Powiat Nowodworski

Treść Strony

ŻUŁAWSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ

banner ue rp men fund

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi ( w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang.literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupą docelową w projekcie są nauczyciele i dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoły Wspierane i Karda Szkół Wspieranych zlokalizowanych w Powiecie Nowodworskim, a także studenci kierunków pedagogicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Wsparcie w ramach projektu będzie polegało na:

  • uczestnictwie osób w kursach,
  • doradztwie,
  • mentoringu,
  • Uruchomieniu 4 pracowni przedmiotowych: językowej, matematycznej, przyrodniczej, komputerowej (ICT),
  • Opracowaniu 10 modelowych programów doszkolenia zawodowego nauczycieli,
  • przeprowadzeniu diagnozy 7 szkół wspieranych,
  • utworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia,
  • przeprowadzeniu 20 lekcji pokazowych oraz 10 warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół wspieranych,
  • przeprowadzeniu praktyk i mentoringu dla 10 studentów kierunków pedagogicznych,
  • Organizacji konferencji dotyczącej edukacji włączającej i efektywnej realizacji podstawy programowej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności i wiedzy w 8 szkołach wśród 85 nauczycieli i 10 studentów z PWSZ Elbląg w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i realizacji podstawy programowej z uczniem ze specyficznymi potrzebami.

Projekt realizowany w ramach i Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/zulawska-szkola-cwiczen/

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70