Powiat Nowodworski

Treść Strony

 • -

TERMOMODERNIZACJA Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie

Dom Pomocy Społecznej powstał  1992 roku na bazie byłego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wczasowego „Mors”. Przeznaczony jest dla 135 osób zamieszkujących w nim na stałe w 2 i 1 osobowych pokojach.
W latach 1992 – 1994 przeprowadzono generalny remont budynku, w zakresie którego wchodziło; adaptacja pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń dla potrzeb niepełnosprawnych, budowa szybu windowego, windy, pojazdu dla osób niepełnosprawnych, remont dachu i elewacji budynku. Nie wykonano jednak prac termomodernizacyjnych.
Szansa na wykonanie termomodernizacji pojawiła się w 2005 roku, kiedy to można było składać wnioski aplikacyjne do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Norweski Mechanizm Finansowy  i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są to dodatkowe, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami - Darczyńcami są 3 kraje Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Kraje te w zamian za możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku, zobowiązały się stworzyć Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG w celu stworzenia warunków do udzielenia pomocy finansowej mniej zamożnym członkom UE posiadającym najniższy poziom PKB. Głównym celem utworzonych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rząd polski podpisał w październiku 2004 roku umowy z państwami-darczyńcami, które uregulowały warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów.

Prace termomodernizacyjne miały być wykonane w latach 2006 – 2007. Całkowity koszt prac miał wynosić 654 214 euro, natomiast poziom dofinansowania wyniósł przeszło 500 tysięcy euro, co w przeliczeniu na polską walutę wynosiło  2 089 273,23 zł.
Wzrost gospodarczy, a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen spowodował, że wartość dofinansowania zamiast wynosić 85% wyniósł około 30%.
Szukając innych źródeł finansowania Zarząd Powiatu Nowodworskiego wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pomoc finansową. Zabezpieczając finansowo całą inwestycję przystąpiono do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.  Przetarg wygrała firma „Hanza” Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.
5 września 2008 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim nastąpiło podpisanie umowy z firmą „Hanza” Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z Sopotu na wykonanie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Mors”
Wartość inwestycji wyniosła przeszło 6 milionów złotych, z czego przeszło 2 miliony zł. pochodziły z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 1,7 miliona zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 400 tysięcy zł. z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast pozostałą część zabezpieczyło Starostwo Powiatowe.
Projekt „Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Stegnie” objął ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów, wymianę stolarki okiennej, wymianę źródła ciepła z kotłów węglowych na nowoczesne kotły na granulat drzewny wraz z modernizacją centralnego ogrzewania, oraz instalacje kolektorów słonecznych.
Prace termomodernizacyjne przyczyniły się do zredukowania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię cieplną oraz ilość zużywanego paliwa.
Dzięki realizacji przedmiotowego projektu poprawił się komfort życia mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej „Mors”, zmniejszyło się negatywne oddziaływanie na środowisko. Rocznie wytwarza się blisko 4 tyś GJ  energii odnawialnej z zamontowanych kolektorów słonecznych. Nastąpiła również oszczędność ekonomiczna dzięki zastosowaniu efektywnego paliwa.
Dla uzyskania zamierzonych efektów termomodernizacji, wymieniono 1010m² stolarki okiennej, docieplono 1944m² ścian zewnętrznych, ocieplono 1660m² stropodachów oraz wymieniono stare kotły opalane węglem na dwa nowe wydajne kotły o łącznej mocy 400kW.

R. Gaza
T. Rusinowicz

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70