Powiat Nowodworski

Treść Strony

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca życzenia szczęścia,
pomyślności, słońca i radości na każdy dzień,
wszystkiego co najpiękniejsze w życiu,
wiecznej młodości oraz wielkiej miłości

Dla wszystkich Pań z Powiatu Nowodworskiego

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska podpisali w imieniu Zarządu Powiatu umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "LABAR" Lech Labudda z siedzibą w Gdańsku Niedźwiedniku na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Wartość przedsięwzięcia to 2 755 200,00zł . Jest to trzecie zadanie z pakietu zadań termomodernizacyjnych pn."Termomodernizacja Obiektów szkolnych", na które Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych (5 200 000zł) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Umowa obejmuje zakres wykonania prac

1. Częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

2.Remont pokrycia dachu.

3. Roboty elewacyjne.

4.Roboty izolacyjne.

5.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz obudowa rur c-o.

6. Wykonanie instalacji solarnej (kolektory słoneczne).

Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy do 31.08.2018 r.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 • autor: Edyta Kozakiewicz

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE – POMOST POMIĘDZY UCZNIEM A RYNKIEM PRACY”

28 lutego 2018 r. w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, AWFiS oraz spółką Energa SA. Patronatem konferencji była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim podczas konferencji reprezentowały Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Inspektor ds. oświaty Beata Zawadzka oraz Gabriela Figacz - doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2.

Celem konferencji było pokazanie możliwości kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych i budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego i naukowego ze szkołami. Podczas pierwszej części spotkania przedstawiono dobre przykłady z zakresu edukacji zawodowej w Polsce, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce przedstawiła Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor ORE w Warszawie. Prelegent Loukas Zahilas reprezentujący agencję Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) przedstawił perspektywę kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych na poziomie Unii Europejskiej. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii - Raja Ali (Prezes IBD Partnership – brytyjskiej firmy doradczej ds. edukacji i biznesu zarządzającej projektami edukacyjnymi z UE i świata) omówił kwestie dotyczące efektywnego doradztwa zawodowego oraz rozwoju współpracy ponadnarodowej w zakresie organizacji międzynarodowych praktyk dla uczniów.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie dr Edwarda Wąsiewicza (Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu), podczas którego zaprezentował system kształcenia zawodowego w Austrii oraz systemowe rozwiązania wsparcia młodych ludzi w zdobyciu zawodu i odnalezienia się na rynku pracy. W drugiej części odbyła się dyskusja nt. „Czy polska szkoła zapewnia młodzieży rozwój zawodowy? Szanse i bariery”, z udziałem ludzi biznesu, dyrektorów szkół, uczniów, psychologa i coacha. Więcej na http://www.kuratorium.gda.pl/podsumowanie-miedzynarodowej-konferencji-nowoczesne-szkolnictwo-zawodowe-pomost-pomiedzy-uczniem-a-rynkiem-pracy/

Opracowała; Beata Zawadzka, Edyta Kozakiewicz

 • konferencja.jpg
 • konferencja (2).jpg
 • konferencja (3).jpg
 • konferencja (5).jpg
 • konferencja 1.jpg
 • konferencja (7).jpg
 • konferencja (8).jpg
 • konferencja (9).jpg
 • konferencja (10).jpg
 • konferencja (11).jpg
 • konferencja (12).jpg
 • konferencja (13).jpg
 • konferencja (14).jpg
 • konferencja (15).jpg
 • konferencja (16).jpg
 • konferencja (17).jpg
 • konferencja (18).jpg
 • konferencja (19).jpg
 • konferencja 2.jpg
 • konferencja (21).jpg
 • konferencja (22).jpg
 • konferencja1 (19).jpg

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE "BUDOWA WRÓT SZTORMOWYCH NA RZECE TUGA"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza władze samorządowe i mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do udziału w konsultacjach dotyczących inwestycji pn. " Budowa wrót sztormowych na rzece Tuga"

Spotkanie odbędzie się 7 marca br., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Władysława Sikorskiego 23.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - STYCZEŃ 2018

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za styczeń 2018 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. UCZCZONO PAMIĘĆ JÓZEFA PALEŃCZUKA.

Mieszkańcy Lubieszewa wspominając Żołnierzy Wyklętych uczcili pamięć mieszkańca Józefa Paleńczuka członka ruchu oporu „WIN” który walczył z totalitaryzmem sowieckim i spędził 8 lat w więzieniu. W uroczystości udział wzięli m.in. Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dr Zbigniew Bojkowski, Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego oraz Henryk Ząbek, Radny Powiatu Nowodworskiego. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. dziekan Arkadiusz Dekański, proboszcz parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. Po mszy przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Lubieszewa złożyli kwiaty na grobie pana Paleńczuka.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

Źródło, foto nowydworgdanski.naszemiasto.pl/ K.Ziętek

KONKURS "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Ogłoszenie http://www.fdpa.org.pl/uploads/Konkurs_polska_wies/og%C5%82oszenie_konkurs_Polska_Wie%C5%9B_X.pdf

Regulamin http://www.fdpa.org.pl/uploads/Konkurs_polska_wies/regulamin_konkursu_Polska_Wie%C5%9B_X.pdf

Karta zgłoszeniowa http://www.fdpa.org.pl/uploads/Konkurs_polska_wies/karta_zg%C5%82oszeniowa_konkursu_Polska_Wie%C5%9B_X.pdf

 

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

RUSZYŁ NABÓR NA XVII SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W MARÓZIE

Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" zapraszają przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw na XVII Spotkanie w Marózie, które odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2018 r. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Akademia Skutecznego Działania". Dlaczego "Akademia Skutecznego Działania"?

Porozmawiamy o tym, jak działać, żeby osiągać założone cele i unikać niepowodzeń. Aby tak się stało, musimy dobrze określić do czego dążymy, pozyskać aprobatę i wsparcie lokalnej społeczności, zjednać sobie sojuszników oraz przekonać do siebie przeciwników. I jeszcze dużo, dużo więcej…

Komunikacja z najbliższym otoczeniem

W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach będzie dowiecie się, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię oraz jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Pokażemy rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne) przydatne w rozwiązaniu konkretnych problemów.

W roku wyborczym

Sporo miejsca poświęcimy zbliżającym się wyborom do samorządu – będziemy rozmawiać o roli radnych, wójtów i burmistrzów. Zastanowimy się, o co warto pytać kandydatów i czego możemy wymagać od tych, którzy zostaną wybrani. Poruszymy kwestie organizacyjne i prawne związane z wyborami.

