Powiat Nowodworski

Treść Strony

Kontynuacja projektu „Zdolni z pomorza” w roku szkolnym 2013/2014

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W każdym z powiatów Województwa Pomorskiego powstały Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, w Powiecie Nowodworskim takie centrum działa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Centra tworzą sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie.

W ramach projektu w roku szkolnym, 2013/2014 Powiat Nowodworski z własnych środków finansowych zapewnia:

  • zajęcia pozalekcyjne, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
  • opiekę psychologa dla uczniów i rodziców.

Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim dla dzieci będą organizowane:

  • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
  • obozy naukowe,
  • indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
  • konkursy.

W roku 2013 nominowano do projektu 49 uczniów z terenu Powiatu Nowodworskiego, 27 uczniów z klas VI szkół podstawowych i 22 uczniów z gimnazjów. Wszystkie osoby zostały poddane badaniom w Poradni.  Do dalszego etapu – Testu uzdolnień kierunkowych, który odbył się w dniu 14 września 2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przystąpiło  27 uczniów.

Do projektu w roku 2013 Powiatowa Komisja Rekrutacyjne zakwalifikowała 15 uczniów.

Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 Powiat Nowodworski obejmie opieką 46 uczniów zdolnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70