Powiat Nowodworski

Treść Strony

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

27 listopada  2019 roku  Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross uczestniczył w uroczystej inauguracji projektu „Zdolni z Pomorza" - Powiat Nowodworski”, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas spotkania, z rąk Starosty Nowodworskiego Pana Jacka Grossa,  uczniowie otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie. Opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu, Pani Izabela Narewska, przedstawiła założenia projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie  są objęci wsparciem umożliwiającym nabycie różnorodnych kompetencji kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych z fizyki, matematyki i informatyki, a także z biologii, chemii i kompetencji społecznych. Oprócz zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów uczniowie mogą  również uczestniczyć m.in.: w warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, lidze zadaniowej, konkursie projektów. Uczestnicy projektu otrzymają również stypendium, natomiast najzdolniejsi i najaktywniejsi mogą otrzymać opiekę mentora oraz wyjadą na obóz naukowy.

Projekt pod nazwą „Zdolni z Pomorza” realizowany jest na terenie Powiatu Nowodworskiego od 2012 roku. Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W każdym z powiatów Województwa Pomorskiego powstały Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, w Powiecie Nowodworskim takie centrum działa w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Centra tworzą sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie. W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie uczestniczy 64 osób z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
Koordynator projektu

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70