela Rocławska, Maciej Narkiewicz.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • stypendia_starosty2020_01.jpg
 • stypendia_starosty2020_02.jpg
 • stypendia_starosty2020_03.jpg
 • stypendia_starosty2020_04.jpg
 • stypendia_starosty2020_05.jpg
 • stypendia_starosty2020_06.jpg
 • stypendia_starosty2020_07.jpg
 • stypendia_starosty2020_08.jpg
 • stypendia_starosty2020_09.jpg
 • stypendia_starosty2020_10.jpg
 • stypendia_starosty2020_11.jpg

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

12 października w Żuławskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross, Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska oraz Dyrektorzy i Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych placówkach oświatowych.

Podczas spotkania Starosta Jacek Gross wręczył Nauczycielom Nagrody Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali:

 • Pani Izabela Narewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Pani Danuta Szulc – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Pani Joanna Brucka – pedagog w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej
 • Pani Justyna Kwiatkowska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej
 • Pan Wojciech Krawczyk – nauczyciel matematyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej
 • Pani Anna Morawiak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej
 • Pani Sylwia Rymkiewicz – nauczyciel biologii, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć korekcyjno-wyrównawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej
 • Pan Dariusz Żulpo – nauczyciel informatyki, fizyki i chemii w Zespole Szkół

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

 • dzien_edukacji_narodowej2020_01.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_02.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_03.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_04.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_05.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_06.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_07.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_08.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_09.jpg
 • dzien_edukacji_narodowej2020_10.jpg

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w strefie żółtej:

 1. zakaz (do odwołania) prowadzenia przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub
  w innych zamkniętych przestrzeniach;
 2. osoby posiadające zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem mają obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
 4. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
 5. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie: lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży;
 6. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Ponadto, od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne mogą się odbywać przy ograniczeniu – 75 osób z wyłączeniem obsługi.

KOMUNIKAT - WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH

WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH
KOMUNIKAT
SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) niniejszym informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje, w dniu

6 października 2020 roku w godzinach 8.00 – 10.00

ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Na terenie powiatu nowodworskiego nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Szanowni mieszkańcy powiatu nowodworskiego,

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia zaliczyło powiat nowodworski do strefy żółtej i w związku z tym z dniem 3 października 2020 roku na terenie naszego powiatu obowiązują niżej wymienione zasady bezpiecznego zachowania się.

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2020 - WYRÓŻNIENIE DLA MIKOSZEWA!

W dniu 30 września br. w Mikoszewie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Wieś”. Wieś Mikoszewo otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w etapie wojewódzkim i powiatowym konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i współorganizowanym przez powiaty i gminy Województwa Pomorskiego.
Powiat Nowodworski reprezentowała Wicestarosta Barbara Ogrodowska,w uroczystości brał udział również Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski oraz Jacek Michalski burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
Wybory najpiękniejszej wsi i zagrody to już tradycja. Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania krajobrazu naturalnego??. Każdego roku wybierana jest najpiękniejsza wieś i najpiękniejsza zagroda. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 • -
 • -
 • -
 • -

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA

Państwo Agnieszka Hildebrandt-Burczy i Marcin Burczy z Kobylej Kępy zostali laureatami etapu powiatowego konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii “Zagroda”. Kandydatura została również zgłoszona do etapu wojewódzkiego konkursu. Nagrodę z rąk Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa odebrał Pan Marcin Burczy.

 • -
 • -
 • -

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021  rok”

BEZPŁATNA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

NZOZ „ALMED „ w Malborku przy ul. Dworcowej 14 realizuje całkowicie bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej.

Program jest dedykowany osobom aktywnym zawodowo lub osobom bezrobotnym ale zdolnym do pracy lub rokującym odzyskanie zdolności do pracy i chorującym na choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu przewlekła niewydolność serca, miażdżyca itp.). Dotyczy również osób z przebytymi incydentami sercowo-naczyniowymi (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny OUN).

Do programu mogą zgłaszać się kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat i mężczyźni w przedziale wiekowym 18-64 lata .

Program będzie realizowany do 31.12.2022r.

Uczestnictwo w programie obejmuje :

 • kwalifikację przez kardiologa lub specjalistę chorób wewnętrznych
 • dwie konsultacje kardiologiczne
 • komplet badań diagnostycznych ( laboratoryjnych, EKG ,ECHO,próba wysiłkowa)
 • konsultacje z dietetykiem i psychologiem
 • rehabilitację (kinezyterapię) realizowaną przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów pod nadzorem lekarzy specjalistów –kardiologa i specjalisty rehabilitacji medycznej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z NZOZ „ALMED”

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

Szanowni mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego,

Nadeszła jesień, a wraz z nią zbliża się okres wzmożonych zachorowań na infekcję górnych dróg oddechowych, a szczególnie zachorowań na grypę. Choroba ta daje objawy bardzo podobne do objawów koronowirusa i może dochodzić do wzrostu liczby osób, które są podejrzane o zarażenie COVID-19.

Dane przekazywane przez inspekcję sanitarną nie są optymistyczne i wskazują na wzrost zachorowań mieszkańców naszego powiatu na koronawirusa. Zachorowania te mogą wynikać z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa, co może doprowadzić do jeszcze większego wzrostu zachorowań i zaliczenia naszego powiatu do obszarów żółtego lub czerwonego. Taka decyzja wprowadzi szereg restrykcji i obostrzeń dla mieszkańców i osób przebywających, pracujących, uczących się i prowadzących firmy na terenie naszego powiatu.

Aby uniknąć takiego scenariusza, ponownie przypominamy o zasadach bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić między innymi.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Nie trzeba zakrywać ust i nosa:

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Więcej informacji o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronowirusem można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 • -

KONKURS OFERT - "OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI" - EDYCJA 2020-2021”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach rządowego Programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych”- edycja 2020-2021.

Adresatami konkursu są organizacje posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Oferty można składać do 30 września br.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

 • -
 • -
 • -

III POMORSKA OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ "SENIOR OBYWATEL"

Ruszają przygotowania do III Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Mimo trwającej pandemii koronawirusa nasza misja się nie zmienia - nadal pragniemy inspirować seniorów do samokształcenia i zainteresowania się naukami społecznymi oraz zwiększać poczucie seniorów bycia pełnoprawnym obywatelem w naszym społeczeństwie. Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” powstała w celu motywowania osób 60+ do poszerzania wiedzy i samokształcenia się w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Olimpiadę Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel rozpoczęła realizować już w 2017 r. Pomorska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, z Barbarą Średniawą-Badowską na czele. Inicjatywa zyskała naśladowców w innych regionach Polski, w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i świętokrzyskim.

W ubiegłym roku podczas Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej "Senior Obywatel" wyłoniono piętnastu laureatów, z których aż jedenastu reprezentowało Pomorze! Pierwsze miejsce zdobyła mieszkanka Gniewu. Chcemy powtórzyć ten sukces również podczas tej edycji Olimpiady. W tym roku rekrutacja organizatorów Olimpiady na szczeblu powiatowym trwa do 17 lipca. Eliminacje w powiatach powinny odbyć się do 15 grudnia, natomiast finał na szczeblu wojewódzkim obędzie się w czerwcu 2021 r.

W tym roku w związku z obostrzeniami dotyczącymi organizowania spotkań oraz w trosce o zdrowie seniorów, wykłady przygotowujące do Olimpiady odbędą się za pośrednictwem Internetu. Od 25 czerwca do października na profilu na Facebooku „Pomorska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej” co czwartek o godz. 12.00 publikowane są wykłady z zakresu wiedzy o demografii, demokracji i polityki, zdrowia i profilaktyki, prawa i równości oraz samorządu terytorialnego. Filmy można również obejrzeć na stronie Klubu Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”. Wykłady są możliwe do odtworzenia w dowolnym momencie, a dostęp do nich jest bezpłatny. Swoje wystąpienia publikują m.in. dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (UW), prof. dr hab. Cezary Obracht Prondzyński (UG), dr hab. Rafał Ożarowski (WSAiB w Gdyni), dr hab. Jan A. Wendt (UG), redaktor Robert Silski i Przemysław Staroń (II LO w Sopocie).

Uczestnictwo w Olimpiadzie i wypełnienie testów będzie również możliwe w formie hybrydowej, zarówno stacjonarnie przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, jak i przez Internet. Taka forma organizacji pomoże naszym seniorom zdobyć albo pogłębić wiedzę z zakresu posługiwania się komunikatorami internetowymi.

Aby zgłosić chęć organizacji Olimpiady w swoim powiecie, prosimy o kontakt:

883 703 713 barbara_sredniawa@wp.pl

58 526 81 15 przemyslaw.czaja@metropoliagdansk.pl

Olimpiada jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 • -

POWSZECHNY SPIS ROLNY - KONKURSY

 • -
 • -

 Przebywasz na kwarantannie? Zainstaluj aplikacje „Kwarantanna Domowa”

Nowodworska Policja apeluje do osób przebywających na kwarantannie, którzy posiadają smartfona aby korzystali z bezpłatnej aplikacji Kwarantanna domowa. Jest to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Już od kilku miesięcy wspólnie walczymy z koronawirusem. Naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. W trakcie codziennej służby policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach i stosują się do decyzji i zaleceń służb sanitarnych. Podczas kontroli i rozmowy, policjanci pytają osoby kontrolowane o samopoczucie oraz czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Aby usprawnić kontrolę osób przebywających na kwarantannie apelujemy do zainstalowania na smartfonie bezpłatnej aplikacji Kwarantanna domowa. Celem aplikacji jest sprawdzenie, czy nie łamiemy zasad kwarantanny. Aplikacja rejestruje działania podjęte podczas wykonywania zadań. Sprawdza lokalizację oraz czas wykonywania zadania, czyli zrobienia zdjęcia. Dzięki aplikacji „Kwarantanna domowa” zyskujemy szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych w czasie kwarantanny informacji. Można też korzystać ze specjalnej infolinii technicznej:

tel. +48 22 165 57 44
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)

Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się z pracownikiem socjalnym.  

Jak aktywować aplikację?

Należy pobrać aplikację Kwarantanna domowa z AppStore lub Google Play. Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymamy w wiadomości SMS.Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy oraz wybierania połączenia z infolinią.

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja, że nasze dane są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich dostępu. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach aplikacji to:

 •     imię i nazwisko,
 •     numer telefonu i deklarowany adres pobytu,
 •     zdjęcie i lokalizacja,
 •     data końca kwarantanny,
 •     ID Obywatela – techniczny identyfikator obywatela.
   

GRATULACJE

Wieś Mikoszewo gm. Stegna otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wojewódzkim etapie konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i współorganizowanym przez powiaty i gminy Województwa Pomorskiego.
Wybory najpiękniejszej wsi i zagrody to już tradycja. Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania krajobrazu naturalnego. Każdego roku wybierana jest najpiękniejsza wieś i najpiękniejsza zagroda.

 • -
 • -
 • -

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 11.08.2020 r. - 25.08.2020 r.

Konkurs 21/2020; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Konkurs 22/2020; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Konkurs 24/2020; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Koniec wakacji – to nie koniec kontroli

Wakacje się skończyły, ale to nie oznacza, że zakończyły się wspólne działania Policji z Sanepidem. Wczoraj funkcjonariusze z nowodworskiej komendy wspólnie z inspektorem sanitarnym przeprowadzili na terenie Stegny wspólną akcję w zakresie egzekwowania obostrzeń wprowadzonych stanem epidemii COVID-19. W trakcie działań skontrolowano 2 lokale, gdzie pouczono 3 osoby.

Wakacje się skończyły, ale pamiętajmy, że nadal naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu funkcjonariusze z nowodworskiej komendy nadal przeprowadzają wspólne działania z sanepidem, które mają na celu sprawdzenie czy przestrzegane są wprowadzone obostrzenia związane z COVID-19. Wczoraj na terenie Stegny policjanci wspólnie z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Nowego Dworu Gdańskiego przeprowadzili wspólne działania prewencyjne. W trakcie działań sprawdzane były sklepy. Łącznie skontrolowano 2 miejsca. Policjanci wraz z inspektorem sanitarnym sprawdzali, czy poszczególne punkty posiadają środki dezynfekcyjne przeznaczone głównie dla klientów oraz czy personel i klienci stosują się do nakazu dezynfekcji rąk, noszenia maseczek/przyłbic ochronnych czy też rękawiczek jednorazowych. Zwracano również uwagę na zachowanie odległości społecznej. Podczas kontroli zostały pouczone 3 osoby. 

 • ndg_sanepid02.09
 • ndg_sanepid02.09b

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

Dnia 01.09.2020 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Rok szkolny rozpoczęło 525 uczniów, w tym 127 uczniów w klasach pierwszych w zawodach:

 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki
 • kucharz
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • fryzjer i inne w oddziale wielozawodowym

Uczniowie klas pierwszych oraz kontynuujących spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami. Wychowawcy poinformowali uczniów o procedurach postępowania i organizacji zajęć w czasie pandemii. Podczas spotkań w klasach pierwszych uczestniczyła pani dyrektor Wioletta Przyborowska wraz z zastępcami panią Ewą Pichola oraz panem Mirosławem Kabza.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w ZS w Nowym Dworze...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w ZS w Nowym Dworze...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w ZS w Nowym Dworze...

INFORMACJA OD LUX MED

Uwaga❗️
Informujemy, że LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu. Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowościach:

➡️Stegna – 17 września 2020 w godzinach od 8.30 do 11.30 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Gdańska 7

➡️Nowy Dwór Gdański – 17 września 2020 w godzinach od 8.30 do 17.00 przy scenie letniej pomiędzy Parkiem a Ośrodkiem Kultury, ul. M. Kopernika 4

➡️ Ostaszewo – 18 września 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00 przy Zespole Szkół im. Marynarki Wojennej RP, ul. T. Kościuszki 22

☎️ Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.????

 • mamograf-1
 • Ostaszewo-1
 • Stegna-1

Kolejne wspólne działania policji z sanepidem

W dniu 25 br. policjanci z nowodworskiej jednostki wspólnie z inspektorami sanitarnymi przeprowadzili na terenie Krynicy Morskiej i Nowego Dworu Gdańskiego wspólną akcję w zakresie egzekwowania obostrzeń wprowadzonych stanem epidemii COVID-19. W trakcie działań skontrolowano 20 lokali, gdzie pouczono 13 osób. Przypominano również o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji, głównie nad wodą. Pomimo zbliżającego się końca wakacji, to nie koniec wspólnych kontroli z sanepidem.


Na terenie Krynicy Morskiej i Nowego Dworu Gdańskiego dzielnicowi oraz profilaktyk wspólnie z pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Nowego Dworu Gdańskiego przeprowadzili działania prewencyjne mające na celu sprawdzenie czy mieszkańcy i turyści przestrzegają obostrzeń związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W trakcie działań sprawdzane były lokale gastronomiczne oraz sklepy. Łącznie skontrolowano 20 miejsc. Policjanci wraz z inspektorami sanitarnymi sprawdzali, czy poszczególne punkty posiadają środki dezynfekcyjne przeznaczone głównie dla klientów oraz czy personel i klienci stosują się do nakazu dezynfekcji rąk, noszenia maseczek czy też rękawiczek jednorazowych. Zwracano również uwagę na zachowanie odległości społecznej. Podczas kontroli nie wszyscy klienci sklepów stosowali się do nałożonych nakazów. Zostało pouczonych 13 osób.


W trakcie działań funkcjonariusze przypominali również o bezpieczeństwie podczas wakacji, głównie o bezpieczeństwie nad wodą. Podczas rozmów z klientami sklepów, wręczali ulotki profilaktyczne.


Pomimo zbliżającego się końca wakacji, to nie koniec wspólnych kontroli z sanepidem. 

