Powiat Nowodworski

Treść Strony

Stworzenie całorocznego miejsca rekreacji poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Nowego Dworu Gdańskiego

Operacja pn.: „Stworzenie całorocznego miejsca rekreacji poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Nowego Dworu Gdańskiego” otrzymała dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji: Stworzenie całorocznego miejsca rekreacji poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Nowego Dworu Gdańskiego oraz turystom.

Wskaźniki realizacji operacji:

  1. Liczba nowopowstałej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 1 sztuka;
  2. Liczba osób, które skorzystają po realizacji projektu z infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej – 300.

Miejsce realizacji operacji: województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowości: Nowy Dwór Gdański.

Okres realizacji inwestycji: lipiec 2020 – październik 2021

Całkowity koszt inwestycji po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł 100 327,92 zł z czego 84,96% stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70