Szczegóły Spotkania

W Spotkaniu mogą wziąć udział członkowie lokalnych organizacji, sołtysi oraz radni z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Większość kosztów udziału pokrywają organizatorzy (z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 zł oraz kosztów dojazdu). Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca 2018 r. Więcej informacji, harmonogram rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny na stronie Spotkania.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

ANALIZA PROBLEMÓW PRZED SEZONEM. SPOTKANIE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ I SŁUŻB

Analiza problemów, jakie wystąpiły w sezonie letnim oraz sposoby ich rozwiązań, były tematem spotkania Lokalnej Organizacji Turystycznej ze służbami w Stegnie 2 marca br. W spotkaniu uczestniczyli pan Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz zastępca Tomasz Gajewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele Lasów Państwowych, Centralnego Wodociągu Żuławskiego, Komendy Powiatowej Policji oraz Przedstawiciele Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie, jak i Zarządu „Stowarzyszenia Turystyczna Stegna”. Spotkanie zdominowały problemy z organizacją i bezpieczeństwem w sezonie letnim tzw. Meleksów. Rozmawiano o sposobach i podjęciu możliwych działań usprawniających ruch turystyczny na terenie Gminy Stegna związany m.in. z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów typu „melex” na terenach leśnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli ww. pojazdów wolnobieżnych. Poruszano także tematy związane z płatnym parkowaniem, tematy planów inwestycyjnych gminy, które ewentualnie mogą spowodować utrudnienia w komunikacji. Inne ważne tematy będące przedmiotem rozważań to m.in. budowa ścieżek rowerowych, drogi dojazdowe i ciągi piesze do plaż, przebudowa skrzyżowań o ruchu okrężnym w Jantarze i Stegnie, zaśmiecanie lasów.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 • 1 (1).JPG
 • 1 (10).JPG
 • 1 (11).JPG
 • 1 (12).JPG
 • 1 (13).JPG
 • 1 (14).JPG
 • 1 (15).JPG
 • 1 (16).JPG
 • 1 (2).JPG
 • 1 (3).JPG
 • 1 (4).JPG
 • 1 (5).JPG
 • 1 (6).JPG
 • 1 (7).JPG
 • 1 (8).JPG
 • 1 (9).JPG
 • 17 (1).JPG
 • 17 (2).JPG
 • 17 (3).JPG
 • 17 (4).JPG
 • 17 (5).JPG
 • 17 (6).JPG
 • 17 (7).JPG
 • 17 (8).JPG

RUSZA 11. EDYCJA PLEBISCYTU „WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU”

Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz jedenasty organizują plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Termin zgłaszania projektów upływa 31 marca 2018 roku.

Organizatorzy zachęcają wszystkich, zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, organizacje, ośrodki kultury itd., do zgłaszania projektów w trzech kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc. oraz EDUKACJA I MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca poprzez formularz dostępny na stronie projektu: www.whr.muzhp.pl, gdzie również znajduje się regulamin plebiscytu.

W kolejnych etapach konkursu jury, złożone z przedstawicieli świata kultury, nauki i sztuki, wybierze po 5 projektów z każdej kategorii. Projekty te zostaną poddane głosowaniu internautów, którzy wybiorą 3 zwycięskie przedsięwzięcia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 r.

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR POWIATU NOWODWORSKIEGO

W dniu 28.02.2018r.  Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak wziął udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KOWR z Pruszcza Gdańskiego, przedstawiciele ARiMR z Nowego Dworu Gdańskiego, Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz duża liczba rolników z Powiatu Nowodworskiego.

Głównym tematem spotkania była restrukturyzacja nieruchomości rolnej Niedźwiedziówka o powierzchni 521,2986 ha. oraz nowy eWniosek Plus jaki rolnicy będą w tym roku składać do ARiMR. Przy szerokim udziale miejscowych rolników przedstawiciele KOWR z oddziału w Pruszczu Gdańskim dokładnie omówili strukturę gospodarstwa oraz zamierzenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy gruntów z omawianej nieruchomości. Rolnicy zapoznali się z zasadami oceny kryteriów ofert ustnych i pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych oraz położeniem poszczególnych działek na mapach. Z sali padały zapytania o możliwość podziału działek, wysokość czynszu dzierżawnego, cenę oraz ilość hektarów przeznaczonych do sprzedaży. Następnie Pani Kierownik ARiMR oddział w Nowym Dworze Gdańskim omówiła główne założenia eWniosku Plus, prosiła rolników o zakładanie elektronicznych kont na stronie ARiMR oraz przedstawiła terminy szkoleń dla rolników w poszczególnych gminach. Na zakończenie przedstawicielka firmy Rolimpex przedstawiła rolnikom ofertę sprzedaży materiału siewnego. Pan Andrzej Sobociński - Przewodniczący Rady Powiatowej PIR dziękując wszystkim za obecność zakończył spotkanie.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (27).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (28).JPG
 • Posiedzenie.JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (31).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (32).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (33).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (34).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (35).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (38).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (39).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (40).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (41).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (42).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (43).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (44).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (45).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (46).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (47).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (48).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (49).JPG
 • 18.02.28 POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR (26).JPG

SPORTOWA POLSKA. PROGRAM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. SPOTKANIE W STAROSTWIE.

27 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie pani Wicestarosty Barbary Ogrodowskiej z dyrektorami Zespołu Szkół nr 1, nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w związku z ogłoszeniem przez Ministra Sportu i Turystyki programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2018. Tematem spotkania było omówienie zasad udziału w projekcie oraz możliwość pozyskania środków finansowych na infrastrukturę sportową w  szkołach.

Wstawiła: Edyta Kozakiewicz

NAJLEPSZE PRACE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU.

Dnia 21.02.2018 wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Pan  Mirosław Kabza wręczył  nagrody uczniom biorącym udział w dwóch konkursach:  konkursie plastycznym i konkursie na najlepsze opowiadanie. Organizatorem konkursu była Pani Wioletta Odoom.

Konkurs plastyczny przebiegał pod hasłem „Pomaganie jest fajne” , a najlepszy plakat wykonała  klasa 1 TOŻ, natomiast  wyróżnienie otrzymały klasy: 3 TŻ, 1 W, 2 W.

W konkursie na najlepsze opowiadanie pod hasłem „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł” najlepszą pracę napisał Piotr Zwolicki z kl. 4 TIM, a wyróżnienia otrzymali uczniowie: Paulina Lewandowska kl.2 SKC, Barbara Ciesielka kl.3 TŻ, Karolina Kubacka kl.1 TIM.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 

V POWIATOWY KONKURS W ZS NR 1. CHEMIA I FIZYKA W ZADANIACH.

Dnia 23.02.2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się etapy finałowe V edycji powiatowych konkursów „Chemia w zadaniach” i „Fizyka w zadaniach”. Patronem i sponsorem nagród dla zwycięzców był Starosta Powiatu Nowodworskiego. Laureatami konkursu chemicznego zostali uczniowie:

- I miejsce – Martina Zawadzki ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;

- II miejsce – Kacper Luty ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;

- III miejsce – Martyna Stoop ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie.

Nauczycielem przygotowującym uczniów była Pani Kinga Rutkowska.

Laureatami konkursu fizycznego zostali uczniowie:

- I miejsce – Martyna Stoop ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;

- II miejsce – Martin Zawadzki ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;

- III miejsce – Miłosz Szulęcki z Zespołu Szkół w Stegnie.

Nauczycielem przygotowującym była pani Judyta Skalska. W trakcie przerwy, po poczęstunku, uczestnicy mogli podziwiać pojedynek rycerski w wykonaniu naszych uczniów, który pomimo niskiej temperatury rozgrzewał serca widzów. Pokaz odbył się na boisku szkolnym.

