Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Infrastruktury

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668, faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik wydziału
  Arkadiusz Gorczyński - pok. nr 21, tel. wew. 104, tel. 696-759-267
  e-mail: a.gorczynski@nowydworgdanski.pl

 2. Stanowisko ds. technicznych i inwestycji
  Paulina Ciszek - pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: p.ciszek@nowydworgdanski.pl

 3. Stanowisko ds. technicznych
  Julia Ossowska- pok. nr 21, tel. wew. 141,
  e-mail: j.ossowska@nowydworgdanski.pl

 4. Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu
  Aleksandra Czeladka –ul. Tczewska 4, tel. 784-933-175

 5. Majster robót drogowych i mostowych
  Michał Lerwitz – ul. Tczewska 4, tel. 606-962-064

Zakres działania Wydziału Infrastruktury

Wydział wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, uzgadnianiem przebiegu infrastruktury w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Kat. I, opiniowaniem projektów organizacji ruchu, wycinką drzew w pasie drogowym, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel i usługi) oraz umieszczeniem reklam w pasie drogowym.

Wydział prowadzi sprawy związane z realizacją inwestycji kubaturowych oraz liniowych, których inwestorem jest Powiat Nowodworski.

Karty usługi oraz wnioski do pobrania:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=21531

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70