Powiat Nowodworski

Treść Strony

ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Powiat nowodworski rozpoczął kolejną rekrutację w ramach projektu „Zdolni z Pomorza  – powiat nowodworski”.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki, informatyk oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja standardowa odbędzie się w  obszarach  matematyka, biologia i kompetencje społeczne na poziomie szkoły podstawowej. Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie do 31.08.2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 maja 6

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021-2022 DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI

Powiat Nowodworski  uruchamia rekrutację uczniów do projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: matematyka, biologia, kompetencje społeczne  Przewidywany nabór: 8 uczniów 

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2020/21 są w klasie VI, VII .

ZAJĘCIA Z FIZYKI - SZKOŁA PODSTAWOWA

17 kwietnia 2021 roku uczniowie prezentowali samodzielnie przygotowane eksperymenty związane z tarciem, II zasadą dynamiki Newtona i „świecącym ogórkiem”. Sprawdzali, czy wysiłek fizyczny ma wpływ na liczbę uderzeń serca, badali zasadę działania dźwigni dwustronnej oraz wyszukiwali ciekawostki dotyczące wahadła Foucaulta. Przeprowadzili również zajęcia terenowe. Postanowili zmierzyć się z problematyką wyznaczenia wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła i określali wpływ oporu powietrza. Udało im się dokonać wszelkich pomiarów, ale ze względu na pogodę, obliczenia wykonali w klasie.

ZAJĘCIA Z CHEMII - 30 MARZEC 2021 R.

 • 20210401c
 • 20210401e

INAUGURACJA PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA" - POWIAT NOWODWORSKI”

3 lutego 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym imienia „Ziemi Żuławskiej” w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się kolejna inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI” NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Powiat Nowodworski  uruchamia rekrutację  uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: fizyka  i informatyka.  Przewidywany nabór: 5 uczniów. 

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2019/20 są w klasie VI, VII  szkoły podstawowej.

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

27 listopada  2019 roku  Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross uczestniczył w uroczystej inauguracji projektu „Zdolni z Pomorza" - Powiat Nowodworski”, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim.

I POMORSKA UCZNIOWSKA KONFERENCJA NAUKOWA

18 listopada 2017 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – „Sztuczna inteligencja – nadzieja, wyzwania perspektywy” Powiat Nowodworski reprezentowało 16 uczestników przyjętych w bieżącym roku szkolnym do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI„ NA ROK SZKOLNY 2017-2018

Powiat Nowodworski  uruchamia kolejną  rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” realizowanego w ramach  Działania 3.2. Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Zapraszamy!

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Powiat nowodworski rozpoczął rekrutację uzupełniającą w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki. Zapraszamy wszystkich uczniów klasy VI szkoły podstawowej , I-III gimnazjum oraz klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej do wzięcia udziału w rekrutacji.

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

W dniu 24 października 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2014/2015. Powiatowa Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 9 nowych uczniów uzdolnionych w kierunkach ścisłych. Podczas spotkania z rąk Wicestarosty Nowodworskiego, Barbary Ogrodowskiej uczniowie otrzymali zaświadczenia udziału  w projekcie.

Nauczyciele Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego- rok szkolny 2013-14

Gimnazjum

 1. Małgorzata Różycka - Wisowska - matematyka
 2. Wojciech Krawczyk - informatyka
 3. Michał Sadownik - fizyka

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Urszula Seweryńska - matematyka
 2. Wojciech Krawczyk - informatyka
 3. Michał Sadownik - fizyka

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego

Dane adresowe LCNK w Nowym Dworze Gdańskim

Dane kontaktowe koordynatora LCNK

Izabela Narewska
e-mail: poradniandg@interia.pl
tel.: (55) 247 22 82
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.00

oraz stały dyżur - poniedziałek  godz. 16-17

Psycholog LCNK
Barbara Górska

Adres LCNK
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim
ul. 3 Maja 6
82-100 Nowy Dwór Gdański

Miejsce przeprowadzania zajęć
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
ul. 3 Maja 3
82-100 Nowy Dwór Gdański

Uroczysta inauguracja projektu 2013/2014

W dniu 17 października 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z terenu Powiatu Nowodworskiego. W roku 2013 Powiatowa Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do projektu „Zdolni z pomorza” 15 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas spotkania z rąk Wicestarosty Nowodworskiego, Barbary Ogrodowskiej uczniowie otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie.

Kontynuacja projektu „Zdolni z pomorza” w roku szkolnym 2013/2014

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

 • -

 

 

 

Prezentacja: Trwałość projektu "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"

 • -

Powiat Nowodworski w projekcie „Zdolni z Pomorza”

Zapraszamy do zgłaszania uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Powiatu Nowodworskiego do udziału w innowacyjnym projekcie systemowym ukierunkowanym na rozwój kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i fizyki.