Informacja: KPP w Nowym Dworze Gdańskim

 • ndg-sanepid
 • ndg-sanepid2
 • ndg-sanepid3
 • ndg-sanepid4

Informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa pomorskiego

 • CCI26082020
  Informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa pomorskiego

Drogówka kontrolowała autobusy

W minioną środę policjanci z nowodworskiej drogówki sprawdzali, czy osoby korzystające z komunikacji miejskiej przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa. W trakcie działań wystawili jeden mandat i zastosowali kilka pouczeń.

W środę 19 sierpnia funkcjonariusze z referatu ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Autobusy”, które miały na celu sprawdzanie przestrzegania obowiązujących obostrzeń związanych z koronawirusem. Policjanci w szczególności sprawdzali, czy podróżujący oraz kierowcy autobusów przestrzegają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz czy jest zachowany dystans społeczny. W trakcie kontroli funkcjonariusze wystawili jeden mandat i zastosowali kilka pouczeń. To nie ostatnie takie działania. Kontrole przeprowadzane przez policjantów będą prowadzone nadal.

Przypominamy, że w sklepach i w komunikacji publicznej jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. Osoby, które nie zastosują tych zasad, albo nie będą reagować na zalecenia służb i administratorów, narażają się na odpowiedzialność karną. Za takie wykroczenie grozi grzywna. 

 

Informacja : KPP w Nowym Dworze Gdański

 • ndg_autobusy

Bądź bezpieczny nad wodą

Zbliża się koniec wakacji, ale to nie znaczy, że mamy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Pogoda nadal dopisuje a woda w morzu bardzo ciepła. Pamiętajmy aby stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych. Niestety w ubiegłym tygodniu utonęły dwie osoby. 32-latek utonął ratując dziewczynkę, a 71-latek wszedł do wody i zniknął z pola widzenia.

Powoli zbliżamy się do końca wakacji, ale to nie oznacza, że mamy zapominać o bezpieczeństwie. Wakacje przede wszystkim kojarzą się nam z wyjazdami nad morze, jezioro czy rzekę. Nad wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność wypoczywających oraz przebywających nad nią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

 • brak umiejętności pływania;
 • brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;
 • pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;
 • niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;
 • pływanie w miejscach zabronionych;
 • skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Niestety w ubiegłym tygodniu utonęły 2 osoby. W czwartek o godzinie 13:00 nowodworscy policjanci zostali skierowani do Sztutowa, gdzie według zgłoszenia toną dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 32-letni mężczyzna uratował tonąca dziewczynkę, jednak sam zniknął pod taflą wody. Plażowicze utworzyli łańcuch życia i po 30 minutach wyciągnęli mężczyznę na brzeg. Niestety mimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzny nie udało się uratować. Kolejne zgłoszenie było o godzinie 15:00. Tym razem policjanci interweniowali w Krynicy Morskiej. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 71-latek wszedł do morza i będąc 70 metrów od brzegu zaczął wzywać pomocy. Po chwili zniknął pod taflą wody. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg przez ratowników. Niestety pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, mężczyzny nie udało się uratować.

Pamiętajmy o kilku zasadach bezpiecznej kąpieli

 1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
 2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
 3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.
 4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.
 5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap się aby uniknąć wstrząsu termicznego.
 6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.
 7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".
 8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów lub z materacy.
 9. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.
 10. Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
 11. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
 12. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

 

Pamiętaj o numerach alarmowych!

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe :

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

 

Informacja : KPP w Nowym Dworze Gdańskim

 • ndg_wakacje

TRAGICZNY W SKUTKACH WEEKEND NA NOWODWORSKICH DROGACH

W trakcie minionego weekendu nowodworscy policjanci pracowali na miejscu 4 wypadków drogowych, w tym dwóch śmiertelnych. W przeciągu dwóch dni zginęły 3 osoby. Policjanci teraz szczegółowo wyjaśniają okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność oraz rozwagę.

W piątek o 14:30 dyżurny nowodworskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na drodze ekspresowej S-7 na wysokości rzeki Linawa doszło do wypadku drogowego, w którym brały udział dzieci. Na miejsce od razu pojechał patrol ruchu drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że na odcinku wyłączonym z ruchu zatrzymał się pojazd m-ki Citroen Xara, którego kierujący podczas jazdy miał awarię samochodu. Za nim zatrzymała się toyota, którą podróżowało małżeństwo z dziećmi w wieku 7 i 11 lat. W pewnym momencie z niewyjaśnionych przyczyn w toyotę uderzył vw, którym podróżował 44-letni mężczyzna. Siła uderzenia była tak duża, że toyota uderzyła w citroena. Z powodu poniesionych obrażeń do szpitala został przetransportowany kierujący vw oraz 31-letni kierujący toyotą wraz ze swoją 11-letnią córką. Niestety pomimo udzielonej medycznej nie udało uratować się 31-letniej kobiety i jej 7-letniego syna, pasażerów toyoty.

Na miejscu technik zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację fotograficzną. Policjanci sporządzili również oględziny oraz przesłuchali świadków zdarzenia.

Następnego dnia, w sobotę o godzinie 9:45 w Sztutowie doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze od razu udali się we wskazane miejsce. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący BMW z niewyjaśnionych przyczyn potrącił pieszego, który przechodził przez przejście dla pieszych. Kierowca BMW nie zatrzymując się i nie udzielając pomocy pieszemu, odjechał z miejsca zdarzenia i po przejechaniu około 50 metrów uderzył w znak informacyjny oraz w płot ogradzający posesję. Mimo podjętej reanimacji nie udało uratować się 47-letniego mężczyzny. Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli dowody oraz przesłuchali świadków. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone. Do sprawy zostały zatrzymane 3 osoby, od których pobrano krew do dalszych badań. 22-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 32 i 33 lat, wszyscy są mieszkańcami województwa mazowieckiego. Są znane personalia trzeciego mężczyzny, który również jechał tym pojazdem, więc jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu. Pojazd, którym podróżowali zatrzymani został zabezpieczony przez Policję. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Obecnie nowodworscy śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków.

Policja apeluje o rozwagę i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Pamiętajmy, że na drodze każdego obowiązuje przepisy, one stworzone są dla bezpieczeństwa wszystkich.

 • wypadki
 • wypadki

PAMIĘTAJMY, ŻE NASZE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Wakacje w pełni. Pogoda dopisuje i sprzyja wyjazdom nad morze. W okresie weekendowym widać znacznie większy ruch samochodów jadących na teren Mierzei Wiślanej. Większy ruch pojazdów oznacza większą ilość zdarzeń. W pierwszej połowie wakacji Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim odnotowała 72 zdarzenia drogowe, w tym 4 wypadki, w których jedna osoba poniosła śmierć a 4 osoby zostały ranne. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, a na drodze wszystkich obowiązuje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.

Połowa wakacji za nami. Za oknami piękna, słoneczna pogoda, która sprzyja wyjazdom nad morze. Powiat nowodworski, a w szczególności teren Mierzei Wiślanej, jak co roku jest odwiedzany przez mieszkańców kraju jak i zza granicy. Największy ruch można zauważyć podczas weekendów, gdy samochody stoją w korku od drogi ekspresowej S-7 aż do Stegny. Pamiętajmy jednak, że poruszając się w korku musimy zachować szczególną ostrożność. W pierwszej połowie wakacji funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim pracowali łącznie przy 72 zdarzeniach drogowych, w tym przy 4 wypadkach. Niestety w wyniku wypadków 1 osoba poniosła śmierć, a 4 zostały ranne. Głównymi przyczynami zdarzeń było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe omijanie pojazdu, nieprawidłowe cofanie oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Pamiętajmy, że kierując pojazdem jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie samych ale również za przewożonych pasażerów. To czy dojedziemy do celu cali i szczęśliwi zależy tylko od nas samych. Po raz kolejny przypominamy, aby przed wyjazdem w trasę:

 1. Sprawdzić stan techniczny pojazdu.
 2. Wypocząć przed wyjazdem
 3. Nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy, że jesteśmy kierowcą.
 4. Gdy czujemy zmęczenie podczas jazdy, zamieńmy się z innym kierowcą, bądź zwyczajnie zatrzymajmy się i odpocznijmy w miejscu do tego przystosowanym.
 5. Pamiętajmy, że na drodze wszystkich obowiązuje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.

Pamiętajmy również o tym, że od 6 grudnia 2019r. weszły w życie dwa nowe, bardzo istotne przepisy dla kierowców. Dotyczą one tworzenia korytarza życia oraz obowiązku jazdy na suwak przy znacznym ograniczeniu prędkości. Na czym one polegają?:

Korytarz życia - metoda stworzenia wolnego przejazdu dla pojazdów ratowniczych poprzez przesunięcie się stojących w korku pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi wielojezdniowej

 • korytarz życia to utworzona przez pojazdy przestrzeń do swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności służb ratunkowych.
 • korytarz życia tworzy się pomiędzy dwoma rzędami pojazdów. W przypadku większej liczby pasów ruchu niż dwa zawsze tworzy się go pomiędzy skrajnie lewym pasem a tym po prawej. Zatem niezależnie od liczby pasów ruchu, tylko kierowcy na skrajnie lewym zjeżdżają w lewą stronę, a pozostali w prawą.
 • kierowcy pojazdów są zobowiązani do zjazdu ze swojego pasa ruchu (choćby częściowo), co zmusza kierowcę do przejechania do przodu. W związku z tym na drogach o minimum dwóch pasach ruchu, jeśli ruch pojazdów jest mocno ograniczony, zaleca się utrzymanie odpowiedniego odstępu do pojazdu poprzedzającego i trzymania się odpowiedniej strony pasa ruchu.
 • w przypadku zatoru drogowego, kiedy kierowcy na prawym pasie ruchu trzymają się blisko prawej strony swojego pasa i analogicznie kierowcy na lewym pasie ruchu trzymają się blisko lewej strony pasa ruchu, na większości dróg już powstaje spora przestrzeń.

Tworzenie korytarza ratunkowego pozwala na skrócenie czasu dojazdu samochodów ratunkowych bądź innych służb technicznych do miejsca wypadku.

Jazda na suwak – metoda dojazdu do zwężenia jezdni, polegającym na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do samego momentu zwężenia, a następnie przepuszczania przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy.  

 • jazda na suwak obowiązuje wyłącznie przy znacznym ograniczeniu prędkości ruchu drogowego – zator spowodowany liczbą pojazdów lub zdarzeniem drogowym.
 • jazda na suwak obowiązuje wyłącznie na drogach z przynajmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku oraz sytuacji, kiedy jeden z pasów kończy się – nie jest możliwe kontynuowanie jazdy tym pasem.
 • pas kończy się w przypadku gdy zanika, przechodzi w pas dla autobusów (tzw. buspas), pojawia się na nim fizyczna przeszkoda (np. auto po kolizji).
 • jazda na suwak obowiązuje wyłącznie wtedy, kiedy znaczne ograniczenie prędkości ruchu występuje zarówno na pasie kończącym się, jak i na pasie obok, który się nie kończy. Nie ma zasady jazdy na suwak, kiedy tylko na pasie kończącym jest ograniczenie prędkości jazdy.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniu 09.08.2020 r potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 1 osoby przebywającej w powiecie nowodworskim. Dziewczynka, nastolatka lat 14, przyjechała do naszego powiatu na wypoczynek. Jej stan zdrowia jest dobry, choruje bezobjawowo. Izolację odbywać będzie w domu, poza województwem pomorskim. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi działania przeciwepidemiczne.
 

Szczepienia przeciwko pneumokokom

28 lipca br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz członek Zarządu Powiatu Tomasz Szczepański podpisali porozumienie o współfinansowaniu programu szczepień ochronnych. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” będzie realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego i współfinansowany przez trzynaście powiatów i trzy miasta Województwa Pomorskiego. 92 osoby powyżej 65 roku życia z terenu Powiatu Nowodworskiego, które leczą się na choroby dróg oddechowych będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Jednostka wykonująca szczepienia w powiecie zostanie podana po  zakończeniu procedury wyboru realizatora programu.
 

 • IMG_20200727_124202
 • 20200727_124236

1 sierpnia w godzinę "W" zostaną uruchomione syreny alarmowe

Starosta Nowodworski informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 na terenie powiatu nowodworskiego, zostaną uruchomione syreny alarmowe – nadany zostanie sygnał ciągły trwający 1 minutę.

Przypominamy o bezpieczeństwie nad wodą

Wakacje przede wszystkim kojarzą się nam z wyjazdami nad morze, jezioro czy rzekę. By ten czas był okresem wypoczynku i samych dobrych wrażeń trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Korzystając z wypoczynku często zapominamy jak niebezpieczna potrafi być woda.

Wakacje przede wszystkim kojarzą się nam z wyjazdami nad morze, jezioro czy rzekę. By ten czas był okresem wypoczynku i samych dobrych wrażeń trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Nad wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność wypoczywających oraz przebywających nad nią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

 • brak umiejętności pływania;
 • brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;
 • pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;
 • niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;
 • pływanie w miejscach zabronionych;
 • skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

 1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
 2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
 3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.
 4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.           
 5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap się aby uniknąć wstrząsu termicznego.
 6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.
 7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".
 8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów lub z materacy.
 9. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.
 10. Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
 11. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
 12. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

Pamiętaj o numerach alarmowych! 

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe :

 

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

 • ndgwopr4

Zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.08.2020 r. w godz. 9.00-11.00 Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców przed naborami wniosków organizowanymi w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury;

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod numerami 789 088 781 lub 500 238 360. 

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 03.08.2020 r. do godz. 10.00.    

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem:

https://rybackabrac.pl/2682-2/

Zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców - osoby do 34 roku życia

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.08.2020 r. w godz. 11.15-13.15 Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców - grupa defaworyzowana tj. osoby do 34 roku życia przed naborami wniosków organizowanymi w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury;

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod numerami 789 088 781 lub 500 238 360. 

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 03.08.2020 r. do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem:

https://rybackabrac.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne-1-1-2-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna-1-1-3-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna-prowadzo/ 

    

OGŁOSZENIE RYBACKA BRAĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

Termin składania wniosków 11.08.2020 r. - 25.08.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Nabór 21/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Nabór 22/2020 - Przedsięwzięcie  1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Nabór 23/2020 - Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Nabór 24/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Nabór 25/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

Samotny rajd promujący krwiodawstwo

24 lipca br. gościem Starostwa był  Pan Janusz Kobyłka pasjonat kolarstwa i zasłużony dawca krwi, który w samotnym rajdzie rowerowym odwiedza kolejne miejscowości w Polsce promując krwiodawstwo. Pan Janusz przedstawił swój projekt Wicestaroście Barbarze Ogrodowskiej. Trasa po Polsce liczy 2,5 tysiąca kilometrów i ma kształt wielkiego serca a rozpoczęła się 3 lipca br. w Lublinie. 


Pan Janusz wspierany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęca ludzi spotkanych na drodze, w instytucjach, włodarzy miast i gmin do oddawania cennego daru jakim jest krew a na którą w okresie wakacji jest szczególnie duże  zapotrzebowanie. Wcześniej Pan Janusz  podróżował zbierając fundusze na leczenie chorych dzieci.
 