Listę zwycięzców tegorocznej edycji ogłosił Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim – Pan Marian Kwoczek, natomiast nagrody wręczyła Inspektor Oświaty – Beata Zawadzka. Co roku coraz wyższy poziom wiedzy uczniów zaskakuje nie tylko nauczycieli prowadzących, którzy poświęcają wiele godzin pracy indywidualnej ze zdolną młodzieżą, ale również organizatorów konkursu, którzy co roku podwyższają próg trudności zadań pisemnych. Cieszy nas fakt, że uczniowie pogłębiają już zdobytą wiedzę i poświęcają swój czas na niełatwe, aczkolwiek bardzo przydatne przedmioty ścisłe!

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 • 1 (1).JPG
 • 1 (10).JPG
 • 1 (11).JPG
 • 1 (12).JPG
 • 1 (13).JPG
 • 1 (14).JPG
 • 1 (15).JPG
 • 1 (16).JPG
 • 1 (17).JPG
 • 1 (19).JPG
 • 1 (2).JPG
 • 1 (20).JPG
 • 1 (21).JPG
 • 1 (22).JPG
 • 1 (23).JPG
 • 1 (24).JPG
 • 1 (25).JPG
 • 1 (26).JPG
 • 1 (27).JPG
 • 1 (28).JPG
 • 1 (29).JPG
 • 1 (3).JPG
 • 1 (30).JPG
 • 1 (31).JPG
 • 1 (4).JPG
 • 1 (5).JPG
 • 1 (6).JPG
 • 1 (7).JPG
 • 1 (8).JPG
 • 1 (9).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (10).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (11).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (12).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (13).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (14).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (15).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (16).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (17).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (18).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (19).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (2).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (20).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (21).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (22).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (23).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (24).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (25).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (26).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (27).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (28).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (29).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (3).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (30).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (31).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (32).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (4).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (5).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (6).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (7).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (8).JPG
 • fizyka i chemia w zadaniach (9).JPG
 • sizyka i chemia w zadaniach (1).JPG
 • autor: Edyta Kozakiewicz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "MORZE PRACY W POMORSKIM. BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”. Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem, w tym pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, spawacz oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł „na rękę”/m-c, a także 3-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały specyficzne dla danego kursu, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW.
Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW.

    Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są osobami pozostającymi bez pracy. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia oraz kobiety. W sumie ze wsparcia skorzysta 75 osób. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu można składać w biurze projektu w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P osobiście lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.morzepracy.zgd.com.pl, a także w biurze projektu w Bytowie.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

ZMIANY W NOWODWORSKIM NADZORZE BUDOWLANYM.

Pan Andrzej Stasiorowski wieloletni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim, odszedł na zasłużoną emeryturę. Zastąpił go na tym stanowisku pan Sebastian Żwirek. W Starostwie Powiatowym Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oficjalnie pożegnał Inspektora i złożył mu podziękowania za dotychczasową pracę.  Nowy szef nadzoru przyjął nominację i z dniem 22 lutego br. rozpoczął pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

 • autor: Edyta Kozakiewicz

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

dotycząca naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego w roku 2018

W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2021” Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego w roku 2018 uzależniony będzie od terminu wejścia w życie nowego Programu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

 

 • autor: Aleksandra Ciżmowska, data: 2018-02-21

NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU

Rada Powiatu na sesji w dniu 20 lutego br., poświęciła uwagę tematyce finansowej. Podczas XL sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym, Radni podjęli dwie uchwały finansowe: w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2032. Dokonano zwiększenia w budżecie po stronie wydatków kwoty 160.000 zł, w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim”.

Sporządziła: Roksana Kamińska

 • sesja (1).JPG
 • sesja (10).JPG
 • sesja (11).JPG
 • sesja (12).JPG
 • sesja (13).JPG
 • sesja (14).JPG
 • sesja (15).JPG
 • sesja (16).JPG
 • sesja (2).JPG
 • sesja (3).JPG
 • sesja (4).JPG
 • sesja (5).JPG
 • sesja (6).JPG
 • sesja (7).JPG
 • sesja (8).JPG
 • sesja (9).JPG
 • autor: Edyta Kozakiewicz

FINAŁ IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

W Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się finał IV Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi matematycy ze szkół z powiatu nowodworskiego zmierzyli się w zadaniach z królową nauk. Laureatom nagrody wręczyła Inspektor Oświaty pani Beata Zawadzka. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli matematyki i opiekunów, którzy przygotowali młodzież do konkursu. Podziękowania wręczył pan Wojciech Krawczyk z Zespołu Szkół nr 1 wraz z dyrektorem panem Marianem Kwoczek. Od 2015 roku Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim organizuje Powiatowy Konkurs Matematyczny. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Nowodworskiego.

Łącznie w konkursie wzięło udział 26 uczniów. Do konkursu przystąpili uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoły Podstawowej w Tujsku, Szkoły Podstawowej w Mikoszewie, Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej, Szkoły Podstawowej w Sztutowie, Zespołu Szkół w Stegnie, Zespołu Szkół w Ostaszewie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie, Gimnazjum Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Przyznano: I miejsce Julii Hrycynie – Szkoła Podstawowa w Mikoszewie, II miejsce ex equo przyznano dwóm uczennicom: Judycie Polak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Marcie Cholewie – Zespół Szkół w Stegnie.

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia w postaci tytułu laureata: Pawłowi Jachimczykowi – Szkoła Podstawowa w Sztutowie, Wiktorowi Gawrońskiemu – Szkoła Podstawowa w Tujsku, Darii Wasiak – Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej.

 • autor: Edyta Kozakiewicz
 • 1.JPG
 • DSC_1775.JPG
 • DSC_1776.JPG
 • DSC_1777.JPG
 • DSC_1778.JPG
 • DSC_1779.JPG
 • DSC_1781.JPG
 • DSC_1782.JPG
 • DSC_1783.JPG
 • DSC_1784.JPG
 • DSC_1785.JPG
 • DSC_1786.JPG
 • DSC_1791.JPG
 • DSC_1792.JPG
 • DSC_1794.JPG
 • DSC_1795.JPG
 • DSC_1796.JPG
 • DSC_1797.JPG
 • DSC_1799.JPG
 • DSC_1800.JPG
 • DSC_1801.JPG
 • DSC_1802.JPG
 • DSC_1803.JPG
 • DSC_1804.JPG
 • DSC_1805.JPG
 • DSC_1810.JPG
 • DSC_1812.JPG
 • DSC_1813.JPG
 • autor: Edyta Kozakiewicz

KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE

Pomorski Urząd Wojewódzki zachęca do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu jest wsparcie podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym (reconciliation work and private life). Oferty muszą być złożone do 18 kwietnia 2018 roku przez konsorcja podmiotów, składające się z przynajmniej trzech aplikantów. Lider konsorcjum musi być podmiotem publicznym. Przynajmniej jeden partner musi być organizacją partnerów społecznych oraz przynajmniej JEDEN partner musi być z kraju innego niż UE a mogącego wziąć udział w Programie EaSI (tj. Islandia, Norwegia, Albania, FYRoM, Czarnogóra, Serbia, Turcja). Szczegóły na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes.