Projekt „Zdolni z Pomorza” skierowany jest do najwybitniejszych uczniów z całego Województwa Pomorskiego i realizowany jest  przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki". Wszystkie działania finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W każdym z powiatów Województwa Pomorskiego powstaną Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, które będą tworzyć sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie.

W ramach projektu działaniami  skierowanymi do uczniów i nauczycieli będą:

 • zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które powstaną w każdym powiecie,
 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
 • obozy naukowe,
 • indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
 • konkursy,
 • wsparcie stypendialne,
 • warsztaty dla nauczycieli. 

W jaki sposób uczeń może wziąć udział w projekcie ?

Nabór będzie dotyczył uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/12 uczęszczają do I, II i III klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Należy złożyć nominację (uczeń może być nominowany przez dyrektora szkoły, rodziców, wychowawców, krewnych – jednym słowem przez każdą osobę, która widzi   w uczniu potencjał naukowy) do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Sam proces rekrutacji uczniów do projektu składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadzi badania, na podstawie których Komisja Rekrutacyjna  zakwalifikuje  uczniów do II etapu - testu uzdolnień kierunkowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Wyniki testu uzdolnień kierunkowych będą  decydowały o zakwalifikowaniu uczniów do projektu.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki są włączani do systemu w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych. Dodatkowo zostaną oni poddani badaniom diagnostycznym. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych wypełniają zgłoszenie do projektu przeznaczone dla laureatów.

Oprócz listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie  utworzona również lista rezerwowa. .

Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego będzie mieściło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. Zajęcia  będą  realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.    

Zajęcia będą odbywały się w małych kilkuosobowych grupach, a ich program będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Na uczniów w zależności od przedmiotu, czeka od 40 do 60 godzin zajęć podzielonych na 20 spotkań. W ramach zajęć prowadzonych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego uczniowie będą uczestniczyć również w warsztatach prowadzonych przez psychologów. Zapewnione zostanie  również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli oraz konsultacje dla rodziców

W ramach procedury przetargowej ogłoszonej przez  Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa zostaną wyłonieni nauczyciele do prowadzenia zajęć z uczniami. Będą oni brać udział w bezpłatnym kursie przygotowującym ich do pracy z uczniem zdolnym. Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli matematyki, informatyki i fizyki z Powiatu Nowodworskiego do udziału w projekcie.

Wnioski  do nominacji uczniów zdolnych otrzymały szkoły, można je także odebrać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz pobrać ze stron internetowych www.zdolnizpomorza.pl .

Wnioski należy składać do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do 5 czerwca 2012 roku, badania w poradni będą odbywać się do końca sierpnia 2012 roku. Test uzdolnień kierunkowych przewidziano w pierwszej połowie września br.

Już wkrótce na stronie internetowej Starostwa Powiatowego zostanie uruchomiona specjalna zakładka poświęcona „Zdolnym z Pomorza”, na której będziemy zamieszczać na bieżąco informacje związane z projektem.

Dodatkowych informacji dotyczących „Zdolnych z Pomorza” udzielają:

Agnieszka Glazer  –Inspektor ds. oświaty Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  , tel. 55 247 36 71 w. 172

Izabela Narewska – dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim  tel. 55 247 22 82

 

Etapy rekrutacji - krok po kroku

Krok 1. Nauczyciel (lub pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia uzdolnionego do udziału w projekcie.

Krok 2.   Do projektu ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji rodzic (lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia).

Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w powiatowej poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na miejsce zamieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń mieszka poza granicami województwa pomorskiego, ale uczęszcza do umiejscowionej w nim szkoły. W takim przypadku uczeń zgłaszany jest do poradni na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła.

Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do poradni psychologiczno-pedagogicznej w powiecie. Zobacz: lista poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych, wymienionych we wniosku/arkuszu nominacji, należy przekazać do poradni wypełniony wniosek oraz arkusz nominacji i kopię dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł. 

Zobacz: lista olimpiad i wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki.

Krok 6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeprowadzają badania diagnostyczne uczniów.

Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych.

Krok 8. Ogłoszenie w powiatach listy uczniów przyjętych do projektu na rok szkolny 2012/13 (wraz z listą rezerwową).

 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”  dla powiatów rozpoczynających realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013 :

 • chojnickiego, gdańskiego, miasta Gdyni, kościerskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, miasta Sopotu, sztumskiego, tczewskiego.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70