 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo
 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo 2
 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo 3
 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo 4
 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo 5
 • Samotny rajd promujący krwiodawstwo 6
 • baner
 • honorowi

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

 • Życzenia z okazji Święta Policji

PODSUMOWANIE DZIAŁANIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zanotowano 1081 zagrożeń. W pierwszym półroczu 2020r. zanotowano 117 zagrożeń z czego 20 zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy, 8 zagrożeń zostało potwierdzonych przekazanych poza Policję oraz 12 zagrożeń zostało potwierdzonych wyeliminowanych. Wszystkie naniesione zagrożenia są wnikliwie sprawdzane przez policjantów. Przypominamy jednak, że aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji ani do opisywania niezadowolenia z pracy poszczególnych instytucji. Jeżeli jesteśmy świadkami wykroczenia czy przestępstwa należy złożyć odpowiednie zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji, lub zgłosić to na numer 112.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zanotowano 117 zagrożeń z czego 20 zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy, 8 zagrożeń zostało potwierdzonych przekazanych poza Policję oraz 12 zagrożeń zostało potwierdzonych wyeliminowanych. Jest to 34% wszystkich zgłoszeń. W pierwszym półroczu 2020r. zanotowano 5 zagrożeń, które uznano jako żart/pomyłka, z uwagi na błędne wybieranie kategorii zagrożeń, były to m.in. miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, gdzie w opisie chodziło o braku zakrywania ust i nosa w autobusie PKS, czy zła organizacja ruchu, gdzie w opisie widniało niezadowolenie z błędu dotyczącego topografii na mapie i Google maps. Jeżeli chodzi o opisy związane z nieprzestrzeganiem nałożonych obostrzeń dotyczących zakrywania ust i nosa, policjanci systematycznie są zadaniowani pod kątem sprawdzenia tych naruszeń. Niestety nadal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służyła niektórym zgłaszającym do wyrażenia w opisie niezadowolenia z pracy poszczególnych instytucji, bądź zgłaszania bieżących interwencji.

Największą liczbę naniesionych zagrożeń można odnotować przy zagrożeniu z kategorii przekraczanie dozwolonej prędkości – 33 zagrożenia, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 26 zagrożeń oraz nieprawidłowe parkowanie – 20 zagrożeń. Te 3 zagrożenia stanowią 68% wszystkich zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomimo, że zagrożenia z danych kategorii zostały potwierdzane, patrole ruchu drogowego jak i patrolówki w ramach codziennej służby kierowane są we wskazane miejsca i dążą do wyeliminowania danego zagrożenia.

Wszystkie nanoszone zagrożenia są dokładnie weryfikowane przez funkcjonariuszy, a na spotkaniach ze społeczeństwem, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, omawiane są zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze podczas codziennej służby i sprawdzania miejsc zagrożonych dążą do wyeliminowania zaznaczanych zagrożeń.

Przypominamy jednak, że aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji ani do opisywania niezadowolenia z pracy poszczególnych instytucji. Jeżeli jesteśmy świadkami wykroczenia czy przestępstwa należy złożyć odpowiednie zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji, lub zgłosić to na numer 112

KOMUNIKAT - POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku mogą ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gd. o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód wnioskodawcy, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. (przychód przedstawiany jest we wniosku o pożyczkę);

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Więcej informacji Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. tel. 55 246 95 00

ZAPRASZAMY!

https://www.facebook.com/PUPNDG/photos/a.722546061532100/995790410874329/

POWSZECHNY SPIS ROLNY

 • -

ALERT RCB: SILNY WIATR I BURZE Z GRADEM (10.07)

Uwaga! Dziś (10.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.

Alert RCB o takiej treści został wysłany do odbiorców na terenie:

 • województwa łódzkiego,
 • województwa wielkopolskiego,
 • województwa podlaskiego,
 • województwa warmińsko-mazurskiego,
 • województwa mazowieckiego,
 • województwa dolnośląskiego – Legnicy oraz powiatów: oleśnickiego, milickiego, trzebnickiego, wołowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, bolesławieckiego,
 • województwa kujawsko-pomorskiego – Torunia, Włocławka, Bydgoszczy, Grudziądza oraz powiatów: brodnickiego, rypińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, lipnowskiego, włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, bydgoskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.
 • lubuskiego,
 • pomorskiego – powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

BRAVO-CRP W CAŁYM KRAJU

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 10 lipca od godz. 00:01, do 13 lipca do godz. 23:59. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

* * *

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z  25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Źródło: rcb.gov.pl

RAPORT O STANIE POWIATU

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu.

Raport o stanie powiatu dostępny jest: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,15115,uchwala-nr-53-2020-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-maja-2020-r-w-sprawie-przedstawienia-raportu-o-stanie-powiatu-nowodworskiego-za-2019-rok.pdf

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  raportem o stanie powiatu  przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu. Osoby, które chciałyby zabrać głos, składają do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 24 sierpnia 2020 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do dnia 23 sierpnia 2020 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  wotum zaufania.

W załączeniu druk zgłoszenia do debaty.

KONKURS "HISTORYCZNY MURAL – 1920 POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY"

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. HISTORYCZNY MURAL – 1920 POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o Otwartym Konkursie Ofert w BIP MON i w linku: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/historyczny-mural---1920-polskie-zwyciestwo-dla-wolnosci-europy

NAD NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM CZUWA WIĘKSZA LICZBA POLICJANTÓW

Od wczoraj nad bezpieczeństwem turystów oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego czuwa większa ilość mundurowych. Przez dwa najbliższe miesiące policyjne siły nadmorskich posterunków powiatu nowodworskiego wspierać będzie łącznie 30 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Wydziału Konwojowo - Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sezon letni to czas wytężonej pracy mundurowych. W ślad za szukającymi relaksu wczasowiczami pojawiają się liczący na łatwy łup przestępcy. Przez najbliższe dwa miesiące policjantów z powiatu nowodworskiego wesprą policjanci sezonowi. Wczoraj (01.07.2020r.) Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Tomasz Pawlak wspólnie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. insp. Grażyną Szulewską – Stahn przywitali funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, z Wydziału Konwojowo – Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Głównym celem odprawy było zapoznanie funkcjonariuszy z zadaniami oraz ze specyfiką służby na terenie turystycznych miejscowości jak również zapoznanie z kadrą kierowniczą komendy. Dodatkowe siły policyjne z pewnością wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa w nadmorskich gminach. Z uwagi na nadal panujący COVID-19, odprawa odbyła się w okrojonej formie, jedynie przy udziale Naczelników, Kierowników oraz dowódców plutonów przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

POCZĄTEK WAKACJI TO NIE KONIEC NAŁOŻONYCH OBOSTRZEŃ

W piątek rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia nasi policjanci będą mieli znacznie więcej pracy. Pamiętajmy o tym, że nasze oraz naszych najbliższych bezpieczeństwo i życie jest najważniejsze. Przypominamy o nadal obowiązujących nakazach związanych z nadal panującym COVID-19.

Okres wakacji wiąże się z odpoczynkiem i leniuchowaniem, ale nie dla każdego. Wraz z początkiem wakacji do 31 sierpnia nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów będą czuwać nowodworscy policjanci.  W trakcie wakacji mundurowi będą dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów. Funkcjonariusze będą reagować na niewłaściwe zachowania kierujących, które są przyczynami wypadków drogowych. Głównie będą reagować na kierujących, którzy przekraczają prędkość, nieprawidłowo wyprzedzają oraz na tych, którzy niewłaściwie zachowują się wobec pieszych czy rowerzystów. Przypominamy, aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu „Piłeś – nie jedź”.

Kilka praktycznych rad przed wyjazdem w trasę:

 1. Sprawdź stan techniczny pojazdu.
 2. Wypocznij przed wyjazdem
 3. Nie spożywaj alkoholu, jeżeli wiesz, że jesteś kierowcą.
 4. Gdy czujesz zmęczenie podczas jazdy, zamień się z innym kierowcą, bądź zwyczajnie zatrzymaj się i odpocznij w miejscu do tego przystosowanym.
 5. Pamiętaj, że na drodze wszystkich obowiązuje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
 6. Upewnij się, że pozamykałeś wszystkie drzwi i okna w mieszkaniu/domu.

Wakacje to też wyjazdy nad morze. By ten czas był okresem wypoczynku i samych dobrych wrażeń trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie.

Oto kilka porad bezpiecznego korzystania z kąpielisk:

 1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych.
 2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Słuchaj się ratowników.
 3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr.
 4. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap się.
 5. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
 6. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
 7. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy.
 8. Nie pływaj bezpośrednio po posiłku.
 9. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
 10. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.

Pamiętajmy o numerach alarmowych! WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100
Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Tegoroczne wakacje dla nas wszystkich będą nietypowe z uwagi na nadal panujący COVID-19. Naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pamiętajmy, że:

 • nadal obowiązują obostrzenia w przemieszczaniu się (obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi)
 • a także dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa (wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).Obowiązek nie dotyczy m.in. dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, osób przebywających w lesie. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo i życie jest najważniejsze.

Aby wszyscy wrócili cali i zdrowi z wakacji - Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

APEL DO PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Apel do przedsiębiorców

BRAVO-CRP W CAŁYM KRAJU

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 26 czerwca od godz. 00:01, do 29 czerwca  do godz. 23:59. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

* * *

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z  25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Źródło: rcb.gov.pl

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW - WAKACJE 2020

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek.

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży podejmują szereg inicjatyw, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.Jedną z nich jest przygotowanie wykazu miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Nowodworska policja informuje również, że opiekunowie dzieci wyjeżdżających na wakacje mogą skontaktować się z Referatem Ruchu Drogowego celem podejmowania planowanych kontroli autobusów przewożących dzieci pod niżej wymienionym numerem:

47 743 92 57
47 743 92 36

PUNKTY KONTROLI AUTOBUSÓW W WOJ. POMORSKIM

 1. KMP w Gdańsku
  zgłoszenia telefoniczne w godz. 7:00-21:00 tel: 47 741-69-47 lub 47 741-69-45
 2. KMP w Gdyni
  Gdynia, Węzeł Franciszki Cegielskiej (zajezdnia autobusowa)pn-pt w godz. 6:30-9:00
  lub zgłoszenia telefoniczne: tel: (58) 662-16-22, 662-12-22
 3. KMP w Słupsku
  Słupsk, ul. Sobieskiego, punkt kontroli ITD przy KMP w Słupsku
  po wcześniejszym zgłoszeniu: tel: (59) 848-05-03
 4. KMP w Sopocie
  zgłoszenia telefoniczne: tel: (58) 521-62-22 lub (58) 521-62-69 lub (58) 521-62-84
 5. KPP w Bytowie
  zgłoszenia telefoniczne: WRD KPP Bytów – tel: 47 74 38 487, pn-pt 7:00-15:00
  KP w Miastku – tel: 47 74 38 246 - całodobowo
  KPP Bytów – tel: 47 74 38 300 - całodobowo
 6. KPP w Chojnicach
  Chojnice, ul. Obrońców Chojnic 1
  tel: (52) 395-62-22 (całodobowo) lub (52) 395-62-01 )7:30-15:30 w dni powszednie
 7. KPP w Człuchowie
  zgłoszenia telefoniczne: tel: (59) 834-57-04
 8. KPP w Kartuzach
  zgłoszenia telefoniczne: tel: (58) 685-22-22
 9. KPP w Kościerzynie
  Kościerzyna, DK20 obwodowa - punkty kontroli po obu stronach drogi tel: 47-74-23-200
 10. KPP w Kwidzynie
  Kwidzyn, ul. Malborska (zatoka do kontroli pojazdów) w godz. 7:30-15:30 lub tel: (55) 645-02-30
 11. KPP w Lęborku
  Lębork, ul. Toruńska 6, parking "Kaufland" tel: (59) 863-48-81
 12. KPP w Malborku
  Malbork, ul. De Gaulla 3 (parking przed budynkiem KPP) pn-pt w godz. 7:30-15:30
  tel: (55) 270-28-80
 13. KPP w Nowym Dworze Gdańskim
  Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska "Tesco"
  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pn-pt w godz.7:00-15:00
  tel: 47 743 92 57, 47 743 92 36 lub 47 743 92 22
 14. KPP w Pruszczu Gdańskim
  Pruszcz Gdański, ul. Grota Roweckiego - wysokość drugiej bramy wjazdowej na stadion
  codziennie 7:30–15:30 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
  tel: 47 742-42-43, 47 642-42-50
 15. KPP w Pucku
  Puck, ul. Dworcowa - dworzec PKS tel: 47 74-25-222

  Władysławowo ul. Towarowa 1 (parking KP Władysławowo) tel: 47 74-25-322
 16. KPP w Starogardzie Gdańskim
  Starogard Gdański, ul. Danusi, parking koło PSB Mrówka
  po zgłoszeniu telefonicznym: WRD KPP w godz. 7:30-15:30
  tel: 73-70-218 / 73-70-216lub (58) 737-02-22
 17. KPP w Sztumie
  zgłoszenia telefoniczne: tel: 47 74-35-622 lub 47 74-35-670
 18. KPP w Tczewie
  Tczew ul. Pomorska, plac manewrowy przed dworcem PKP
  tel: (58) 530-81-00, 530-81-02, 530-81-03 (7:30-15:30) lub (58) 530-81-12 (całodobowo)
 19. KPP w Wejherowie
  DK6, km 291,5 tel: (58) 679-98-28 w godz. 7:30-15:30

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - POMOC POKRZYWDZONYM

Od kilku miesięcy walczymy z epidemią koronawirusa. Więcej czasu spędzamy z rodziną w domu. Ale dom nie zawsze jest bezpiecznym schronieniem. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z "Niebieskiej Linii" IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

Osobisty plan awaryjny to instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy. Więcej informacji można uzyskać pod podanym niżej linkiem:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

PROGRAM STYPENDIALNY "KLASA" FUNDACJI BNP PARIBAS

 • -

INFORMACJA W SPRAWIE ASF

W dniu 15.06.2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich poinformował, że obszar gminy Stegna, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy, z dniem 11.06.2020r. znajduję się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. "strefa czerwona".

W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami wprowadza się środki w zakresie zwalczania ASF zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.47 ust.1, art.48a ust. 3 i art. 61 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.).

Więcej informacji dotyczących ASF możecie państwo znaleźć:

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Od czwartku 04 czerwca 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI” NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Powiat Nowodworski  uruchamia rekrutację  uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: fizyka  i informatyka.  Przewidywany nabór: 5 uczniów. 

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2019/20 są w klasie VI, VII  szkoły podstawowej.

IV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 29.05.2020 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję IV  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  29.05.2020 r. (piątek) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1 odwołania Skarbnika Powiatu Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  2.2 powołania Skarbnika Powiatu Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-05-28

CZWARTY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

 Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Żródło: gdansk.uw.gov.pl

18 MAJA PÓJDZIESZ DO FRYZJERA, KOSMETYCZKI I RESTAURACJI. KOLEJNE OGRANICZENIA ZNIESIONE

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia.

Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.
________________________________________
Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.
________________________________________

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Żródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od 12 maja br. można składać wnioski na dodatkowe dofinansowanie działalności organizacji z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Wnioski o dotację w ramach Programu mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na jakie cele można przeznaczyć otrzymaną dotację?

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać wsparcie na pokrycie wydatków służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb wynikłych na skutek epidemii COVID-19. W szczególności wsparcie może zostać udzielone na:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
 2. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub w części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
 3. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
 4. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1–3;
 5. wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.

Terminy

Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Program będzie realizowany w ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanie epidemii, innych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Jak złożyć wniosek?

 • Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków (generator wniosków dostępny na stronie NIW-CRSO);
 • Następnie w zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek;
 • Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

Szczegółowe informacje na poniżej podanych stronach:

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program_COVID19_-wytyczne-dla-Wnioskodawc%C3%B3w.pdf
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program.pdf

 

 

 

 

KOMUNIKAT - NOWE ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych w siedzibie urzędu w pokoju nr 1.