GALA WRĘCZENIA STATUETEK. STAROSTA NOWODWORSKI ZBIGNIEW PTAK ZWYCIĘZCĄ PLEBISCYTU OSOBOWOŚĆ ROKU 2017.

W plebiscycie Dziennika Bałtyckiego wybrano do prestiżowego tytułu osoby, które wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. W poniedziałek 19 lutego 2018 r. na uroczystej Gali w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku laureat plebiscytu pn. „Osobowość Roku 2017” Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak odebrał nagrodę i statuetkę. Nagroda za Osobowość Roku 2017 przypadła panu staroście w kategorii samorządność i społeczność lokalna. Został zwycięzcą i laureatem nagrody Osobowość Roku 2017 Powiatu Nowodworskiego i Województwa Pomorskiego. Serdecznie gratulujemy.

 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • osobowość roku 2017 zbigniew ptak
 • autor: Edyta Kozakiewicz

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego.

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

16 lutego 2018 r. dwudziestu siedmiu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, z najlepszą średnią za pierwszy semestr szkolny, wraz ze stypendystką Prezesa Rady Ministrów Agnieszką Zgondek, wzięło udział w wycieczce do Elbląga. Takie kulturalno-edukacyjne wyjazdy, nagradzające uczniów za naukę, to już tradycja szkoły. Tym razem młodzież miała okazję obejrzeć sztukę pt. ,,Amadeusz” autorstwa Petera Shaffera, w reżyserii Pawła Szkotaka, w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Spektakl zachwycił widzów kostiumowym bogactwem i muzyką oraz humorem. Po spektaklu uczestnicy wycieczki zwiedzili elbląską starówkę. Wśród uczestników wycieczki, która w całości była sponsorowana przez Radę Rodziców i Dyrektor Szkoły panią Wiolettę Przyborowska, byli przedstawiciele Technikum Żywienia, Obsługi Turystycznej, Mechanicznego, Informatycznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz kucharz.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2

XL SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 20.02.2018

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm. ) zwołuję XL sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.
Termin: 20.02.2018r. (wtorek) godz. 9.00. Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1     zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  2.2    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2032.
 3. Zakończenie obrad.
 • autor: Roksana Kamińska, data: 2018-02-19

KOMUNIKAT PUP - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla pracodawców z powiatu nowodworskiego nt. „Zmian w przepisach dotyczących zatrudniana cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.”

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r. w godzinach 10.00-13.00 w Żuławskim Parku Historycznym przy ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28 lutego 2018 r.
na adres e-mail k.bielak@pupndg.pl, k.ressel@pupndg.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu 55 246 95 15, 55 246 95 17
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona max. 2 osoby z każdej instytucji

Program spotkania znajduje się w załączonym poniżej zaproszeniu.

SZKOLENIE W RAMACH POMORSKIEJ SIECI DYREKTORÓW

W dniach 12-13 lutego 2018 roku odbyło się wyjazdowe  posiedzenie  zespołu samokształceniowego,  funkcjonującego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. Uczestniczyły w nim osoby z kadry kierowniczej oraz osoby odpowiedzialne za edukację w organach prowadzących. Sponsorami tego szkolenia były powiaty: nowodworski i malborski. Szkolenie odbyło się w Kątach Rybackich.

Powiat Nowodworski reprezentowały: Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty, Izabela  Narewska – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Joanna Dudek – dyrektor SOSW im. Ireny Sendlerowej, Justyna Jachimczyk-Miller – wicedyrektor SOSW i. Ireny Sendlerowej, Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 i Tomasz Kwoczek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

Pierwszego dnia szkolenie odbyło się w dwóch panelach, z których pierwszy dotyczył autorytetu nauczyciela, świadomego kreowania własnego wizerunku oraz celowych oddziaływań zwiększających szacunek uczniów. Szkolenie poprowadził psycholog Paweł Pienkiewicz, na stałe współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W drugim panelu wystąpili: dyrektor CEN w Gdańsku Renata Ropela oraz Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Adam Krawiec, którzy przedstawili Koncepcję Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji, rolę regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych. Drugi panel zakończył się wystąpieniem Pomorskiej Kurator Oświaty Moniki Kończyk nt. zarządzania sytuacją problemową/kryzysową w placówce/szkole.

 Drugi dzień szkolenia dotyczył prowadzenia nadzoru pedagogicznego w oparciu o nowe przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji szkolnej oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela i nowych zadań dyrektora szkoły. Szkolenie poprowadziła trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Pani Izabela Suckiel.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Nowodworski
ogłasza drugi nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

Stanowisko ds. płac w Wydziale Finansowo-Księgowym.
1 miejsce - pełny etat.

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Od dnia utworzenia rejestru – BDO Starosta Nowodworski nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na transport odpadów.
Rejestr działa pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, gdzie można również pobrać wnioski rejestracyjne.
Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru wymienione są w art. 50 ustawy o odpadach, muszą w ciągu 6 miesięcy od momentu utworzenia rejestru – BDO wystąpić do właściwego miejscowo marszałka województwa o wpis do niego.
Szczegóły dotyczące rejestru oraz BDO można znaleźć w Rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach przejściowych do ustawy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422), a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html.

 

ZAGROŻENIA NA LODZIE. PRELEKCJA I PRAKTYCZNE ĆWICZENIA NA TUDZE DLA DZIECI.

Zagrożenia na lodzie były tematem spotkania strażaków z uczniami jednej ze szkół w naszym mieście. 160 uczniów szkoły podstawowej nr 1, której teren przylega bezpośrednio do rzeki Tugi wzięło udział w prelekcji i praktycznie zobaczyli przeprowadzoną akcję ratunkową na rzece. W prelekcji z dziećmi uczestniczył Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, który pogratulował strażakom pomysłu i podkreślił jak ważne są takie zajęcia z dziećmi. Mł.bryg. Łukasz Zblewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ostrzegał uczniów przed wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne. Ratownicy z Państwowej Straży Pożarnej pokazali w praktyczny sposób jak działają w sytuacji zagrożenia życia osoby która wpadła do zamarzniętej rzeki lub znalazła się pod lodem. Co ważne głównym przesłaniem było jak należy się zachować w takiej sytuacji, jakie należy podjąć działania do czasu przyjazdu ratowników. Państwowa Straż Pożarna cały czas prowadzi akcję informacyjną i prowadzi zajęcia oraz współpracuje ze szkołami na terenie powiatu. Dzisiejsze ćwiczenia odbyły się w ramach prowadzonej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

AKCJA POMORSKA AKTYWIZACJA

VIII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W STARYM POLU.

Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu. W Starym Polu reprezentowały się panie  z Żuław i Powiśla z powiatu sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i nowodworskiego. Powiat nowodworski reprezentowały KGW Jazowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina oraz po raz pierwszy KGW Orłowo. Organizatorzy przygotowali 5 konkurencji. Panie musiały m.in. zaprezentować się w rywalizacji wokalnej i tanecznej. Komisja konkursowa najpierw oceniała konkurencję stół wielkanocny. Następnie oceniano wykonane tablice, w tym roku pod hasłem „Nasi bracia mniejsi”. Wiele inwencji panie wykazały w konkurencji modowej – w kreacjach deszczowych. Nie zabrakło scen z życia codziennego gospodyń i skeczy na ten temat. Organizatorzy przygotowali 5 konkurencji. Panie musiały m.in. zaprezentować się w rywalizacji wokalnej i tanecznej. Komisja konkursowa najpierw oceniała konkurencję stół wielkanocny. Następnie oceniano wykonane tablice, w tym roku pod hasłem "Nasi bracia mniejsi". Wiele inwencji panie wykazały w konkurencji modowej - w kreacjach deszczowych. Nie zabrakło scen z życia codziennego gospodyń i skeczy na ten temat. Jury podkreśliło wysoki poziom przygotowania pań z powiatu nowodworskiego. Warto wspomnieć, że wspaniale zaprezentowało się po raz pierwszy KGW Orłowo. Tylko pół punktu zabrakło im do wygranej. Do finału wojewódzkiego, zakwalifikowano po jednym KGW z każdego powiatu. Nasz region po raz kolejny będzie reprezentować KGW Jazowa na szczeblu wojewódzkim w Żukowie po świętach. Dodatkowo Grand Prix turnieju w Starym Polu otrzymało stowarzyszenie z Lasowic Wielkich. Wszystkie koła z powiatu nowodworskiego uczestniczące w turnieju otrzymały upominki od Starosty Nowodworskiego.

Wstawiła: Edyta Kozakiewicz

 • a (2).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • a (3).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • a (4).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • a (5).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • a (6).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0042.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0046.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0047.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0048.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0050.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0052.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0053.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0054.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0057.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0058.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0060.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0066.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0075.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0078.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0082.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0084.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0091.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0098.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0105.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0106.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0114.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0120.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0149.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0162.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0171.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0174.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0180.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0205.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0207.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0208.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0211.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0213.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • DSC_0215.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • z.JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.
 • a (1).JPG
  Dwanaście stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z Powiśla i Żuław wzięło udział w eliminacjach do XV Wojewódzkiego Turnieju KGW, zorganizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu.

STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZAŁO ZESTAWY ODBLASKOWE DZIECIOM.

Uczestnicy półkolonii w Żuławskim Ośrodku Kultury otrzymali zestawy odblaskowe zakupione przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.  Mamy nadzieję, że odblaski, opaska i kamizelka odblaskowa uchronią dzieci przed niebezpieczeństwem na drogach i wzmocni pozyskane informacje o bezpiecznym poruszaniu się po drogach podczas zajęć na półkoloniach. Dzieci były zachwycone.

Wstawiła: Edyta Kozakiewicz

LUTOWE OBRADY RADY

Rada Powiatu na sesji w dniu 7 lutego br. główną uwagę poświęciła tematyce ochrony środowiska Powiatu Nowodworskiego.

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu przyjęto raport z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020” oraz przyjęto „Program Ochrony Środowiska  dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021-2024”. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła plan pracy na 2018 r. oraz przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Stałych w roku 2017.

Radni podjęli jedenaście uchwał. Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2032. Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji w latach 2016 – 2017 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2017”.

Sporządziła: Roksana Kamińska

Wideo, foto:Edyta Kozakiewicz

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

2 lutego 2018 r. reprezentanci Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, w osobach Wicestarosty p. Barbary Ogrodowskiej oraz Inspektor ds. oświaty p. Beaty Zawadzkiej wzięły udział w spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Spotkanie poświęcone było przepisom ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i rozwiązaniach dla samorządów. Oprócz Pani Minister głos zabrał dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym p. Grzegorz Pochopień. Spotkanie zakończyło się udzielaniem odpowiedzi przez Minister Edukacji i Dyrektora Departamentu na pytania zadawane przez samorządowców. Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a odbyło się ono w sali kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Więcej informacji na:

http://www.polskatimes.pl/fakty/polityka/a/szefowa-ministerstwa-edukacji-narodowej-przyjechala-na-pomorze-by-mowic-o-reformie-w-spotkaniu-z-anna-zalewska-uczestniczylo,12903787/

http://www.dziennikbaltycki.pl/edukacja/a/minister-zalewska-zapewnia-ze-men-pomoze-samorzadowcom-wdrozyc-reforme-oswiaty-wideo-zdjecia,11758837/

Wstawiła Edyta Kozakiewicz.

WIZYTA W ELMSHORN

25 stycznia 2018 r. w Szkole Zawodowej w Elmshorn w Niemczech odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – Europejska Szkoła Partnerska Europejskiej Szkoły Zawodowej w Elmshorn”. Powiat Nowodworski reprezentowali: Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim Mirosław Kabza – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Magdalena Haftkowska – nauczyciel przedmiotów turystycznych, opiekun staży zagranicznych w ramach projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Gospodarzami uroczystości byli przedstawiciele szkoły zawodowej w Elmshorn – dyrektor szkoły Erik Sachse, kierownik działu żywienia - Claudia Letzner, przedstawiciel Starostwa Okręgu Pinneberg Andreas Köhler, były kierownik działu żywienia dr Udo Pfahl oraz były nowodworzanin Julius Hinz. Spotkanie w Elmshorn było kontynuacją wydarzenia z 12 października 2017 r., kiedy odbyła się bliźniacza uroczystość w Zespole Szkół nr 2, w ramach posumowania wieloletniej współpracy między szkołami.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - GRUDZIEŃ 2017

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za grudzień 2017 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

PROJEKT "ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!"

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie:

 1. posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 2. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. mają 50 i więcej lat,
 4. są kobietami.

Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.
 • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).
 • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL.
 • Staż zawodowy - okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.
Zapraszamy do współpracy i prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób o możliwości otrzymania wsparcia w naszym projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660-965-781

Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie:

www.projektynsk.pl/zwolniony-ponownie-zatrudniony/

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE NA POMORZU DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń.
 
12 lutego w godz. 11:00-14:00 - Dom Przedsiębiorcy w Tczewie (sala 18)
 
13 lutego w godz. 11:00-14:00 - Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny (sala D1.08)
 

 

14 lutego w godz. 11:00-14:00 - Urząd Miasta Starogard Gdański​​ (sala 101)​

 

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           
 Zainteresowanych organizacją spotkań, szkoleń w Państwa miejscowościach zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 728 486 436.​
 

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA ORAZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

27 STYCZNIA - DZIEŃ PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 26 stycznia 2018 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku  odbyła się uroczystość, na której  obecni byli m.in. Ryszard Świlski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, p. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego oraz P. Wioletta Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gd. Podczas uroczystości p. Joanna Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wręczyła nagrody za profesjonalizm oraz za szczególe osiągnięcia w pracy zawodowej w  roku 2017 pracownikom publicznych służb zatrudnienia.  Wśród nagrodzonych znalazła się pani Aldona Kolk – specjalista do spraw programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim . Serdecznie gratulujemy!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

 1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

 1. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.  
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

