Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-Myszkowo

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-Myszkowo

mająca na celu:

ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (działka 139/10) w sołectwie Myszewko poprzez przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 2,379 km

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Planowana wartość operacji:

4 372 738,64 zł

Planowana wartość dofinansowania:

2 756 811,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych)

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70