 1. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00 przyjmowane będą wnioski (tylko kompletne) w sprawach związanych z rejestracją pojazdów (w przypadku wymiany pozwoleń czasowych, prosimy o ich wrzucanie do skrzynki podawczej urzędu – dowody rejestracyjne będą na dotychczasowych zasadach wysyłane pocztą na adres właścicieli).
  • Przed przyjściem do urzędu, prosimy o zapoznanie się z kartami usług, dotyczącymi poszczególnych rodzajów spraw – znajdziecie w nich Państwo informacje o niezbędnych dokumentach oraz opłatach i nr kont, na które należy je wpłacić – link do strony, na której umieszczone zostały karty usług oraz wnioski, które powinny zostać wypełnione przed wizytą w urzędzie:
   https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=10401
  • Płatności można będzie dokonywać kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w momencie składania  dokumentów, albo przed wizytą w urzędzie przelewem lub bezpośrednio w Spółdzielczym Banku Żuławskim, na konta:

   56 8306 0003 0000 4734 2000 0080 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy

   77 8306 0003 0000 4734 2000 0090 – opłata ewidencyjna

   Konto Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański:
   26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 -  opłata skarbowa

 2. We wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym, przyjmowane będą wnioski (tylko kompletne) oraz realizowane sprawy związane z uprawnieniem do kierowania pojazdami.
 3. Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 15.00, po telefonicznym ustaleniu przez pracownika merytorycznego dokładnej daty i godziny odbioru, możliwy będzie odbiór tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

W momencie obsługi bezpośredniej, w przedsionku budynku Starostwa przebywać może jedna osoba. Pozostałe osoby oczekujące na swoją kolej, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu (min. 2  m od kolejnej osoby).

W godzinach podanych powyżej, będzie można załatwić tylko sprawę z podanego zakresu. Dokumenty dotyczące innych spraw nie będą przyjmowane przez pracowników.

Nadal pozostaje do Państwa dyspozycji skrzynka podawcza, znajdująca się  po lewej stronie od głównego wejścia, do której można wrzucać dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w tut. Urzędzie (np. pozwolenia czasowe w celu odbioru dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia etc.).

Zachęcamy ponadto do korzystania przy załatwianiu spraw komunikacyjnych z drogi elektronicznej.

Przypominamy, że Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP odbywają się przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego.

Ważne!

Przypominamy, że na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów z UE, zgłoszenia sprzedaży czy zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanych na terenie Polski obowiązuje nowy termin 180 dni.

Informujemy również, że pozwolenie czasowe (dowód tymczasowy) i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dziękujemy i prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego (m.in.: maseczki, rękawiczki, własne długopisy).

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Kolejnym z prezentowanych zawodów, który zamieszczamy w ramach naszego cyklu, prezentującego ofertę kształcenia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim jest:

SPRZEDAWCA

OPIS ZAWODU:

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.  Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się  przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty i księgowaniem jej za pośrednictwem kasy fiskalnej. Do jego zadań należy wynegocjowanie jak najniższej ceny kupna towaru i jego sprzedaż po cenie jak najwyższej. Musi być na bieżąco zorientowany, na co jest popyt na rynku. W swojej pracy często używa technik negocjacji. Kontaktuje się bezpośrednio lub pośrednio z przedstawicielem handlu detalicznego,  udzielając niezbędnych informacji na temat  sprzedawanego towaru. Po dokonaniu transakcji podlicza i wystawia fakturę VAT. Ta czynność jest związana z obsługą komputera oraz sprzętu biurowego. Ponadto sporządza raporty sprzedaży , prowadzi ewidencję towarów a także  przyjmuje reklamacje od klientów. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sklepach różnych branż oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

OBOWIĄZKI:

 • przyjmowanie dostaw,
 • przygotowanie towarów do sprzedaży,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów,
 • obsługa urządzeń wykorzystywanych w różnych punktach sprzedaży,
 • realizacja transakcji kupna i sprzedaży.

KOMPETENCJE:

 • umiejętność organizacji,
 • współpraca w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • determinacja w działaniu,
 • umiejętność zdobywania wiedzy na temat klientów i konkurencji.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Branżowe Szkoły I stopnia
 • Branżowe Szkoły II stopnia
 • Pomaturalne szkoły
 • Studia wyższe
 • Kursy kwalifikacyjne

MIEJSCA PRACY:

 • Punkty sprzedaży detalicznej
 • Hurtownie
 • Supermarkety
 • Sklepy katalogowe
 • Salony sprzedaży
 • Galerie handlowe

Być może jest to zawód dla Ciebie jeśli:

 • jesteś komunikatywny,
 • potrafisz budować pozytywne relacje  z drugą osobą,
 • jesteś zorientowany na osiąganie założonych  celów,
 • jesteś dokładny i systematyczny.

Następnym  prezentowanym zawodem w dniu 11 maja będzie  kucharz

CZEKAMY NA WAS !!!

Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 54

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej nasze pracownie i wyposażenie.

 • 10_.JPG
 • 1_.JPG
 • 2_.JPG
 • 3_.jpg
 • 4_.JPG
 • 5_.JPG
 • 6_.JPG
 • 7_.JPG
 • 8_.JPG
 • 9_.JPG

MIMO WSZYSTKO ZOSTAJĘ W DOMU

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku apeluje do mieszkańców województwa pomorskiego o zachowanie szczególnej rozwagi przy podejmowaniu decyzji o wychodzeniu z domu.

Złagodzenie obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, może spowodować, iż większość z nas, po długim okresie przebywania w domu, będzie podejmowało decyzje o korzystaniu z przestrzeni publicznej, w tym plaż, parków, centrów handlowych, w sposób nieograniczony. Pamiętać jednak musimy o tym, że spowodować to może narażenie na utratę zdrowia, a nawet życia naszego i naszych bliskich.

W trosce o nas wszystkich Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku apeluje o rozsądne podejmowanie decyzji w kwestii opuszczania miejsca zamieszkania. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, rodziców i dziadków w dużej mierze zależy od nas samych! Dlatego…mimo wszystko, zostańmy w domu!

UWAGA!! ZMIENIAJĄ SIĘ NUMERY TELEFONÓW DO JEDNOSTEK POLICJI W CAŁYM KRAJU

Zmienią się numery telefonów do komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Przykład:

1. Chcę dodzwonić się do Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku numer dotychczasowy 58 32 15789

Po zmianie będzie to 47 74 15789

2. Chcę dodzwonić się do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim numer dotychczasowy 55 246 9222

Po zmianie będzie to 47 74 39222

gdzie:

47 - numer MSWiA
74 – numer województwa pomorskiego

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych.

Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Wdrożenie wyróżnika AB=47 planowane jest w terminie 24 lutego 2020 r.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Kolejnym z prezentowanych zawodów, który zamieszczamy w ramach naszego cyklu, prezentującego ofertę kształcenia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim jest:

TECHNIK  ORGANIZACJI TURYSTYKI

OPIS ZAWODU:

Technik obsługi turystycznej ustala , koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata , które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta. Absolwent technikum organizacji turystyki otrzyma gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w biurze turystycznym, samodzielnego prowadzenia własnej działalności na rynku turystycznym i agroturystycznym. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa  informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy – w tym hiszpański.  Jako pierwsi w Polsce, już od 1991 roku, kształciliśmy techników organizacji turystyki. Obecnie pracują oni w punktach informacji turystycznej, a także w biurach podróży oraz w hotelach  o wysokim standardzie zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Część absolwentów prowadzi własną działalność na rynku usług turystycznych. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe na stażach zagranicznych.

OBOWIĄZKI:

 • planowanie i kalkulowanie imprez turystycznych,
 • współpraca z pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi,
 • obsługa klienta w biurze podróży, informacji turystycznej,
 • dokonywanie rezerwacji biletów, miejsc noclegowych w systemie komputerowym,
 • promowanie i sprzedaż oferty turystycznej,
 • przygotowywanie materiałów reklamowych: wizytówek, folderów, ulotek, broszur.

KOMPETENCJE:

 • posiadanie wiedzy o branży turystycznej,
 • kreatywność,
 • umiejętność harmonijnego współdziałania z innymi,
 • duża odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • umiejętność zaplanowania i zorganizowania własnej pracy,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • posługiwanie się językami obcymi.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technika Organizacji Turystyki
 • Studia
 • Kursy i  certyfikaty specjalistyczne

MIEJSCA PRACY:

 • Biura podróży (opiekun klienta, sprzedawca, pilot  wycieczek, przewodnik)
 • Punkty informacji turystycznej
 • Agencje turystyczne    
 • Hotele, ośrodki wczasowe, lotniska
 • Instytucje kulturalne
 • Organizacje branżowe
 • Fundacje i stowarzyszenia

Być może jest to zawód dla Ciebie jeśli:

 • jesteś zorganizowany, zaradny, otwarty,
 •  łatwo nawiązujesz kontakty,
 • potrafisz wczuwać się w oczekiwania i potrzeby  innych,
 • chętnie uczysz się języków obcych,
 • ciekawi Cię świat.

Następnym  prezentowanym zawodem w dniu 08 maja będzie  sprzedawca

CZEKAMY NA WAS !!!

Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 54

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej nasze pracownie i wyposażenie.

 • 10_.jpg
 • 11_.jpg
 • 12_.jpg
 • 13_.jpg
 • 14_.jpg
 • 15_.jpg
 • 16_.jpg
 • 17_.jpg
 • 18_.jpg
 • 19_.JPG
 • 20_.JPG
 • 2_.JPG
 • 3_.JPG
 • 4_.JPG
 • 5_.JPG
 • 6_.JPG
 • 7_.JPG
 • 8_.jpg
 • 9_.jpg

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Kolejnym z prezentowanych zawodów, który zamieszczamy w ramach naszego cyklu, prezentującego ofertę kształcenia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim jest:

TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

OPIS ZAWODU:

Specjalnie pod potrzeby lokalnego rynku pracy w naszym Zespole Szkół uruchomiono technikum o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia praktyczne  teoretyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni kucharskiej i w pracowni obsługi konsumenta. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. Absolwenci tego technikum są bardzo poszukiwanymi pracownikami w ośrodkach wczasowych, w placówkach gastronomicznych, w hotelach i punktach żywienia zbiorowego w Polsce, krajach UE i również za oceanem.

OBOWIĄZKI:

 • ocena jakości żywności oraz jej  przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • ocena organoleptyczna potraw i napojów,
 • użytkowanie sprzętu i urządzeń do sporządzania potraw i napojów,
 • przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych,
 • opracowywanie kart menu,
 • kalkulacja cen potraw i napojów.

KOMPETENCJE:

 • posiadanie wiedzy o branży gastronomicznej,
 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • współpraca w zespole,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • przestrzeganie zasad kultury i etyki.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Studia
 • Kursy i certyfikaty specjalistyczne

MIEJSCA PRACY:

 • Restauracje- także na statkach i promach
 • Kawiarnie, lodziarnie, cukiernie
 • Bary, pizzerie
 • Pensjonaty
 • Domy wczasowe
 • Firmy cateringowe
 • Szpitale, sanatoria, szkoły ,internaty
 • Własna firma

Być może jest to zawód dla Ciebie jeśli:

 • pasjonujesz się sztuką kulinarną,
 • lubisz gotować, poszukiwać nowych smaków,
 • marzysz o zdobyciu atrakcyjnego zawodu,
 • interesujesz się zdrowym żywieniem,
 • jesteś dokładny i systematyczny,
 • jesteś samodzielny i podatny na innowacje.

Następnym  prezentowanym zawodem w dniu 06 maja będzie technik organizacji  turystyki.

CZEKAMY NA WAS !!!

Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 54

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej nasze pracownie i wyposażenie.

 • 10_.JPG
 • 11_.JPG
 • 12_.JPG
 • 13_.JPG
 • 14_.jpg
 • 15_.jpg
 • 16_.jpg
 • 17_.JPG
 • 18_.JPG
 • 19_.JPG
 • 1_.JPG
 • 20_.JPG
 • 2_.JPG
 • 3_.JPG
 • 4_.JPG
 • 5_.JPG
 • 6_.JPG
 • 7_.JPG
 • 8_.JPG
 • 9_.JPG

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA Z DNIA 11.05.2020

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że w czasie sezonu nawigacyjnego most zwodzony w Drewnicy na rzece Szkarpawa będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej w okresie od 15.05.2020 r. do 13.09.2020 r. w następujących godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15.00, 17:00, 19:00, 20:00.

Numer kontaktowy do obsługi mostu na rzece Szkarpawa : 882-065-597  w godz. od 9.00 do 20.00.

Most w Sztutowie na rzece Wisła Królewiecka będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej  w okresie od 15.05.2020 r. do 31.08.2020 r. w następujących godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Numer do kontaktu: 784-933-175 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.

W razie wzmożonego ruchu jednostek turystyczno-rekreacyjnych zostanie wydany dodatkowy komunikat informujący, iż powyższe godziny otwarcia mostów obowiązywać będą do 30 września 2020 r.

Po zakończeniu sezonu letniego mosty będą zamknięte. Otwarcie będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej 24 godziny przed planowanym przejściem pod mostem. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel. 882-065-597 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.  Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości otwierania mostów po zmroku.

 • autor: Paulina Ciszek, data: 2020-05-15

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Kolejnym z prezentowanych zawodów, który zamieszczamy w ramach naszego cyklu, prezentującego ofertę kształcenia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim jest:

TECHNIK  INFORMATYK

OPIS ZAWODU:

 Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się branż, w ramach  której powstało wiele specjalizacji, takich jak programista, administrator  sieci komputerowych, projektant stron internetowych. Kształceniem w zawodzie technik informatyk nasza szkoła zajmuje się już od ponad 15 lat. Posiadamy cztery pracownie komputerowe. Absolwent technikum będzie pracownikiem firm komputerowych, usługowych, produkcyjnych oraz jednostek administracji terytorialnej i innych instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki w technikum informatycznym to przepustka do świata trzeciego tysiąclecia. W ramach zajęć w technikum informatycznym uczniowie uczą się programowania, budowy komputerów,  zasad działania systemów komputerowych, poznają multimedia i grafikę komputerową. Program nauczania odpowiada dynamicznemu rozwojowi informatyki.

OBOWIĄZKI:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych,
 • tworzenie programów i aplikacji użytkowych,
 • zarządzanie danymi i administracja systemami baz danych,
 • projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami www,
 • tworzenie zestawów sprzętu  specjalistycznego,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku,
 • serwis i naprawa sprzętu komputerowego.

KOMPETENCJE:

 • posiadanie wiedzy informatycznej,
 • zdolności do nauk ścisłych,
 • zdolności analityczne,
 • dokładność w działaniu,
 • sprawność manualna i techniczna,
 • kreatywność,
 • zdolność przewidywania skutków działań,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • współpraca i organizacja.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technika Informatyczne
 • Studia Techniczne
 • Kursy i certyfikaty specjalistyczne

MIEJSCA PRACY:

 • Firmy komputerowe
 • Punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • Ośrodki obliczeniowe, instytucje tworzenia i eksploatacji oprogramowania
 • Studio graficzne i dźwiękowe
 • Firmy administrujące sieci komputerowe
 • Dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa

Być może jest to zawód dla Ciebie jeśli:

 • interesujesz się elektroniką i techniką komputerową,
 • masz umysł twórczy i analityczny,
 • jesteś dokładny i systematyczny,
 • jesteś podatny na innowacje i rozwój.

Następnym  prezentowanym zawodem w dniu 04 maja  będzie technik  żywienia i usług gastronomicznych.

CZEKAMY NA WAS !!!

Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 54

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej nasze pracownie i wyposażenie.

 • 10_.jpg
 • 11_.jpg
 • 12_.jpg
 • 13_.jpg
 • 14_.jpg
 • 15_.jpg
 • 16_.jpg
 • 17_.jpg
 • 18_.jpg
 • 19_.jpg
 • 1_.JPG
 • 20_.jpg
 • 2_.JPG
 • 3_.JPG
 • 4_.JPG
 • 5_.JPG
 • 6_.JPG
 • 7_.JPG
 • 8_.JPG
 • 9_.JPG

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Rozpoczynamy cykl promocji kierunków kształcenia proponowanych przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim na rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które będziemy publikować systematycznie jako cykl prezentujący poszczególne zawody. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i dokumentów znajdują się na stronie internetowej szkoły pod adresem zs2ndg.szkolnastrona.pl w zakładce rekrutacja 2020/20201.

