Powiat Nowodworski

Treść Strony

Przygotuj się do powodzi zanim cię ona zaskoczy !!!

Przed  wystąpieniem powodzi

 1. Poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym:
  Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
  Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
 2. Zapoznaj się w swoim urzędzie gminy (miasta, miasta i gminy):
  -    jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania,
  -    jak zorganizowana jest ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie,
  -    jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć  (ludzi, zwierząt),
  -    jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas zagrożenia powodziowego (syreny, komunikaty radiowe, dzwony kościelne, inne sygnały),
 3. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
  -    gdzie i jak ma się ewakuować,
  -    zrób listę telefonów i adresów  rodziny, znajomych gdzie możesz szukać pomocy lub będą to „dane kontaktowe”,
  -    pokaż, gdzie znajdują się główne wyłączniki instalacji elektryczne, gazowej, wodnej,
  -    jak zabezpieczyć mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą,
 4. Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji – wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki,
 5. Posiadaj sprawny sprzęt przydatny w czasie zagrożenia powodziowego:
  -    radioodbiornik bateryjny,
  -    latarki elektryczne
  -    zapasowe baterie do radia i latarek,
  -    inny sprzęt oświetleniowy jak lampy, świece.
 6. Ubezpiecz siebie i swój dobytek – w razie tragedii odszkodowanie pomoże Ci "stanąć na nogi”.

 

W czasie zagrożenia powodzią

 1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio Gdańsk – 103.7MHz, Radio El – 92.6MHz). Postępuj zgodnie z treścią komunikatów – nie zwlekaj !!!
 2. Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni( nie psująca się żywność, woda pitna)
 3. Usuń środki, które mogłyby być źródłem skażenia – pestycydy i wszystkie chemikalia z piwnic, garaży i zabudowań gospodarczych.
 4. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe pietra domu oraz zabezpiecz parter wykorzystując do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne podręczne materiały.  Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, żeby nie popłynęły.
 5. Napełnij bak samochodu, ciągnika paliwem.
 6. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca). Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna).
 7. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gminy.
 8. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód Powodziowych do piwnicy twego domu lub sam napełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 9. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 10. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
 11. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 12. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka.
 13. Jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 14. Jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy przy pracach przeciwpowodziowych (np. do napełniania lub układania worków z piaskiem) – pomagaj!!!
 15. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.
 16. Zostałeś w gospodarstwie – potrzebujesz pomocy. Użyj ustalonych zasad
  sygnalizacji:
    kolor biały   –   potrzeba ewakuacji,
    kolor czerwony   –   potrzeba żywności i wody,
    kolor niebieski   –   potrzeba pomocy medycznej.

 

Po powodzi

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone\ np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 2. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika, czy innego pojazdu.
 3. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 4. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 5. Poinformuj odpowiednie służby  o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 6. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii  chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 7. Sprawdzaj, czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
 8. Odpompuj zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 9. Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zastały Sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawiane przed ich ponownym użytkowaniem.
 10. Jeżeli byłeś ubezpieczony – skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową.
 11. Miej zawsze włączone radio (najlepiej bateryjne) w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70