XXXIX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 7.02.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.
Termin:   7.02.2018r. (środa) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XXXVIII z dnia 29.12.2017 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1     zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  4.2    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2032.
  4.3    raportu z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata    2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020”.
  4.4 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z  uwzględnieniem perspektywy 2021 – 2024”.
  4.5 przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2017”.
  4.6    ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  4.7    przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
  4.8    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2018 r.
  4.9    przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu z działalności w 2017 r.
  4.10  przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty z działalności w 2017 r.
  4.11  przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo – Społecznej z działalności w 2017 r.
  4.12  ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych w roku 2017 – Powiat Nowodworski.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.
 • autor: Roksana Kamińska, data: 2018-01-29

100 DNI DO MATURY. TEGOROCZNI MATURZYŚCI Z NOWODWORSKIEGO LICEUM BAWILI SIĘ NA BALU.

 Liceum Ogólnokształcące im Ziemi Żuławskiej bal na 100 dni przed maturą ma już za sobą. Tegoroczni maturzyści bawili się 27 stycznia w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury. Na studniówce nie zabrakło Starosty Nowodworskiego Zbigniewa Ptaka, który złożył młodzieży życzenia oraz podziękował kadrze nauczycielskiej i rodzicom za wkład, przygotowanie i opiekę.

 • !cid_ii_jd033xyv0_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033xz61_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033xzc2_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033xzj3_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033xzq4_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033xzw5_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033y036_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033y0l8_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033y0t9_16141823c69bb64c.jpg
 • !cid_ii_jd033y1110_16141823c69bb64c.jpg
 • DSC_1100.JPG
 • DSC_1104.JPG
 • DSC_1124.JPG
 • DSC_1141.jpg
 • DSC_1167.jpg
 • DSC_1172.jpg
 • DSC_1175.jpg
 • DSC_1177.jpg
 • DSC_1179.jpg
 • Kopiuj z Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (100).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (103).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (20).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (22).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (24).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (25).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (28).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (35).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (36).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (38).jpg
 • Studniwka ZS nr1 Nowy Dwr Gd 2018 (98).jpg

SPOTKANIE Z ARCHITEKTEM W RAMACH PROJEKTU "PĘTLA ŻUŁAWSKA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO DROGĄ WODNĄ".

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz pracownik starostwa Roman Gaza spotkali się z architektem w sprawie powstania przystani żeglarskiej przy budynku Starostwa (w tym naprawa "ściany" w wodzie) w ramach projektu "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną". W ramach projektu planowany jest remont mostu zwodzonego w Tujsku, remont zabytkowego mostu (kolejowego) obrotowego w Rybinie, remont mostu w Żelichowie i powstanie przystani żeglarskiej przy budynku Starostwa (w tym naprawa "ściany" w wodzie). Całkowity koszt realizacji Projektu 7 687 108,20 zl, dofinansowanie ze środków europejskich 6 534 041,97zł (nie więcej niż 85%) wkład własny powiatu w wysokości 1 153 066,23zł

 • autor: Edyta Kozakiewicz

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE NOWODWORSKIM

Pacjencie!

Od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowodworskiego
realizowane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku
– Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

JUBILEUSZ 10-LECIA PTTK SZUWAREK

Członkowie i sympatycy PTTK Szuwarek obchodzili 10 rocznicę działalności klubu. Jubileusz rozpoczęto spotkaniem w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z udziałem zaproszonych gości. W imieniu Starosty Nowodworskiego Zbigniewa Ptaka członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. dr Zbigniew Bojkowski odczytał list gratulacyjny i złożył gratulacje na ręce prezesa Romana Zdrojewskiego. Działalność klubu niewątpliwie wpływa na promocję Powiatu Nowodworskiego na szczeblu ogólnopolskim.

Były przemówienia, gratulacje, podziękowania, tort i lampka szampana. W obchodach jubileuszu znalazła się także zabawa karnawałowa oraz wspólne morsowanie w towarzystwie lokalnego klubu morsów Sztormiaków z Jantaru.

W szeregach klubu znajdziemy nie tylko mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego i powiatu nowodworskiego, ale też członków Malborka, Elbląga i Gdańska. Na koncie klubu jest wiele zorganizowanych, jak też cyklicznych imprez często ogólnopolskich. Istotne znaczenie miał fakt uczestniczenia w tworzenia szlaku pomorskiej drogi Św. Jakuba. To członkowie PTTK Szuwarek dokonali opracowania przebiegu tego szlaku i oznakowania. Szlak ten jest uczęszczany przez turystów i pielgrzymów. Cieszy się wielką popularnością. Innym cyklicznym wydarzeniem organizowanym od wielu lat jest spływ wodami Żuław.

Co roku trasa jest inna ale pozwala odkrywać piękno i urok żuławskich rzek, kanałów i zalewu wiślanego. Drugim takim ważnym wydarzeniem w ciągu roku organizowanym przez PTTK Szuwarek jest Żuławski Rajd Rowerowy.

Edyta Kozakiewicz.

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

W dniu dzisiejszym (23.01.2018r.) pod przewodnictwem Wicestarosty Nowodworskiego Barbary Ogrodowskiej  odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematyką posiedzenia była aktualna sytuacja związana z zagrożeniem wystąpienia na terenie naszego powiatu choroby afrykański pomór świń (ASF).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim M. Majewski przedstawił obecną sytuację  w związku z tym zagrożeniem i podejmowane działania  przez Powiatową  Inspekcję Weterynaryjną  w celu przeciwdziałania wystąpienia tej choroby na terenie  Powiatu Nowodworskiego.

W posiedzeniu wzięli udział Kierownicy służb, inspekcji  i straży oraz przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego.

Inspektor
K. Głowacki

Polecamy zapoznanie się z materiałami dotyczącymi afrykańskiego pomoru świń na stronie
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 19 stycznia 2018  roku Starosta Zbigniew Ptak  wziął  udział w Konwencie Powiatów Województwa Pomorskiego, który odbył się w Bytowie.

Tematyką spotkania było między innymi:

 1. Program „Pomorskie Drogi do Niepodległej 2018-2020” – Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Pan Sławomir Lucewicz.
 2. Finansowanie działań powiatowych urzędów pracy na rok 2018 - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Pani Joanna Witkowska.
 3. Główne wnioski z badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Pani Joanna Witkowska.
 4. Planowane zmiany w funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Gdańsku – Pan Dariusz Majorek.
 5. Ochotnicze Pożarnictwo Województwa Pomorskiego na tle zarządzania kryzysowego –  Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych RP Województwa Pomorskiego – Pan Zygmunt Tomczonek.  

PREMIERA MONOGRAFII ŻUŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO.