Osoba do kontaktu- kierownik praktycznej nauki zawodu-Gabriela Figacz, tel.: 55-247 24 91 wew. 44 lub e-mail gabrielafigacz.zs2@wp.pl  lub zsndgd@wp.pl

Pierwszy z prezentowanych zawodów, który znajduje się w naszej ofercie  to:

TECHNIK MECHANIK

OPIS ZAWODU:

Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów. Dzisiaj jest to zawód nie do zastąpienia. Współczesny technik mechanik operuje zarówno komputerem, jak i obrabiarkami skrawającymi do metali, automatyką i elektroniką oraz metodami organizacji pracy. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają w warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wybranych pracodawców z branży mechanicznej. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia lub założyć własną firmę. Ciekawą propozycją w ramach zawodu technik mechanik jest wprowadzona innowacja  pożarnicza. Uczniowie klas „strażackich” są kształceni zgodnie z poszerzonym  programem nauczania o zajęcia z zakresu przedmiotów  zawodowych,edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i Państwowej  Straży Pożarnej.

OBOWIĄZKI:

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług, badanie części i zespołów oraz maszyn i urządzeń, instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych  do eksploatacji,
 • projektowanie prostych obiektów  mechanicznych,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu,
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej.

KOMPETENCJE:

 • zdolność do nauk ścisłych,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
 • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, podzielność uwagi,
 • odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technika Mechaniczne
 • Studia techniczne
 • Kursy i certyfikaty specjalistyczne

MIEJSCA PRACY:

Firmy usługowe i produkcyjne związane z:

 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn, kontrolą  techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.        

Być może jest to zawód dla Ciebie jeśli:

 • interesujesz się mechaniką,
 • lubisz naprawiać rozmaite urządzenia,
 • chcesz wiedzieć jak działają, jak je uruchomić,
 • masz umysł twórczy i analityczny,
 • jesteś skrupulatny i odpowiedzialny.

Następnym  prezentowanym zawodem w dniu 30 kwietnia  będzie technik informatyk.

CZEKAMY NA WAS !!!

Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 54

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej nasze pracownie i wyposażenie.

 • 10_.JPG
 • 11_.JPG
 • 12.JPG
 • 13_.JPG
 • 14_.jpg
 • 15_.jpg
 • 16_.jpg
 • 17_.jpg
 • 18_.jpg
 • 19_.jpg
 • 1_.JPG
 • 2_.JPG
 • 3_.JPG
 • 4_.JPG
 • 5_.JPG
 • 6_.JPG
 • 7_.JPG
 • 8_.JPG
 • 9_.JPG

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 24 kwietnia 2020 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zachowaniem środków bezpieczeństwa tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Wychowawcy klas pani Emilia Megger-Lisewska oraz pan Romuald Rutkowski wręczali uczniom świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego z sesji zimowej. Przed naszymi absolwentami jeszcze egzamin dojrzałości, który  rozpocznie się od 8 czerwca 2020 r. Wszystkim absolwentom życzymy powadzenia podczas egzaminów maturalnych.

 • 20200424_112226.jpg
 • 20200424_115054.jpg
 • 20200424_120047.jpg
 • 20200424_120311.jpg
 • 20200424_121330.jpg
 • 20200424_123517.jpg
 • 20200424_123701.jpg
 • 20200424_131109.jpg
 • 20200424_131625.jpg
 • DSC_0273.JPG
 • DSC_0278.JPG
 • DSC_0281.JPG
 • DSC_0290.JPG
 • DSC_0292.JPG
 • DSC_0295.JPG
 • DSC_0298.JPG
 • DSC_0302.JPG
 • DSC_0304.JPG
 • DSC_0307.JPG
 • DSC_0310.JPG
 • DSC_0314.JPG
 • DSC_0315.JPG
 • DSC_0317.JPG
 • DSC_0320.JPG
 • DSC_0322.JPG
 • DSC_0323.JPG
 • DSC_0326.JPG
 • DSC_0327.JPG
 • DSC_0329.JPG
 • DSC_0331.JPG
 • DSC_0333.JPG

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO III KLAS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

24 kwietnia 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się wyjątkowe w historii zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III. Wyjątkowe, bo wirtualne. Uczniowie poszczególnych klas, wraz z dyrektorem szkoły oraz pozostałą kadrą pedagogiczną łączyli się ze sobą za pomocą platformy internetowej. Było tradycyjne przemówienie Starosty Nowodworskiego Jacka Grossa (link do wystąpienia Starosty https://1drv.ms/v/s!Au6Uw7jZZWnohUkoK5K5dNPme7WA?e=ha8rQU ),  dyrektora szkoły Mariana Kwoczka, wychowawców oraz przedstawicieli uczniów. Nie obyło się bez wzruszeń. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci zarówno uczniów jak i nauczycieli na długie lata. 

 • -
 • -
 • -

II SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 24.04.2020 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję II  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  24.04.2020 r. (piątek) godz. 12.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1 realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020)”  w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  2.2 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III.” - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  2.3 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  2.4 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski.
  2.5 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski.
  2.6 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. - przedstawia Pani Irena Denis – Skarbnik Powiatu.
  2.7 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032. - przedstawia Pani Irena Denis – Skarbnik Powiatu.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-04-22

REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Dnia 21.04.2020 r. w Zespole Szkół , ul. Warszawska 54 w Nowym Dworze Gdańskim, dokonano odbioru technicznego prac remontowych ciągów komunikacyjnych wraz z balustradą w budynku głównym szkoły. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III - Przyjazna Szkoła”.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 50% przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 50% przez Powiat Nowodworski. Wartość zadania 57.700 zł. Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane - Andrzej Dziewisz (Borzestowska Huta).

Zespół Szkół

 • DSC_0248.JPG
 • DSC_0249.JPG
 • DSC_0250.JPG
 • DSC_0251.JPG
 • DSC_0252.JPG
 • DSC_0253.JPG
 • DSC_0254.JPG
 • DSC_0256.JPG
 • DSC_0257.JPG
 • DSC_0258.JPG
 • DSC_0259.JPG
 • DSC_0260.JPG
 • DSC_0261.JPG
 • DSC_0263.JPG
 • DSC_0266.JPG
 • DSC_0267.JPG

OFERTA EDUKACYJNA ZESPÓŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

PODSTAWY NOWEJ NORMALNOŚCI - NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

Żródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

KONKURSY NA CZAS KWARANTANNY

Czas kwarantanny to doskonały okres, aby poznać bliżej skarby przeszłości znajdujące się w naszej okolicy. Serdecznie zapraszamy do udziału w trzech konkursach organizowanych przez Grodzisko w Sopocie dla różnych grup wiekowych. Ich celem jest kreatywne i twórcze ujęcie lokalnej tradycji, jakimi są przekazy (np. bajki, legendy, anegdoty) dotyczące historycznych i archeologicznych elementów krajobrazu kulturowego (np. zamki, grodziska, cmentarzyska, skarby). Pozwolą one również na uruchomienie i wzmocnienie formy przekazu międzypokoleniowego oraz pamięci społecznej.

Aby dobrze wykonać zadania konkursowe będzie trzeba zapoznać się z lokalnymi elementami materialnego i niematerialnego dziedzictwa np. porozmawiać z przedstawicielami starszego pokolenia. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego z dziadkami i sąsiadami, poszukiwań informacji w książkach, w rodzinnych albumach oraz Internecie, a następnie przedstawienia poznanych historii w formie rysunkowej, komiksowej oraz literackiej!

Tematy konkursów:

Konkurs plastyczny „Skarby mojej okolicy".
Dzieci (klasy 0-3)
Technika dowolna.

Konkurs plastyczny na krótka formę komiksową "Przekazy o miejscach historycznych z mojej okolicy".
Dzieci i Młodzież (klasy 4-8)
Technika dowolna.

Konkurs na krótką formę literacką i/lub plastyczną (np. komiks) „Skarby pamięci"*.
Młodzież (13-18 lat)

* Celem jest tworzenie prac w oparciu o narracje lokalne zebrane wśród starszych członków rodziny ( i nie tylko) dotyczących miejsc,
miejscowości bądź wydarzeń historycznych. Technika prac plastycznych jest dowolna.

**
Najciekawsze prace plastyczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane po kwarantannie na wystawie w Grodzisku w Sopocie, zaś formy literackie będą udostępnione w mediach społecznościowych sopockiego oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Nagrodami dla zwycięzców jest udział w dowolnie wybranych przez nich zajęciach organizowanych przez Grodzisko w Sopocie.

Prace w formie elektronicznej prosimy przesyłać do 17 maja 2020 na adresy mailowe grodziskosopot@archeologia.pl i k.czonstke@archeologia.pl

Zadania można wykonywać indywidualnie lub w grupie rówieśniczej. W przypadku grupy (jeśli dzieci nie są rodzeństwem) zalecamy kontakt drogą elektroniczną, przez różne komunikatory. Przypominamy o zakazie zgromadzeń przekraczającym 2 osoby! Jednocześnie prosimy, aby zespoły biorące udział w konkursach nie przekraczały 4 osób, a kontakt następował tylko za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Informacje znajdą również na profilu Facebook Grodziska w Sopocie.

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1285377921653030/

 • -

JAK MINĘŁY ŚWIĘTA NA DROGACH

Tegoroczne Święta Wielkanocne były inne niż dotychczas. Dla nowodworskich policjantów był to czas wytężonej pracy. W trakcie świąt, przestrzegania porządku na terenie powiatu nowodworskiego pilnowało 120 policjantów wspieranych przez 32 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 3 Strażników Miejskich, a teren Mierzei Wiślanej kontrolowany był z powietrza przy użyciu drona. Wszystko po to, aby spowolnić oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od piątku do poniedziałku nałożono jedynie 1 mandat oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie za złamaniem zakazu przemieszczania się. Dziękujemy za odpowiedzialne zachowanie i pozostanie w domach.

Okres przedświąteczny a także same Święta Wielkanocne kojarzą nam się przede wszystkim z wzmożonym  ruchem kołowym i pieszym wynikającym z przygotowań oraz przemieszczania się po terenie kraju na rodzinne spotkania lub kilkudniowy wypoczynek. W miniony weekend świąteczny na terenie powiatu nowodworskiego zostały przeprowadzone wzmożone działania ukierunkowane na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przestrzeganie porządku na naszym terenie pilnowało 120 policjantów wspieranych przez 32 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 3 Strażników Miejskich, dodatkowo teren Mierzei Wiślanej kontrolowany był z powietrza przy użyciu drona. W trakcie działań funkcjonariusze nie tylko pełnili posterunki stałe w Rybinie i Drewnicy ale również pełnili patrole piesze. Mundurowi przede wszystkim kontrolowali pojazdy, którymi poruszały się osoby mogące łamać przepisy zakazu przemieszczenia się ale także sprawdzali wszystkie miejsca gromadzenia się osób. Podczas kontroli, mundurowi bardzo szczegółowo rozpytywali o cel podróży. W trakcie 4-dniowych działań funkcjonariusze nałożyli jedynie 1 mandat na mieszkańca powiatu nowodworskiego oraz sporządzili 1 wniosek o ukaranie do sądu na 37-letniego mieszkańca województwa Warmińsko – Mazurskiego za złamanie zakazu przemieszczania się.

Nowodworscy funkcjonariusze dziękują przede wszystkim mieszkańcom za odpowiedzialne zachowanie i pozostanie w tym trudnym okresie w domach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy głównie od nas samych. Naszym wspólnym celem, jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Policjanci kontrolują i będą nadal kontrolować wszystkich uczestników ruchu. Dbajmy wszyscy o siebie nawzajem.

Ponownie apelujemy – W drodze o Wasze i Nasze bezpieczeństwo #zostanWdomu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POSTERUNKI STAŁE NA MIERZEI WIŚLANEJ – ABYŚMY KOLEJNE ŚWIĘTA MOGLI SPĘDZIĆ RAZEM

Już za chwilę wspólnie będziemy obchodzić święta Wielkiej Nocy. Wspólnie ale jednak osobno. Te święta będą inne niż wszystkie. Naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od dziś do poniedziałku nowodworscy funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania kontrolno – prewencyjne. Policjanci pełnią posterunki stałe na dwóch drogach dojazdowych na teren Mierzei Wiślanej. Wszystko po to, aby spowolnić oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19.

W okresie od 10 do 13 kwietnia br. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzi działania ukierunkowane na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi m.in. z ograniczeniami w przemieszczaniu się a także z zakazem korzystania z lasów, plaż, parków oraz bulwarów na terenie powiatu nowodworskiego jest więcej patroli policyjnych wspieranych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasi funkcjonariusze wspierani są również przez funkcjonariuszy z Gdańska a teren Mierzei Wiślanej dodatkowo jest kontrolowany z powietrza przy użyciu drona. Wszystko po to, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Policjanci pełnią m.in. posterunki stałe na dwóch drogach dojazdowych, tj. DP 2328 prowadzącej od Stróży do Mikoszewa oraz DW 502 prowadzącej od Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. W trakcie działań kontrolowane są wszystkie pojazdy, którymi mogą poruszać się osoby, które łamią zakaz przemieszczania się. Policjanci bardzo szczegółowo rozpytują kierujących o cel przemieszczania się.

Okres przedświąteczny a także same Święta Wielkanocne kojarzą nam się przede wszystkim z wzmożonym  ruchem kołowym i pieszym wynikającym z przygotowań oraz przemieszczania się po terenie kraju na rodzinne spotkania lub kilkudniowy wypoczynek. Jednak nie w tym roku. Te święta będą inne niż wszystkie. Naszym wspólnym celem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się  koronawirusa. To nasza wspólna sprawa żebyśmy pozostali w domach. Przed wyjazdem zadajmy sobie pytanie, czy powód dla którego chcę wyjechać z domu jest rzeczywiście niezbędny?

Apelujemy - Abyśmy przyszłe święta mogli spędzić razem - #zostanWdomu

 • -
 • -

WYNAJMUJESZ POKOJE DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ - MUSISZ LICZYĆ SIĘ Z WYSOKĄ KARĄ

Od 20 marca 2020r. wprowadzony jest w Polsce stan epidemii związany z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Osoby wracające z zagranicy jak również z podejrzeniem kontaktu z osobami zarażonymi, są poddane przymusowej 2-tygodniowej kwarantannie, którą odbywają w domu albo w ośrodku do tego celu przeznaczonym. Wprowadzane są nowe obostrzenia, aby spowolnić oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Dotyczy to również prowadzenia usług hotelarskich.

Już od ponad miesiąca wszyscy toczymy nierówną walkę z koronawirusem. Jest coraz więcej osób zarażonych. Wprowadzane są nowe obostrzenia, aby spowolnić oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Osoby, które wracają z zagranicy są poddane przymusowej kwarantannie. Funkcjonariusze z powiatu nowodworskiego codziennie sprawdzają, czy osoby, na które kwarantanna została nałożona, stosują się do niej. To samo dotyczy innych zakazów opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. m.in. ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, czyli krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych. Dotyczy to również, wynajmowania poszczególnych domków lub pokoi do odbycia zbiorowej kwarantanny. Za złamanie tego przepisu zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych może być nałożona kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w wysokości od 5000 zł do 30000 zł. Przypominamy, że to Wojewoda wyznacza i zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że po uzyskaniu sygnału dotyczącego łamania przepisu związanego z wynajmowaniem domów, mieszkań czy pokoi, będzie informował powiatowy inspektorat sanitarny, który dokona kontroli.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I TWARZY JUŻ WKRÓTCE, A ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu
Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.
Link do zakładki: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 • -

ŻYCZENIA WIELKANOCNE STAROSTY

Starosta Nowodworski Jacek Gross przekazuje życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy do obejrzenia.

