Powiat Nowodworski

Treść Strony

PODSUMOWANIE ERASMUS+ „WARSZAWSKA NA STAŻACH W EUROPIE” W ZS NR 2 W NOWYM DWORZE GD.

Podsumowanie staży zagranicznych projektu Erasmus+ „Warszawska na stażach w Europie” w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gd.

W dniu 29.09.2017 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące staże zagraniczne oraz upowszechniające rezultaty projektu Erasmus+.

Zespół Szkół nr 2 był beneficjentem programu Erasmus+ w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna –

Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 01.10.2016 do 30.09.2017 został zrealizowany projekt „Warszawska na stażach w Europie” o wartości 55.887,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt skierowany był do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum obsługi turystycznej oraz Zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie Kucharz. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie odbyli dwutygodniowe oraz miesięczne staże zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Niemczech i Austrii, gdzie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

W czasie spotkania mieliśmy zaszczyt gościć Panią Barbarę Ogrodowską – Wicestarostę Nowodworskiego, Panią  Beatę Zawadzką – inspektora ds. oświaty, przedstawicieli firm, nauczycieli szkoły oraz austriackiego partnera – Panią Aldonę Biedermann. Na początku spotkania głos zabrała Dyrektor  szkoły oraz partner zagraniczny, którzy podkreślili konieczność działań szkoły na rzecz rozwoju umiejętności zawodowych oraz korzyści wynikających z przynależności Polski do UE, dzięki czemu można pozyskiwać fundusze na realizację przedsięwzięć takich jak projekt „Warszawska na stażach w Europie – doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim”. W trakcie spotkania uczniowie omówili poszczególne etapy realizacji projektu. Wspominali rekrutację, ogłoszenie wyników, przygotowania do wyjazdu: zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i kulturowe. Stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych, pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków. Na koniec wymienili zdobyte umiejętności i odpowiedzieli na pytania dotyczące korzyści płynących z tego typu przedsięwzięć.

Dużą niespodzianką było wręczenie nagrody dla najlepszego stażysty z rąk pani Aldony Biedermann. Otrzymała ją Kamila Czerwik, która odbywała staż w Austrii. Została ona wyróżniona przez swojego pracodawcę oraz partnera, za wzorową postawę podczas praktyk, umiejętności zawodowe i postępy w nauce języka niemieckiego.

Na zakończenie Pani Wicestarosta Barbara Ogrodowska, podziękowała partnerowi zagranicznemu, dyrekcji szkoły i nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony przy realizacji projektu, a uczniom życzyła sukcesów w kolejnych tego typu projektach. Spotkanie zakończyło się rozdaniem uczniom cennych certyfikatów i degustacją tortu przygotowanego według receptury przywiezionej z Austrii oraz potraw kuchni niemieckiej.

Koordynator projektu Magdalena Haftkowska

  • zs nr 2, erasmus+, nowy dwór gd,
  • zs nr 2, erasmus+, nowy dwór gd,
  • zs nr 2, erasmus+, nowy dwór gd,

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70