Promocja Monografii ŻTS, wydawnictwa podsumowującego 20 lat działalności sportowej nowodworskiego klubu odbyła się w siedzibie OSP w Nowym Dworze Gdańskim 18 stycznia br. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dr. Zbigniew Bojkowski oraz Stanisław Juszczyk. Był obecny także członek Zarządu Powiatu Lubomir Głowacki związany z klubem od lat, propagujący sport, trener. Dawni i obecni zawodnicy, trenerzy i działacze przybyli na spotkanie promocyjne wspominali dawne czasy oraz tych których już nie ma pośród nas. Niezwykłych emocji dostarczyły wyświetlane filmy z wyjazdów i spotkań z udziałem starosty Zbigniewa Piórkowskiego, Bolesława Kleina. Były rozmowy o początkach działalności stowarzyszenia, pierwszych meczach, turniejach. Archiwizowaniem wszystkich istotnych wydarzeń, dzięki któremu możliwe było, wydanie monografii był Tadeusz Studziński – prezes ŻTS. W zamyśle autora wydanie Monografii jest upamiętnieniem tych ludzi, którzy tworzyli i tworzą ponad dwudziestoletnią historię Żuławskiego Towarzystwa Sportowego. Kilkaset stron, zdjęć, tekstów, statystyki, tabele, składy drużyn w jednej książce stanowią swoiste archiwum 20 lat zmagań sportowych.

Edyta Kozakiewicz

 • autor: Edyta Kozakiewicz

V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

16 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej, pod honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowała Pani Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Nowodworskiego. Uczestników oceniało Jury w składzie: p. Katarzyna Wojtkowska, p. Barbara Ferens oraz ks. Andrzej Wach. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Szymon Hudomięt ze Szkoły Podstawowej  w Jantarze, II miejsce Julia Drożek z Zespołu Szkół w Sztutowie, a III miejsce Kinga Czapiewska również ze Sztutowa.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął duet: Agata Chwała i Julia Chodacka z Zespołu Szkół w Sztutowie, II miejsce zajął duet: Kajetan i Amelia Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Stegnie, III miejsce zajął Martin Zawadzki z Gimnazjum w Mikoszewie.

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla duetu: Aleksandra Orłowska i Julia Szuta z Mikoszewa.

Nagrodzonym, ale również pozostałym uczestnikom konkursu, serdecznie gratulujemy i życzymy „rozśpiewanych” sukcesów w przyszłości.

 

 • DSC_0007.jpg
 • DSC_0009.jpg
 • DSC_0023.jpg
 • DSC_0035.jpg
 • DSC_0050.jpg
 • DSC_0058.jpg
 • DSC_0074.jpg
 • DSC_0078.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0127.jpg
 • DSC_0134.jpg
 • DSC_0158.jpg
 • DSC_0170.jpg
 • DSC_0175.jpg
 • DSC_0190.jpg
 • DSC_0227.jpg
 • DSC_0239.jpg
 • DSC_0248.jpg
 • DSC_0256.jpg

STUDNIÓWKA 2018 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

13 stycznia 2018 roku  odbył się Bal Studniówkowy klas maturalnych Zespołu Szkół nr 2  w pensjonacie „Ranczo pod Lipą”, w  miejscowości Marynowy.
W imprezie udział brały klasy: 4TŻ (technikum żywienia i usług gastronomicznych) - wychowawczyni Anna Klepka, 4TOT (technikum obsługi turystycznej) - wychowawczyni Sylwia Kuklińska, 4TIM (technikum informatyczno-mechaniczne) - wychowawczyni Anna Klepka oraz Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowała Wicestarosta pani Barbara Ogrodowska.

Bal  rozpoczął się o godzinie 18:00. Uczniowie klas maturalnych podziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy, a także za ich wkład w procesie edukacji i wychowania przez cały czteroletni cykl kształcenia. Wicedyrektor szkoły pan Mirosław Kabza, po uroczystym otwarciu, zaprosił do tradycyjnego poloneza. Wicestarosta pani Barbara Ogrodowska złożyła młodzieży życzenia powodzenia podczas egzaminów maturalnych oraz wspaniałej zabawy studniówkowej.

Niezwykle udany bal prowadził Dj znany jako śpiewający wodzirej Forty Degrees Krzysztof Gdaniec. Firma fotograficzna Opitz uwieczniła bal na filmie i zdjęciach. Fotografowaniem zabawy zajęli się także pani Edyta Kozakiewicz z redakcji TV Żuławy, pan Mateusz Grabowski z redakcji Żuławyimierzeja24 oraz pan Tomasz Chudzyński z redakcji Naszemiasto Nowy Dwór Gdański.

Uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami i rodzicami kierują szczególne podziękowania sponsorom  za wsparcie finansowe studniówki oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczny Bal Studniówkowy był wyjątkowy.

Podziękowania dla sponsorów:

 1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 2. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 3. Renata Cichosz - radna powiatu nowodworskiego
 4. Wioletta Przyborowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
 5. Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim
 6. Marcin i Katarzyna Piecyk Firma Handlowa GASC
 7. Tadeusz i Barbara Boguszewscy „Okno i styl „
 8. Mirosław Klepka  Usługi geodezyjne
 9. Andrzej Mularczyk PPHU Stolar
 10. PPUH  Zygmunt Linsztet

Studniówka była bardzo istotnym wydarzeniem w życiu czwartoklasistów. Bal jak i całe cztery lata technikum zostaną w pamięci każdego  z nas. Będą wspominane bardzo ciepło i z sentymentem.

 

 • IMGL3798.JPG
 • IMGL4407.JPG
 • IMGL4423.JPG
 • IMG_7758.JPG
 • IMG_7761.JPG
 • studniowka_2.jpg
 • studniowka_5.jpg

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

MASZ 50-69 LAT? ZROBIŁAŚ JUŻ MAMMOGRAFIĘ?

Niespełna 39,4% uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć  ubezpieczone panie  w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:

 • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
 • lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie ( rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne w mammobusie  odbędą się w następującej lokalizacji:

 • Gdańsk Stogi – 2 luty 2018 na parkingu przy Przychodni Zdrowia, ul. Stryjewskiego
 • Gdańsk Morena – 3 luty przy Przychodni Zdrowia Morena,  ul. Jaśkowa Dolina 105

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

NOWY ROK U GREKOKATOLIKÓW. ŻELICHOWO.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak uczestniczył w nabożeństwie i złożył życzenia z okazji przypadającego Nowego Roku i Świąt parafianom Cerkwi Św.Mikołaja w Żelichowie Cyganku, grekokatolikom z terenu Powiatu Nowodworskiego. 4 stycznia grekokatolicy w Polsce obchodzili Nowy Rok, wedle kalendarza juliańskiego. Wierni spotykają się, składają sobie życzenia. W cerkwi Św. Mikołaja w Żelichowie gmina Nowy Dwór Gdański odbyło się piękne nabożeństwo wypełnione wspólnym śpiewem i chwaleniem Boga.

 • autor: Edyta Kozakiewicz

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW INFOLINII POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 01.01.2018 r. ulega zmianie Infolinia Oddziału na obsługę całodobową pod numerami:

 • 801 002 246 dla numerów stacjonarnych
 • (58) 58 55 107 dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Od 10 do 18 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim trwa sesja egzaminacyjna, do której przystępują uczniowie i absolwenci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywa się  z wykorzystaniem systemu elektronicznego - przy komputerze (40 pytań wielokrotnego wyboru, czas trwania 60 minut). Zdający po egzaminie mogą poznać jego rezultat. Kolejny etap - praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja (trwa od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Do zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2018 r.) zgłoszonych zostało 76 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Uczniowie, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 23 marca 2018r.

opracowanie:
kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 • DSCF2181.JPG
 • DSCF2184.JPG
 • DSCF2186.JPG
 • DSCF2194.JPG
 • DSCF2197.JPG
 • DSCF2198.JPG
 • DSCF2202.JPG
 • DSCF2204.JPG
 • DSCF2207.JPG
 • DSCF2208.JPG
 • DSCF2211.JPG

ZGŁOSZENIA DO NAGRÓD ZA WYNIKI SPORTOWE W 2017 ROKU

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe. Termin składania wniosków 31 stycznia 2018 r

Wniosek o przyznanie nagrody wskazujący kandydata do otrzymania nagrody mogą składać kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu oraz osoby fizyczne.