NOWE OBOSTRZENIA - PODSUMOWANIE PIERWSZEGO WEEKENDU KWIETNIA NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

W pierwszy weekend kwietnia nowodworscy policjanci wspierani przez policjantów z Gdańska oraz żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzili wzmożone działania kontrolno – prewencyjne w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych m.in. z ograniczeniami w przemieszczaniu się a także z zakazem korzystania z terenów zielonych. Na drogach było więcej patroli, co za tym idzie, było więcej policjantów. Przestrzeganie porządku na terenie powiatu nowodworskiego pilnowało w ten weekend 70 policjantów wspieranych przez 16 żołnierzy WOT. W trakcie działań nałożono 7 mandatów związanych z złamaniem zakazu przemieszczania się oraz zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie narkotyki. Działania ukierunkowane były na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W miniony weekend na terenie powiatu nowodworskiego zostały przeprowadzone wzmożone działania ukierunkowane na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przestrzeganie porządku na naszym terenie pilnowało 70 policjantów wspieranych przez 16 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dodatkowo teren Mierzei Wiślanej kontrolowany był z powietrza przy użyciu drona jak również śmigłowca. W trakcie działań funkcjonariusze nie tylko pełnili posterunki stałe w Rybinie i Drewnicy ale również pełnili patrole piesze. Mundurowi przede wszystkim kontrolowali pojazdy, którymi poruszały się osoby mogące łamać przepisy zakazu przemieszczenia się ale także sprawdzali wszystkie miejsca gromadzenia się osób. Podczas kontroli, mundurowi bardzo szczegółowo rozpytywali o cel podróży. Większość osób była informowana o wprowadzeniu nowych obostrzeń i była zawracana, natomiast zdarzyło się, że nie wszyscy dostosowali się do poleceń mundurowych. W trakcie 2-dniowych działań nałożono 7 mandatów dotyczących złamania zakazu przemieszczania się oraz zatrzymano 30-letniego mieszkańca województwa kujawsko – pomorskiego, który posiadał przy sobie narkotyki.

Przypominamy. Wprowadzone obostrzenia nie były wprowadzone jedynie na miniony weekend. Policjanci kontrolują i będą nadal kontrolować wszystkich uczestników ruchu. Wszystko po to, aby spowolnić oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Dbajmy wszyscy o siebie nawzajem.

Ponownie apelujemy – W drodze o Wasze i Nasze bezpieczeństwo #zostańWdomu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

JAKA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - NEWSLETTER ZUS

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA – OBOWIĄZKOWA

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od dziś dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Zdrowy obowiązek
A skąd ten obowiązek? Wprowadziła go podpisana przez Prezydenta RP specustawa. Jej pełna nazwa to ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Informacje o obowiązku korzystania z naszej aplikacji znajdziecie w artykule 7e ust.1.

Przejdźmy do praktyki
Jeśli pierwszy raz słyszycie o naszej aplikacji (udostępniliśmy ją dwa tygodnie temu, do wczoraj była dobrowolna) powinniście wiedzieć, że jej główny cel to ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. To jednak także narzędzie kontroli, czy nie łamane są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz wychodzenia z domu.
To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią.

Aktywacja na miejscu
Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do naszej aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.
WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że Wasze dane są w naszej bazie i że możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywujcie po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?
To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie z telefonu systemem Android - znajdziecie ją w sklepie Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”.
Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS.

Codzienne zadaniowanie
Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcia korzystania z apki. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

- W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.
Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

WAŻNE! Będąc na kwarantannie nie zapominajcie o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

Szybka ścieżka
Nasza aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.
- Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Użytkownicy apki  mają też szybki dostęp do niezbędnych - pomocnych w czasie kwarantanny - informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii – dodaje szef MC.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Jeśli nie możecie zadzwonić, wypełniony druk przekażcie Policji. Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

Na tej stronie znajdziecie też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, jakie dane i jak wykorzystuje (spokojnie, aplikacja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania.

Źródło - www.gov.pl/web/cyfryzacja

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
informuje, iż od dnia 02.04.2020 r. prowadzi nabór wniosków
o udzielenie jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW !

Więcej informacji:
nowydworgdanski.praca.gov.pl
 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS

Ustawodawca przygotował dla Państwa kilka rozwiązań:

 • zwolnienie małych firm (do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych) ze składek za marzec. Kwiecień i maj 2020 r (RDZ),
 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (RSP-C),
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (RSP-D),
 • ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty (RDU)

W załącznikach przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy i dokumentów na ten temat:

 • artkuły merytoryczne (zasady) o wsparciu z ZUS (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU),
 • właściwe wnioski (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU),
 • instrukcje wypełniania tych wniosków (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ WSPARCIE Z ZUS

Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, powinni Państwo złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ - wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C - wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D - wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski składają Państwo:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

INFORMACJA TELEFONICZNA

 • 58 3078334, 58 3078212 – sprawy dot. składek oraz emerytur i rent,
 • 58 3078273 – sprawy dot. ulg i umorzeń w opłacaniu składek

KOLEJNE KROKI W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.  

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Materiały
Wszystkie zasady bezpieczeństwa zebraliśmy w jednej zakładce. Przeczytaj i zastosuj się!

Źródło: gdansk.uw.gov.pl

OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok.

Wojewoda Pomorski ogłosił w dniu 23 marca 2020 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Poniżej link do strony Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została umieszczona informacja o otwartym konkursie wraz z umieszczonymi niezbędnymi formularzami i załącznikami.

https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2020-roku.html

APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA” – NAJPIERW SMS, PÓŹNIEJ AKTYWACJA

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play.
Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.
Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Infolinia techniczna
tel. +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Źródło- www.gov.pl/web/cyfryzacja

 • -

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

- Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Obowiązek pozostania w domu (od środy, 25 marca br.) nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw, opieki nad bliskimi, czy wyprowadzenia psa. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Źródło- www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii przedłużamy okres ograniczenia kontaktu z klientem.  

Od 25 marca 2020 roku do odwołania pracujemy w trybie wewnętrznym.

Pragniemy Państwu zaproponować nowe formy kontaktu, które mogą być pomocne w tym trudnym okresie:

 1. Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Kontakt telefoniczny: 55 247 22 88 oraz mailowy: poradniandg@interia.pl
 3. Proponujemy mailowy kontakt z pracownikami. Poniżej lista specjalistów placówki z możliwością indywidualnego kontaktu mailowego.

  IMIĘ I NAZWISKO

  FUNKCJA

  ADRES

  Joanna Ryzenweber

  pedagog

  j.ryzenweber.pppndg@gmail.com

  Małgorzata Preiss

  pedagog

  m.preiss.pppndg@gmail.com

  Grażyna Szmit

  pedagog

  g.szmit.pppndg@gmail.com

  Barbara Górska

  psycholog

  b.gorska.pppndg@gmail.com

  Anna Wardyn

  psycholog

  a.wardyn.pppndg@gmail.com

  Agnieszka Łykowska-Wójcik

  psycholog

  a.lykowska.wojcik.pppndg@gmail.com

  Danuta Szulc

  logopeda

  d.szulc.pppndg@gmail.com

  Anna Hrycyna

  logopeda

  a.hrycyna.pppndg@gmail.com

  Iwona Charko

  logopeda

  i.charko.pppndg@gmail.com

 4. Można też uzyskać telefoniczną poradę specjalistyczną: pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną.  Zalecany jest  wtedy telefoniczny kontakt pod numerem 55 247 22 82.
 5. Udzielamy również porad on-line ( za pośrednictwem Skype’a) po uprzednim telefonicznym umówieniu się na tę formę kontaktu.
 6. W zakładce AKTUALNOŚCI będą umieszczane różne informacje oraz materiały wspomagające działania edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze.  
 7. Klienci mogą składać wszelkie wnioski  do poradni tradycyjną drogą pocztową albo za pośrednictwem ePUAP-u.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Mamy nadzieję, że zaproponowane formy współpracy będą pomocne i przyczynią się do optymalnego radzenia sobie w  trudnej sytuacji. 

Izabela Narewska
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nowym Dworze Gdańskim

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

- Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem
Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi
Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.
Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu
Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych
Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego
Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym
Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli
W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Pracownicy administracji i obsługi
Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło- www.gov.pl/web/edukacja

PREMIER: WPROWADZAMY STAN EPIDEMII W POLSCE

- Robimy wszystko, żeby przygotować Polskę na te trudne nadchodzące tygodnie. Działamy profilaktycznie i z myślą o przyszłości – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim. - Dziś podjęliśmy kolejne trudne, ale konieczne decyzje - dodał.

 

 • Wprowadzamy stan epidemii, który daje odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas wszystkich nakłada również nowe obowiązki.
 • Zawieszamy zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.
 • Podwyższamy kary za złamanie kwarantanny. Państwo nie może być pobłażliwe w czasie, gdy miarą jego skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że kwarantanna narodowa, nie będzie oznaczała złagodzenia reguł, a najbliższe tygodnie muszą być czasem zbiorowej dyscypliny. Poinformował również o wdrażaniu aplikacji, która ma za zadanie wsparcie w dochowaniu kwarantanny.

Ogłoszenie stanu epidemii w kraju – to trudna decyzja, ale gdy popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, to trudne decyzje i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, są decyzjami ratującymi czyjeś życie – zaznaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ustawa o chorobach zakaźnych pozwala m.in. ministrowi zdrowia wyznaczyć rolę personelu medycznego i innych osób, w zwalczaniu epidemii na terenie Polski. Wojewodowie mają takie upoważnienie na terenie swoich województw.

Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o decyzji przedłużenia zamknięcia placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Dodał, że będzie wprowadzony obowiązek realizowania podstaw programowych od 25 marca, aby nauczyciele mogli systematycznie przekazywać wiedzę i mogli wystawiać oceny.

- Nasze dzieci nie tylko będą bezpieczne, ale też wyjdą z tego z dobrze wykorzystanym czasem i nowymi umiejętnościami oraz wiedzą – podsumował minister edukacji narodowej.

Źródło- premier.gov.pl

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE

 • -

#NIEKŁAMRATOWNIKOM - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

Wzywasz nas na interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom.

Przypominamy, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie...

Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Plakat akcji  powstał w Starostwie Powiatowym w Radomiu

źródło- policja.pl

 • -

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.

W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje
Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY, IŻ OD 16 MARCA BR. NASTĄPIĄ ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM‼️

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie rosnącego zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS), przypominamy, iż w okresie od 16 marca do 27 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę ePUAP lub w późniejszym terminie.

Prosimy o kontakt z wydziałami bezpośrednio zajmującymi się daną sprawą.
wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail na:

https://www.nowydworgdanski.pl/435,wydzialy-i-samodzielne-stanowiska-starostwa
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu terminu i uzyskaniu zgody kierownika wydziału (kierownika innej właściwej komórki organizacyjnej) możliwa będzie wizyta w Starostwie.

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Adresy skrzynek ePUAP na:
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/88,starostwo-powiatowe

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/
Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w okresie zamknięcia Starostwa nie będzie skutkować wymierzaniem kar pieniężnych.
Rejestracja pojazdów 55 247 36 71, wew. 140,
Prawa jazdy 55 247 36 71, wew. 138,
Transport drogowy 55 247 36 71, wew. 168,
Zmiana organizacji ruchu 55 247 36 71, wew. 168,

Rzecznik Konsumentów będzie telefoniczne udzielał porad konsumenckich: we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 14.00 oraz w środy w godz. 9.00 – 11.00 pod nr. tel. 55 533 01 43. Wnioski o interwencję u przedsiębiorcy można przesyłać pocztą na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną na adres: starostwo@nowydworgdanski.pl.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: https://www.nowydworgdanski.pl/352,strona-glowna
Za utrudnienia przepraszamy. Dziękujemy za zrozumienie!

KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę covid-19, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim w porozumieniu ze Starostą Nowodworskim, podjął decyzję o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z klientami Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim.

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim apeluje o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Prosimy o kontakt w pierwszej kolejności telefoniczny 55/246-82-05, 55/246-81-75 lub mailem sekretariat@pcprndg.pl.

Wnioski są do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim www.pcprndg.pl.

Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji, zachowanie rozwagi i wszelkich, profilaktycznych środków ostrożności.

O dalszych jakichkolwiek zmianach w organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim będziemy informować na bieżąco.

PREMIER: APELUJĘ O ODPOWIEDZIALNE I SOLIDARNE ZACHOWANIA

Musieliśmy wprowadzić pakiet rozwiązań, który nie jest dla nas wszystkich komfortowy, ale niestety konieczny – powiedział Mateusz Morawiecki w specjalnym spocie skierowanym do Polaków. Jak podkreślił, pakiet działań ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.

Premier zaznaczył, że kronawirus jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich, a dotychczasowe rozwiązania nie wystarczają. Dodał, że rząd pracuje nad najlepszymi sposobami zabezpieczenia Polaków. Korzysta ze sprawdzonych praktyk oraz szuka nowych, skutecznych rozwiązań.

Bardzo wiele zależy od Państwa – mówił Mateusz Morawiecki, dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zostań w domu. Jak dodał, wszystkie osoby zaangażowane w walkę z epidemią nie potrzebują pochwał, ale mądrej postawy i pomocy społeczeństwa.

Bądźmy w tych dniach razemzaapelował premier.

Jak poinformował premier, rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa” – wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze decyzje

 • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
 • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
 • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
 • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
 • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
 • Banki i placówki finansowe działają.
 • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

Przed nami czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej – zaznaczył premier. Jestem pewien, że zdamy ten egzamin, a naszym największym atutem będzie spokój. Dlatego wprowadzamy ograniczenia. Proszę wszystkich o stosowanie się do tych zaleceń – dodał.

To jest ostatni moment na zdecydowane działania, nie mamy już czasu na półśrodki – ocenił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, nadal mamy szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Minister podkreślił, że we Włoszech jest ponad 17 tys. zakażeń, w Hiszpanii ponad 4 tys., a w Polsce 68.

Czasami lek jest gorzki, a zabieg czy operacja trudna, ale prowadzi do poprawy zdrowia – zaznaczył Łukasz Szumowski. Od tego, jak się teraz zachowamy zależy los nas wszystkich, naszych najbliższych – wyjaśnił.

Odnosząc się do kwestii zamknięcia granic, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podkreślił, że decyzja ta nie była łatwa, lecz skonsultowana z ministrem zdrowia. Musimy zamknąć granice przed koronawirusem – zaznaczył, przypominając, że nowy wirus przyszedł do Polski z zewnątrz. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia - http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

Dodatkowe informacje

Żródło: www.premier.gov.pl

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W ROKU 2020 ZOSTAJE ZAKOŃCZONA

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

KOMUNIKAT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Szanowni Rodzice

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia, iż w porozumieniu i za zgodą Organu Prowadzącego działając na podstawie paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

ZAWIESZA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE W DNIACH 16-25 MARCA 2020 r.

Poprzez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki. Ponadto ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO

Od 16 marca 2020 r.  do 26 kwietnia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
pracować będzie w trybie wewnętrznym
i zostanie zamknięte dla interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
w czasie rosnącego zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS),
informujemy, że od 16 marca do 26 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
będzie zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

II SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 30.03.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 ze  zm.) zwołuję II  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  30.03.2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji:  I z dnia 31.01.2020 r.     
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020)”  w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  4.2 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III.” - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  4.3 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. -  przedstawia Pani Irena Denis – Skarbnik Powiatu
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-03-12

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA SENIORÓW

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

źródło- gis.gov.pl

KOMUNIKAT

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

źródło - www.gov.pl/web/edukacja

APEL GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Pełny apel na stronie GIS gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

WARSZTATY SUSHI W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 4 marca 2020 r. po raz drugi w Zespole Szkół odbyły się warsztaty sushi przeznaczone dla klas o profilu gastronomicznym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów, którzy pracowali w 3 grupach.

