Powiat Nowodworski

Treść Strony

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 Powiat Nowodworski obejmie opieką 47 uczniów zdolnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z założeniami projektu funkcjonowały będą następujące grupy:

 1. GRUPA  1 - zajęcia mieszane dla uczniów na poziomie klasy I gimnazjum (matematyka, fizyka, informatyka;
 2. GRUPA 2  - zajęcia z matematyki dla uczniów klas II i III gimnazjum
 3. GRUPA 3  - zajęcia z matematyki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej;
 4. GRUPA 4  - zajęcia z informatyki dla uczniów klas II i III gimnazjum
 5. GRUPA 5  - zajęcia z informatyki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej;
 6. GRUPA 6  -  zajęcia z fizyki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Zaplanowano 220 godzin zajęć. Przeprowadzono procedurę wyboru kadry pedagogicznej. Zajęcia będą prowadzone przez:

 1. Urszulę Seweryńską – nauczyciela matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. Małgorzatę Wisowską – Różycką – nauczyciela matematyki na poziomie szkoły gimnazjalnej;
 3. Wojciecha Krawczyk – nauczyciela informatyki na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
 4. Mariusza Seweryńskiego – nauczyciela fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Projekt pod nazwą „Zdolni z pomorza” realizowany jest na terenie Powiatu Nowodworskiego od 2012 roku. Przez pierwszy rok wszystkie działania finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W każdym z powiatów Województwa Pomorskiego powstały Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, w Powiecie Nowodworskim takie centrum działa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Centra tworzą sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie.

Od roku szkolnego 2013/2014 projekt finansowany jest ze środków własnych Powiatu Nowodworskiego. W ramach podejmowanych działań Powiat zapewnia:

 • zajęcia pozalekcyjne, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
 • opiekę psychologa dla uczniów i rodziców.

Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim dla dzieci będą organizowane:

 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
 • obozy naukowe,
 • indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
 • konkursy.

W roku szkolnym 2012/2013 projekt obejmował 40 uczniów na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w roku 2013/2014 – 48 uczniów.

A. Glazer

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70