Powiat Nowodworski

Treść Strony

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche lub głuchonieme) mogą skorzystać z pomocy w komunikowaniu się:

1. osobiście zgłaszając się w godzinach pracy starostwa:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  7.30 – 15.30

- środa 8.00 – 16.00

2. za pomocą faksu – numer 55 247 36 70

3. za pomocą poczty elektronicznej starostwo@nowydworgdanski.pl.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, mogą zgłosić  do starostwa wolę skorzystania z usług tłumacza języka migowego  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70