Szczegóły przyznawania nagród są określone w „Regulaminie określającym szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaj i wysokość Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe” zgodnie z uchwałą nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 maja 2017 r. (w załączeniu do pobrania).

Wnioski należy składać zgodnie ze wskazanym wzorem formularza (w załączeniu do pobrania).
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Grzegorz Gola z Zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (pokój 29, e-mail: fundusze@nowydworgdanski.pl, tel. 55 2473668 wew. 156).

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy iż z uwagi na awarię systemu CEPIK 2.0 REJESTRACJA pojazdów w dniu 11 stycznia 2018r. jest nieczynna

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

LISTY GRATULACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ POWIATU NOWODWORSKIEGO, NAGRODZONYCH STYPENDIAMI MARSZAŁKA ORAZ PREZESA RADY MINISTRÓW.

10 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Starosta Nowodworski wręczył listy gratulacyjne uczniom ze szkół Powiatu Nowodworskiego, nagrodzonym stypendiami Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Listy gratulacyjne wręczone zostały także nauczycielom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do sukcesów tych uczniów.  

W gronie wyróżnionych osób znaleźli się:

Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego

 1. Aleksandra Frąckiewicz – uczennica klasy III c Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej (Zespół Szkół nr 1) w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Oliwia Karpińska – uczennica klasy II g Gimnazjum Sportowego (Zespół Szkół nr 1)  w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Adrianna Kowalska – absolwentka Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;
 4. Martyna Stoop – uczennica klasy III a Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;
 5. Martin Zawadzki – uczeń III a Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;
 6. Marcelina Wiśniewska – absolwentka Gimnazjum w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu;

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 1. Daria Litwin – uczennica klasy III c Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej (Zespół Szkół nr 1) w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Agnieszka Zgondek – absolwentka Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Nauczyciele

 1. Kinga Rutkowska – nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie oraz Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie;
 2. Małgorzata Markun – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Wojciech Krawczyk 0 nauczyciel informatyki i matematyki w Zespole szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

Gratulujemy wyróżnionym Uczniom i życzymy, aby te osiągnięcia wyznaczały drogę do dalszej pracy i były motywacją do kolejnych sukcesów.

Gratulujemy Nauczycielom umiejętności pracy z uczniami zdolnymi oraz Rodzicom za trud włożony w wychowanie tych młodych ludzi.

 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (63).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (2).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (4).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (6).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (7).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (8).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (9).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (10).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (11).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (12).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (13).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (14).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (15).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (16).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (20).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (21).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (24).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (26).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (28).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (30).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (31).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (32).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (33).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (35).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (36).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (37).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (38).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (40).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (41).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (42).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (43).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (45).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (46).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (48).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (49).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (53).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (54).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (55).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (57).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (58).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (59).JPG
 • 17.01.10 stypendyci powiatu u starosty (61).JPG
 • autor: Edyta Kozakiewicz

OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WODNE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Nowodworski nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

POWIAT NOWODWORSKI NA 19 MIEJSCU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH MIEJSC TURYSTYCZNYCH W POLSCE

GUS przedstawił analizę walorów turystycznych 314 powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. Powiat Nowodworski uznano za jeden z najatrakcyjniejszych miejsc pod względem walorów turystycznych i uplasował się na 19 miejscu w Polsce. W opracowaniu wskaźnika atrakcyjności turystycznej (WAT) uwzględniono m.in. wskaźniki atrakcyjności kulturowej, środowiskowej i biznesowo-hotelowej. W zestawieniu wzięto tez pod uwagę poprawkę transgraniczną dla górnej grupy decylowej powiatów według WAT. Po Warszawie i Krakowie, kolejne lokaty zajęły: Gdańsk (5), powiat nowotarski (6), Wrocław (7) oraz powiat kłodzki (8), czyli z jednej strony dwa stare i bogate w zabytki miasta (Gdańsk dodatkowo położony nad Bałtykiem) oraz kolejne 2 górskie powiaty o wysokich walorach środowiskowych i kulturowych, korzystające także z atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych odpowiednio na Słowacji i w Czechach. Zajmujący 9 lokatę powiat krakowski jest przede wszystkim beneficjentem bliskości oraz atrakcyjności Krakowa i Wieliczki. Z kolei powiat jeleniogórski (10) jest powiatem górskim o bogatych walorach środowiskowych i kulturowych. Spośród powiatów nadmorskich najwyższą pozycję obok Gdańska (5) osiągnęły powiaty: kołobrzeski (18), nowodworski (19) i słupski (20), które dysponują również innymi walorami poza nadmorskim położeniem. GUS zwrócił uwagę, że wraz z awansem Gdańska i Gdyni, dzięki ich sąsiedztwu większy wzrost uzyskał również powiat nowodworski. źródło:samorzad.pap.pl Wstawiła Edyta Kozakiewicz

POWIAT NOWODWORSKI. NADANIE SZTANDARU KOŁU ŁOWIECKIEMU "ŻUŁAWY"

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska uczestniczyli w uroczystości nadania sztandaru Kołu Łowieckiemu „Żuławy”podczas Balu Myśliwskiego. Nadanie sztandaru jest uhonorowaniem działań wielu pokoleń myśliwych żuławskiego koła w utrwalaniu tradycji łowieckich i pracy na rzecz ochrony przyrody. żródło:nowydworgdanski.naszemiasto.pl

  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl
  • autor: fot. naszemiastonowydworgdanski.pl

GRABÓWKO. SPOTKANIE WIGILIJNE SAMORZĄDOWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak wziął udział w spotkaniu Wigilijnym Samorządowców Województwa Pomorskiego. Jak co roku, w Zajeździe Nad Stawem w Grabówku, spotkali się samorządowcy Pomorza, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji z terenu naszego województwa. Były życzenia i koncert kolęd w wykonaniu dzieci. Gospodarzem wigilii był Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

KALENDARZE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA WYJĄTKOWY CEL

Dnia 8.12.2017 przed Sesją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w budynku Starostwa Powiatowego uczniowie wraz z grupą nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej zorganizowali coroczny kiermasz świąteczny w budynku Starostwa. Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 prowadziła sprzedaż opracowanych i wydanych przez siebie kalendarzy na nadchodzący 2018 r., natomiast stoisko SOSW im. Ireny Sendlerowej zachwycało wszelakiego rodzaju ozdobami świątecznymi, które były dziełem uczniów. To wyjątkowa inicjatywa. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przekazane na wycieczkę, która będzie nagrodą dla najlepszych uczniów w szkole.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70