Warsztaty prowadzone były przez profesjonalistów z japońskiej restauracji ,,Sugoi Sushi” ·w Gdańsku. Sushi Masterzy pokazali nam jak wykonać oryginalne japońskie danie na bazie naturalnych surowców. W trakcie szkolenia każdy uczestnik nauczył się przygotować
3 rodzaje sushi:

 • Hosomaki – Sushi z ogórkiem i wasabi,
 • Futomaki – Sushi z łososiem, serkiem śmietankowym, sosem wasabi, tykwą (dynia) oraz marynowaną rzodkwią
 • Uromaki (California) – Sushi charakteryzujące się tym, że ryż jest na zewnątrz, · a w środku nori z sosem, paluszkami karbowymi (surimi), marynowaną rzodkwią i ogórkiem.

Do potrawy można było dodać sos sojowy lub sriracha.

Uczniowie dużo zyskali z warsztatów, oprócz wiedzy teoretycznej zdobyli umiejętności praktyczne w wykonywaniu potrawy japońskiej. Za organizację warsztatów odpowiadały panie: mgr inż. Emilia Megger-Lisewska i mgr inż. Aneta Palczewska

Emilia Megger-Lisewska
Aneta Palczewska

 • IMG_20200304_102137258.jpg
 • IMG_20200304_102201453.jpg
 • IMG_20200304_114000947.jpg
 • IMG_20200304_121304319.jpg
 • IMG_20200304_121438249.jpg
 • IMG_20200304_122910258_MP.jpg
 • IMG_20200304_122929003.jpg
 • IMG_20200304_122949353.jpg
 • IMG_20200304_122958074_MP.jpg
 • IMG_20200304_123046724.jpg
 • IMG_20200304_123054817.jpg

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 04 marca 2020 r. odbył się konkurs wiedzy o państwach niemieckojęzycznych. W konkursie wzięło udział 23 uczniów klas I i II technikum.

Cel główny:

 •  Poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi.
 •  Rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.
 •  Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 •  Przybliżenie geografii, historii, systemu politycznego, kultury i innych
 •  Ciekawostek dotyczących krajów DACHL.
 •  Stworzenie możliwości udziału w konkursie uczniom bez względu na stopień opanowania języka.

Cele szczegółowe:

 • Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.
 • Poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego.
 • Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.

ZASADY KONKURSU

Konkurs odbył się w języku polskim oraz języku niemieckim. Polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zestawu zadań zamkniętych dotyczących wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, układaniu puzzli (zarys kraju), dobieraniu słów do obrazka oraz gry edukacyjnej Quizizz (TIK).

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci oceny i drobnego upominku. Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali wyróżnienie w postaci oceny celującej nagrody rzeczowej oraz dyplomu.

 • I miejsce zajął – Jakub Klein klasa 1 TIM 4
 • II miejsce – Denis Giacomelli klasa 1 TIM 4
 • II miejsce – Konrad Grot klasa 1 TIM 4

Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za wzięcie udziału i życzymy dalszego rozwoju zainteresowań związanych z językiem niemieckim.

Organizatorkami konkursy były Panie: Ewa Serkiz i Danuta Kubińska-Barska

 • 20200305_213942.jpg
 • PicsArt_03-05-07.40.21.jpg
 • received_131454424957006.jpg
 • received_154829162231010.jpg
 • received_1760462474088849.jpg
 • received_490003475006382.jpg

SPOTKANIE DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z WYZYTATOREM KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

28 lutego 2020 r. w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu nowodworskiego z Panem Rafałem Skrzypińskim - Starszym Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz  Panem Tomaszem Bojar-Fijałkowskim – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim, na którym przedstawiono informacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 • 87730886_1905445266266687_4694744312200560640_n.jpg
 • 87784142_1905445319600015_7824193286637092864_n.jpg
 • 87800623_1905445382933342_5725367151334785024_n.jpg
 • 88205477_1905445366266677_6303863962949648384_n.jpg
 • 88210807_1905445619599985_3537203570266865664_n.jpg
 • 88220136_1905445272933353_5475262761783001088_n.jpg
 • 88225265_1905445306266683_2998284753435623424_n.jpg
 • 88261063_1905445602933320_9185986330817986560_n.jpg
 • 88416886_1905445679599979_1010835542549463040_n.jpg

POWOŁANIE DYREKTORA ZS DO RADY DYREKTORÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Wioletta Przyborowska na podstawie  Zarządzenia nr 20/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty została powołana do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Powołania członkom Rady wręczyła Pani Małgorzata Bielang Pomorski Kurator Oświaty oraz wicewojewoda pomorski Pan Mariusz Łuczyk .

Zadaniem Rady jest m.in. upowszechnianie informacji dot. szkolnictwa zawodowego i jego promocji, współorganizacja wojewódzkich konferencji branżowych z udziałem dyrektorów, przedstawicieli rynku pracy (organizacje, instytucje  i pracodawcy), organizacja roboczych spotkań dot. dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, upowszechnianie informacji dot. funkcjonowania Centrów Kształcenia Zawodowego, zapoznanie dyrektorów szkół branżowych I stopnia z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz współpraca z doradcami zawodowymi.

Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

 • -

NIEBEZPIECZNI W SIECI - KONKURS DLA NGO NA NAJLEPSZĄ KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ

 • -

W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą wspólnie zrealizujemy.

Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie, ile mają lat – zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi.

Zróbmy to razem!

– Bezpieczeństwo w sieci to temat, który dotyczy każdego z nas. Dlatego do wspólnego działania zapraszamy organizacje pozarządowe. Wierzymy w ich potencjał i chcemy z niego czerpać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To właśnie do nich adresujemy nasz konkurs „NieBezpieczni w sieci”, który organizujemy w ramach kampanii „e-Polak potrafi!” – dodaje szef MC.

Zadanie konkursowe? Przyślijcie nam swoje pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną, która najlepiej – Waszym zdaniem – zrealizuje to założenie.

Nagroda? Pieniężna. Choć nie tylko – zrealizujemy, we współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych kampanii. W sumie przeznaczymy na ten cel 500 000 złotych.

Jakich pomysłów szukamy?

Kreatywnych, innowacyjnych, nieprzeciętnych.

Aby wziąć udział w naszym konkursie, musicie spełnić tylko dwa warunki:

 1. mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej,
 2. wypełnić prosty formularz dostępny pod adresem: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs 

Grupy docelowe zgłaszanych do konkursu kampanii:

Zależy nam, aby kampanie docierały do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

 1. dorośli korzystający z internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34. roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej),
 2. przedsiębiorcy (małych i średnich przedsiębiorstw),
 3. opiekunowie dzieci.

Szczegółowe cele znajdziecie w regulaminie naszego konkursu.

Dwa etapy oceny

Do naszego konkursu możecie zgłosić projekt nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej lub kampanię, którą realizowaliście już wcześniej i chcielibyście ją powtórzyć lub rozwinąć

Udział w konkursie podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym – Kapituła Konkursowa dokona oceny koncepcji Waszej kampanii.

Autorzy maksymalnie pięciu najlepiej ocenionych pomysłów zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie konkursu. A ten polegał będzie na prezentacji kampanii przed Kapitułą Konkursową.

W zależności od wyników tego etapu, wybierzemy liczbę laureatów. A tych może być od jednego do trzech, a dokładnie od jednej do trzech, bo mówimy przecież o organizacjach pozarządowych.

Czas na terminy, o których musicie pamiętać.

Pierwszy i najważniejszy – 22 marca 2020 r. Do końca tego dnia czekamy na Wasze zgłoszenia. Od razu po zamknięciu listy zgłoszeń, nasza Kapituła Konkursowa weźmie się do wytężonej pracy. Od 14 kwietnia autorów najlepszych pomysłów będziemy zapraszać na spotkania i ich prezentację przed Kapitułą. Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 8 maja.

Zależy nam na czasie – zwycięskie projekty zrealizujemy wspólnie pomiędzy czerwcem a październikiem tego roku.

To teraz w skrócie:

22 marca 2020 r. – do tego dnia czekamy na Wasze zgłoszenia

22 marca – 12 kwietnia 2020 r. – pierwszy etap konkursu, ocena koncepcji kampanii przez Kapitułę Konkursową

14 kwietnia 2020 r. – rozpoczęcie drugiego etapu konkursu, prezentacje najlepszych pomysłów przed Kapitułą Konkursową

8 maja 2020 r. – ogłoszenie zwycięzcy/ zwycięzców!

Jest o co walczyć!

Przyszedł czas na informacje, na które na pewno czekacie. Pula nagród. To nie jest typowy konkurs, jakich wiele, w związku z tym pula nagród też jest inna, niż zwykle.

Zacznijmy od puli nagród pieniężnych – wynosi 15 000 zł. Za to pula środków na realizację pomysłów na kampanie – to aż pół miliona złotych!

Wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych laureatów.

Więcej informacji na ten temat oraz wszystko inne, co powinniście wiedzieć przed zgłoszeniem się do konkursu, znajdziecie w jego regulaminie, który opublikowaliśmy na www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs 

Organizatorzy i partnerzy

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Patronat medialny: ngo.pl oraz kampaniespoleczne.pl

 • -

KOMUNIKAT LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 3 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

 • 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
 • 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
 • 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Termin składania wniosków 19.03.2020 r. - 02.04.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

KOMUNIKAT LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.03.2020 r. w godz. 9.00-11.00 Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców przed naborami wniosków organizowanymi w ramach następujących przedsięwzięć:

 • 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;
 • 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;
 • 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury;

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 12.03.2020 r. do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem:

https://rybackabrac.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-przedsiewziecie-1-1-2-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru-oraz-1-2-5-tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dost-2/

III EDYCJA ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza na III edycję Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 14 marca 2020 roku o godz. 12.00 w Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie przy ul. Bema 7. Panie będą rywalizować w sześciu konkurencjach kulinarnych, plastycznych oraz wokalno – tanecznych:

 • Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi
 • Potrawa Żuławska z wykorzystaniem sera lub twarogu
 • Tablica  tematyczna: Historia naszej kapliczki
 • Moda pod hasłem: Z morskiej toni
 • Scenka kabaretowa pt. Czy kuma słyszała, że...
 • Piosenka z inscenizacją pt. Śpiewać każdy może.

Zawodniczki po raz kolejny udowodnią, że posiadają nie tylko talenty wokalne i taneczne, ale również aktorskie. Występy oceniane będą przez jury, które przyznaje punkty za poszczególne konkurencje. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł Grand Prix - Puchar Prezesa Stowarzyszenia Żuławy oraz wartościowy bon zakupowy. Dodatkowe upominki dla uczestników tradycyjnie fundują także włodarze żuławskich samorządów.

Podczas turnieju będzie możliwość degustacji specjałów przygotowanych przez Gospodynie specjalnie na tą okazję. Potrawy jak co roku będą zachwycały smakiem oraz artyzmem wykonania. Podczas imprezy wystąpi „Chór po 16tej” z Żuławskiego Ośrodka Kultury pod przewodnictwem Tomasza Stroynowskiego z repertuarem polskiej piosenki estradowej i biesiadnej, dzięki czemu, widownia stanie się częścią zespołu i samego koncertu. Także naprawdę warto!

Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich jest organizowany przez Stowarzyszenie Żuławy od 2018 roku. Ta forma rywalizacji ma celu integrację środowiska lokalnego Żuław, a także inspirowanie do pracy zespołowej i pobudzenie aktywności wśród mieszkańców naszego regionu. Formuła turnieju oparta jest na współzawodnictwie Kół Gospodyń Wiejskich w województwie pomorskim prowadzonym od wielu lat przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W ubiegłym roku wydarzenie zostało uhonorowane certyfikatem lokalnej marki „Bursztynowy Kłos” przyznanym przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. To kolejna po Żuławskim Kongresie KGW inicjatywa Stowarzyszenia Żuławy organizowana dla kobiet aktywnie działających na wsi.  Wsparcie służy zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i kultywowaniu tradycji Żuław.

 • -

KORONAWIRUS - INFORMACJE

 • Koronawirus - ulotka, zasady postępowania

ZAPROSZENIE

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych plikach.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 15 marca 2020 r.:

 • zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
 • lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Wydział Polityki Społecznej
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.

Wszelkich informacji udziela: Pani Izabela Michnowska - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Tel.: 58 30 77 719, 789 408 027.

KORONAWIRUS. CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

 • czym jest koronawirus
 • jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
 • co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
 • gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
 • gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Aktualne informacje o koronowirusie:

TŁUSTY CZWARTEK W ZESPOLE SZKÓŁ

„Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.”

Tradycja jedzenia pączków na słodko pojawiła się w Polsce w XVI wieku. Dawniej przygotowując te słodkie drożdżowe ciastka do środka niektórych wkładano orzechy i migdały, a osoba, która trafiła akurat na pączek z „niespodzianką” miała cieszyć się szczęściem przez całe życie.

Po raz dziewiąty w Zespole Szkół z okazji tłustego czwartku odbył się  konkurs „Pączkobranie”. W konkursie udział wzięło siedem dwuosobowych zespołów z klas technikum żywienia  i usług gastronomicznych. W trakcie konkursu mieliśmy przyjemność gościć Starostę Nowodworskiego  Pana Jacka Gross. Zawodnicy wykazali się kreatywnością, wszystkim zespołom wyszły wyśmienite  pączki.  Pierwsze miejsce zdobyły uczennice z klasy  ITŻ(4): Nikola Wójcik, Paulina Krysa; drugie uczennice z  klasy IITŻ Natalia Szuba i Julia Góra; trzecie natomiast uczennice z klasy ITŻ(5) Wiktoria Sowa i Klaudia Zylka.

Emilia Megger-Lisewska
Marzanna Trąbka

 

 • 86872663_239177787095709_8640451288665948160_n.jpg
 • 86975830_523220481655044_4255741875081707520_n.jpg
 • 86995723_810382322812607_9006868924511289344_n.jpg
 • 87001438_910264952743184_7221286152949465088_n.jpg
 • 87002384_216571679525781_5139087270569050112_n.jpg
 • 87018358_598116407711079_8401128632826724352_n.jpg
 • 87023362_1060124541023629_400149454289633280_n.jpg
 • 87029307_574767706584034_2471074867856801792_n.jpg
 • 87037157_141539253669949_3457131026088722432_n.jpg
 • 87039890_489602728375451_7556302604288917504_n.jpg
 • 87043215_131254508200245_7864421135742402560_n.jpg
 • 87045606_3192668990743935_7487882164650901504_n.jpg
 • 87056742_805559636608965_6846435829854765056_n.jpg
 • 87065180_1310934742432727_5087106466796535808_n.jpg
 • 87073245_269444060708936_4346082281610280960_n.jpg
 • 87076879_501161740784057_6619811579833614336_n.jpg
 • 87102576_187476935811687_5293898795522719744_n.jpg
 • 87103655_336805193868148_8511196494160723968_n.jpg
 • 87174834_524567178175479_8831916687293939712_n.jpg
 • 87180377_511142406482238_3718070548681457664_n.jpg
 • 87189616_865234193905543_3044683761875681280_n.jpg
 • 87232448_1589041857903464_2366978149230575616_n.jpg
 • 87269360_1826342360833673_6252445473475395584_n.jpg
 • 87293586_489537205070201_2226674083204956160_n.jpg

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie Uchwały Nr  XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.  poz. 4448 z dnia 16 listopada 2018 r.)

 zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2020 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 28 lutego br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oceni wnioski w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków i przedłoży Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim propozycję odnośnie wnioskowanych dotacji.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, złożony przez uprawniony podmiot lub osobę fizyczną, wg wzoru  określonego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione  nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 3. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 4. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.
 5. Od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy.
 6. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie internetowej powiatu www.nowydworgdanski.pl.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W krajach Unii Europejskiej dnia 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce już po raz dwunasty będziemy obchodzony ten dzień. Z uwagi na szczególne potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem powstała idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim również się angażuje w to przedsięwzięcie, dlatego też w okresie od 21 do 28 lutego 2020 roku każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Poniżej przedstawiany grafik dyżurów specjalistów:

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TEL.  55 261 73 04
oik@pcprndg.pl
ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRACOWNIK SOCJALNY:

poniedziałek 15: 30 – 19:30
środa 16:15 – 18:15
czwartek 15:15 – 17:15

PSYCHOLOG:

poniedziałek 16:00 – 20:00
wtorek 16:00 – 20:00
środa 08:00 – 10:00

PRAWNIK:

poniedziałek 16:15 – 20:15
środa 16:15 – 20:15

Przypominamy, że w Nowym Dworze Gdańskim uruchomiony został Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajdujący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Czynny jest we wtorki w godz. 9-13. Dyżur telefoniczny przez siedem dni w tygodniu odbywa się pod numerem telefonu 668 928 431

Ponadto, osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

W dniach od 21 – 28 lutego 2020 r. zainteresowani mogą się zgłaszać do:

PROKURATURY REJONOWEJ W MALBORKU,
Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork
w godz. od 09.00 do 15.00

OFERTA INWESTYCYJNA - NADMORSKIE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

 • -

Zainwestuj i zamieszkaj nad morzem w spokojnej i cichej miejscowości Bursztynowego Wybrzeża!
Oferta sprzedaży działek budowlanych w centrum Junoszyna na Mierzei Wiślanej w gminie Stegna!
Kup już teraz działkę budowlaną bezpośrednio od powiatu nowodworskiego!

