Powiat Nowodworski

Treść Strony

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 11 października 2017 r. otwarty konkurs ofert w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wpłynęło 11 ofert.

Na podstawie przedłożonego Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 15 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 listopada 2017 r. zdecydował o wyborze Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 60.725,88 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

  • autor: Aleksandra Ciżmowska, data: 2017-11-23

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70