Powiat Nowodworski

Treść Strony

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021-2022 DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI

Powiat Nowodworski  uruchamia rekrutację uczniów do projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: matematyka, biologia, kompetencje społeczne  Przewidywany nabór: 8 uczniów 

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2020/21 są w klasie VI, VII .

Powiat Nowodworski  uruchamia rekrutację uczniów do projektu

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: matematyka, biologia, kompetencje społeczne  Przewidywany nabór: 8 uczniów 

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2020/21 są w klasie VI, VII .

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu – bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) – wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Poniżej lista dokumentów zawierających główne informacje na temat rekrutacji:

 • Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”
 • Regulamin rekrutacji
 • Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 • Wniosek o zmianę LCNK
 • Rekrutacja do projektu w obszarach biologia, chemia, kompetencje społeczne- wskazówki dla ucznia.

Poniżej komplet dokumentów koniecznych do przedłożenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych
 • Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - wersja komputerowa
 • Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - ręczny
 • Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - wersja komputerowa
 • Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie - ręczny   


Komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji aplikujący do Projektu powinni przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3-go Maja 6, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański  lub włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do  Poradni.

 • Termin składania dokumentów w procesie rekrutacji – 31 sierpnia 2021 r. 
 • Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, kompetencje społeczne należy dostarczyć do 16 września 2021 r.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy poradnia@nowydworgdanski.pl  lub telefonicznie do Poradni  55 247 22 82 – do p. Izabeli Narewskiej.

Wszystkie dokumenty do pobrania w linku poniżej:

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70