Działki na sprzedaż położone są 1500 metrów od Zatoki Gdańskiej, 300 metrów od drogi Krynica Morska-Gdańsk, 5 minut pieszo od przystanku kolejki wąskotorowej, przy międzynarodowym szlaku rowerowym wokół Bałtyku. Zaledwie 35 km od centrum Gdańska i zamku w Malborku!

Piękna okolica, lasy, najszersza piaszczysta plaża nad Bałtykiem, sąsiedztwo Żuław, ze wspaniałym dziedzictwem kulturowym oraz siecią rzek i kanałów, po których każdy może pływać wynajętym jachtem. Zapewniony odpoczynek i relaks.

Nie zwlekaj i łap okazję! Kup już teraz! Ilość działek ograniczona! Jedyna taka oferta na Mierzei Wiślanej! Możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów pensjonatowych.

Ogłoszenia o przetargach:

Informacji nt. sprzedaży działek udziela:

Ada Bonk
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
ul. Warszawska 28 b,
tel.555330457,
e-mail: a.bonk@nowydworgdanski.pl

INFORMACJA W SPRAWIE ASF

W dniu 19.02.2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim poinformował, że część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od połud­niowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 bieg­nącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy z dniem 17.02.2020r. znajduję się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. "strefa czerwona".

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Powiat Nowodworski złożył w dniu 17.02.2020 r. wniosek o dofinansowanie w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. W przypadku otrzymania dofinansowania w centrum miejscowości Ostaszewo w bieżącym roku powstanie tzw. „aktywne przejście dla pieszych” czyli zsynchronizowany system pulsujących świateł poziomych aktywowanych automatycznie z chwilą wykrycia ruchu pieszego, który przekazuje kierowcom świetlny sygnał ostrzegawczy o obecności pieszych w strefie przejścia. Całkowity koszt projektu wynosi 100 tys. zł, w tym 80% stanowi wnioskowana dotacja. Partnerami projektu są: Komenda Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Gmina Ostaszewo, Rada Sołecka Sołectwa Ostaszewo, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostaszewie oraz Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, które wspólnie z Powiatem zorganizują spotkanie informacyjno – edukacyjne „Bezpieczni na drodze”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE/RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2020 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

APLIKACJA MOBILNA ALARM112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

 • Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!
 • Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!
 • Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

Żrodło: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

HONOROWY PATRONAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morze” Stegna wzięli udział w sportowym turnieju pn. „4 Sport Cup Turniej halowej piłki nożnej”, który odbył się w Preszowie na Słowacji, w dniach 31 stycznia – 03 lutego 2020 r. Wydarzenie to, jako przedsięwzięcie o zasięgu ponadgminnym, zostało objęte honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego. W ramach otrzymanego dofinansowania, zostały zakupione dla drużyny UKS „Morze” Stegna koszulki z logo Powiatu.

 • 84303754_2737442903013794_4476327718912262144_n.jpg
 • 84330224_2737442499680501_4191221450432053248_n.jpg
 • 84356628_2737442473013837_6374917114460897280_n.jpg
 • 84660238_2737442409680510_392759421890985984_n.jpg
 • 84673201_2737442976347120_1334570519256629248_n.jpg
 • 84796498_2737442173013867_7773448299574460416_n.jpg
 • 84912744_2737442156347202_175779241760129024_n.jpg
 • 85002464_2737442629680488_4921647017836412928_n.jpg
 • 85171765_2737442706347147_485643862103031808_n.jpg

PODSUMOWANIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymało środki w wysokości  7 645 700 złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwój obszarów  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. W okresie 2017-2019 ogłosiliśmy 17 naborów wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Beneficjenci na dzień 31.12.2019 roku podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę około 4 000 000 mln z czego około 1 500 000 zł zostało przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci zobowiązali się do utworzenia 22 nowych całorocznych  miejsc pracy. Kolejne wnioski, złożone jeszcze w 2019 roku, są w trakcie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co zwiększy jeszcze rezultaty naszych działań. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Plan na przyszłość

Budżet, który pozostał nam do rozdysponowania  na lata 2020-2021 wynosi około 1  500 000 zł.

Już w 2020 roku  zamierzamy ogłosić kolejne 3 nabory wniosków w ramach następujących celów szczegółowych: Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Nabory te będą skierowane do osób fizycznych chcących podjąć lub rozszerzyć działalność gospodarczą, Ze szczegółowym harmonogramem naborów jak i warunkami wsparcia mogą  Państwo zapoznać się  na naszej stronie internetowej www.rybackabrac.pl

Zapraszamy Państwa także  do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w siedzibie Stowarzyszenia - Nowy Dwór Gdański,  ul. Plac Wolności 22 oraz z innych możliwości uzyskania informacji jak: e-mail (biuro@rybackabrac.pl), Newsletter, kontakt telefoniczny (55 628 09 42). Zachęcamy  również do odwiedzenia naszego stoiska informacyjno-promocyjnego wystawianego na różnych imprezach lokalnych (wystarczy śledzić naszą stronę internetową, by zapoznać się z  terminarzem imprez lokalnych, na których jesteśmy). 

Zapraszamy do wszelkich form kontaktu i służymy pomocą.

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU „EUROPA DLA OBYWATELI” 2014-2020

Szanowni Państwo,

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury i trzeciego sektora Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, NGO oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego na spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 20 lutego 2020 roku w Gdyni.

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom samorządów, trzeciego sektora, aktywistom, społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym Unii Europejskiej "Europa dla obywateli", w realizacji:

 • projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego
 • inicjatyw lokalnych
 • zaangażowania społecznego i demokratycznego

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, m.in. jakie są cele, założenia i priorytety programu oraz terminy konkursu wniosków w 2020 roku.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli", gdzie znajduje się również szczegółowy plan wydarzenia:
https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-europa-dla-obywateli-20-lutego-gdynia/

TERMIN: 20 lutego 2020 r., godz. 11.00-14.15 (rejestracja od godz. 10.30)
MIEJSCE: Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30, 81-372 Gdynia
Więcej o programie "Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/

W SZTUMIE O "MAŁYM ZUS PLUS"

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie organizuje 12 lutego 2020 r. bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej.

Od 1 lutego „Małego ZUS Plus” będzie może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Zmienił się również sposób obliczania składek. Teraz ich kwota będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co istotne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się ona mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
W trakcie szkolenia omówimy między innymi warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorąca, aby skorzystać z „Małego ZUS Plus” Wyjaśnimy również ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jakie są zasady zgłoszenia i składania dokumentów rozliczeniowych. Wskażemy także obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS Plus”.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 2 godzin.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 55 267 67 10.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

 • -

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury ciała > 38 oC, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Główny Inspektor Sanitarny

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

 • -

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski:

 • wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;
 • w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy
  i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

 • gorączka powyżej 380C;
 • kaszel;
 • duszność.

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

BRAVO W MAŁOPOLSCE, ALFA I ALFA-CRP W CAŁYM KRAJU

Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie  małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i  ALFA-CRP w całym kraju. Zostały wprowadzone w związku obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Zarządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

***

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Stopnie z rozszerzenie CRP dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: https://rcb.gov.pl/

I SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 31.01.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 ze  zm.) zwołuję I  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  31.01.2020 r. (piątek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji:  X z dnia 23.12.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2019, w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetowo – Samorządowej z działalności w 2019 r. – przedstawia Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej.
  5.2 przyjęcia sprawozdania Komisji Oświatowo – Społecznej z działalności w 2019 r. – przedstawia Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej.
  5.3 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2020 r. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu.
  5.4 zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu.
  5.5 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  5.6 powołania Skarbnika Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.7 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. -  przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
  5.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032. -  przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-01-16

STUDNIÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ

Tegoroczny Bal Studniówkowy klas maturalnych Zespołu Szkół odbył się 4 stycznia 2020 r. w miejscowości Marynowy „ Ranczo pod Lipą”.

W imprezie udział brały klasy: 4TOŻ (technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum obsługi turystycznej) - wychowawca Emilia Megger-Lisewska oraz 4TIM (technikum informatyczne oraz technikum mechaniczne) - wychowawca Romuald Rutkowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

Bal  rozpoczął się o godzinie 19:00. Uczniowie klas maturalnych podziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy, a także za ich wkład w proces edukacji i wychowania przez cały czteroletni cykl kształcenia. Pan Starosta Powiatu Nowodworskiego Jacek Gross złożył młodzieży życzenia powodzenia na egzaminach zawodowych i maturalnych oraz wspaniałej zabawy i wręczył wszystkim maturzystom słodki upominek.

Niezwykle udany bal prowadził DJ Łukasz Brzostek. Firma fotograficzna Opitz uwieczniła bal na filmie i tysiącu zdjęć.

Uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami i rodzicami kierują szczególne podziękowania do sponsorów za wsparcie finansowe Studniówki oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczny Bal Studniówkowy był wyjątkowy.

Studniówka była bardzo istotnym wydarzeniem w życiu czwartoklasistów. Zarówno Bal jak i całe cztery lata nauki w technikum zostaną w pamięci na długo i będą to bardzo miłe wspomnienia.

Wychowawcy i maturzyści

 

 • IMG_7216.jpg
 • IMG_7218.jpg
 • IMG_7220.jpg
 • IMG_7231.jpg
 • IMG_7254.jpg
 • IMG_7265.jpg
 • IMG_7281.jpg
 • IMG_7357.jpg
 • IMG_7485.jpg
 • IMG_7640.jpg
 • IMG_7654.jpg
 • IMG_7938.jpg
 • IMG_8045.jpg
 • IMG_8167.jpg
 • IMG_8251.jpg
 • IMG_9167.jpg

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Od dnia 09.01.2020 r. do 14.01.2020 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim trwała sesja egzaminacyjna, do której przystąpili uczniowie i absolwenci Technikum.

Egzamin przeprowadzany był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - przy komputerze (40 pytań wielokrotnego wyboru; czas trwania 60 minut). Zdający po egzaminie mogli poznać jego rezultat. Kolejny etap - praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja. Egzamin trwał od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r. zgłoszonych zostało 41 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 20 marca 2020r.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 

 • IMG_4007.jpg
 • IMG_4011.JPG
 • IMG_4012.JPG
 • IMG_4038.JPG
 • IMG_4048.JPG
 • IMG_4057.JPG
 • IMG_4058.JPG
 • IMG_4072.JPG
 • IMG_4083.JPG
 • IMG_4087.JPG
 • IMG_4090.JPG
 • IMG_4128.JPG
 • IMG_4135.JPG
 • IMG_4139.JPG
 • IMG_4149.JPG
 • IMG_4178.JPG
 • IMG_4184.JPG
 • IMG_4188.JPG
 • IMG_4193.JPG
 • WEOK5616.JPG

UWAGA: OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MOGĄ APLIKOWAĆ O POMOC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SOW!

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 Mając powyższe na uwadze, PFRON oczekuje zwiększenia, aktywności powiatów poprzez:

 1. bieżącego uruchomiania naborów w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należących do kompetencji powiatów, finansowanych ze środków PFRON,
 2. promocji systemu SOW,
 3. udostępnienia informacji o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu na witrynach internetowych jednostek samorządu terytorialnego ,w tym PCPR oraz w lokalnej prasie

Podkreślić należy ,iż dodatkową korzyścią wynikającą z posiadania Profilu Zaufanego ( nie tylko dla osób z niepełnosprawnością ) jest :

 1. posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP) ,który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą.
 2. Zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.
  • dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia,
  • wykaz placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
  • deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
  • etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dzięki posiadaniu konta IKP można również :

 • otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem,
 • sprawdzić, jakie recepty (także papierowe) zostały zrealizowane po 1 stycznia 2019 r.,
 • sprawdzić, jak przyjmować leki i w jakiej dawce,
 • sprawdzić historię wizyt sfinansowanych ze środków publicznych,
 • udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.

 

INFORMACJA DOT. KAR ZA NIETERMINOWĄ REJESTRACJĘ/ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB NABYCIU POJAZDU

W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2020r. znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają kary w wysokości 200zł – 1000 zł za:

 • zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po upływie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawiadomienie Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po upływie 30 dni od daty nabycia/zbycia

informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną przez tut. Urząd w dniu 02.01.2020 r. z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Transportu Drogowego, powyższe przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

ZASADY PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 roku została podjęta uchwała nr 150/2019 w sprawie zasad przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego. Załącznikiem do uchwały jest nowy Regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego oraz dwa załączniki do Regulaminu wraz z klauzulą informacyjną.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza podmioty lecznicze/lekarzy dentystów z terenu Powiatu Nowodworskiego do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

VIII FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

11 października 2019 r. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska uczestniczyła w VIII Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Na spotkaniu:

 • zaprezentowano rekomendacje i rozwiązania wypracowane podczas Pomorskiej Debaty Edukacyjnej
 • wybrano Nauczyciela Pomorza 2019
 • wręczono nagrody w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczno-obywatelską realizowaną przez lokalne grupy liderów młodzieżowych.

Wydarzenie zakończyło się spektaklem ,,Wiedźmin".

Fot. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

BUDŻET NA ROK 2019 PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

Rada Powiatu VI kadencji na sesji w dniu 28 grudnia br. główną uwagę poświęciła przyjęciu budżetu na kolejny rok.

Jednym z najważniejszym punktów obrad III sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim było przyjęcie przyszłorocznego budżetu,  na podstawie którego dochód powiatu na rok 2019 wyniesie ponad 52 mln zł, natomiast wydatki ponad 53 mln zł. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 rok.

Ponadto Radni przyjęli informacje dotyczące: funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim, stanu realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. Rozpatrzono także informację nt. działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim oraz przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2018/2019.      

Radni podjęli trzynaście uchwał. Dokonano zmian: uchwały budżetowej na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2032. Ponadto podjęto uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. Zgodnie z planem pracy na rok bieżący, Radni przyjęli plany pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2019, jak również sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego  Roku.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70