Powiat Nowodworski

Treść Strony

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. VIII nabór

Wartość projektu ogółem: 2 350 000,00zł
Dofinansowanie: 1 997 500,00 zł
Wkład własny Powiatu: 352 500,00zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykona następujący zakres:

Przedmiotem inwestycji będą prace remontowo - budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie. Zakres prac obejmuje: remont balkonów, remont pomieszczeń rehabilitacyjnych, remont ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie pomieszczeń WC do aktualnych standardów. Przed przystąpieniem do realizacji robót zostanie opracowana dokumentacja projektowa.                          Przy realizacji robót zapewniony będzie nadzór autorski i inwestorski. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zakupione wyposażenie do wyremontowanych sal rehabilitacyjnych, aby podopieczni DPS mogli korzystać z nowoczesnych urządzeń, które wpłyną na poprawę ich kondycji fizycznej.

 

Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. II nabór

Wartość projektu ogółem: 5 880 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 998 000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 882 000,00 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykona następujący zakres:

Przeprowadzenie prac budowlano–remontowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej klatki schodowej i posadzek, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i kanalizacyjno–wodociągowej, wymianę instalacji strukturalnej, cctv. Dzięki realizacji prac wskazanych w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim kolejna część budynku, która jest w fatalnym stanie technicznym zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwi bezpieczne korzystanie z budynku dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej. Remont umożliwi korzystanie z pomieszczeń, które w chwili obecnej z uwagi na bardzo zły stan są wyłączone z użytkowania. Wychowankowie placówki będą mogli bezpiecznie korzystać z sal terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych. Remont toalet na II i III piętrze jest ważny z uwagi na dzieci i młodzież przebywające w internacie, zależy nam, aby mieszkały w godnych warunkach. Realizacja przedmiotowego zadania doprowadzi do powstania w pełni wyposażonych pracowni do praktycznej nauki zawodu, sal rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych. Nowe sale umożliwią realizację większej ilości zajęć dla podopiecznych ośrodka. Dzieci poczują, że wreszcie zapewniono im godne warunki podobne do tych jakie mają ich pełnosprawni rówieśnicy. Również rodzice dzieci będą spokojniejsi widząc, że obiekt zyskuje kolejne miejsca, w których dzieci będą rozwijały swoje umiejętności  i pokonywały własne ograniczenia. Lepiej zostanie wykorzystana fachowa kadra pedagogiczna oraz potencjał szkoleniowy, który w chwili obecnej z uwagi na niedostateczną ilość miejsca nie ma możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań, szkoleń, zajęć, które wpłyną na jeszcze wyższy rozwój podopiecznych ośrodka. Inwestycja ma na celu poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. I nabór

Wartość projektu ogółem: 5 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 500 000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 500 000,00 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykona następujący zakres:
Prace termomodernizacyjne w obrębie dwóch obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu: Liceum Ogólnokształcące oraz Urząd Pracy. Budynki charakteryzują się niską efektywnością energetyczną i wymagają przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych. Prace obejmą m.in. docieplenie budynków, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, itp. Przed przystąpieniem do prac zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Nad realizacją inwestycji będzie pełniony nadzór inwestorski i autorski.

 

REMONT BUDYNKU URZĘDU PRACY

Rozpoczęły się prace związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Prace obejmują m.in. docieplenie budynku, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARAD Machowski Radosław z Elbląga. Koszt tej inwestycji to blisko 2,5 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Nowodworskiego.

TRWA REMONT W SOSW

Trwa kapitalny remont kolejnych pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.  Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej klatki schodowej i posadzek, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i kanalizacyjno–wodociągowej, wymianę instalacji strukturalnej, cctv

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70